Magyar Telekom: a HOLD nem elégszik meg az osztalékkal

A HOLD Alapkezelő szerint a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat pénzügyi helyzete mostanra meglehetősen szilárddá vált. Eljött az ideje, hogy a társaság új osztalékpolitikát dolgozzon ki.

Közzétette a Magyar Telekom az éves rendes közgyűlésének előterjesztéseit. Ezek között szerepel, hogy az igazgatóság 15 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek. Az osztalék kifizetésének első napja 2022. május 10. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2022. április 29. 2022. április 25-én a Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján – írta meg kedden a Portfolio.

Társaság a 15 milliárd forintos osztalékot az 54,5 milliárd forint egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki; az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 39,5 forintos részét pedig az eredménytartalékba helyezi.

Ez alapján részvényenkénti 14,4 forintos osztalék adódik, így az osztalékhozam 3,6 százalék a tegnapi záróárral számolva.

sajátrészvény visszavásárlásról szólóan is megjelent egy határozati javaslat, mely szerint a közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás célja

  • a Magyar Telekom 2022-re szóló részvényesi javadalmazásának megvalósítása tőkecsökkentésen keresztül;
  • részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamra érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom mindenkor hatályos alaptőkéjének a 25 százalékát, illetve az annak megfelelő részvény darab számot (a jelen felhatalmazás megadásakor legfeljebb 260 685 635 darab 100 forint névértékű törzsrészvényt).

A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlésre részvényesi jogaival élve a HOLD Alapkezelő is nyújtott be előterjesztéseket,

amivel elsődlegesen az osztalékpolitikát célozza. Ennek volt már előzménye, az alapkezelő, amely a Magyar Telekom egyik legmeghatározóbb (a közkézhányad 3,8 százalékával rendelkező) kisebbségi tulajdonosa, januárban nyilvános levelet intézett a vállalathoz, azt javasolva, hogy a társaság dolgozzon ki egy új, reális középtávú osztalékpolitikát.

A cikk kiemelte, az elmúlt években türelmesen tekintett a HOLD Alapkezelő a Telekom osztalékpolitikájára, elismerve azt a tényt, hogy a közelgő 5G frekvencia aukció jelentős bizonytalanságot és várhatóan megemelkedő adósságszintet jelent. Azonban ez a bizonytalansági tényező az aukció lezárultával 2021 elején megszűnt és azóta a társaság gyors ütemben építi le az adósságát.

A HOLD Alapkezelő szerint az MTEL pénzügyi helyzete mostanra meglehetősen szilárddá vált, miközben a társaság stabil és erős készpénztermelést vetít előre a középtávú előrejelzésében.

Ezért elérkezett az idő, hogy a Telekom kidolgozzon egy új osztalékpolitikát, figyelembe véve a kialakult új helyzetet – állt a januári levélben, amelyben a HOLD Alapkezelő konkrét tervekkel is előállt nyilvános levelében az eladósodottságra és az osztalékfizetésre is.

negyedik negyedéves gyorsjelentésben a Telekom már előrevetítette, hogy az igazgatóság a 2022-2024 időszakra vonatkozó új részvényesi javadalmazási politika elfogadásáról döntött, mely az osztalékkifizetést és részvényvisszavásárlásokat magába foglaló éves részvényesi javadalmazás növekedését vetíti elő, de a közgyűlési előterjesztések alapján ez nem az, amire a HOLD Alapkezelő számított.

Ennek megfelelően több előterjesztést is benyújtott az alapkezelő a közelgő közgyűlésre, amelyről a részvényesek szavazhatnak:

A vállalat 15 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja, valamint 14,6 milliárd forintos részvény visszavásárlást.

Ehelyett az Alapkezelő javaslata a 2021-es pénzügyi év után 25 milliárd forintos osztalék és maximum 14,6 milliárd forintos részvény visszavásárlás.

Új igazgatósági tagot is javasol a HOLD Alapkezelő a részvényesi előterjesztésében: indítványozza Frank Odzuk visszahívását és helyére Szendrői Gábor igazgatósági tagként való megválasztását 3 éves időtartamra.

Külön részvényesi előterjesztésében új javadalmazási politika kialakítását javasolja a HOLD. A Telekom a jelenleg hatályos javadalmazási politikájában a menedzsment közép- és hosszútávú ösztönzését a Deutsche Telekom részvények árának alakulásától teszi függővé. A HOLD Alapok javaslata szerint az igazgatóság 120 napon belül dolgozzon ki és terjesszen a közgyűlés elé jóváhagyásra olyan új javadalmazási politikát, melyben az ügyvezetés közép- és hosszútávú ösztönzését a Deutsche Telekom részvények árának alakulása helyett a Magyar Telekom részvényár alakulásától teszi függővé.

Az „Igazgatóság beszámolója a részvényesek a Társaság osztalékpolitikájára tett javaslatainak elbírálásáról” napirendi ponttal kapcsolatban a HOLD Alapkezelő előterjesztésében kéri, hogy az igazgatóság számoljon be arról, hogy az általuk tett osztalékpolitikai javaslatot milyen szempontok szerint mérlegelte, arról az igazgatóság tagjai személy szerint hogyan vélekedtek és miként szavaztak. Kérik, hogy az igazgatóság számoljon be arról, hogy miért értékteremtő a részvényesek számára olyan osztalékpolitika, amely a következő években visszafizeti a meglévő valós pénzügyi adósság jelentős részét, miközben a régiós szektortársakhoz képest most is megnyugtató a társaság pénzügyi helyzete. Kérik továbbá, hogy az igazgatóság számoljon be arról is, hogy miként szolgálja az igazgatóság a társaság érdekeit azzal, hogy megtagadja a megcélzott adósságszint kitűzését: a) amelyet egyébként az anyacég Deutsche Telekom is megtesz magára nézve, és b) amely a befektetők széles köre számára egyértelműen növelné a kiszámíthatóságot.

A HOLD indoklása szerint a legfrissebb, 2021Q4-es pénzügyi jelentés szerint a Magyar Telekom tőkeáttétele (Net Debt to EBITDA) lecsökkent 2,0-szeres érték alá, amely kényelmes szintet jelent egy távközlési vállalat számára. Továbbá, ezen tőkeáttétel mintegy fele kizárólag a jövőbeli kötelezettségek kapitalizációja. A társaság a jelentés alapján erős készpénztermelést (FCF) jelez előre a következő 3 évre. A pénzügyi jelentés alapján véleményük szerint nincs arra szükség, hogy a termelődő FCF nagyobbik felét adósságcsökkentésre használja a társaság, ahogy azt az igazgatóság osztalékpolitikájában javasolja.

Az Alapkezelő javaslata alapján a társaság a készpénztermelés mintegy 60 százalékát fordítaná a részvényesi juttatására 2022 során.

A társaság előrejelzése alapján a javaslat így is a tőkeáttétel további jelentős csökkenéséhez vezetne 2022 végére 1,8-szoros érték környékére. A HOLD által tett (az előterjesztésekhez mellékletként csatolt) javaslatot az igazgatóság elutasította.

“A Ptk. 3:21 § (2) bekezdése alapján az igazgatóság ügyvezetési tevékenységét a társaság érdekének megfelelően köteles ellátni. A kisebbségi részvényesek által javasolt osztalékpolitika elutasítása és az Igazgatóság által újonnan megfogalmazott osztalékpolitika azonban felveti azt a kérdést, hogy az igazgatóság ügyvezetési tevékenysége során elsődlegesen nem a társaság érdekeinek figyelembevételével jár el” – teszik hozzá.

Új osztalékpolitika szükséges

Külön napirendi pontban szólítja fel a HOLD Alapkezelő a Telekomot, hogy a társaság igazgatósága dolgozzon ki új osztalékpolitikát, amely az osztalékfizetésnél figyelembe veszi a társaság optimális eladósodottsági szintjét. Az osztalékpolitikában jelenjen meg a társaság azirányú törekvése, hogy az eladósodottság az optimális sávban maradjon – áll a határozati javaslatban, amit a közgyűlés elé terjesztenek szavazásra.

Az indoklás szerint A Magyar Telekom többségi tulajdonosa, a Deutsche Telekom AG 2,25-2,75-szörös nettó adósságrátát célzott meg az EBITDA-hoz viszonyítva, de jelenleg meghaladja ezt a tőkeáttétele. A Magyar Telekom kisebbségi részvényeseinek jelentős része attól tart, hogy a Magyar Telekom osztalékpolitikája a Deutsche Telekom érdekeire van optimalizálva a Magyar Telekom részvényeseinek érdeke helyett. A társaságot követő elemzők sem számítanak az osztalékfizetési ráta érdemi emelkedésére a várt erős FCF termelés és erős pénzügyi helyzet ellenére a következő években. Ez a tőkeáttétel optimális szint alatti csökkenéséhez vezetne, ami a HOLD Alapkezelő szerint rombolná a Magyar Telekom részvényesi értékét, továbbá a részvények tartós alulértékeltségéhez vezet a fundamentálisan indokoltnál alacsonyabbra várt osztalékfizetés miatt. Az újonnan bevezetett 3 éves osztalékpolitika nem kezeli ezt a problémát, mivel a javasolt kifizetési ráta továbbra is gyors az optimális szint alatti adósságcsökkentéshez vezetne és tovább folytatná az adósságcsökkentést függetlenül a társaság pénzügyi helyzetétől.

 „Ezért azt javasoljuk, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a Deutsche Telekom AG-hoz hasonlóan célozzon meg egy optimális tőkeáttételt, és a pénzügyi helyzetét (tőkeáttétel) integrálja az osztalékpolitikába.”