Így rendezte át a válság az amerikai társadalmat

Bár negyven évvel ezelőtt az amerikai társadalom nagy részét a középosztály alkotta, a helyzet alaposan megváltozott azóta. Aránya folyamatosan csökkent ugyanis, bővülést pedig egyedül a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb jövedelmű réteg mutat. A vagyon tekintetében viszont egyedül a leggazdagabbak örülhetnek, és ennek okait egyenesen a 2008-as válság környékén kell keresni.

tartozik

Közel négy évtizedig a középosztály alkotta az amerikai társadalom legnagyobb részét, ez a korszak azonban véget ért. Az amerikai Pew Research Center által publikált tanulmányból kiderül ugyanis, hogy az alsóbb és felsőbb jövedelmi osztályokban élők száma mára már közel félmillió fővel meghaladta a középosztályét.
Míg 1971-ben 80 millió amerikai tartozott a középosztályhoz és mindössze 51,6 a másik kettőhöz, 2015-re 120,8 millió középosztálybelivel 121,3 millió olyan áll szemben, aki a magasabb vagy az alacsonyabb jövedelműek közé tartozik.

Még érdekesebb tendenciát lehet észrevenni, ha a társadalmi osztályokat tovább bontjuk. Az alsóbb osztály felbontható alsó középosztályra és legalsó osztályra, a felsőbb osztály pedig felső középosztályra, és legfelső osztályra. Ezeket is vizsgálva a Pew megmutatta, hogy a társadalom szélein álló csoportok mutatták a legjelentősebb bővülést: a legszegényebbek és a leggazdagabbak aránya nőtt a legnagyobb mértékben.

mertekeben


2015-ben az amerikai lakosság legrosszabbul kereső rétege már a teljes társadalom 20%-át tette ki, pedig 1971-ben még mindössze a 16%-ot ért el. A rangsor másik végén pedig még jelentősebb a növekedés: a legtöbbet keresők az amerikai társadalom 9%-át alkotják, ez több mint kétszerese az 1971-ben mért 4%-nak.
Az alsó és felső középosztályba tartozók aránya alig változott, vagyis a széleken történt minden növekedés a középosztály kárára történt. Míg 1971-ben a társadalom 61%-a még a középosztályt erősítette a jövedelme alapján, ez az arány 2015-ben már csak 50%-ot mutat.
A legjobban keresők azonban nem csak, hogy többen lettek, de a többi osztálynál jobban nőtt a jövedelmük is. A legfelsőbb osztálynak 47%-kal emelkedett a jövedelme 1970 óta, jóval nagyobb mértékben, mint a középosztálynak (+34%) vagy az alsóbb társadalmi osztálynak (+28%).

Egyre nő a különbség a vagyonban is

Bár a közép- és a felsőbb osztály jövedelme közötti különbség is nagyot nőtt az elmúlt 3-4 évtized során, még szembetűnőbb a változás, ha a vagyont nézzük. A felsőbb vagyoni osztályba tartozó családok nettó vagyona a középosztálybeliekének még a háromszorosát tette ki 1983-ban (a medián értékek alapján), 2013-ban viszont már közel hétszeres különbség állt fenn.

fenn

A válság felel a nagy különbségekért

A jövedelmi, illetve a vagyoni viszonyok jelenlegi állapotának kialakulásában komoly szerepet játszottak a 2000-es évek első évtizedében bekövetkezett válságok (2001, 2007-08).
Ezekben az időkben természetesen a teljes lakosság körében visszaestek a jövedelmek, a legnagyobb visszaesést azonban éppen a legszegényebb osztály háztartásai szenvedték el. Esetükben a medián jövedelem nagysága 9%-kal esett vissza 2000 és 2014 között. (A középosztályban „csak” 4%-os, míg a felsőbb osztályban 3%-os jövedelem-visszaesést mértek ekkor.)

A válságok azonban nem csak a jövedelemre, a vagyonra is hatással voltak. Az amerikai háztartások olyan mértékű veszteségeket szenvedtek el, hogy az 1983-ban mért vagyonukhoz képest 2013-ban egyedül a felsőbb osztály tudott jelentősebb növekedést felmutatni.

Ennek legfőbb felelőse pedig a 2007-08-as válság volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a válság kitörését megelőzően, 2007-ben a középosztály vagyona 68%-os növekedést mutatott az 1983-ashoz képest. Ezt a vagyonnövekedést azonban a válság szinte teljes egészében felemésztette. 2007 és 2010 között a középosztálybeli háztartások medián vagyona 161 ezer dollárról 98 ezerre esett vissza, és még 2013-ban is azon a szinten állt.
A legfelső vagyoni réteg háztartásai közel megkétszerezték nettó vagyonukat 1983 és 2007 között, 323 ezerről 730 ezerre nőtt ezek medián értéke, és bár ők is jelentős veszteségeket szenvedtek el a válság során, 2013-ra ezt sikerült visszatornázniuk 650 ezer dollárra.

Hogy miért a gazdagok jártak jól? A Pew elemzése szerint a vagyonok nagysága azért alakult ennyire eltérően, mert az ingatlanok sokkal nagyobb hányadát alkotják a középosztály vagyonának, mint a felsőének. A válság során pedig az ingatlanárakban bekövetkezett összeomlás sokkal súlyosabb volt, mint ami a részvénypiacon történt. Ennek köszönhető az, hogy a felsőbb osztályba tartozó háztartások portfóliói sokkal jobban tudtak teljesíteni 2007 és 2013 között, mint a középosztálybelieké (vagyonuk sokkal kisebb részét alkották az összeomlott árú ingatlanok). Ennek a következménye az is, hogy a felsőbb osztályba tartozó háztartások hétszer akkora vagyonnal rendelkeztek 2013-ban, mint a középosztálybeliek.