Inflációs félelmek

Az elmúlt néhány hétben az infláció volt az uralkodó téma a tőkepiacokon. Jobban mondva az amerikai infláció és a várakozások hatására emelkedő állampapírpiaci hozamok.

A hozamok szerepéről a tőkepiacokon már korábban is szó volt itt és itt. Az év eleje óta emelkedő amerikai állampapír hozamokat láthattunk, azonban február derekán történt egy fontos változás a trendet hajtó erőkben. Ha a motorháztető alá nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a nominális hozamokat alapvetően a reálkamatok és az inflációs várakozások hajtják. A februári törést elsősorban az jelenti, hogy az emelkedő hosszú hozamok mögött már nem az infláció normalizálódásának várakozása, hanem a magasabb reálkamatok állnak.

Mit is mutatnak az adatok? Ha a következő 10 évet lebontjuk két egymást követő 5 éves periódusra, úgy azt látjuk, hogy a piac az első 5 évre alacsony megtérülést vár, már ami a kötvények vásárlóerejét érinti, de a hosszútávú átlag feletti inflációt. Ezzel szemben a második 5 évben az infláció átlaghoz való visszatérését, de gyorsan növekvő reálkamatokat áraznak a kötvények.

Kevésbé technikai megfogalmazással, az alapvető konszenzus, hogy a Fed rövid távon el fogja engedni az inflációt, hiszen a Lehman csőd óta eltelt 149 hónapból, csupán tízben volt a 2 % cél felett az áramlás mértéke, így van mit behozni az éves 2% célhoz képest. Ezt az amerikai jegybankként funkcionáló Fed azért is teheti meg, mivel tavaly óta a 2% inflációs cél átlagos inflációs célként lett újrafogalmazva, ami lényegében azt jelenti, hogy a monetáris tanács épp annyit szeretné a cél felett látni az inflációs olvasatot, mint alatta. Ennek viszont hosszabb távon – újfent csak a piaci árazásokból kiindulva – az az ára, hogy gyorsabb és magasabb kamatemelési ciklust kell alkalmaznia a Fednek, hogy megfékezze a pénzromlás ütemét.

Lesz infláció?

Természetesen a millió dollár kérdés, hogy lesz-e infláció? Kell-e hinnünk a piacnak, vagy ez csak egy átmeneti félreárazás? Még talán sokan emlékeznek, hogy az előző évtized legelején a válság enyhítésére indított eszközvásárlási programok bejelentésekor is többen kiáltottak inflációs farkast. Az elmúlt egy évtized gazdasági adatai látszólag nem az ő igazukat bizonyítják, azonban újfent érdemes a dolgok mélyére ásni. A Fed igenis képes volt igen komoly inflációt generálni.

Az eddigi megközelítése a válságkezelésnek a monetáris lazítás és fiskális fegyelem volt a fejlett gazdaságokban. A megközelítés hátulütője, hogy a kinyomtatott dollár és euró százmilliárdok a fiskális politika semlegessége mellett ott tudtak csak lecsapódni, ahol keletkeztek: a pénz- és tőkepiacokon.

A tőkepiaci szárnyalás és növekvő egyenlőtlenség az eszközzel rendelkezők és nem rendelkezők között nem maradt figyelmen kívül. A politikai és gazdasági színtéren is egyre nagyobb figyelmet kaptak a fiatalok romló lakás kilátásai a magas ingatlanárak miatt, a társadalmi mobilitás csökkenése a városba költözés nehézségei miatt, vagy épp a nyugdíjdeficitek az alacsony kamatok miatt.

A probléma mérésére alább összeraktam egy szemléletes ábrát, ami az USA fogyasztói kosarait vizsgálja. Az infláció mérésére a PCE indexet választottam, mivel az index metodológiája a tényleges fogyasztási kosár árváltozását vizsgálja, így a helyettesítő termékek, illetve technológiai újítások figyelembe vannak véve. A trükk annyiból áll, hogy míg a PCE csak fogyasztásunkat nézi, addig havi “költésünk” nem csak a klasszikus értelemben vett fogyasztásból áll. Jövedelmünk maradék része megtakarításra kerül, ami lényegében csak késleltetett fogyasztás, így értelmezhetjük azt lakhatási kiadásnak (ingatlan vásárlás, törlesztés, bérlés) vagy épp a nyugdíjaskori fűtésszámla árának jelenértéken.

AzPCE index, szintén annak metodológiájával összhangban, a “tényleges költés” szerint lett kiegészítve, és az eszközárakat a mindenkori megtakarítási határérték szerint vettem számításba. A befektetési portfolió egy Graham-i 40/60-as kötvény-részvény vegyes mintaportfóliót takar.

Az ábrán látható, hogy a ‘70-es évektől egészen a válságig nagyjából együtt mozognak a trendek, a bővített inflációs mutatók, ha olykor el is térnek, nagyjából megegyező alul- és felülteljesítéssel teszik mindazt. A gazdasági világválság után azonban valami megváltozott: az eszközárak konstans felülteljesítik az általános inflációs mutatót.

Az idővonal legvégén lévő erős növekedés szintén nem statisztikai hiba: egyrészről a lezárásoknak köszönhetően felment a megtakarítások aránya, így azoknak súlya is a bővített kosarakban. Másrészről, a történelmi rekordra növekedett pénznyomtatás – épp úgy, mint az előző években – újfent komoly inflációt okozott… az eszközárakban. Az eszközárak közül is a részvény/kötvény portfólió volt felülteljesítő, melyek elsősorban a jövőbeni fogyasztást képviselik. (Habár az Egyesült Államokban a fogyasztók az emelkedő lakásárakból is rekord mértékű tőkét vontak ki.) A gazdasági újranyitásnak így a rekord méretű készpénzállománnyal és megtakarításokkal fut neki a fejlett világ, amely példa nélküli a gazdaságtörténelemben egy-egy recessziót követően.

A megtakarításokon túl a másik forró téma az inflációt övező kérdéskörben a fiskális költekezés. Ahogy már korábban itt is (lsd.: “Forgási sebesség”) megjegyeztem, illetve fentebb is utaltam rá, a monetáris politika önmagában csupán a pénzpiacokra képes igen hatékonyan kitolni a dollár milliárdokat. A fiskális politika képes azonban ezek az összegeket a reálgazdaságban is megforgatni. A jelen trendek nem csupán azért izgalmasak, mert a deficitek növelésé felé mutatnak. A kvantitatív tényezőkön túl a kvalitatív felhasználás is sokat nyom a latba.

Míg a Trump adminisztráció alatt is növekedett a GDP arányos szövetségi költségvetési deficit, ez leginkább adó csökkentéseknek volt köszönhető, ami a megtakarítók zsebében hagyott dollár milliárdokat. Ezzel szemben a jelenlegi Biden kormány programjának célpontjai a zöldítés és az infrastruktúra fejlesztése, valamint a vagyoni egyenlőtlenségek csökkentése. Előbbi kettő rendkívül energia és nyersanyag igényes. A zöldforradalom egyik rövid távú hátulütője, hogy a tartósan alacsonyabb károsanyag kibocsátás eléréséhez rengeteg természeti erőforrásra van szükség – rézhuzalok, kobalt és nikkel az akkumulátorokhoz, ritkaföldfémek az elektromos és megújuló energia eszközökhöz, valamint olaj mindezek mozgatására. “In order to go green we have to go dirty first” – ahogy Ole Hansen, a Saxo bank nyersanyag stratégája fogalmazott.

A vagyoni egyenlőtlenségeket tekintve, az erősebb redisztribúció szintén nyersanyag igényesebb. Míg a vagyonosabbak csupán 30-35 centet költenek el javakra egy dollárból, addig a kevésbé szerencsés rétegeknél ez az arány 50-60 cent között mozog. Mindezek tetejébe a magas megtakarításoknak és ingatlanáraknak hála az amerikai építőipar is a válság előtti magasságokba került.

Összességében tehát számomra nagyon úgy tűnik, hogy minden adva van a magasabb infláció visszatéréséhez a tengerentúlon. Habár a Fed döntéshozói igyekeztek nyugtatni a piacokat, hogy 2024 előtt nem emelnek kamatot, az eszközárak szempontjából releváns hosszabb kamatok ettől épp, hogy lökést kaphatnak. A magasabb állampapírpiaci hozamok és alacsony rövid oldali kamatok ráadásul ismét megágyaznak egy dollár erősödésnek. Amennyiben ez valóban bekövetkezik akkor az amerikai külkereskedelem a nyersanyag import mellett az infláció első számú exportőrévé válhat.