Bitcoin és arany – menedék?

1. „Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének” – miután idézte az Ószövetségben olvasható sorokat, az izraeli miniszterelnök kijelentette: 

ez most a háború ideje. („Ezért nem kötünk tűzszünetet.”)

E sorok írója tulajdonképpen eme „példabeszéddel” kívánja alátámasztani azt a közhelyszerű megállapítását, hogy az Ember mindenkor (mindig) – a bibliai időkben éppannyira, mint a mai „bitcoin-időkben” – a hite alapján hoz döntéseket és aszerint cselekszik.

Még ha klasszikus értelemben vett hite nincs is – mondjuk: nem hisz Istenben – még akkor is

valamiféle hitben mondja, amit mond, érvel, ahogy érvel, teszi, amit tesz.

Az olvasók körében feltehetőleg ellenszenvet is kelteni képes példabeszédemet azért kötöttem éppen az „örök” arab-izraeli konfliktushoz, annak kegyetlenül véres kicsúcsosodásához, mert

ez az egész tragédia egymásnak totálisan ellentmondó bibliai, Korán-béli, illetőleg történelmi narratívákba, tudományosan igazolható, mégis merőben eltérően értelmezett, manipuláltan „elmesélt, továbbadott” „töredék-sztorikba” vetett hitekből fakad.

Minél radikálisabb a reális vérontás, minél több ártatlan emberi életet követel, a világ többi része annál inkább avatkozik be a „hitek, legendák és különbözőképpen értelmezhető világi bizonyítékok” harcába.

Mindez – az irracionális és a racionális elképesztő összekeveredése – egy reális, egy valóságos világháborút robbanthat ki.

A fentiek lényegi mondandója ugyanennyire igaz Oroszország és Ukrajna háborújára. Narratívák, hitek (elhitetése) mentén zajló konfliktus az is. Mint ahogy az lesz a kínai-tajvani háború (ha kitör) és pláne az lesz, ha – nem csekély valószínűséggel – beindul az „újratöltött” balkáni háború, amely Szerbia és Koszovó között látszik kirobbanni.

2. A háborúk, feszültségek szaporodása természetszerűleg vált ki gazdasági, pénzügyi devianciákat. Az emberi viselkedésből fakadóan. Ha a bajok tornyosulnak – az ember közvetlen közelében vagy a tőle távolibb széles világban – az ember a vélt vagy valós tudásán, de leginkább a hite alapján hoz döntéseket.

Noha ezer oldalról manipulálják hitünket, ez azonban mit sem változtat az eredményen: jellemzően azokat másoljuk, akikben hiszünk. És: minél nagyobbnak ígérkezik a felfordulás (legalábbis hitünk szerint), annál inkább menekülünk biztonságos „helyre”, olyan irányba, amiben hiszünk.

3. Korunk specialitása – amiben egyre inkább hiszünk, és sokkalta többen fogunk a jövőben hinni, mivel létjogosultsága bizonyított és mert nincsenek emberi esendőségei – a Mesterséges Intelligencia.

Szakavatottak; a Forbes, a Bloomberg, a CoinTelegraph, a Coin Rivet, a CoinSpeaker, a  VRWorld és az Arcane Bear munkatársai a minap a jelen korszak legbiztonságosabb befektetéseiről kutakodtak a ChatGPT-nél, a legelterjedtebb MI-nál. A „Megkérdezett” nyomban az aranyra és a bitcoin-ra „terelte a szót”.

Kifejtette, hogy „minden ilyesfajta időszakban a legcsekélyebb kockázatot és a legnagyobb biztonságot a történelemben az arany, általában a nyersanyagok nyújtották.” A BTC (bitcoin) kapcsán pedig a következőre mutatott rá (az MI): „…noha a feltalálása óta eltelt idő roppant rövidke komoly következtetések levonásához, valószínű, hogy a bitcoint joggal, megalapozottan nevezik sokan digitális aranynak.”

Az MI egyúttal a következőre hívta fel az őt kérdezők figyelmét:„az izraeli háború kitörése óta az arany 10 százalékot erősödött, addig a bitcoin (amit október 7-én 27 ezer dollárban jegyeztek) árfolyama három hét alatt 35 ezer dollárra kúszott fel.”

Az MI azonban nem „beszélt” arról, hogy a legjelentősebb kriptopénz több mint húsz százalékos drágulásában a közel-keleti konfliktushoz egyáltalán nem kapcsolódó „technikai” körülmények meglehetősen komoly szerepet játszottak.

 Mégis: az MI „bullish” véleményét erősen osztja a történetesen az egyik legbefolyásosabb üzleti-pénzügyi orientáló tömegtájékoztatási eszközön, a CNBC-n megkérdezett minden második olyan befektető, aki az utóbbi években rendkívüli nagy sikereket ért el. A nagy gazdasági hírcsatornán meginterjúvoltak immár 75 százaléka – a „kripto-kétkedők” fele is – hibának tartja, ha portfólióijából kihagyja az aranyat és a bitcoint.

4. Beszámoltam már a HOLDBLOG-on ama élményeimről, hogy Ukrajnában, Kolumbiában, Venezuelában, Belaruszban, Afrikában – nemzetközi és helyi háborúk, által közvetetten-közvetlenül sújtott országokban, régiókban – mennyire széles körben terjednek a kriptopénzek. Mindenütt e világban, ahol a népek ráébredtek, hogy az oligarchikus és maffiaszerű állami irányítások tulajdonképpen leválthatatlanok, azok ugyanakkor újra és újra „szétbaltázzák” a nemzetgazdaságokat, a helyi pénzt szisztematikusan értéktelenítik el, ott a politikai, bűnözői hatalmakkal szembeni bizalmatlanságból a hatalmaktól függetlennek hitt kripto nyújt számukra kiutat.

Ha pedig eddig nem tudtuk volna, akkor immár azt is tudhatjuk, hogy a szomorú hírekből mindenki által ismert Gázai-övezetben mind a lakosság, mind a rémuralmat megvalósító Hamasz szervezet nemzetközi fizetéseiben, pláne „privát” segélyezésükben az egyik legfontosabb fizetőeszközt a bitcoin.

5. Tanulság: A „rendezett fejlett tőkés világban” a professzionális- és a kisember-befektetők jelentős része még megengedheti magának, hogy „racionális” alapon gondolja át, miben tartja megtakarításait. Ennél fogva inkább kerülni fogja, az általa egyáltalán nem értett és eleve hasznavehetetlennek tekintett bitcoin-t.

Európa és Észak-Amerika egyelőre nem igazán hisz benne. De nem is áll ellen…

A világ java azonban – közismerten – nem része a „rendezett, transzparens tőkés világnak”. A permanens bizonytalansági állapotban való létre kárhoztatott országok lakóinak nincs más választásuk mint, hogy higgyenek: virtuális és kézzelfogható dolgokban egyaránt. A kripto márpedig a virtualitás és a fizikai valóság ötvözete az ő szemükben, fejükben, hitükben.

A mélyebb feszültségekkel, akár háborúkkal terhelt új korszak azonban mindenképpen közeledni látszik. Sőt, talán meg is érkezett. Benne vagyunk, csak még nem tudatosult bennünk…

 A menedékhelynek hitt befektetések iránti kereslet minden esetre növekszik.

A bitcoin iránt azért, mert a harmadik világ eleve hisz benne, a nyugati világ fiatalsága pedig hinni akar benne, minthogy – minden más alternatívával szemben – a bitcoinból csak véges mennyiség áll az emberiség rendelkezésére.

Ez pedig hihetetlenül táplálja a hitet.

Ez egy véleménycikk, amely nem feltétlenül tükrözi a HOLDBLOG szerkesztőségének álláspontját.