Viszlát kata, itt az Erté!

Üzleti rugalmasság. Érthetjük alatta a hirtelen felmerülő változtatási kényszerekre való reagálást, ezen belül is inkább az adott helyzet választási lehetőségek közül a pozitív megoldás alkalmazását. Ha gazdasági szempontból nézzük, a válságok mindig ideális környezetet teremtenek az alkalmazkodáshoz, vagyis rugalmasságra ösztönzik a piaci szereplőket – erről mutatok egy jó példát.

Természetesen válság nélkül is lehet alkalmazkodni a piaci viszonyokhoz, de egy, az adóügyeket érintő jogszabályi változás is kellő indíttatást jelenthet. Jó példa erre a magyarországi kisvállalkozások adózási és adminisztratív terheinek csökkentésére létrejött, tételes átalányadózási intézmény, ismertebb nevén kata tavaly nyári szigorítása.

Mit csinálhat ilyen helyzetekben egy (kis)vállalkozó? Válasz lehet a kedvezőtlen környezeti hatásra:

  • a hatékonyság növelése,
  • vagy a vállalkozás megszüntetése,
  • esetleg egy új gazdasági forma létrehozásával a korábbi tevékenység folytatása.

Az újdonság megállhatja helyét a korábbi időkben végzett tevékenységi kör kiszélesítésével, a működés diverzifikálásával, a szinergiahatás és a méretgazdaságosság figyelembevételével – ilyen gazdasági forma lehet a részvénytársaság.

A tulajdonosok

Gondoljunk Ferencre, aki egy északi, határközeli hegyi kis faluban született, onnan járt dolgozni többed magával. Munkáját tekintve ezermester, a lakóházakon kívül-belül felújításokat végez, de mint kisvállalkozó munkásokat is foglalkoztat. A közeli települések önkormányzatai és azok vállalkozásai is szívesen alkalmazták a csapatot. Ferenc kihasználta a kedvezményes kisadózói légkört, így a vállalkozási környezetében mások is éltek a lehetőséggel. Évekig ebben a formában haladt a munka.  Majd válaszút elé érkezett, hiszen a jogszabályi környezet kedvezőtlen irányt vett. Felmerült a kérdés, folytatja a vállalkozást, vagy feladja és más munka után néz. Szerencséjére a széles üzleti kapcsolatainak köszönhetően, a választás bár nehéz volt, de sikeresen tovább tudja folytatni a szakmai munkásságát. A vele együtt dolgozott munkatársak szintén számíthattak újabb megrendelésekre.

Józsi kisebb karbantartási munkálatokat végzett egy családi ház fűtésrendszerében, Ferenc ezermester vállalkozási körzetében. A munka végeztével a tulajdonos tudtára adta, hogy fizethet átutalással, bankkártyával, vagy készpénzben is. Miután a megrendelő döntött, egy telefon ment Marikának a központba, elektronikus számlázás jegyében az ügyfél emailben kapta a részleteket, QR-kód a számlán. Euró? Persze, ezzel is lehet fizetni!

A telefonbeszélgetés végén Józsi megkapta a következő teendőt, ahol hasonló munkálatokat kell végezni, a központ minden lényeges információt átadott, így mehet tovább a nap, a következő címen.  Legutóbb távozáskor – a tulajdonos legnagyobb megdöbbenésére – Józsi egy névjegykártyát is átadott, amin egy ismeretlen cég neve és elérhetőségei szerepeltek. Arra a kérdésre, mi történt a korábbi vállalkozásával, egy mosoly kíséretében csak annyit mondott: „A körülmények változtatásra sarkallták”.

Kálmán és felesége takarításokat vállaltak, pontosan a korábban említett Józsi rokonai, akik a térségben éltek, főleg orvosi rendelőket tartottak tisztán. Önkormányzati intézmények részére is adódott néha megrendelésük, egy-egy nagyobb rendezvény munkálataiban is részt vehettek. Természetesen számlákat bocsátottak ki, volt munkájuk bőven. Bár az adózási környezet megváltozott, a munka megmaradt, de a vállalkozói környezetükben adódó megoldások közül kiválasztották a társtulajdonosi lehetőséget Józsi, Ferenc, Marika, illetve több hasonlóan érintett magánszemély mellett a cégben.

Az Erté

Adódik a kérdés: Milyen cég lehet ez, ami belépésre ösztönözte a vállalkozókat? Ki és miért hozta létre?

Néhány cégtulajdonos neve már említésre került, csakúgy, mint az ötletgazdáé: Marika, aki hosszú éveken át az önkormányzati teendőit lelkiismeretesen ellátta, munkája során rengeteg vállalkozóval találkozott. Sokan közülük régi ismerősök, de akadtak néha újabbak is a fiatalabb nemzedék képviselőiként. Ilyen széles ismeretségi körrel adódott egy lehetőség, reagálva a kisadózókat hátrányosan érintő jogszabályi változtatásra.

Könyvelő és jogász segítségével megalapították a céget, pontosabban az „Ertét”, ahogy azóta sokan nevezik. Minden érdeklődő, korábbi kisadózó vállalkozó, mint tulajdonos és társalapító bekerülhetett a cégbe. Marika, mint mozgáskorlátozott, a központi irányítás szervezési feladatait vette a nyakába. A könyvelésen keresztül, hiszen könyvelő tulajdonos is van, a cég különböző helyszíneken munkát végző részvényesei, telefonos egyeztetés után, az ügyfelek részére több fizetési lehetőséget nyújthattak, megtapasztalhatták az elektronikus számlázás, a kevesebb és hatékonyabb adminisztráció előnyeit.

Forog a pénz!

A cég tevékenységi köre a nagyszámú tulajdonosi kör szakképzettségének köszönhetően igen terjedelmes, kellően diverzifikált a működése. A folyamatos számlák teljesítéseinek következtében a likviditást is hozzáértéssel kezelik, amire éppen nincs szükség a napi büdzsében, azt a diszkontkincstárjegybe helyezik. Forog a pénz! A csonka évi beszámoló elkészítése is mutatja a működés sikeres, hiszen nyereséget hozott. A tulajdonosok közgyűlésen dönthetnek, osztalékkal kiegészítik jövedelmüket, vagy beruházásokkal növelik a hatékonyságot.

Az ügyfelek részére adott a lehetőség euróban fizetni. A szervezettség fokozása mellett keresik a szolgáltatások további színvonalának emelését előmozdító újabb intézkedéseket. A továbbiakról majd a közgyűlés dönt. De megfontolásra érdemes a HOLD Alapkezelő vagyonkezelési szolgáltatása is!

Erté, de miért?

A részvénytársaság az összefogás jelképe – főleg, ha a cégjegyzékben több tulajdonos neve is szerepel. A példánkban a tagok munkavállalók is egyben, ami megfelelően motiválta őket a közös cégük minél hatékonyabb és nyereségesebb működésében. Egy ilyen vállalkozás már megjelenésében is tükrözheti a szakmai hozzáértést, a tulajdonosok személyes közreműködése a bizalmat erősítheti. A felelősség, a hírnév mindenkit érint a vállalatban és környezetében, mindazonáltal a reputáció felívelésével mindig újabb lehetőségek adódhatnak! Sőt, a tagok száma, és ezzel együtt remélhetőleg az eredményesség is, tovább növekedhet. (Ez remek motivációs példa lehet a következő generációk számára.)