Offshoring után „friend-shoring”

A light kóla és a light globalizáció között az a különbség, hogy az egyikből a cukor marad ki, a másikból Kína. Ettől még a kóla továbbra is kóla, a globalizáció továbbra is globalizáció.

E sorok szerzőjét büszkeséggel tölti el, hogy ilyen szellemes bölcsességek tudnak kipattanni a fejéből. Ugyanakkor, kellő szerénységgel, elismeri, hogy „eredeti” gondolatai jószerivel mindig öncél vezéreltek.

Most például úgy csinálok, mintha hatalmas tudás birtokában megtaláltam volna az érdemi választ a civilizáció további alakulását befolyásoló kérdésre: vajon visszájára fordul-e a globalizáció, és ha igen, akkor mi történik az annak technikai alapját képező offshoringgal, a termelési-beszállítói láncok globális szétterítésével?

Őszinte leszek: amit alább leírni készülök, az nálam ezerszer képzettebb emberek véleményeinek összeollózásaként született. Először is egy tömör válasz:

A globalizáció – az offshoringgal egyetemben – nem hal ki. Nem halhat ki, mert abba mindannyian belehalnánk… A globalizáció csupán átalakul.

A Wall Street Journal erre a tematikára specializálódott szerzője, Yuka Hayashi közgazdász a folyamatban kiemelkedő mértékben érintett amerikai, kínai, japán, német cégek irányítóival és alkalmazottaival, kiskereskedőkkel, fogyasztókkal évek óta készített riportjai és saját szakmai elemzései alapján hitelesen foglalta össze minap az üzenetét:

Igen, bizony leállt az utóbbi három évtized példátlan ütemű gazdasági globalizációs-integrációs folyamata. Leállt az eddig megismert globalizáció.

Ez pedig – a most következő kifejezés viszont tőlem (ZP) származik – a korszellem-váltásnak tudható be.

Kifáradt a nagy „összeborulások” évada

Politikusan kifejezve: nincs már szufla a korlátlan liberalizmusban.

Elfogyott a tolerancia azokból a százmilliókból, akik piacot vesztő kis- és középtőkésként, munkát vesztő alkalmazottként, piciny gazdasággal bíró parasztemberként, termelőként egzisztenciális félelemben élnek ma, holott „tegnap” még (legalábbis így emlékeznek a tegnapra) nagy biztonságban voltak.

Más kérdés, hogy objektíve legtöbbjüknek csak félig-meddig van igaza, emlékeik a múltról eleve megszépülnek, hiszen akkor voltak fiatalok, problémáik nagy részét pedig oly sokszor (az idő múlásával járó) elkényelmesedésük, a rugalmas alkalmazkodóképességük megkopása okozta, okozza.

Alaptalannak azonban semmiképpen sem nevezhető a tömegessé vált frusztráltságuk amiatt, hogy idegen országokba kerültek híres, patinás gyáraik, sokezer kilométerekkel távolabbról importálják a gyümölcsöt, ami helyben is megtermelhető. A megmaradt nagy üzemeik totálisan ki vannak szolgáltatva olyan messzi államokban gyártott félvezetőknek, melyek még a kilencvenes években kimondottan elmaradott országoknak számítottak.

Világszerte tort ül a kollektív kiábrándultság.

Pedig valójában ezen százmilliók – a „közép” – életének minősége többet javult a globalizáció évtizedeiben, mint bármelyik korábbi, haszonló hosszúságú fejlődési ciklusban. Sőt, az egész emberiségé.

  • 1990 és 2020 között felére csökkent az éhezők száma,
  • tizedére a gyermekhalandóság,
  • Afrika, Ázsia, Dél-Amerika olyan szellemi közelségbe került Európához, Japánhoz, Észak-Amerikához, mint soha korábban a történelemben.

A globalizáció vélt veszteseinél, azon országok polgárainál, ahonnan „kiszervezték a távolba a gazdálkodást és ezáltal munkahelyek milliói szűntek meg”, éppen a globalizáltan működő technológiai forradalomnak és az életmód javulásának köszönhetően emelkedett 70-75 év körüli szintről 80-85 évre a várható élettartam.

Az ember azonban, mindig és mindenütt, amilyen könnyen hozzászokik a jóhoz, annyira nehezen viseli a jóval mindig együtt járó rosszat.

Az elmúlt 10 évben végül azok jártak a legjobban, akik az emberi esendőséget tudták, sőt akarták meglovagolni: a globalizáció ellen azok harcoltak-harcolnak a legintenzívebben, akik (paradox módon) éppen a globalizált technológiákat alkalmazva direkt mélyítették az emberekben amúgy maguktól is fejlődő frusztráltságot a globalizációval szemben.

A tömegmédia és a tömegpolitika direkt öntötték az olajat a tűzre, ami elégette a globalizációt.

Ők az igazi nyertesek: akik úgy kreálnak maguknak „extra-extra” profitot a globalizáció elleni harcukból, hogy közben ők maguk a legaktívabb alkalmazói a globalizáció összes technológiai és tudományos vívmányának, azok maximális bevetésével hintenek kételyt éppen ezen vívmányok köré, és hirdetik, hogy korunk háborúit, illetve járványait a globalizációban érdekelt nemzetközi finánctőke gerjeszti.

Most ott tartunk, hogy mélységesen megosztottá vált az emberiség a globalizációt illetően.

Ott tartunk, hogy a nagy járvány és az orosz-ukrán háború világszerte felszámolta a politikai és üzleti élet bizalmát abban, hogy belátható időn belül folytatódjék az offshoring: a termelés-kutatás-fejlesztés három évtizedes, pragmatikusan kezelt földkörüli keringtetésének folyamata!

A cél eddig azt volt, hogy hogy ott vásárolhassunk, fektethessünk be, gyárttathassunk, fejleszthessünk, ahol mindez a legkevésbé költséges és ennek eredményeként a késztermékek, a szolgáltatások mindenki számára egyre inkább elérhetőebbé váljanak.

E folyamat továbbviteléhez azonban az kell, hogy a fejekben állandóan erősödjék a hit, miszerint az emberiség jövőjének az a jó, ha mindenki jól jár és hogy ez igenis lehetséges. Csakhogy ez a remény lassan, de biztosan – tíz év alatt – szertefoszlott. 

Mára gyakorlatilag teljesen befellegzett a kollektív bizalomnak. Napjaink mérvadó szellemi mantrája: „miért jó az nekem, ha mások jól járnak? Csak az a jó, ami nekem jó!”

A koronavírus-járvány kitörése és az annak kezelése körüli megannyi homály, a világkereskedelem menetét szabályosan lebénító gazdasági-politikai következmények gyakorlatilag megpecsételték az eddigi globalizáció sorsát. A folyamat élharcosai kénytelen visszavonulni. De nem teljesen.

Utódjaik, a jelen továbbra is létező nyitott társadalmainak mérvadó üzleti, pénzügyi, politikai irányítói egyáltalán nem hajlandók megadni magukat. Ha ugyanis kapitulálnának egy olyan szellem előtt, amely az önző befelé fordulást, a teljes egocentrikusságot eszményíti, akkor az emberiség teljesen széttagolódna. Ennek eredményeként pedig lassulna, akár teljesen leállna a tudományos-technológiai és jólétcélú fejlődés.

A kutya sem foglalkozna a Földet fenyegető természeti és ellátási kihívásokkal.

A koronavírus-járvány és az ukrajnai háború tanulsága éppenséggel mégsem az, hogy a szabad világnak le kellene állítania a globalizációt és mindent, amit „kivittünk”, haza kellene telepítenie (reshoring), hanem az, hogy a globalizációt biztonságos alapokra kell (újra) helyezni.

Biztonságban márpedig azok között vagyunk, akikben maximálisan megbízunk, akik bizonyosan nem fognak átverni minket.

A továbbiakban nem engedhető meg, hogy azok a rendszerek, amelyek a nyitottságot gonosznak, a zártságot pedig jónak tartják visszaélhessenek a nekik beszállított, náluk letelepített üzemek gyártmányaival és technológiájával. Mindez csak úgy akadályozható meg, ha a gazdasági-tudományos-üzleti-pénzügyi-technológiai nemzetközi összefonódás elvi, ha úgy tetszik, igaz barátságra épül.

A globalizálódás azok kiváltsága legyen, akik a szabad kereskedelmen, a tőke, ember, áru szabad vándorlásán és a nyitottságon ugyanazt értik! Akik zsigerből érzik, hogy az a jó üzlet, amelyben végül mindenki (legalább viszonylagosan) jól érzi magát.

Ezt a helyzetet hívjuk win-win-nek. Az ellenkezője zero-sum game: az egyik oldal teljes győzelme a másik teljes veresége.

E két szellem között zajlik ma a globális háború. Ahhoz, hogy ez ne torkolljon valóságos háborúba, el kell egymástól különíteni a feleket. Egyelőre nincs más út.

Csak úgy tudnak fejlődni a „win-win” változat hívei, ha megszabadulnak zsarolóiktól. A totál offshoring kétségtelenül csődöt mondott viszont a reshoring (gyártás, áruk, tőke hazatelepítése) méregdrága, növeli az inflációt és a politikai, társadalmi kockázat veszélyét.

Akkor mi a megoldás?

E sorok szerzője szerint a globalizáció light. Gazdasági, pénzügyi, beszállítói és politikai globalizálódás, de (konkrét és átvitt értelemben) Kínától mentesen. Sima globalizáció, csak és kizárólag barátokkal. Ha úgy tetszik, globalizáció reloaded!

“… Kínától mentesen.” Fotó: Shutterstock

Európa, élén Németországgal, az afrikai kontinensen keres és talál is feltörekvő és megbízhatónak tűnő új barátokat, akikkel együttműködve némely helyi állam bejárhatja azt a gyors fejlődési pályát, amit harminc évvel ezelőtt az ázsiai kistigrisek tapostak. A két kontinens együttműködésével az Európába áramló illegális migráció veszélye is tompulna. Észak-Amerika lassan, de biztosan a közép-amerikai országokat igyekszik segíteni, hogy minden értelemben feljöjjenek, és onnan szintén csökkenjen a társadalmi feszültségeket keltő illegális migráció az Egyesült Államokba, Kanadába.

De vissza Európához, a lényeghez:

az öreg kontinensnek, élén az Unióval, eleve egzisztenciális érdeke a belső „globalizáció” mélyítése – főleg most, Oroszország leértékelődésével, a Moszkvától való függőség leépítésével.

Ha csak az EU nem akar önmagával végezni, óhatatlanul be kell következnie az európai termelés és innováció reneszánszának. A biztonsági kockázatokat magukban hordozó külső függőség helyett „belső függőségek” irányába kell nyitni – úgy látom, hogy erről szólnak a kormányprogramok Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és lassan Lengyelországban is.

Az offshoring reloaded valójában friend-shoring (baráti, elvi, értékalapú kereskedelmi-gazdasági-pénzügyi integráció), amelynek záloga a maximális egymásba vetett bizalom.

Finnország, Svédország, Norvégia, Svájc, Ausztria, Lengyelország, a balti államok, Csehország és Szlovákia egyre látványosabban teszik félre korábbi fenntartásaikat a túlzott összefonódás alternatívájával szemben. Ezt meghatározóan az ukrajnai háború hozta ki belőlük.

A válasz tehát: offshoring után friend-shoring!

A dollár bölcsessége

Nem először és sejthetően nem utoljára, manapság a geopolitika alakulása határozza meg a dollár „bivalyerejét”. Jó az a világnak, ha erős a zöldhasú?

Ez egy véleménycikk, mely nem feltétlenül tükrözi a HOLDBLOG szerkesztőségének álláspontját.