Olaszország – a mérleg másik oldala

Sokat lehet ma olvasni arról, hogy Olaszország eladósodottsága akkora, hogy az már kezelhetetlen, hasonlóan a görög helyzethez. Valóban, abszolút értelemben a világ harmadik legnagyobb állampapírpiacával rendelkező országáról van szó, az államadósság a GDP 130 százalékát közelíti. Az adósság a vállalati és lakossági hitelekkel együttesen a GDP 300 százaléka felett tartózkodik, amely már olyan magas szint, amely a kutatások szerint már egyértelműen gátja lehet a gazdasági növekedésnek.

mrleg

Amiről már kevesebbet lehet hallani, az a mérleg másik oldala, pedig az is érdekes. Az OECD 2009-es statisztikái szerint a nagy fejlett országok közül Olaszország lakossága rendelkezik a legnagyobb vagyonnal a bruttó rendelkezésre álló jövedelmére (GDI) vetítve, mégpedig 965 százalékkal. Ez a GDI 364%-ára tehető pénzügyi vagyonból és a GDI 601%-ára tehető nem pénzügyi vagyonból (jelentős részt ingatlanvagyonból) áll össze. Ezzel szemben áll a lakosság GDI-ra vetített 88 százalékos adóssága, ami a legalacsonyabb a nagy fejlett országok között. És ez csak a hivatalos statisztika, amely nem tartalmazza az olaszok – feltehetően jelentős – Svájcban lévő eltitkolt magánvagyonát.

Összehasonlításképp, az USA lakosságának bruttó vagyona a GDI-ra vetítve 614% volt 2009-ben, ezzel szemben állt 127 százalék adósság. A két ország magánvagyona közötti különbség kialakulása jól érthetővé válik, ha megvizsgáljuk az elmúlt másfél évtized megtakarítási mutatóit. Míg az olasz lakosság bruttó megtakarítási rátája az elmúlt 15 évben a GDI 15 százalékára volt tehető átlagosan, addig ugyanez az Egyesült Államokban csak 6-7% körül alakult.

Ezek alapján nem mondhatjuk azt, hogy Olaszország menthetetlenül csődben van, felélte a vagyonát. A régóta magas államadóssághoz nagy magánvagyon párosul, ráadásul a lakosság folyamatosan megtakarít. Fő kérdés tehát az, hogy az olasz kormány képes lesz-e a magánvagyon egy részét az államadósság csökkentésére fordítani. Nem véletlen, hogy Mario Monti most alakuló kormányának lehetséges lépései között merül fel a vagyonadó és az első lakást terhelő ingatlanadó, amelyet éppen Berlusconi törölt el.

OECD statisztika a legnagyobb fejlett országok magánvagyonáról: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/household-wealth-and-indebtedness_2074384x-table18