Olvasóink kérdezték – Betekintés a kulisszák mögé: Hold Részvény Alap

Az elmúlt időszakban megnövekedett érdeklődést tapasztaltunk a részvénybefektetések, azon belül is a részvényalapok iránt. A koronavírus okozta tőzsdei összeomlás, a részvénypiaci „leárazás” fokozta a kockázatvállaló befektetők étvágyát. Bár a piacok nagyot pattantak a mélypontjukról, azaz a „legjobb” és ritkán adódó vételei lehetőségeknek már vége, de fontosnak tartjuk, hogy meglévő régi és új, valamint leendő befektetőink bepillanthassanak a Hold Részvény Alap kulisszái mögé és megismerjék az alap „műhelytitkait”.

Mik az alap főbb stratégiai célkitűzései?

A Hold Részvény Alap, a Hold Alapkezelő részvényportfóliókezelő csapatának zászlóshajó részvényalapja. Az alap célja, hogy a szélesen értelmezett közép-kelet-európai részvénypiacokon (Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Görögország, Törökország) és esetenként Nyugat-Európában befektetve, e piacok részvényindexének teljesítményét lényegesen meghaladó hozamot érjen el. Az alap részvényaránya 80 és 100 százalék között alakul, ami átlagosan 50 egyedileg, szigorú kritériumokkal kiválasztott részvényből adódik össze.

Miért pont a közép-kelet-európai részvénypiacokon fektetnek be?

Térségünk részvénypiacai számos ok miatt a kevésbé hatékony piacok közé tartoznak, aminek következtében gyakoribbak és mélyebbek a félreárazások azaz sűrűbben lehet „olcsó” részvényre bukkanni. A világ nagy, több milliárd dolláros befektetési alapjainak ez túl kicsi és túl illikvid „játszótér”. Mi ebből az „elhanyagolt” státuszból igyekszünk előnyt kovácsolni lokális szakértelemmel, értékfókuszú, aktív portfóliókezeléssel és mély fundamentális elemzésen alapuló befektetési döntésekkel.

Hogyan kovácsolható ez a helyzet magasabb hozammá a gyakorlatban?

A hangsúly az aktív portfóliómenedzsmenten, az egyedi részvénykiválasztás folyamatán van. Több száz vállalatot kísérünk figyelemmel. Közülük igyekszünk kiválasztani a leginkább alulértékelt, valós értéküknél jóval alacsonyabb piaci áron forgó vállalatokat, melyekkel az átlagosnál magasabb hozam érhető el. Ha ezek közül az egyik pont az OTP, akkor helye van az alapban, de ha az OTP-t túlárazottnak tartjuk, akkor szemrebbenés nélkül kihagyjuk a portfólióból. Akkor is, ha éppen jelentős befektetői imádat övezi és akkor is, ha az épp a BUX index legnagyobb tagja.

Hányan dolgoznak a Hold Részvény Alap „hozamán”?

Ez a stratégia rendkívül időigényes. Nemcsak a részvények kiválasztása, hanem azok nyomon követése és végül a kiszállás procedúrája is. Ezért az elmúlt két évtizedben fokozatosan építettük fel 13 fős portfóliókezelő és elemző csapatunkat, mely mára a legnagyobb, dedikáltan a közép-kelet-európai részvénypiacokra fókuszáló csapat Európában. Ráadásul az elmúlt években, nemcsak a létszám bővült, hanem a munkatársak tapasztalata is. Portfóliókezelőink 15-20 éve tagjai a csapatnak. Megélték a 2008/09-es világgazdasági válságot, mely tapasztalata kifejezetten segítségünkre van/volt a koronavírus okozta gazdasági és tőkepiaci válságban is.

Milyen eredményt ért el az alap az indulása óta?

A Hold Részvény Alap az elmúlt közel 20 évben átlagosan évi 12 százalékos hozamot „termelt” az ügyfeleinek, ami aktív stratégiájának köszönhetően pont duplája a referenciaindex teljesítményének. Az aktív portfóliókezlési stratégiánkkal sikerült évente 6 százalék többlethozamot termelni.

Forrás: hold.hu

 

Térjünk kicsit vissza, az egyedi részvénykiválasztáshoz. Melyek azok a tipikus helyzetek, amikor megnyomják a vételi gombot és mi alapján döntenek ilyenkor?

Értékalapon vonzó célponttá, „olcsóvá” általában egy jelentős esést követően válhatnak a vállalatok, amit általában valamilyen nem várt nehézség idéz elő. Ez lehet makrogazdasági, iparági vagy épp vállalatspecifikus eredetű probléma, ami ráadásul az átlagos befektetői magatartással, a befektetői pszichével párosulva, végül gyakran az indokoltnál jóval nagyobb árfolyamesésben ölt testet. Lélektanilag nem könnyű ilyenkor befektetni, de mégis szeretünk a piaccal szembe menni, mert tudjuk, hogy hosszú távon ez kifizetődő.

Folyamatosan keressük és elemezzük az ilyen helyzeteket. A befektetési döntés meghozatala előtt azonban meg kell értenünk a vállalat működését, az iparág helyzetét a probléma természetét és definiálnunk kell, hogy az esést kiváltó tényező milyen eredetű, ciklikus, azaz átmeneti vagy strukturális, azaz permanens típusú. Amennyiben átmenetinek ítéljük meg a problémát, megvizsgáljuk, mennyit is ér szerintünk a vállalat részvénye normalizálódó helyzet esetén. Ha több tíz százalékos felértékelődési potenciált látunk, akkor már nagyon közel kerülünk a vételi gomb megnyomásához. Szükséges még azonban azt is megvizsgálni, mi történik, ha nincs igazunk, mennyit érhet a részvény, ha tévedünk és kedvezőtlen forgatókönyv mentén zajlanak tovább az események. Ez a kockázatkezelés fontos része. Ha azt találjuk, hogy utóbbi esetén limitált a veszteség, azaz az aktuális részvényárfolyam már egy nagyon rossz forgatókönyvet tükröz, miközben sokat kereshetünk, ha igazunk lesz akkor befektetünk.

Hogyan kezelik a kockázatot?

A kockázatkezelés elengedhetetlen része ez az értékelési „stressz teszt”. Ez most még fokozattabban igaz, amikor reális esély van arra, hogy a koronavírus okozta globális gazdasági leállásának következtében nagyon sok cég csődbe megy. Jelen helyzetben olyan társaságok részvényeit preferáljuk, melyek relatíve sokat estek, de tőkeerősek és ezért a válságot túlélve, a gazdaság talpra állasával a cash-flow termelésük helyre áll vagy akár még növekedhet is. A kockázatkezelés másik eleme a diverzifikáció. Azáltal, hogy közel 50 részvényt tart az alap az egyedi cégspecifikus kockázat mérsékelt.

A befektetési döntéseknél mennyire számít, hogy ki tulajdonolja a szóban forgó vállalatot?

Befektetési filozófiánk markáns eleme, hogy nagy hangsúlyt fektetünk az ösztönzőkre. A történelmi örökség következtében, régiónk részvénypiacain jelentős az állam által kontrollát részvények súlya. Az állam céljainak pedig igen gyakran áldozatul esik a részvényesi értékteremtés (hozam). Aktív portfóliókezelési stratégiánk lehetővé teszi, hogy az egyedi részvénykiválasztás útján alacsonyan tartsuk az államilag kontrollát befektetések súlyát és helyettük inkább az úgynevezett „owner-operated” társaságoknak szavazzunk bizalmat. Utóbbiak élén egy stabil és maghatározó tulajdonos áll, aki a személyes vagyonát „vásárra vive” csak és kizárólag a hosszú távú, értékfókuszú vállalatvezetésben érdekelt. Szívesen „ülünk egy hajóban” egy ilyen tulajdonossal, ha megbizonyosodtunk róla, hogy valóban jó döntéseket hozott a múltban és a vállalata értékalapon vonzó. Ez persze nem zárja ki azt sem, hogy egy többségi állami tulajdonban lévő részvénybe fektessünk, ha az már kellően sokat esett és nagy értékrombolást áraz.

Függ-e a portfóliókezelők fizetése az alap teljesítményétől?

Mi magunk is hiszünk az érdekazonosság erejében, ami az ügyfelek, a tulajdonosok és a munkavállalók között egyaránt fennáll. A Hold Alapkezelő is egy „owner-operated” vállalat. A menedzsment négy tagja birtokolja a részvények többségét. Közülük ketten: Móricz Dániel befektetési igazgató és Cser Tamás vezető részvénystratéga oroszlánrészt vállal a befektetési döntésekben, melyek sikere személyes vagyonukra is hatással van. Sőt rajtuk kívül a többi portfóliókezelő és elemző javadalmazása is közvetve erősen függ az elért hozamoktól. Egy elemző esetében például több, jónak bizonyuló ötlet magasabb jutalmat jelent. Elmondhatjuk tehát, hogy egy hajóban ülünk az ügyfeleinkkel, ugyanis az érdekazonosság biztosított köztünk és az Alap befektetői közt.

20 év az 20 év, de mégis bizonytalan a jövő. Miért lehet a sikeres e stratégia a következő 10 évben is?

Tény, hogy az értékes múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőre nézve, ugyanakkor fontos látni, hogy az elért eredményekhez hozzájáruló tényezők a jövőben is adottak maradnak. Régiónk részvénypiacának hatékonysága nem javul, mi pedig kellően ösztönözve, változatlan összetételű, sőt évről évre tapasztaltabb portfóliókezelő és elemző csapattal, valamint időtálló és változatlan értékfókuszú befektetési stratégiával igyekszünk minél magasabb hozamot elérni.

Továbbá múltbeli sikeres teljesítményünk kellően hosszú időt ölel fel ahhoz, hogy annak hátterében ne egy-egy piaci esemény szerencsésre sikerült meglovaglása álljon, sokkal inkább valószínűsíthető, hogy a megfelelő befektetési folyamatunk és szemléletünk eredménye.

HOLD Részvény Befektetési Alap

JOGI NIYILATKOZAT
A fenti leírás 2020. november 26. Napján készült és az akkor rendelkezésre álló információn alapuló feltételezéseket tartalmaz, készítője és közzétevője a HOLD Alapkezelő Zrt. (felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank), nem teljeskörű, célja kizárólag   a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az   adott alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata ismeretében hozható meg, amelyek a HOLD Alapkezelő Zrt.-nél, a http//:hold.hu honlapon, valamint az  adott alap egyéb forgalmazási helyein rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetésidöntése meghozatala előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához kapcsolódó díjakról, továbbá gondosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat.   A dokumentumban   foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetésitanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, befektetési elemzésnek, az abban foglaltak alapján a   HOLD Alapkezelő Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a HOLD Alapkezelő Zrt. felelősséget nem vállal.