Optimizmus csak a részvénypiacon?

Érdekes jelenséget látunk az ábrán. A globális portfóliókezelők a múltban jól láthatóan aszerint változtatták a részvénykitettségüket, hogy mit vártak a reálgazdaságtól. Korábban is láttunk már olyat, hogy előbb lettek optimisták/pesszimisták, a részvények pedig csak utána indultak el abba az irányba. Ha ez most is így lesz, akkor elég hangos jelzést ad ez az ábra az eladásra. Csak feltűnően sok a csalódás a tőzsdéken ezekben az években, ha az ember azt várja, hogy most is úgy lesz, “ahogy szokott”.