Pitagoraszi számhármasok 1000 évvel Pitagorasz előtt?

A jelek szerint igen.

Egy ausztrál matematikus többek között egy 3700 éves babiloni kőtáblát, a nevezetes SI.427-est, vizsgálva, arra jutott, hogy földterületek pontos kiméréséhez a 3-4-5, és 8-15-17, illetve a 5-12-13 számsorokat alkalmazták, melyekről Pitagorasz és köre, iskolája “fedezte fel”, hogy az első kettő szám négyzete összeadva egyenlő a harmadik négyzetével.

Ha a babilóniaiak nem is alkottak ebből elvont rendszert és nem is tartottak matekórákat, a magántulajdon megjelenése, a föld adásvétele megkívánta területek pontos kimérését, és ez elvezetett a matematikai innovációhoz, hiszen precíz mérés nélkül lehetetlen meghatározni az adásvétel egzakt tárgyát. Ahogy ma is, csak ma ugye van lézer meg GPS.

Szóval a korai ingatlanpiac, ahol kellett legyen spekuláció is, hiszen ahol adásvétel van és értékek cseréje, ott mindig jelen van a haszonra való törekvés, mint motiváló erő, elindította az elvont matematikát.

Forrás: Vakmajom a Facebookon