Új alapok a Concorde-nál

Az ÁPTF jóváhagyta a Concorde Kötvény Befektetési Alap és a Concorde Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztatókat és a nyilvános ajánlattétel közzétételét. Mindkét alapnál a forgalmazó a Concorde Értékpapír Rt., a letétkezelői feladatokat a Raiffeisen Bank látja majd el.

A Concorde Kötvény Befektetési Alapnál és a Concorde Részvény Befektetési Alapnál is 100.000.000 darab 1 forint névértékű befektetési jegy kerül meghirdetésre az alap induló jegyzésénél. A jegyzési időszak 2001. március 19-től 2001. március 21-ig tart. Az ellenértéket átutalással teljesíthetik a befektetési jegyet vásárlók. A jegyzés feltétele a forgalmazóval megkötött, dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló ügyfélszámla-szerződés.

A Concorde Befektetési Alapkezelő Rt. által kezelt alapcsalád így öteleműre bővül. A korábban indított alapok: Concorde 2000 (nettó eszközérték: 1,350 milliárd forint), Concorde Fedezeti (nettó eszközérték: 470 millió forint), Concorde Pénzpiaci (nettó eszközérték: 1,480 milliárd forint). Az új alapok egyben új befektetési formát is jelentenek az Alapkezelőnél a pénzpiaci és a vegyes típusú alapok után. A Fedezeti Alap kvázi kötvényalapként működik, azonban a kötvénybefektetések mellett fedezeti ügyleteket is felvállal.

A befektetési alapok vagyona jelenleg 570 milliárd forintra tehető. A Concorde Alapkezelő piaci részesedése nem éri el a 0,6 százalékot.

Forrás: Portfolio.hu – 2001. március 12.