Közlemények

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

– Citadella Származtatott Befektetési Alap, valamint a

– Superposition Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 10.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye egyes Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024 május 8.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Platina Delta Származtatott Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD VM Abszolút Hozamú Befektetési Alap,
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap, valamint a
 • Sui Generis 1.1 Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024 május 7.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye egyes Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapforgalmazó Zrt (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően elkészítette a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatását, mely az alábbi linken érhető el.

Budapest, 2024. április 03.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatása a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000701693),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724711),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724737),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000715180),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724745),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724760),

esetében 2024. február 27-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok aktualizálásra kerültek.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 27.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az ADÜTON Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör változása

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. február 15.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, valamint Tájékoztató megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap esetében 2024. január 25-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosításra kerül.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. január 25.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

A HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-048412) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdésének b) pontja és 123. § (4) bekezdés b) pontja alapján ezúton teszi közzé egyedüli részvényese cégnevét, valamint a részvényes tulajdoni és szavazati hányadát: 

A részvényes cégneve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely egyedüli részvényes.

A részvényes székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A részvényes cégjegyzékszáma: 01-10-044222, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. 

A részvényes tulajdoni hányada: 100 (száz) %

Az egyedüli részvényes szavazati hányada: 100 (száz) % 

Budapest, 2024. január 02.

  Cser Tamás                                              Rák Bertalan

vezérigazgató                                      ügyvezető igazgató

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatója részvényeseiről, illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2024. január 1-től az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Sorozat megnevezéseMHK mértéke
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja3%
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja3%
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja3%
HOLD Molto Forte Euro Alapokba Fektető Részalap3,5%
HOLD Molto Forte USD Alapokba Fektető részalap B sorozat USD5%
HOLD USD PB2 Alapok Alapja5%
VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3%
VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3%
VK 100 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD5%
VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD5%

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóit.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzatok, Tájékoztatók és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu/ weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon.

Budapest, 2023. december 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD Alapok Alapja
 • HOLD EURO Alapok Alapja
 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Részvény Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. december 15.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. december 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. Közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2024. január 16-tól az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke (%)
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)4
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD EURO PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
HOLD KOGA Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD PB1 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
HOLD USD PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)4
HOLD USD PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)5
Palomar Származtatott Befektetési Alap A SOROZAT HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Palomar Származtatott Befektetési Alap B SOROZAT EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Palomar Származtatott Befektetési Alap C SOROZAT USD (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)5
Palomar Származtatott Befektetési Alap D SOROZAT HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SEQUOIA Befektetési Alap (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
SUI GENERIS 1.1 Befektetési Alap (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap A sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap B sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap C sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
HOLD VM Befektetési Alap A sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD VM Befektetési Alap B sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD VM Befektetési Alap C sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzatok, Tájékoztatók és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu/  weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon.

Budapest, 2023. december 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap dokumentumainak módosítását a Magyar Nemzeti Bank 2023. december 6-án kelt H-KE-III-836/2023 számú határozata engedélyezte.

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: A kezelési szabályzatnak az befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változásai 2024. január 8-tól, míg a további módosítások a 2023. december 7-én lépnek hatályba.

A módosítás oka: HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD, HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD, valamint HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD indítása, HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap és a HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap megszüntetése, továbbá változnak befektetési szabályok, illetve a díjakat és költségeket bemutató fejezetek.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok (Convexity A, Convexity B, Convexity C, Convexity D, Molto Forte HUF, Molto Forte EUR, Molto Forte USD, VK 100 A, VK 100 B, VK 100 C, VK 200 A, VK 200 B, VK 200 C, VK 300 A, VK 300 B, VK 300 C) megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. december 7.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. november 29.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: módosul az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetei.

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. december 29.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzatok, valamint a Tájékoztatók megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD Alapok Alapja Befektetési Alap
 • HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD EURO Alapok Alapja
 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
 • HOLD Kötvény Befektetési Alap
 • HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
 • HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Részvény Befektetési Alap
 • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
 • HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD VM EURO Alapok Alapja
 • Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap
 • Platina Béta Származtatott Befektetési Alap
 • Platina Delta Származtatott Befektetési Alap
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap

esetében a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosításra kerültek.

A módosítás oka: Frissültek a költségadatok, a teljesítmény forgatókönyvek és egyes sorozatok esetében a kockázati mutató.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 15.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosítása

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50., a továbbiakban: Alapkezelő) a HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (ISIN: HU0000716626, a továbbiakban: Alap) vonatkozásában 2023. szeptember 13. napján megindítja az Alap megszűnési eljárását a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) rendelkezései alapján.

Az Alap befektetési jegyeire vonatkozó megbízások a mai napon adhatók utoljára.

Az Alapkezelő a Kbftv. 75. § (4) bekezdésének megfelelően a megszűnési eljárás megindításáról szóló jelen határozatról rendkívüli közzététel útján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, továbbá az Alap hitelezőit, valamint bejelentés útján tájékoztatja a felügyeleti hatóságot.

Budapest, 2023. szeptember 11.

Bilibók Botond

vezérigazgató

HOLD Alapkezelő Zrt. 

A HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap megszűnési eljárásának bejelentése

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. augusztus 25.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. augusztus 24.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

2023. augusztus 17.

A HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-048412) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján közzéteszi a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222) a Társaság egyedüli részvényeseként a Társaság közgyűlésének jogkörében eljárva hozott alábbi határozatait:

1/2023.09.01. Részvényesi Határozat

A Részvényes megköszönve Bilibók Botondnak a Társaság érdekében végzett tevékenységét Bilibók Botond vezérigazgatói tisztségéről való, mai napi hatályú lemondását tudomásul veszi.

2/2023.09.01. Részvényesi Határozat

A Részvényes 2023. augusztus 10. napjától határozatlan időre a Társaság vezérigazgatójává választja Cser Tamást (születési neve: Cser Tamás; születési hely, idő: Budapest, 1982.12.10, édesanyja születési neve: Vágó Lenke; lakcíme: 1147 Budapest, Telepes u. 72-74.A ép. I/6.). Cser Tamás külön okiratban a vezérigazgatói kinevezést a fenti hatállyal elfogadja, melyben nyilatkozik arról, hogy nem áll eltiltás vagy kizáró ok hatálya alatt. Az ügyvezető a tisztséget munkaviszony keretében látja el.

3/2023.09.01. Részvényesi Határozat

A Részvényes akként határoz, hogy az 1-2 számú Részvényesi Határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogad el, így a Részvényes módosítja a Társaság Alapszabályának 6.2. pontját oly módon, hogy

–          Bilibók Botond Levente vezérigazgatóként az Alapszabály szövegéből törlésre kerüljön, valamint

–          Cser Tamás 2023. augusztus 10. napjától határozatlan időre kinevezett vezérigazgatóként feltüntetésre kerüljön az Alapszabály szövegében.

Budapest, 2023. augusztus 17.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Rendkívüli közlemény

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • Citadella Származtatott Befektetési Alap, valamint a
 • HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap

dokumentumainak módosítását a Magyar Nemzeti Bank engedélyezte

A módosítás oka módosulnak a befektetési alapokra vonatkozó alapinformációkat, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetek.

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: A kezelési szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő változásai és az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változásai a 2023. szeptember 18-tól, míg a további módosítások a közzététel napján lépnek hatályba.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és a Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. augusztus 17.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye a Citadella Származtatott Befektetési Alap, valamint a HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • Hold Orion Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. augusztus 18.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. augusztus 17.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Kiemelt befektetési információk módosítása

2022. február 11.

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Bizottság 583/2010/EU Rendelete (2010. július 1.) 23. cikkének megfelelően módosította a nyilvános, nyíltvégű befektetési alapjainak kiemelt befektetői információit, és azokat elérhetővé tette a közzétételi helyein.

Budapest, 2022. február 11.
HOLD Alapkezelő Zrt.