Közlemények

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok esetében, a Kbftv 113. § (1) bekezdése alapján az alábbi napon forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapot tart:

2024. augusztus 3. (szombat).

2024. december 7. (szombat).

2024. december 14. (szombat).

Ezen a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetőek.

Köszönjük szíves megértésüket!

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. július 17.

HOLD Alapkezelő Zrt

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Superposition Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör változása

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. június 18.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, valamint Tájékoztató megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. június 17.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

2024. június 12.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222, továbbiakban: Alapkezelő) 2022. július 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig meghirdetett kampányát újabb egy évvel meghosszabbítja, legkésőbb 2027. december 31. napjáig a HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-048412, továbbiakban: Alapforgalmazó) ügyfelei és potenciális ügyfelei részére.

Az Alapkezelő tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt, az Alapforgalmazónál vezetett értékpapírszámlán és Tartós Befektetési Számlán tartott, az Alapforgalmazó kondíciós listáiban felsorolt alapokra vonatkozóan díjvisszatérítési akciót hirdet a befektetési alapok egyedi számlavezetési díja kapcsán a fentiekben megjelölt időintervallumban.

Az alábbiakban részletezett díjvisszatérítésre az Alapforgalmazó azon ügyfelei jogosultak, akik a kampány meghirdetésének napján már rendelkeztek az Alapforgalmazónál vezetett értékpapír- és ügyfélszámlán és /vagy Tartós Befektetési Számlával (TBSZ) elhelyezett befektetési jegyekkel vagy az akció meghirdetését követően kerül a befektetési jegy jóváírásra az Ügyfél értékpapír számláján és/vagy TBSZ számláján. A díjvisszatérítésre a befektetési jegy tulajdonosa mindaddig jogosult, amíg a befektetése az Alapforgalmazónál vezetett értékpapír számlán és/vagy TBSZ-en van elhelyezve.

A díjvisszatérítés mértéke megegyezik az Alapforgalmazó hatályos kondíciós listái 1. számú mellékletében rögzített, a befektetési alapok egyedi számlavezetési díjának mértékével. Az Alapforgalmazó hatályos kondíciós listái a https://hold.hu/kondicios-lista/ címen érhetőek el.

A díjvisszatérítést az Alapkezelő megbízásából az Alapforgalmazó végzi el az Ügyfél nevére szóló ügyfélszámlán. A díjvisszatérítés alaponként összesítve, számlánként, a befektetési jegy devizanemétől függetlenül forintban kerül elszámolásra. A külföldi devizanemben nyilvántartott befektetési alapok esetében a díj naponta, az adott napon érvényes MNB középárfolyamon kerül elhatárolásra. Az elhatárolt díjak havonta kerülnek elszámolására. A havi számlakivonatban a felszámított díj egyösszegben, forintban kerül terhelésre és kimutatásra.

A természetes személy befektetők esetében a díjvisszatérítés a vonatkozó jogszabályok értelmében adómentesjuttatásnak minősül[1].

Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy az adó- és más kapcsolódó jogszabályok változása esetén jelen kampány módosításra vagy visszahívásra kerüljön. A kampány kiírása az Alapforgalmazó https://hold.hu/ és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo/ honlapjain kerül meghirdetésre.

Budapest, 2024. június 12.

HOLD Alapkezelő Zrt.                                                 


[1] Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény – 1. sz. melléklet 8.14. pont  

Hirdetmény

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy valamennyi kezelésében álló befektetési alap esetében 2024. május 31-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum aktualizálásra került.

A módosítás oka: Frissültek a költségadatok, a teljesítmény forgatókönyvek és egyes befektetési jegy sorozatok esetében a kockázati mutató.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 31.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Részvény Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. május 31.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 30.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

– Citadella Származtatott Befektetési Alap, valamint a

– Superposition Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 10.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye egyes Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024 május 8.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Platina Delta Származtatott Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD VM Abszolút Hozamú Befektetési Alap,
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap, valamint a
 • Sui Generis 1.1 Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024 május 7.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye egyes Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapforgalmazó Zrt (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően elkészítette a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatását, mely az alábbi linken érhető el.

Budapest, 2024. április 03.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatása a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000701693),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724711),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724737),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000715180),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724745),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724760),

esetében 2024. február 27-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok aktualizálásra kerültek.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 27.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az ADÜTON Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör változása

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. február 15.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, valamint Tájékoztató megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap esetében 2024. január 25-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosításra kerül.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. január 25.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

A HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-048412) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdésének b) pontja és 123. § (4) bekezdés b) pontja alapján ezúton teszi közzé egyedüli részvényese cégnevét, valamint a részvényes tulajdoni és szavazati hányadát: 

A részvényes cégneve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely egyedüli részvényes.

A részvényes székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A részvényes cégjegyzékszáma: 01-10-044222, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. 

A részvényes tulajdoni hányada: 100 (száz) %

Az egyedüli részvényes szavazati hányada: 100 (száz) % 

Budapest, 2024. január 02.

  Cser Tamás                                              Rák Bertalan

vezérigazgató                                      ügyvezető igazgató

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatója részvényeseiről, illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2024. január 1-től az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Sorozat megnevezéseMHK mértéke
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja3%
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja3%
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja3%
HOLD Molto Forte Euro Alapokba Fektető Részalap3,5%
HOLD Molto Forte USD Alapokba Fektető részalap B sorozat USD5%
HOLD USD PB2 Alapok Alapja5%
VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3%
VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3%
VK 100 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD5%
VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD5%

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóit.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzatok, Tájékoztatók és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu/ weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon.

Budapest, 2023. december 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD Alapok Alapja
 • HOLD EURO Alapok Alapja
 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Részvény Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. december 15.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. december 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. Közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2024. január 16-tól az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke (%)
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)4
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD EURO PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
HOLD KOGA Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD PB1 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
HOLD USD PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)4
HOLD USD PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)5
Palomar Származtatott Befektetési Alap A SOROZAT HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Palomar Származtatott Befektetési Alap B SOROZAT EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Palomar Származtatott Befektetési Alap C SOROZAT USD (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)5
Palomar Származtatott Befektetési Alap D SOROZAT HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SEQUOIA Befektetési Alap (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
SUI GENERIS 1.1 Befektetési Alap (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap A sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap B sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap C sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
HOLD VM Befektetési Alap A sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD VM Befektetési Alap B sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD VM Befektetési Alap C sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzatok, Tájékoztatók és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu/  weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon.

Budapest, 2023. december 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap dokumentumainak módosítását a Magyar Nemzeti Bank 2023. december 6-án kelt H-KE-III-836/2023 számú határozata engedélyezte.

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: A kezelési szabályzatnak az befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változásai 2024. január 8-tól, míg a további módosítások a 2023. december 7-én lépnek hatályba.

A módosítás oka: HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD, HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD, valamint HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD indítása, HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap és a HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap megszüntetése, továbbá változnak befektetési szabályok, illetve a díjakat és költségeket bemutató fejezetek.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok (Convexity A, Convexity B, Convexity C, Convexity D, Molto Forte HUF, Molto Forte EUR, Molto Forte USD, VK 100 A, VK 100 B, VK 100 C, VK 200 A, VK 200 B, VK 200 C, VK 300 A, VK 300 B, VK 300 C) megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. december 7.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. november 29.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: módosul az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetei.

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. december 29.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzatok, valamint a Tájékoztatók megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD Alapok Alapja Befektetési Alap
 • HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD EURO Alapok Alapja
 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
 • HOLD Kötvény Befektetési Alap
 • HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
 • HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Részvény Befektetési Alap
 • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
 • HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD VM EURO Alapok Alapja
 • Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap
 • Platina Béta Származtatott Befektetési Alap
 • Platina Delta Származtatott Befektetési Alap
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap

esetében a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosításra kerültek.

A módosítás oka: Frissültek a költségadatok, a teljesítmény forgatókönyvek és egyes sorozatok esetében a kockázati mutató.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 15.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosítása

Közzététel a HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről

2022. február 14.

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank a HOLD Beat Származtatott Befektetési Alapot a 1111-850-es lajstromszámon
2022. február 11.napján nyilvántartásba vette a H-KE-III-85/2022. számú határozattal.

Az Alap első forgalmazási napja 2022. február 22.

Jelen hirdetményünk, illetve az új kezelési szabályzat, tájékoztató és a kiemelt befektetői információ megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyén, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. február 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.