Közlemények

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Superposition Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör változása

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. június 18.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, valamint Tájékoztató megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. június 17.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

2024. június 12.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222, továbbiakban: Alapkezelő) 2022. július 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig meghirdetett kampányát újabb egy évvel meghosszabbítja, legkésőbb 2027. december 31. napjáig a HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-048412, továbbiakban: Alapforgalmazó) ügyfelei és potenciális ügyfelei részére.

Az Alapkezelő tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt, az Alapforgalmazónál vezetett értékpapírszámlán és Tartós Befektetési Számlán tartott, az Alapforgalmazó kondíciós listáiban felsorolt alapokra vonatkozóan díjvisszatérítési akciót hirdet a befektetési alapok egyedi számlavezetési díja kapcsán a fentiekben megjelölt időintervallumban.

Az alábbiakban részletezett díjvisszatérítésre az Alapforgalmazó azon ügyfelei jogosultak, akik a kampány meghirdetésének napján már rendelkeztek az Alapforgalmazónál vezetett értékpapír- és ügyfélszámlán és /vagy Tartós Befektetési Számlával (TBSZ) elhelyezett befektetési jegyekkel vagy az akció meghirdetését követően kerül a befektetési jegy jóváírásra az Ügyfél értékpapír számláján és/vagy TBSZ számláján. A díjvisszatérítésre a befektetési jegy tulajdonosa mindaddig jogosult, amíg a befektetése az Alapforgalmazónál vezetett értékpapír számlán és/vagy TBSZ-en van elhelyezve.

A díjvisszatérítés mértéke megegyezik az Alapforgalmazó hatályos kondíciós listái 1. számú mellékletében rögzített, a befektetési alapok egyedi számlavezetési díjának mértékével. Az Alapforgalmazó hatályos kondíciós listái a https://hold.hu/kondicios-lista/ címen érhetőek el.

A díjvisszatérítést az Alapkezelő megbízásából az Alapforgalmazó végzi el az Ügyfél nevére szóló ügyfélszámlán. A díjvisszatérítés alaponként összesítve, számlánként, a befektetési jegy devizanemétől függetlenül forintban kerül elszámolásra. A külföldi devizanemben nyilvántartott befektetési alapok esetében a díj naponta, az adott napon érvényes MNB középárfolyamon kerül elhatárolásra. Az elhatárolt díjak havonta kerülnek elszámolására. A havi számlakivonatban a felszámított díj egyösszegben, forintban kerül terhelésre és kimutatásra.

A természetes személy befektetők esetében a díjvisszatérítés a vonatkozó jogszabályok értelmében adómentesjuttatásnak minősül[1].

Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy az adó- és más kapcsolódó jogszabályok változása esetén jelen kampány módosításra vagy visszahívásra kerüljön. A kampány kiírása az Alapforgalmazó https://hold.hu/ és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo/ honlapjain kerül meghirdetésre.

Budapest, 2024. június 12.

HOLD Alapkezelő Zrt.                                                 


[1] Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény – 1. sz. melléklet 8.14. pont  

Hirdetmény

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy valamennyi kezelésében álló befektetési alap esetében 2024. május 31-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum aktualizálásra került.

A módosítás oka: Frissültek a költségadatok, a teljesítmény forgatókönyvek és egyes befektetési jegy sorozatok esetében a kockázati mutató.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 31.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Részvény Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. május 31.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 30.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

– Citadella Származtatott Befektetési Alap, valamint a

– Superposition Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. május 10.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye egyes Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

Platina Delta Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024 május 8.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Platina Delta Származtatott Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD VM Abszolút Hozamú Befektetési Alap,
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap, valamint a
 • Sui Generis 1.1 Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: a könyvvizsgálatot ellátó cég változása.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024 május 7.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye egyes Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapforgalmazó Zrt (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően elkészítette a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatását, mely az alábbi linken érhető el.

Budapest, 2024. április 03.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatása a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000701693),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724711),

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724737),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A Sorozat HUF (HU0000715180),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (HU0000724745),

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (HU0000724760),

esetében 2024. február 27-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok aktualizálásra kerültek.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 27.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az ADÜTON Származtatott Befektetési Alap dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör változása

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2024. február 15.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, valamint Tájékoztató megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. február 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alap dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Platina Delta Származtatott Befektetési Alap esetében 2024. január 25-i hatállyal a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosításra kerül.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2024. január 25.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum módosítása

A HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-048412) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdésének b) pontja és 123. § (4) bekezdés b) pontja alapján ezúton teszi közzé egyedüli részvényese cégnevét, valamint a részvényes tulajdoni és szavazati hányadát: 

A részvényes cégneve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely egyedüli részvényes.

A részvényes székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A részvényes cégjegyzékszáma: 01-10-044222, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. 

A részvényes tulajdoni hányada: 100 (száz) %

Az egyedüli részvényes szavazati hányada: 100 (száz) % 

Budapest, 2024. január 02.

  Cser Tamás                                              Rák Bertalan

vezérigazgató                                      ügyvezető igazgató

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatója részvényeseiről, illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2024. január 1-től az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Sorozat megnevezéseMHK mértéke
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja3%
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja3%
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja3%
HOLD Molto Forte Euro Alapokba Fektető Részalap3,5%
HOLD Molto Forte USD Alapokba Fektető részalap B sorozat USD5%
HOLD USD PB2 Alapok Alapja5%
VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3%
VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR3%
VK 100 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD5%
VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD5%

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóit.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzatok, Tájékoztatók és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu/ weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon.

Budapest, 2023. december 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD Alapok Alapja
 • HOLD EURO Alapok Alapja
 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Részvény Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. december 15.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. december 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. Közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok esetében a MHK (minimum hozamkorlát) mértéke 2024. január 16-tól az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Sorozat megnevezéseMinimum hozamkorlát mértéke (%)
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)4
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD EURO PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
HOLD KOGA Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)2,5
HOLD PB1 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
HOLD USD PB2 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)4
HOLD USD PB3 Alapok Alapja (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)5
Palomar Származtatott Befektetési Alap A SOROZAT HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
Palomar Származtatott Befektetési Alap B SOROZAT EUR (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
Palomar Származtatott Befektetési Alap C SOROZAT USD (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)5
Palomar Származtatott Befektetési Alap D SOROZAT HUF (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SEQUOIA Befektetési Alap (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)3,5
SUI GENERIS 1.1 Befektetési Alap (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap A sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap B sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
SUPERPOSITION Befektetési Alap C sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)8
HOLD VM Befektetési Alap A sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD VM Befektetési Alap B sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7
HOLD VM Befektetési Alap C sorozat (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum)7

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kezelési Szabályzatok, Tájékoztatók és Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu/  weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo/ weboldalon.

Budapest, 2023. december 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap dokumentumainak módosítását a Magyar Nemzeti Bank 2023. december 6-án kelt H-KE-III-836/2023 számú határozata engedélyezte.

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: A kezelési szabályzatnak az befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változásai 2024. január 8-tól, míg a további módosítások a 2023. december 7-én lépnek hatályba.

A módosítás oka: HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD, HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD, valamint HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD indítása, HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap és a HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap megszüntetése, továbbá változnak befektetési szabályok, illetve a díjakat és költségeket bemutató fejezetek.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alap dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok (Convexity A, Convexity B, Convexity C, Convexity D, Molto Forte HUF, Molto Forte EUR, Molto Forte USD, VK 100 A, VK 100 B, VK 100 C, VK 200 A, VK 200 B, VK 200 C, VK 300 A, VK 300 B, VK 300 C) megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. december 7.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: forgalmazói kör bővülése

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. november 29.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

Tisztelt Befektetőink!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a

dokumentumai módosultak.

A módosítás oka: módosul az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetei.

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: 2023. december 29.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el az Alapok dokumentumait.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzatok, valamint a Tájékoztatók megtekinthetők a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 28.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési Alapok dokumentumainak változásáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
 • HOLD Alapok Alapja Befektetési Alap
 • HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD EURO Alapok Alapja
 • HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
 • HOLD Kötvény Befektetési Alap
 • HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
 • HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Részvény Befektetési Alap
 • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
 • HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD VM EURO Alapok Alapja
 • Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap
 • Platina Béta Származtatott Befektetési Alap
 • Platina Delta Származtatott Befektetési Alap
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap

esetében a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosításra kerültek.

A módosítás oka: Frissültek a költségadatok, a teljesítmény forgatókönyvek és egyes sorozatok esetében a kockázati mutató.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2023. november 15.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosítása

A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50., a továbbiakban: Alapkezelő) a HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (ISIN: HU0000716626, a továbbiakban: Alap) vonatkozásában 2023. szeptember 13. napján megindítja az Alap megszűnési eljárását a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) rendelkezései alapján.

Az Alap befektetési jegyeire vonatkozó megbízások a mai napon adhatók utoljára.

Az Alapkezelő a Kbftv. 75. § (4) bekezdésének megfelelően a megszűnési eljárás megindításáról szóló jelen határozatról rendkívüli közzététel útján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, továbbá az Alap hitelezőit, valamint bejelentés útján tájékoztatja a felügyeleti hatóságot.

Budapest, 2023. szeptember 11.

Bilibók Botond

vezérigazgató

HOLD Alapkezelő Zrt. 

A HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap megszűnési eljárásának bejelentése

Nyilvános ajánlattétel a Hold HTM Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeinek értékesítésére

2019. február 8.

A HOLD Alapkezelő Zrt. a – Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-73/2018. sz. határozatával 2018. február 09- én jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó – Hold HTM Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte:

 1. február 09.

A jegyezhető Alap neve és ISIN-azonosítója:

Hold HTM Származtatott Befektetési Alap                                 HU0000720347

Az Alap típusa és fajtája:

Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyíltvégű (befektetési alap fajtája), az ABAK-irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:

Az Alap célja hosszú távon az állampapírok által biztosított hozamnál jelentősen nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az Alapkezelő az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az Alap jelentős mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzői lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez.

Referenciahozam (benchmark)

A referenciahozam az RMAX index teljesítménye.

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:

Értékesítésre kerül összesítve minimum 200 000 000 HUF (forint) névértékű névre szóló, dematerializált, egyenként 1 HUF névértékű, 200 000 000 darab visszaváltható Befektetési Jegy.

Jegyzés helye:

Raiffeisen Bank Zrt. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. az Ügyfélfogadás időpontjában.

Jegyzési időszak:

 1. február 19. – 2018. február 21.

Jegyzési ár:

A jegyzési ár Befektetési Jegyenként a névérték 100%-a.

Fizetés módja:

A Letétkezelőnél az Alap jegyzési számlájára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással. A jegyzési számlára befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.   
Jegyzési számlaszám: 12001008-01622117-00100005

A jegyzés módja:

Jegyzéseket az Ügyfelek személyesen, illetve meghatalmazott útján tudnak tenni a jegyzési helyen a pénztári órákban. A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet.

A jegyzés csak akkor érvényes, ha a jegyzés utolsó napján, 2018. február 21-én, 16 óráig a jegyzés teljes ellenértéke a Letétkezelőnél e célból nyitott letéti számlán van. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Kbftv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon –kamatfizetési kötelezettség nélkül – visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

Vásárlók köre

Az Alap jegyeit vásárlók köre nincs korlátozva.

A jegyzés feltétele:

Az Alapkezelő a jegyzés során összesen minimum 200 000 000 HUF-nak megfelelő összeget ajánl fel. Amennyiben a befektetők a Befektetési Jegyekből 200 000 000 HUF-nál kevesebbet jegyeznek, a jegyzés meghiúsul. Ebben az esetben a Letétkezelő a jegyzés céljából beérkező pénzt a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a befektetők számára visszafizeti. Ezen összegekre az eltelt időtartamra kamat nem jár. A jegyezhető Befektetési Jegyeknek nincs felső korlátja.

Minimálisan jegyezhető mennyiség

Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális mennyisége 1 db.

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

 • A Kbftv. 103. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját megelőzően közzéteszi.
 • A Kbftv.129. § (7) bekezdésének megfelelően az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatát, tájékoztatóját, kiemelt befektetői információját és hirdetményét a befektetők számára az Alap közzétételi helyein folyamatosan elérhetővé teszi, illetve egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen átadja.

Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.mnb.hu honlap, és az Alapkezelő www.hold.hu honlapja.

 

A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa:

 • jogosult arra, hogy az Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban – visszaváltsa a Befektetési Jegyeket vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
 • jogosult arra, hogy az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
 • kérésére ingyenesen a rendelkezésére kell bocsátani a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a Kiemelt Befektetői Információt, az Alap féléves és éves jelentését (ezen dokumentumok a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak a közzétételi helyeken)
 • a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát a Befektetőnek térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
  • a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
  • arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
  • arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
 • jogosult rendkívüli tájékoztatásra,
 • jogosult a jogszabályban, illetve a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Kivételezett bánásmódban részesülő befektetők köre:

 • Azon személyek, amelyek részére a HOLD Alapkezelő Zrt. Bszt. 4.§. 53. pontjában definiált portfóliókezelést és a Bszt. 4.§. 9. pontjában definiált befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújt.
 • A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok.
 • A HOLD Alapforgalmazó Zrt Kiemelt Online Ügyfélköre.

Kivételezett bánásmód leírása:

Az Alapkezelőt illető maximum 10 százalékos vételi és visszaváltási jutalék felszámítása (Kezelési Szabályzat 44.2. pontjában részletesen leírva) az Alapkezelő saját döntési hatáskörébe tartozik. Az Alapkezelő jogosult egyéni elbírálás alapján dönteni az Alapkezelőt illető vételi és visszaváltási jutalék megfizetésének elengedéséről a kivételezett bánásmódban részesülő befektetők körében

Joghatóság, háttérszabályok

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadóak.

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdéseket az Alap elsősorban peren kívül, a felek méltányos érdekeinek szem előtt tartásával igyekszik rendezni. Erre figyelemmel bármely vitás ügyben az Alap lehetővé teszi a Befektetési jegy tulajdonosa részére a vitás kérdés megtárgyalását – és a lehetőségek keretei között, ha erre mód nyílik – a vita peren kívüli rendezését.

A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-1-489-9100; e-mail: pbt@mnb.hu).

Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

 

Forgalmazó

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Alapkezelő

HOLD Alapkezelő Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

Letétkezelő

Raiffeisen Bank Zrt.

(1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Budapest, 2018. február 09.

Bilibók Botond
vezérigazgató