Közlemények

A HOLD Alapforgalmazó Zrt (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően elkészítette a 2022. évi ügyletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatását, mely az alábbi linken érhető el.

Budapest, 2023. május 08.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatása a 2022. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
 • HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
 • HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
 • HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap

esetében a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosításra kerültek.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Befektetési Információk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a kozzetetelek.mnb.hu  weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo  weboldalon.

Budapest, 2023. január 16.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok módosítása

A HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-048412) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdésének b) pontja és 123. § (4) bekezdés b) pontja alapján ezúton teszi közzé egyedüli részvényese cégnevét, valamint a részvényes tulajdoni és szavazati hányadát: 

A részvényes cégneve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely egyedüli részvényes.

A részvényes székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A részvényes cégjegyzékszáma: 01-10-044222, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. 

A részvényes tulajdoni hányada: 100 (száz) %

Az egyedüli részvényes szavazati hányada: 100 (száz) % 

Budapest, 2023. január 02.

Bilibók Botond                                           Rák Bertalan

vezérigazgató                                     ügyvezető igazgató

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatója részvényeseiről, illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az alábbi befektetési alap sorozatok és részalapok esetében elkészítette a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumokat.

Sorozat, Részalap megnevezéseISIN
Adüton Származtatott Befektetési AlapHU0000715230
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000707948
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUFHU0000717137
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EURHU0000725189
Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUFHU0000727698
Convexity Származtatott Részalap B sorozat EURHU0000727706
Convexity Származtatott Részalap C sorozat USDHU0000727714
Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUFHU0000727722
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000701693
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EURHU0000724711
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat HUFHU0000724737
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozatHU0000722715
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozatHU0000722723
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozatHU0000722731
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000715180
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EURHU0000724745
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat HUFHU0000724760
HOLD Alapok AlapjaHU0000710116
HOLD Beat Származtatott Befektetési AlapHU0000728928
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000705702
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EURHU0000726484
HOLD Diverzifikáció Alapok AlapjaHU0000724125
HOLD EURO Alapok AlapjaHU0000712252
HOLD EURO PB2 Alapok AlapjaHU0000715172
HOLD EURO PB3 Alapok AlapjaHU0000707245
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési AlapHU0000720503
HOLD Forte EURO Alapokba Fektető RészalapHU0000716782
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető RészalapHU0000716626
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési AlapHU0000711916
HOLD KOGA Alapok AlapjaHU0000713235
HOLD KOGA EURO Alapok AlapjaHU0000714498
HOLD Kötvény Befektetési AlapHU0000702030
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési AlapHU0000706163
HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési AlapHU0000717004
HOLD MAX USD Származtatott Befektetési AlapHU0000716998
HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető RészalapHU0000716741
HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető RészalapHU0000716584
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozatHU0000702295
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozatHU0000725205
HOLD Orion Származtatott Befektetési AlapHU0000720339
HOLD PB1 Alapok AlapjaHU0000704697
HOLD PB2 Alapok AlapjaHU0000704705
HOLD PB3 Alapok AlapjaHU0000704713
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000702022
HOLD Részvény Befektetési Alap B Sorozat EURHU0000724778
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési AlapHU0000701685
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési AlapHU0000707252
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési AlapHU0000701487
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési AlapHU0000705868
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési AlapHU0000705850
HOLD USD PB2 Alapok AlapjaHU0000715164
HOLD USD PB3 Alapok AlapjaHU0000714670
HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUFHU0000727730
HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUFHU0000727755
HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUFHU0000727771
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozatHU0000703749
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozatHU0000717111
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozatHU0000717129
HOLD VM EURO Alapok AlapjaHU0000708938
Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUFHU0000729694
Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EURHU0000729702
Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USDHU0000729710
Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUFHU0000729728
Platina Alfa Származtatott Befektetési AlapHU0000704648
Platina Béta Származtatott Befektetési AlapHU0000704655
Platina Delta Származtatott Befektetési AlapHU0000704671
Platina Gamma Származtatott Befektetési AlapHU0000704663
Sequoia Származtatott Befektetési AlapHU0000718903
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési AlapHU0000713227
Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozatHU0000713243
Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozatHU0000718986
Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozatHU0000718994

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Sorozat illetve Részalap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumát.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu  weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. december 30.

HOLD Alapkezelő Zrt.

A HOLD Alapkezelő Zrt. Közleménye Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum előállításáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • HOLD Kötvény Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000702030)
 • HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000702022)

hozam/kockázati mutatóját (Synthetic Risk Reward lndicator=SRRI) felülvizsgálta és módosította,

Továbbá a

 • Citadella      Származtatott      Befektetési      Alap     B    sorozat      HUF    (ISIN-kód: HU0000717137) esetében

a sikerdíj mértéke javításra került a hatályos Kezelési Szabályzat alapján.

Jelen hirdetményünk, valamint a Kiemelt Befektetési Információk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. november 29.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt Befektetői Információk módosítása

Tisztelt Befektetők!

A Kbftv 139.§ (1) bekezdésének p) pontjának megfelelően, a HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap (ISIN: HU0000720503 ) forgalmazóiban bekövetkezett változásról.

2022. október 13. napjától az Alapot forgalmazza az SPB Befektetési Zrt.

Jelen hirdetményünk, továbbá a Kezelési Szabályzat és a Tájékoztató megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. október 12.


HOLD Alapkezelő Zrt.

Rendkívüli közlemény a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett változásról

2022. október 5.

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy karbantartás miatt 2022. október 5-én 21:00-22:00 között a HOLDONLINE felületek belépési és regisztrációs felülete, valamint a Dokumentumtár nem, illetve csak korlátozottan lesznek elérhetők. Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Karbantartás

Tisztelt Ügyfeleink!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok esetében, a Kbftv 113. § (1) bekezdése alapján az alábbi napon rendkívüli forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapot tart:

2022. október 15. (szombat).

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2022. szeptember 22.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. az alábbi napon rendkívüli bankszünnapot tart:

2022. október 15. (szombat).

Ezeken a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetők, megbízásokat Társaságunk nem hajt végre.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapforgalmazó Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu weboldalon.

Budapest, 2022. szeptember 22.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapforgalmazó Zrt. bankszünnapjáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2022. szeptember 14-én kelt H-KE-III-540/2022. sz. határozatában engedélyezte a HOLD USD PB2 Alapok Alapja (ISIN: HU0000715164) Kezelési Szabályzatainak módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. október 17.

A módosítás oka: a 20%-nál nagyobb arányban tartható befektetési alapok körének bővülése.

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új Kezelési szabályzatot és Tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 szeptember 15.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD USD PB2 Alapok Alapja dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-492/2022. sz. határozatában, 2022. július 26. napján engedélyezte a HOLD PB1 Alapok Alapja (ISIN: HU0000704697) és a HOLD PB2 Alapok Alapja(ISIN: HU0000704705) Kezelési Szabályzatainak (HOLD PB1 Alapok Alapja Kezelési SzabályzatHOLD PB2 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat) és Tájékoztatóinak (HOLD PB1 Alapok Alapja TájékoztatóHOLD PB2 Alapok Alapja Tájékoztató) módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. október 14.

A módosítás oka: a 20%-nál nagyobb arányban tartható befektetési alapok körének bővülése

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljeskörű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 szeptember 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD PB1 Alapok Alapja és HOLD PB2 Alapok Alapja dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-492/2022. sz. határozatában, 2022. július 26. napján engedélyezte a HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA (ISIN: HU0000715172) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. szeptember 30.

A módosítás oka: a 20%-nál nagyobb arányban tartható befektetési alapok körének bővülése

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 augusztus 31.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD EURO PB2 Alapok Alapja dokumentumainak módosításáról

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a:

 • ADÜTON Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000715230)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000715180)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B Sorozat EUR (ISIN-kód: HU0000724745)
 • HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I Sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000724760)
 • HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000717004)
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000702295)
 • HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat HUF (ISIN-kód: HU0000725205)
 • Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000704648)
 • Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000704663)

hozam/kockázati mutatóját (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) módosította, és a Kiemelt Befektetési Információkat elérhetővé tette a közzétételi helyein.

Jelen hirdetményünk megtekinthető a HOLD Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. augusztus 9.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt befektetési információk módosítása

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-423/2022. sz. határozatában, 2022. július 20. napján engedélyezte a HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. augusztus 22.

A módosítás oka: az Alap befektetési limiteinek változása.

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 július 21.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-392/2022. sz. határozatában, 2022. július 18. napján engedélyezte a HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap (ISIN: HU0000705850) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. augusztus 18.

A módosítás oka: az Alap befektetési limiteinek változása, egyéb pontosítások, díjváltozás.

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 július 19.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-393/2022. sz. határozatában, 2022. július 18. napján engedélyezte a HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap (ISIN: HU0000701487) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A módosított dokumentumok hatályba lépése: 2022. augusztus 18.

A módosítás oka: az Alap befektetési limiteinek változása.

Az alap új Kezelési Szabályzata, valamit Tájékoztatója, a linkekre kattintva érhető el.

Jelen közleményben nyújtott tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért kérjük, hogy további információért olvassa el az új kezelési szabályzatot és tájékoztatót, melyek megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a www.hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022 július 19.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

2022. június 10.

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-044222, továbbiakban: Alapkezelő) 2022. július 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig kampányt hirdet a HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: 01-10-048412, továbbiakban: Alapforgalmazó) ügyfelei és potenciális ügyfelei részére.

Az Alapkezelő tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt, az Alapforgalmazónál vezetett értékpapírszámlán és Tartós Befektetési Számlán tartott, az Alapforgalmazó kondíciós listáiban felsorolt alapokra vonatkozóan díjvisszatérítési akciót hirdet a befektetési alapok egyedi számlavezetési díja kapcsán a fentiekben megjelölt időintervallumban.

Az alábbiakban részletezett díjvisszatérítésre az Alapforgalmazó azon ügyfelei jogosultak, akik a kampány meghirdetésének napján már rendelkeztek az Alapforgalmazónál vezetett értékpapír- és ügyfélszámlán és /vagy Tartós Befektetési Számlával (TBSZ) elhelyezett befektetési jegyekkel vagy az akció meghirdetését követően kerül a befektetési jegy jóváírásra az Ügyfél értékpapír számláján és/vagy TBSZ számláján. A díjvisszatérítésre a befektetési jegy tulajdonosa mindaddig jogosult, amíg a befektetése az Alapforgalmazónál vezetett értékpapír számlán és/vagy TBSZ-en van elhelyezve.

A díjvisszatérítés mértéke megegyezik az Alapforgalmazó hatályos kondíciós listái 1. számú mellékletében rögzített, a befektetési alapok egyedi számlavezetési díjának mértékével. Az Alapforgalmazó hatályos kondíciós listái a https://hold.hu/kondicios-lista/ címen érhetőek el.

A díjvisszatérítést az Alapkezelő megbízásából az Alapforgalmazó végzi el az Ügyfél nevére szóló ügyfélszámlán. A díjvisszatérítés alaponként összesítve, számlánként, a befektetési jegy devizanemétől függetlenül forintban kerül elszámolásra. A külföldi devizanemben nyilvántartott befektetési alapok esetében a díj naponta, az adott napon érvényes MNB középárfolyamon kerül elhatárolásra. Az elhatárolt díjak havonta kerülnek elszámolására. A havi számlakivonatban a felszámított díj egyösszegben, forintban kerül terhelésre és kimutatásra.

A természetes személy befektetők esetében a díjvisszatérítés a vonatkozó jogszabályok értelmében adómentesjuttatásnak minősül[1].

Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy az adó- és más kapcsolódó jogszabályok változása esetén jelen kampány módosításra vagy visszahívásra kerüljön. A kampány kiírása az Alapforgalmazó https://hold.hu/ és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo/ honlapokon kerül meghirdetésre.

Budapest, 2022. június 10.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.     


[1] Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény – 1. sz. melléklet 8.14. pont  

Hirdetmény

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok esetében módosította a nyilvános, nyíltvégű befektetési alapjainak 2021. évre vonatkozó TER (Total Expense Ratio, folyó költségmutató) adatait a kiemelt befektetői információkban, és azokat elérhetővé tette a közzétételi helyein.

Budapest, 2022. május 20.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Kiemelt befektetési információk módosítása

A HOLD Alapforgalmazó Zrt (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően elkészítette a 2021. évi ügyletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatását, mely az alábbi linken érhető el.

Kelt: Budapest, 2022. május 13.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatása a 2021. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) ezúton közzéteszi, hogy Telegdi René a társaságnál betöltött ügyvezetői és cégvezetői tisztségéről 2022. május 4. napjával lemondott, amit a társaság egyedüli részvényese a közgyűlés jogkörében elfogadott, és döntött a változásnak a társaság alapszabályán való átvezetéséről, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról. A közzététel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és (4) bekezdés a) pontján alapul.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. új vezérigazgatója 2022. május 4. napjától Bilibók Botond Levente.

Budapest, 2022. május 9.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Közlemény vezető tisztségviselő személyében történt változásról

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapforgalmazó Zrt. bankszünnapjáról

2021. december 10.

Tisztelt Ügyfeleink!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. az alábbi napon rendkívüli bankszünnapot tart:

2021. december 11. (szombat)

Ezeken a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetők, megbízásokat Társaságunk nem hajt végre.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2021. december 10.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.