Közlemények

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok esetében módosította a nyilvános, nyíltvégű befektetési alapjainak 2021. évre vonatkozó TER (Total Expense Ratio, folyó költségmutató) adatait a kiemelt befektetői információkban, és azokat elérhetővé tette a közzétételi helyein.

Budapest, 2022. május 20.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Kiemelt befektetési információk módosítása

A HOLD Alapforgalmazó Zrt (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően elkészítette a 2021. évi ügyletek végrehajtására vonatkozó tájékoztatását, mely az alábbi linken érhető el.

Kelt: Budapest, 2022. május 13.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatása a 2021. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) ezúton közzéteszi, hogy Telegdi René a társaságnál betöltött ügyvezetői és cégvezetői tisztségéről 2022. május 4. napjával lemondott, amit a társaság egyedüli részvényese a közgyűlés jogkörében elfogadott, és döntött a változásnak a társaság alapszabályán való átvezetéséről, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról. A közzététel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és (4) bekezdés a) pontján alapul.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. új vezérigazgatója 2022. május 4. napjától Bilibók Botond Levente.

Budapest, 2022. május 9.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Közlemény vezető tisztségviselő személyében történt változásról

2022. március 25.

Közzététel a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123/A § (6) bekezdése alapján: az MNB a HOLD Alapforgalmazó Zrt. feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében az alábbi határozatot hozta:  H-JÉ-III-B-16/2022. számú határozat.

Budapest, 2022. március 25.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.”

MNB határozat

Tisztelt Ügyfeleink!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok esetében, a Kbftv 113. § (1) bekezdése alapján az alábbi napon rendkívüli forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapot tart:

2022. március 26. (szombat).

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2022. március 10.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. az alábbi napon rendkívüli bankszünnapot tart:

2022. március 26. (szombat)

Ezeken a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetők, megbízásokat Társaságunk nem hajt végre.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2022. március 10.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapforgalmazó Zrt. bankszünnapjáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Felügyelet a H-KE-III-82/2022. sz. határozatában, 2022. február 11. napján engedélyezte a HOLD EURO PB3 Alapok Alapja, a HOLD EURO PB2 Alapok Alapja, a HOLD USD PB3 Alapok Alapja, a HOLD USD PB2 Alapok Alapja, a HOLD PB3 Alapok Alapja, a HOLD PB2 Alapok Alapja, a HOLD PB1 Alapok Alapja, a HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja, a SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap, a SEQUOIA Származtatott Befektetési Alap, a HOLD KOGA Euro Alapok Alapja, a HOLD KOGA Alapok Alapja, a HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap, a Superposition Származtatott Befektetési Alap, a Citadella Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.
Továbbá a Felügyelet a H-KE-III-101/2022. sz. határozatában, 2022. február 21. napján engedélyezte a HOLD Eszközallokációs Esernyőalap (HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalapja, HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalapja,  HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalapja,  HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalapja,   HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalapja, HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalapja,  HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalapja, Convexity Származtatott Részalapja) Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alapok kezelési szabályzatainak a befektetési szabályokat érintő változásai, valamint a kezelési szabályzatoknak az Alapokat terhelő díjak és költségek -kiemelten Kezelési Szabályzat 36.1. pontjában fellelhető sikerdíj számításának megadása- fejezeteit érintő változásai a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.

A kezelési szabályzatnak a befektetési politikát és díjak és költségeket érintő változásai 2022. április 01. napjától, amíg a további módosítások a közzététel napján lépnek hatályba.

Jelen hirdetményünk, illetve az új kezelési szabályzat és a kiemelt befektetői információk megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyén, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

HOLD EURO PB3 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD EURO PB2 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD USD PB3 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD USD PB2 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD PB3 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD PB2 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD PB1 Alapok Alapja Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

SEQUOIA Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD KOGA Euro Alapok Alapja Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD KOGA Alapok Alapja Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk A sorozat, Kiemelt Befektetői Információk B sorozat, Kiemelt Befektetői Információk C sorozat

Superposition Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk A sorozat, Kiemelt Befektetői Információk B sorozat, Kiemelt Befektetői Információk C sorozat

Citadella Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk A sorozat, Kiemelt Befektetői Információk B sorozat, Kiemelt Befektetői Információk C sorozat

HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk

HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap Kezelési Szabályzat

HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap Kezelési Szabályzat

HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap Kezelési Szabályzat

Convexity Származtatott Részalap Kezelési Szabályzat és Kiemelt Befektetői Információk A sorozat, Kiemelt Befektetői Információk B sorozat, Kiemelt Befektetői Információk C sorozat, Kiemelt Befektetői Információk D sorozat

Budapest, 2022. március 01.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításáról, a sikerdíj módosításról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában és a Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában helyesbítette a nyilvántartásba vétel dátumát, amely
2022. február 11.napja.

Jelen hirdetményünk, illetve az új kezelési szabályzat és a kiemelt befektetői információk megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyén, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. február 24.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Rendkívüli közzététel a HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank a HOLD Beat Származtatott Befektetési Alapot a 1111-850-es lajstromszámon
2022. február 11.napján nyilvántartásba vette a H-KE-III-85/2022. számú határozattal.

Az Alap első forgalmazási napja 2022. február 22.

Jelen hirdetményünk, illetve az új kezelési szabályzat, tájékoztató és a kiemelt befektetői információ megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyén, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://hold.hu/alapkezelo weboldalon.

Budapest, 2022. február 14.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Közzététel a HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Bizottság 583/2010/EU Rendelete (2010. július 1.) 23. cikkének megfelelően módosította a nyilvános, nyíltvégű befektetési alapjainak kiemelt befektetői információit, és azokat elérhetővé tette a közzétételi helyein.

Budapest, 2022. február 11.
HOLD Alapkezelő Zrt.

Kiemelt befektetési információk módosítása

A HOLD Alapkezelő Zrt. ezúttal tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az általa kezelt befektetési alapok Kezelési Szabályzataiban és Tájékoztatóiban módosításra került az Alapkezelő honlap címe, amely a https://hold.hu/alapkezelo.

Továbbá az alábbi pontok kerültek frissítésre:

  • Kezelési Szabályzat „48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye”
  • Tájékoztató „7.7 A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak”

Budapest, 2022. február 11.
HOLD Alapkezelő Zrt.

Kezelési Szabályzatok és Tájékoztatók frissítése

A HOLD Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-048412) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdésének b) pontja és 123. § (4) bekezdés b) pontja alapján ezúton teszi közzé egyedüli részvényese cégnevét, valamint a részvényes tulajdoni és szavazati hányadát: 

A részvényes cégneve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely egyedüli részvényes.

A részvényes székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A részvényes cégjegyzékszáma: 01-10-044222, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. 

A részvényes tulajdoni hányada: 100 (száz) %

Az egyedüli részvényes szavazati hányada: 100 (száz) % 

 

Budapest, 2022. január 03. 

 

Telegdi René                                           Rák Bertalan

vezérigazgató                                         ügyvezető igazgató

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatója részvényeseiről, illetve tulajdoni és szavazati hányadukról

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok esetében, a Kbftv 113. § (1) bekezdése alapján az alábbi napon rendkívüli forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapot tart:

2021. december 11. (szombat)

Ezen a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetők.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2021. december 10.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok esetében, a Kbftv 113. § (1) bekezdése alapján az alábbi napon rendkívüli forgalmazási és elszámolási szünnapot tart, az adott nap hivatalos értékelési napnak számít, alapjaink nettó eszközértéke meghatározásra kerül:

2021. december 31. (péntek)

Ezeken a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetők.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2021. december 10.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. az alábbi napon rendkívüli bankszünnapot tart:

2021. december 31. (péntek)

Ezeken a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetők, megbízásokat Társaságunk nem hajt végre.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2021. december 10.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapforgalmazó Zrt. bankszünnapjáról

Tisztelt Ügyfeleink!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. az alábbi napon rendkívüli bankszünnapot tart:

2021. december 11. (szombat)

Ezeken a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetők, megbízásokat Társaságunk nem hajt végre.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2021. december 10.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Rendkívüli közlemény a HOLD Alapforgalmazó Zrt. bankszünnapjáról

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) ezúton közzéteszi, hogy Mérész András a társaságnál betöltött ügyvezetői és cégvezetői tisztségéről 2021. szeptember 1. napjával lemondott, amit a társaság egyedüli részvényese a közgyűlés jogkörében elfogadott, és döntött a változásnak a társaság alapszabályán való átvezetéséről, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról. A közzététel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) és (4) bekezdés a) pontján alapul.

Közlemény vezető tisztségviselő személyében történt változásról

2021. július 5.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy karbantartás miatt 2021. július 5-én (hétfőn) 21:00 és 22:00 között az Online Alapok belépési és regisztrációs felülete, illetve az Ügyfélkapuk nem lesznek elérhetők.

Karbantartás

2021. május 21.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy karbantartás miatt 2021. május 21. 22:00-tól 2021. május 22. 06:00-ig az Online Alapok belépési és regisztrációs felülete, illetve az Ügyfélkapuk nem lesznek elérhetők.

Karbantartás
2021. december 10.

Tisztelt Befektetők!

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok esetében, a Kbftv 113. § (1) bekezdése alapján az alábbi napon rendkívüli forgalmazási és elszámolási szünnapot tart, az adott nap hivatalos értékelési napnak számít, alapjaink nettó eszközértéke meghatározásra kerül:

2021. december 31. (péntek)

Ezeken a munkanapon munkatársaink nem lesznek elérhetők.

Szíves megértésüket előre is köszönjük!

Budapest, 2021. december 10.
HOLD Alapforgalmazó Zrt.