HOLD Lexikon

Egyszerűen, érthetően a pénzügyekről

A hozam és a kockázat közötti összefüggés

Általánosan elfogadott szabály a hozam és a kockázat kapcsolatát illetően, hogy nagyobb hozam nagyobb kockázattal jár, mely azt is implikálja, hogy ha nagyobb hozamra szeretnénk befektetéseinkkel szert tenni, akkor nagyobb kockázatot vagyunk kénytelenek vállalni.A befektetés kiválasztása során fontos mutatókHa befektetni tervezünk három mutató figyelembevétele mindig fontos, ezek pedig a hozam, a kockázat és a likviditás. A...

Abszolút érték

Az abszolút értek megmutatja egy szám nullától vett távolságát. Pozitív számok esetén tehát maga a szám, negatív számok esetén pedig a szám ellentettje.Kizárólag pozitív értéket vehet fel vagy nulla lehet (a nulla esetében). Például 10 abszolút értéke saját maga, míg -5 esetében értéke 5.Abszolút érték függvényeA függvénye egy V alakot rajzol ki. Pozitív számokhoz saját...

Abszolút hozam

Az abszolút hozam a befektetés által megszerzett nyereség vagy veszteség egészére utal. Értékét, amely lehet pozitív vagy negatív, százalékban szokás megadni.Megmutatja egy pénzügyi instrumentum (például részvény vagy befektetési alap) meghatározott idő alatt elért értéknövekedését vagy -csökkenését. Kiszámolása során (a relatív hozammal ellentétben) nem kerül összehasonlításra más mérőszámokkal, egyéb eszközökkel vagy referenciaértékekkel, hiszen sokszor független egyéb pénzügyi piaci tevékenységtől.Abszolút...

Adó

Az adó egy kötelező jellegű jövedelemátengedés az állam számára, amely közvetlen ellenszolgáltatással nem jár.A bevételeket az államháztartás a kiadásainak fedezésére fordítja. Terhét az adóalany viseli. Nyomon követhetősége érdekében az adófizetők egyedi adószámmal rendelkeznek, az adófizetési kötelezettség mértéke az adóalap és az adókulcs szorzataként, vagy konkrét adóösszeg alapján kerül kiszámolásra.Adó fajtáiAz adókat több szempont szerint is...

Adóalap

Az adóalap az a jövedelem, amely után az adófizetők kötelesek az állam számára adót fizetni.Adóalap jelentéseAz állam adót szed be költségeinek fedezésére. Az adófizetési kötelezettség meghatározásának két módja van. Lehetséges egyszerűen a konkrét összeg meghatározása, vagy az adóalap egy bizonyos százalékának, az adókulcsnak a megadása. A többek között pénzügyi instrumentumokból, ingó és ingatlanvagyonból származó jövedelmek...

Adóbevallás

Az adóbevallás egy önkéntes nyilatkozat, amelynek keretében az adó terhét viselő személy vagy vállalat nyilatkozik az adókötelezettségéről.Adóbevallás jelentéseAz adórendszer által megállapított adókötelezettségek alapján az adóbevallások évente készülnek. Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bizonyos esetekben előre elkészíti az adóbevallások tervezetét, amelyeket postai, vagy elektronikus úton lehetséges jóváhagyni. Fontos, hogy minden szükséges elemet tartalmazzon a kimutatás....

Adóhatóság

Az adóhatóság egy kormányzati szerv, melynek feladata az adózási folyamatok felügyelete, az adókötelezettség megszabása, valamint az adófizetők számontartása és az adó beszedése.A jogszabályok rendelkezései szerint saját hatáskörben jár el, és ezáltal képviseli az államot. Az adózás közérdekű jellegéből adódóan a hatóság a mulasztásokat és fizetési kimaradásokat követően akár szankciókat is alkalmazhat (mint például üzlethelyiségek bezáratása,...

Adókedvezmény

Az adókedvezmény az állam által nyújtott támogatás, melynek következményében az adófizetőnek csak az adókötelezettség egy részét kell megfizetnie. Adókedvezmény jelentése Az adóhatóság magánszemélyeknek és vállalkozásoknak adókedvezményt, illetve adómentességet is adhat. Az adókedvezmény mögötti indok lehet a kiegyenlített közteherviselés érvényesítése, bizonyos termékek árának befolyásolása, és ezzel a kereslet ösztönzése, illetve visszafogása vagy egyes iparágak intenzívebb támogatása....

Adókulcs

Az adókulcs a fizetendő adónemekhez rendelt százalékos érték, amely meghatározza, hogy a jövedelemtípusnak (az adózás alapjának) mekkora részét köteles az adó alanya befizetni az állam részére. Adókulcs jelentése Többek között az infrastruktúra, az egészségügy és az oktatás fenntartására az állam adót szed be költségeinek fedezésére. Az adófizetési kötelezettség meghatározásának két módja van. Lehetséges egyszerűen a...

Adóparadicsom

Adóparadicsom alatt azokat az országokat értjük, ahol olyan kedvező adófeltételek állnak fenn, amelyek segítségével optimalizálható, vagy minimálisra csökkenthető a befizetett adó mértéke. Adóparadicsom jelentése Jellemzően kisebb, főként turizmusból élő országok működnek adóparadicsomként. A jelenlegi legnagyobb adóparadicsomok közé tartozik például Andorra, Belize, Bermuda, Hong Kong, Monaco, Mauritius, Panama és Tobago vagy Vanuatu állama. Közülük az Európai...

Adósságrendező hitel

Az adósságrendező hitel olyan hitelkonstrukció, amelynek célja a már meglévő hitelek visszafizetése egy kedvezőbb feltételekkel rendelkező hitel segítségével. Ennek során a meglévő (több) hitel helyett, egy hitelfizetés történik. Ennél a hitelkonstrukciónál jellemzően az alacsonyabb kamat, és az ezáltal alacsonyabb törlesztőrészlet által kedvezőbb a korábbi hitelfizetések összességével szemben. Az adósságrendező bankokon, hitelszövetkezeteken keresztül vehető fel. A...

Adóstárs

Az adóstárs egy természetes személy, aki hitelfelvétel esetén a kölcsön és járulékai visszafizetéséért az adóssal megegyező felelősséggel és kötelezettségekkel bír. A többszemélyes hitelfelvétel előnyt jelenthet a hitel megszerzésében, hiszen az adósok így jellemzően több forrásból gazdálkodnak. A felelősség megosztásával, így nem csupán az adósok, hanem a bank biztonságérzete is megnövekszik, amelynek eredménye akár alacsonyabb kamatláb,...

Adózott eredmény

Az adózott eredmény egy vállalat nyereségének és eredményességének a mérőszáma, amelyet számviteli szabályok alapján határoznak meg. Egy adott üzleti év adózás előtti eredményét az üzleti tevékenységek és pénzügyi eredmények összegéből kapjuk meg, amelyből az adófizetési kötelezettséget levonva kapjuk meg az összegét. Értéke, tehát megegyezik az adóalany nettó jövedelmével. Ha felvett értéke pozitív, akkor nyereségről, ha...

ÁFA, ÁFA törvény, ÁFA visszaigénylés 2023

Az ÁFA, teljes nevén Általános Forgalmi Adó, a termékek és szolgáltatások értékesítése után fizetendő adófajta. Az ÁFA-t hozzáadott érték alapon kell fizetnie az áfaalanynak – legtöbbször az értékesítést végző vállalkozásnak – azaz a költségek után befizetett ÁFA visszaigényelhető, így nettó módon mindig csak az árrésre számított ÁFA kerül befizetésre az államkasszába. A jelenlegi kulcsa 27 százalék, amelynek...

Akkreditált

Akkreditált jelzővel olyan dolgokat illetünk, amelyek előre meghatározott sztenderdeknek, normáknak hivatalosan megfelelnek. Akkreditált jelentése Az akkreditált szó jelentése: hiteles, bejegyzett, elismert. A melléknév sokféle témában használt, legyen szó vizsgáról, képzésről, pozícióról vagy helyről. Az ilyen típusú elismerés meghatározását általában egy akkreditációs folyamat előzi meg, amelyben felmérik, hogy az alany képes-e az adott meghatározott státusz, tevékenység...

Akkreditív

Az akkreditív keretében a vevő (megbízó) bankja visszavonhatatlan fizetési ígéretet tesz az eladónak (kedvezményezett), feltéve, hogy a megfelelő okmányokat megkapja. Akkreditív jelentése Az okmányos hitelezésnek is nevezett jogügyletben bizonyos feltételek mellett a bank kötelezettséget vállal ügyfele felé. Egyik fő feltétele az előírt okmányok benyújtása. Azért van erre szükség, mivel a bank a felek közötti tranzakció...

Alanyi adómentesség 2023

Az alanyi adómentesség esetén vállalkozás az értékesítései után nem számít fel ÁFA-t (általános forgalmi adót) és ezzel összhangban költségei után nem jogosult áfa visszaigénylésre sem, így a vállalkozásnak ÁFA bevallást nem kell készítenie. A fogalmat gyakorta szokták összemosni a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) fogalmával, azonban a két fogalom között lehetnek eltérések. Az alanyi adómentességet az...

Alapítvány

Az alapítvány egy szervezet, amely jövedelmét az alapító okirat által előírt, valamilyen tartós célra köteles fordítani. Kizárólag vállalkozási-gazdasági célból nem alapítható, illetve az alapítók kötelesek az alakuláskor biztosítani az alapító vagyont. Ennek a vagyonnak a felhasználási célját, módját és mértékét az alapító határozza meg. Létrejötte az alapító okirat megalkotásával válik hivatalossá. Kialakulásának menete Nem csupán...

Alapkamat

Az alapkamat, pontosabban jegybanki alapkamat egy adott ország irányadó kamata. A jegybank ezzel az eszközzel tudja az ország monetáris rendszerét és gazdaságát szabályozni. Értéke a központi bank által a kereskedelmi bankok számára nyújtott hitel kamatlábát határozza meg, ebből fakadóan a nagysága közvetlenül befolyásolhatja a teljes pénzügyi rendszert. Mértékéről monetáris politikai döntéshozatala során a jegybank dönt....

Alapok alapja

Az alapok alapja egy olyan befektetési alap, amely más befektetési alapokba fektet, azaz portfóliója befektetési jegyekből áll. Alapok alapja jelentése A befektetési alapok ezen típusa különböző kategóriájú alapokba történő befektetés által kedvező eszközallokációt, széleskörű diverzifikációt és a kockázatok csökkentését teszi elérhetővé. Emellett azonban az ilyen típusú alapok költségaránya általában magasabb, mint a szokásos befektetési alapoké....

Államadósság

Az államadósság a kormányzati szektor múltban felhalmozott tartozásainak, számviteli kötelezettségeinek összessége egy adott országban. Mértékét általában nem konkrét összegben, hanem a bruttó hazai termék (GDP) arányában, százalékban fejezik ki. A külső adósság az országon kívüli hitelezőkkel szemben fennálló tartozást jelenti. A belső adósság pedig a kormány kötelezettségeit mutatja meg a hazai hitelezőkkel szemben. Államadósság tartalma Az...

Államadósság Kezelő Központ

Az Államadósság Kezelő Központ (vagy röviden ÁKK) a költségvetési hiány biztonságos finanszírozását működtető intézmény. Államadósság Kezelő Központ célja Az ÁKK küldetése, hogy finanszírozási célját hosszú távon alacsony költségek mellett, a kockázatok figyelembevételével, magas szakmai színvonalon, kifinomult módszerekkel valósítsa meg. Államadósság Kezelő Központ feladata Alapvető tevékenysége, hogy az éves költségvetési törvény alapján gondoskodik a központi költségvetés...

Államcsőd

Az államcsőd az állam teljes vagy részleges fizetésképtelenségét jelenti.Államcsőd kialakulásaÁltalában egy hosszabb folyamat eredményeképp alakul ki. Egyik leggyakoribb kiváltó oka az adósságállomány megnövekedése és a belföldi valuta váratlan átértékelődése (rendszerint értékvesztése). Ennek oka lehet a nem megfelelő monetáris és fiskális politika, vagy egyéb külső befolyásoló tényező (például háború). A kezdeti probléma általában az állam deficites éves...

Állami kamattámogatás

Az állami kamattámogatás bizonyos feltételek mellett igénybe vehető engedményt jelent a felvett hitelre fizetendő kamatra vonatkozóan. Állami kamattámogatás célja Az állam által biztosított támogatás célja Magyarországon többnyire a gyermekvállalási kedv növelése, így a legtöbb kedvezmény a gyermekvállalás előtt álló, vagy többgyermekes családokra vonatkozik. Ennek ellenére más társadalmi csoportok számára is meghatározható egy ilyen kedvezmény, támogatható...

Államkötvény

Az államkötvény az állam által garantált és kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az államkötvényeket Magyarországon az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) bocsátja ki; az általános nemzetközi gyakorlat szerint az intézményi befektetők aukció keretein belül, míg a lakosság az ÁKK által jegyzett árakon közvetlenül is vásárolhat lakossági államkötvényeket. Államkötvények esetében a közvetlenül kibocsátótól történő adás-vételt nevezzük elsődleges piacnak, míg...

Alternatív költségek

Alternatív költségek alatt azokat a potenciális előnyöket értjük, amelyeket egy magánszemély, befektető vagy vállalkozás elmulaszt gazdasági tevékenysége során, az esetleges alternatívái közötti választásnak köszönhetően. Alternatív költségek jelentése Az erőforrások korlátozottsága miatt egy lehetőség választása egy (vagy több) másik alternatíváról való lemondással és ezzel együtt alternatív költségekkel jár. Ezen költségek előrejelzése nagyban elősegíti az optimális döntéshozatalt,...

Amortizáció

Az amortizáció a tárgyi és immateriális eszközök elavulásuk, elhasználódásuk következtében bekövetkező értékbeli csökkenést jelent. Az értékcsökkenés mértékét az amortizációs kulcs adja meg, amely a könyvelés során az évi értékcsökkenési leírásban, az adott eszköz bruttó vagy nettó értékének hányadaként (százalékos értékben) kerül meghatározásra. Ez az értékcsökkenés költsége. Az értékcsökkenés lehet terv szerinti, vagy terven felüli, attól...

Annuitás

Az annuitás általánosan olyan pénzügyi struktúrát takar, ahol az egyik fél azonos összegű részleteket fizet a másik félnek több perióduson át. Az annuitás leggyakoribb előfordulási formái a banki hitelezés, az élet- vagy nyugdíjbiztosítás. A kifizetendő összeg kiszámíthatósága miatt is vált elterjedt pénzügyi struktúrává. Az annuitás összege egyaránt magába foglalja a tőke és a tőkére fizetett kamat összegét. Speciális...

Apport

Az apport, más szóval tárgyi betét egy vállalkozás számára nyújtott nem pénzbeli hozzájárulás, amely a törzstőke összegébe beleszámít. Érkezhet természetes személytől vagy társaságtól egyaránt. A támogatásért cserébe pedig az apportáló személyt a hozzájárulás értékével arányosan tulajdonosi jogok illetik meg. A hozzájárulás lehet tárgyi (például ingatlan, berendezés, gépjármű) vagy szellemi tőke, szakértelem, szabadalom, üzletrész vagy egyéb...

Aranystandard

Az aranystandard egy korábban fennálló nemzetközi pénz- és valutarendszer volt, amelyben a fizetőeszközök fedezetét aranyban biztosították.Ez a fedezet lehetett teljes mértékben, vagy csak részben is arany, amely a különböző országok közötti valutaátváltást segítette. A nemzetközi kereskedelemben az aranystandard rendszer az I. világháborúig működött, elősegítette a pénz egyik fő funkciója, a nemzetközi csere megkönnyebbítését.Hogyan követték egymást...

Arbitrázs

Az arbitrázs olyan, legtöbbször félreárazásból származó kockázatmentes nyereség, amely egy adott pénzügyi termék két piacon történő azonnali vételével és eladásával realizálható. Arbitrázs lehetőségek legtöbbször a piaci hatékonyság átmeneti hiányából következnek.Arbitrázs jelentése a gyakorlatbanArbitrázsra akkor van lehetőségünk, ha két piacon az adott termék különböző árakon forog. Ilyenkor az alacsonyabb áron történő vétellel és ezzel egyidejűleg a...

Árérzékenység

Az árérzékenység kifejezés azt írja le, hogy a fogyasztók kereslete egy adott termék vagy szolgáltatás iránt milyen mértékben változik az ár változásának  függvényében. A közgazdaságtanban az árérzékenység mértékének meghatározására a keresleti árrugalmasságot szokás használni. Az árrugalmasság egy adott termék keresletének vagy kínálatának százalékos változását jelenti, az ár egy százalékos növekedésének hatására. Árérzékenységet befolyásoló tényezők A...

Árfolyamindex

Az árfolyamindex egy pénzügyi eszközök teljesítményének és értékének mérésére alkalmas idősor. Mutathatja például a részvénypiac tendenciáinak változását. Ekkor egy adott részvénykosár árának változását követik nyomon, amelyben egyes kiválasztott vállalatok részvényei szerepelnek meghatározott súlyozásokkal. Ha az adott részvénykosár egy tőzsdén kereskedett részvények közül tartalmazza a legfajsúlyosabbakat, akkor tőzsdeindexnek is szokás nevezni. Valuták összehasonlításában is találkozhatunk az...

Árrugalmasság

Az árrugalmasság egy mikroökonómiai fogalom, mely egy adott termék keresletének, vagy kínálatának százalékos változását jelenti, az ár 1 százalékos növekedésének hatására. Árrugalmasság jelentése Jele ε görög betű, kiejtése: epszilon. Értéke megadja, hogy a kereslet mennyire érzékeny az árakra, tehát mennyivel többen, vagy kevesebben vásárolják az adott terméket, amennyiben megváltozik az ára. Kiszámolásához a kereslet mennyiségi...

Árupiaci termékek

Az árupiaci termékek a kereskedelemben használt olyan alapvető áruk, amelyek felcserélhetők más, azonos típusú termékekkel, különböző termelőktől származó áruk között tehát nincs jelentős különbség. Az árupiac két részre bontható: a tőke javak és a fogyasztási javak részpiacára. Ebbe a kategóriába tartoznak a különböző mezőgazdasági termékek, például a gabonák, a só, cukor vagy a kávé és...

Árutőzsde

Az árutőzsde az árupiaci kereskedelem színtere, ahol árupiaci termékek, és azok határidős áruügyleteinek kereskedelme folyik. Az árupiaci termékek a kereskedelemben használt olyan alapvető javak, amelyek felcserélhetők más, azonos típusú termékekkel. A különböző termelőktől származó termékek között tehát nincs jelentős különbség. Ide tartoznak például a különböző mezőgazdasági áruk, mint a gabonák, a só, cukor vagy a...

ÁSZF – Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) több szerződés megkötése céljából kerülnek meghatározásra, egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül. Ezek azok a feltételek, amelyeket a vállalat előre meghatároz, anélkül, hogy a másik féllel egyedileg tárgyalna. Megjelenése annak köszönhető, hogy a tömegtermelés révén szükségessé váltak a tömeges szerződéskötések. Egyedi tárgyalás esetén ezek rengeteg időt vennének igénybe, és sok...

Átalányadózás

Az átalányadózás egy, az egyéni vállalkozók számára elérhető kedvező adózási forma. A konstrukció lényege, hogy a bonyolult ellenőrizhetőség következtében a jogalkotó eltér az általános adóztatási szabályoktól, és csekélyebb mennyiségű adót szed be. Átalányadózás szabályai Mely kisvállalkozók számára érhető el? Az átalányadózás lehetősége elérhető minden olyan egyéni vállalkozó számára, akinek az átalányadózást megelőző adóévi bevételei nem...

Átlaghoz való visszatérés

Az átlaghoz való visszatérés (angolul: mean reversion) egy elmélet, miszerint a pénzügyi eszközök árai a rövid távú kilengések mellett hosszabb távon visszatérnek a hosszú távú átlaghoz. Az egyensúlyi, átlagos ártól való eltérés esetében az elmélet szerint a befektetők kihasználhatják ezt az eltérést az árak hosszabb távú trendjének meghatározására, és ennek megfelelő pozíciót nyithatnak arra spekulálva,...

Átváltoztatható kötvény

Az átváltoztatható kötvény egy értékpapír, amely lehetőséget ad tulajdonosa számára, hogy egy adott ponton a kötvényét részvénnyé váltsa át. Ezzel az addig csupán hitelviszonyt megtestesítő értékpapír tagsági jogokat megtestesítő értékpapírrá válik. Módosul többek között az elvárt hozam meghatározása és értéke, az értékpapírhoz kapcsolódó jogok, a pénzáramlás jellege, a kockázat forrása, a papír lejárati ideje, illetve...

AVDH hitelesítés

AVDH hitelesítés az online ügyintézés során az aláírások helyettesítésére létrejött módszer. Online ügyintézés során gyakran olyan hivatalos dokumentumok csatolása szükséges, mint a jognyilatkozat, meghatalmazás vagy szerződések. Előfordulhat, hogy nem elég az aláírt dokumentumot beolvasva, vagy fényképként feltölteni, hanem online hitelesítésre van szükség. Ennek egyik eszköze az elektronikus aláíró tanúsítvány, ezzel azonban kevés magánszemély rendelkezik. A...

Ázsió

Az ázsió jelentése felár vagy prémium. Valuták, illetve értékpapírok piaci árának névértéken felüli részét fejezi ki. Konvenció szerint százalékos formában értelmezzük. Ellentéte a diszázsió, amely a piaci érték névértéktől történő elmaradását fejezi ki, az ázsióhoz hasonlóan százalékos formában. Manapság leginkább a kötvényelemzések során,  a kötvény elemző által megállapított belső értéke, illetve piaci értékének különbségeként használatos....

Babakötvény

A Babakötvény egy névre szóló, kiemelt jövedelmezőségű magyar állampapír.Babakötvény vásárlása csak névre szóló, Magyar Államkincstár által vezetett Start-értékszámlán lehetséges. Start-értékszámla nyitható minden 18. életévét még be nem töltött magyar gyermek számára. A kiemelt kamatozáson túl az állam egyéb hozzájárulásokkal is támogatja az ilyen formában gyermekek számára történő takarékoskodást. Cserébe az e módon félretett pénzhez a...

Baby boomer

A baby boomer generációba az 1946 és 1964 között születettek tartoznak. A baby boomer kifejezés jelentése Elnevezésük a II. Világháborút követő magas születésszámra utal, amely következtében az egyik legnépesebb generációnak számítanak a fejlett nyugati országokban. Nagy népességüknek és kedvező vagyoni helyzetüknek köszönhetően a politikailag és gazdaságilag befolyásos társadalmi csoportok közé tartoznak elsősorban az Egyesült Államokban,...

Back office

Általánosságban elmondható a Back office szervezeti egységéről, hogy a vállalatnak nem a kulcstevékenységét végzik, hanem a kulcstevékenység és az értékesítési munkafolyamatok működését biztosítják, illetve támogatják. Back office jelentése A magyarul háttérirodának is nevezett egységhez tartoznak azon vállalati folyamatok, amelyekkel közvetlenül nem találkozik a vásárló. Ezen folyamatok között említhető többek között az emberi erőforrás menedzsment, a...

BAMOSZ

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége, vagy röviden BAMOSZ egy kettős céllal rendelkező szervezet. Egyrészt a hazai vagyonkezelői és alapkezelői szakma érdekképviseleti szerve. Másrészt hivatása a befektetők kényelmes és transzparens informálása. A BAMOSZ oldalán naprakész információk érhetők el a tagszervezetek alapjaival kapcsolatban, emellett havi szinten hírlevélben tájékoztat az alapokat érintő tőkeáramlásokról. A szervezet csoportosítása...

Bankbetét

A bankbetét az egyik leggyakoribb és legbiztonságosabb megtakarítási forma, amely esetén a bank előre meghatározott módon köteles kamatot fizetni a nála elhelyezett összeg után.Az ilyen módon bankokban elhelyezett pénz védelmét az Országos Betétbiztosítási Alap 100 ezer eurónak megfeleltethető összegig garantálja. Sokféle betéti konstrukció létezik, összehasonlításukban az EBKM (Egységes Betéti Kamatláb Mutató) segíthet. Fontos tudni azonban,...

Bankközi piac

A bankközi piac a pénzpiac azon része, ahol a bankok más bankoknak adnak kölcsön vagy kereskednek egymással. Mi a szerepe a bankközi piacnak? A modern pénzügyi rendszerek részét képzi egy jól működő bankközi piac. Mikroszinten a likviditás hatékony allokációját segíti, míg makroszinten a pénzügyi integrációt erősíti, illetve a jegybanki transzmissziós mechanizmusok megfelelő működését támogatja. Segíti...

Bankszámlakivonat

A bankszámlakivonat egy olyan dokumentum, amely információt nyújt az adott időszakhoz tartozó számlát érintő ki- és befizetésekről, nyitó és záró egyenlegről. Célja, hogy segítse a számlatulajdonost pénzügyeinek nyomon követésében. Elkészítése a bank részéről jogszabályi kötelezettség, az ügyfél részéről pedig ajánlott akár több évre visszamenőleg is tárolni. Mi is az a bankszámlakivonat? A bankszámlakivonat egy a...

Barter

A barter, vagy más néven cserekereskedelem egy olyan kereskedelmi forma, amely esetében pénz nélkül, közvetlenül cserélik el az érintett felek áruikat és szolgáltatásaikat. Mi is az a barter? A barter egy olyan kereskedelmi rendszer leírására szolgál, amely pénz – vagy pénz szerepét betöltő eszköz – hiányában, vagy valamely okból azt nélkülözve történik. Ily módon a...

Bázishatás

A bázishatás megmutatja, hogy a referenciapont megválasztása milyen hatással van az aktuális adatpont értékelésére. Bázishatás jelentése Például annak a megítélése, hogy hogyan alakult az idei almatermés nemcsak az idei, hanem a tavalyi terméstől is függ. A kettőt összehasonlítva tudjuk megállapítani, hogy növekedett, vagy csökkent. Bázishatásról általában idősoros adatok esetében beszélünk, ezzel együtt azonban alkalmazható keresztmetszeti,...

Bázispont

A bázispont egy a pénzügyekben használatos kifejezés, amely a százalék század részének megnevezésére szolgál. Magyar közegben szokásos rövidítése BP, estleg angol terminológia alapján BPS vagy BIPS. A kifejezés általánosan használt olyan százalékban kifejezett értékek változásának leírására, mint az alapkamat, a lakáshitelek kamata, vagy a kötvények hozama. A bázispont értelmezése A százalék század részeként értelmezhető. Másképpen...

Befektetési alap

A befektetési alap egy olyan megtakarítási forma, amelyben több befektető által rendelkezésre bocsátott vagyon együttesen kerül befektetésre meghatározott irányelvek szerint.A befektetett pénzeket magas szintű szakértelemmel rendelkező szakemberek kezelik, akiknek az a célja, hogy az adott alapnak megfelelő befektetési stratégia mentén a lehető legmagasabb hozamot érjék el. Az alap befektetői között kockázat-, illetve költségmegosztás áll fenn.Befektetési...

Befektetési alapkezelő

A befektetési alapkezelő egy olyan befektetési szolgáltatást nyújtó vállalat, amely a megtakarítok által a rendelkezésére bocsájtott összeget előre meghatározott feltételek szerint fekteti be.Az alapkezelő a befektetési döntések meghozatalán és végrehajtásán túl egyéb adminisztratív feladatokat is ellát.Mi az a befektetési alap?Az alapkezelőnél a befektetők a befektetési jegyek megvásárlásával tudják elhelyezni a megtakarításaikat. Az így a befektetési...

Befektetési jegy

A befektetési jegy egy értékpapír, ami részesedést testesít meg a befektetési alapokban kezelt vagyonból. A részvényhez hasonlóan feljogosít a tulajdonból származó anyagi hasznokra, azonban szavazati jogot nem biztosít. A többi értékpapírhoz hasonlóan igény, illetve piaci lehetőség esetén értékesíthetőek. Visszaváltásukra konstrukciótól függően van lehetőség. A befektetést követően az alap kezelt vagyona a befizetett összeggel növekszik, ezért...

Befektetési politika

A befektetési politika azon nyilvános szabályok és feltételek összessége, melyek alapján egy megbízott alapkezelő befekteti a rábízott vagyont.Befektetési alapA befektetési alap egy olyan megtakarítási forma, amelyben több befektető által rendelkezésre bocsátott vagyon együttesen kerül befektetésre meghatározott irányelvek szerint. A befektetett pénzeket magas szintű szakértelemmel rendelkező szakemberek kezelik, akiknek célja, hogy az adott alapnak megfelelő befektetési...

Befektetési stratégia

Befektetési stratégia alatt azokat az irányelveket értjük, melyek alapján a befektető döntéseket hoz. A befektetési stratégiának az adott befektető vagyoni körülményeihez, kockázati étvágyához, pénzügyi lehetőségeihez, időtávjához és megtakarítási céljaihoz kell igazodnia. Befektetési stratégia jelentése A befektetési stratégiájuk mentén a befektetők kialakíthatják saját portfóliójukat, vagy befektethetnek egy azzal összhangban lévő befektetési alapba. Egy jó stratégia a...

Befektetési tanácsadás

A befektetési tanácsadás a befektetési döntéseket érintő segítség, mely során az ügyfél segítséget kap saját befektetési stratégiájának megalkotásában. A befektetési tanácsadó akár konkrét pénzügyi eszközöket is ajánlhat az ügyfél részére.Mi az a befektetési tanácsadás?A befektetési tanácsadó az ügyfél igényeit mélyen megismerve, személyre szabottan segíti pénzügyi tervezését, befektetési stratégiájának kidolgozását. A megfelelő befektetési tanácsadó támogatja az...

Belső megtérülési ráta (IRR)

A belső megtérülési ráta, vagy angol rövidítése alapján IRR, egy olyan fiktív diszkontráta, amellyel az adott befektetés nettó jelenértéke nulla. Értéke segíti eldönteni, hogy mely befektetések milyen hozamot nyújtanak, vagyis mely befektetések előnyösek.Belső megtérülési ráta jelentéseA mutató a befektetések elemzésére, összehasonlítására szolgál. A rajta alapuló elemzés elvi logikája, hogy az alternatív hozamszinteket meghaladó hozamú befektetés...

Benchmark vagy referencia index

A benchmark vagy referencia index viszonyítási alapként jelenik meg bizonyos befektetési alapok elért hozamának értékelésekor. Benchmark jelentősége Az aktívan kezelt alapok célja a referencia index felülteljesítése. A referencia index megválasztása fontos, tekintve, hogy az ilyen alapok esetében gyakori a sikerdíj, melyre a befektetési alapkezelő a kiválasztott index felülteljesítése esetében jogosult. A sikerdíj általában arányos a...

Bennfentes kereskedés

A bennfentes kereskedés olyan eset, amikor valaki nem publikus információk alapján jut anyagi előnyhöz tőkepiaci tranzakciókon keresztül. Egyaránt büntethető az információ kiszivárogtatója és a hasznot húzó személye is. Mit értünk bennfentes kereskedés alatt? Kétféle tevékenység tartozik a fogalomhoz. Egyrészt illegális bennfentes kereskedésnek tekintjük azt, ha valaki nem publikus információk alapján jut anyagi előnyhöz tőkepiaci tranzakciók...

Bérpótlék

A bérpótlék a Munka Törvénykönyve által előírt plusz juttatás a munkavállalók részére, melyre az általános munkafeltételektől való eltérő munkavégzés következtében lehetnek jogosultak.Mikor jár a bérpótlék?Fontos hangsúlyozni, hogy bérpótlékra a munkavállalók nem az alapbér helyett, hanem azon felül jogosultak. A Munka Törvénykönyvében leírtaktól bizonyos esetekben el lehet térni, de ez munkaszerződés esetén kizárólag a munkavállaló javára,...

BÉT (Budapesti Értéktőzsde)

A BÉT az 1990-ben újraindult Budapesti Értéktőzsde rövidítése, amely Magyarország egyetlen hazai tőzsdéje.BÉT jelentésePiaci kapitalizáció és likviditás alapján a BÉT Közép- és Kelet-Európa második legnagyobb tőzsdéje, és itt zajlik a magyar értékpapírpiaci kereskedés teljes volumene. Célja, hogy egy megbízható kereskedési felületet biztosítson a pénzügyi források bevonására törekvő vállalatok és potenciális befektetőik között.A BÉT működése, tevékenységeA...

Béta mutató

A béta mutató arról ad információt, hogy az adott pénzügyi eszköz mennyire volatilis a piaci átlaghoz képest. Azaz például a részvények árfolyamának változását nem a részvény saját árfolyamához, hanem a piaci index árfolyamának változásához viszonyítja.Béta mutató jelentéseMáshogyan kifejezve a béta mutató azt méri, hogy az adott részvény – a vizsgált időszakban – a piaci átlagos...

Betéti társaság

A betéti társaság, vagy rövidítve bt. egy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társas vállalkozási forma. Ideális kezdő vállalkozási formának, amennyiben közösen és nem egyénileg kívánnak vállalkozni a résztvevők. Előnye, hogy alacsony kezdőtőkével indítható. Betéti társaság alapítása A betéti társaság alapításához legalább egy beltag, illetve legalább egy kültag szükséges. Fontos különbség a kültag, illetve a beltag között a...

Big data

A big data angol kifejezés az egyre nagyobb mennyiségben és változatosságban keletkező adatokra utal, és egyben ezen adatok begyűjtését, feldolgozását és elemzését is jelenti. A big data az adatelemzés új fázisa, az új típusú adatalapú gazdaság sarokköve. Maga a fogalom elválaszthatatlan azon körülményektől, hogy soha nem látott mennyiségben hozunk létre különféle adatokat, melyek gyors feldolgozására...

Bikapiac

A bikapiac a hosszan tartó emelkedő  piaci trendek megnevezésére szolgál.Bikapiac esetén a piacokat optimizmus jellemzi, általában a bizalom is erősnek mondható. Bikapiacnak jellemzően azon hosszabb távú emelkedő trendeket nevezik, melyek legalább 20 százalékos tőkepiaci emelkedést eredményeznek. Maga az elnevezés egyaránt szolgálhat az általános piaci hangulatra, de akár egy konkrét részvényre, esetleg nyersanyagra is. A metafora...

Bitcoin (BTC)

A bitcoin egy teljes mértékben decentralizált, blokklánc technológiát használó kriptovaluta. Egy ismeretlen személy, Satoshi Nakamoto néven 2008-ban tette közzé a leendő kriptovaluta Fehér Könyvét. A Fehér Könyvben ismertetett technológiájú szoftver 2009-ben jött létre, Satoshi 2009. január 3-án bányászta ki az első bitcoinokat. Fontos megjegyezni, hogy míg a szoftvert nagybetűvel írjuk, addig coinokra kisbetűvel hivatkozunk. Maga...

Bizalmi vagyonkezelés

Bizalmi vagyonkezelés esetén a vagyonrendelő – azaz az eredeti tulajdonos jogi megnevezésben - az adott vagyont a vagyonkezelőre bízza oly módon, hogy az egy harmadik félnek számító kedvezményezett érdekét szolgálja.Mi az a bizalmi vagyonkezelés?A bizalmi vagyonkezelés egy speciális vagyonkezelői jogviszony, ami különféle módokon segítheti a vagyonrendelő céljait. A forma Nyugat-Európában, illetve az angolszász világban régóta...

Biztosítási jogviszony

A biztosítási jogviszony, vagy más néven biztosított jogviszony a társadalombiztosítási rendszer keretein belüli egészségügyi ellátás minden szolgáltatására vonatkozó jogosultságot jelent. A biztosítási jogviszony lekérhető online az Ügyfélkapu rendszerén keresztül, illetve igazolás kérhető az illetékes kormányablakban. Ki jogosult egészségbiztosításra? Magyar egészségügyi ellátásra való jogosultságot biztosítási jogviszony útján lehet szerezni. Ehhez általában egészségbiztosítási kötelezettség is társul. A...

Biztosítékok

A biztosítékok olyan eszközök, melyek a  hitel fedezetéül szolgálnak. A biztosíték lehet ingatlan, ingó vagyoni, illetve személyi biztosíték. Előbbi kettő esetén a hitel törlesztésének elmulasztása esetén a hitelt nyújtó a biztosítékul elfogadott eszközt értékesítheti, hogy ezáltal csökkentse veszteségét. Személyi biztosítások esetén más személy lesz köteles törleszteni a felvett hitelt, amennyiben a főadós ezt elmulasztja. Biztosítékok...

Blockchain technológia

A blockchain technológia, tükörfordításban blokklánc technológia, egy decentralizált adatbázis, melyet a kriptográfiai titkosítás és korlátozott számítási kapacitás kettőse érvényesít és tesz biztonságosan használhatóvá. Jelenleg a blockchain technolgóia legelterjedtebb falhasználási módjai közé tartoznak a különböző blockchain alapú fizetési rendszerek és kriptovaluták, illetve az okos szerződések használata. A technológia megismerésének egyik fontos eleme mai napig a bitcoin...

Blue chip

Blue chipnek nevezzük a magas kapitalizációval és jelenetős részvénypiaci forgalommal rendelkező vállalatok részvényeit. Blue Chip jelentése Ezen vállalatok általában vezető piaci pozíciókkal rendelkeznek, működésük stabil. Moderált növekedési kilátások, de stabil nyereségtermelő képesség jellemzi őket. Befektetőként részvényeiket megvásárolva viszonylag folyamatos osztalékra és relatíve alacsony kockázatra számíthatunk. Az ilyen vállalatok általában hosszabb ideje stabilan működnek, saját piacukon...

Bonitás – hitelképesség

A bonitás a gazdasági szereplők hitelképességét jelenti. Bonitásvizsgálatnak tekintjük, amikor egy magánszemély, vállalat, vagy állam potenciális hitelvisszafizetési képességeit vizsgáljuk. A bonitás tehát kifejezi, hogy a hitelnyújtó mennyire tartja valószínűnek, hogy az adott hitelkérelemmel élő vissza fogja tudni fizetni a felvenni szándékozott hitelt. Magánszemélyek esetén ezt tulajdonképpen egy banki hitelképesség vizsgálattal lehet megállapítani. Vállalatok esetén elképzelhető...

Bretton Woods-i rendszer

A Bretton Woods-i rendszer lényege az volt, hogy minden valuta árfolyamát a dolláréhoz kötötték, a dollár árfolyamát pedig az aranyhoz.A második világháborút követő pénzügyi rendszer alapjait a Bretton Woods-i konferencián tették le. Itt alapították meg a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot, a Nemzetközi Valutalapot, illetve az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményt. Végeredményben egy stabil pénzügyi...

Brexit

A Brexit az angol „British” (brit) és „exit” (kijárat) szavak összevonásából keletkezett, és a britek Európai Unióból való kilépésére utal. Az Egyesült Királyság egy 2016. június 23-i népszavazás eredményeképp egy hosszú tárgyalási folyamatot követően, 2020. január 31-én elhagyta az EU-t, ami lényegében a közös piacból és a vámunióból való kilépést jelentette. Népszavazás és a döntéshez...

Brókercég

Egy brókercég feladata, hogy az értékpapírokat venni és eladni akaró feleket összekösse és lebonyolítsa a közöttük végbemenő tranzakciót. Miért segíti a tőzsdei tranzakciók lebonyolítását a brókercég? Ha a tökéletes piac minden feltétele megvalósulna, azaz minden piaci szereplő birtokában lenne az összes információnak, és rögtön tudna cselekedni, nem lenne szükség brókercégekre. A valóságban természetesen ezek a...

Bruttó árfolyam

A bruttó árfolyam a nettó árfolyam és felhalmozott kamat összege. Bruttó árfolyamnak nevezzük azt az értéket, amennyiért ténylegesen hozzájutunk egy adott értékpapírhoz. A bruttó árfolyam kötvények esetében Értéke megmutatja, mekkora egy kötvény tényleges vételi árfolyama, azaz mennyiért jutunk hozzá az adott értékpapírhoz az adott pillanatban. Bruttó árfolyam = nettó árfolyam + felhalmozott kamat A felhalmozott kamat...

Bruttó nettó jelentése, számítása

A bruttó valaminek a teljes egészére utal, amíg a nettó ennek az egésznek egy meghatározott részére.Bruttó nettó jelentéseA kereskedelemben is az áruk bruttó tömege az áru csomagolással számolt teljes tömegére vonatkozik, a nettó tömeg pedig csak az áru tényleges tömegére. Legtöbbször mégis a fizetéssel kapcsolatban találkozunk a fogalmával, így ez a bejegyzésünk is elsősorban ezzel...

BUBOR

A BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate, magyarul: Budapest Bankközi Forint Hitelkamatláb) a kereskedelmi bankok  egymásnak nyújtott éven belül lejáró hitelei esetében alkalmazott kamatlábainak az átlaga. A BUBOR értékét 1996. augusztus 1. óta jegyzik. A feladatkört a Magyar Nemzeti Bank csak 2016. november 1-jétől vette át a Magyar Forex Társaságtól. Hogyan határozzák meg a BUBOR értékét?...

BUX index

A BUX Index a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe. Az index a budapesti tőzsde legnagyobb kapitalizációjú (piaci értékű) és forgalmú részvényeiből áll, értékét valós időben, aktuális árak alapján képzik. BUX index Összetétele A BUX indexet a Budapesti Értéktőzsde részvény szekciójának részvényei alapján képzik és értéke pillanatról pillanatra változik. A legnagyobb forgalmú részvények kerülnek bele –...

Buy and hold stratégia

A buy and hold (magyarul: vedd meg és tartsd) stratégia az egyik legfontosabb és legegyszerűbb befektetési stratégia, melynek lényege, hogy a vásárolt részvényeket a befektető hosszú ideig, akár 10-15 évig is magánál tartja. Mit jelent a buy and hold stratégia? Bármerre is megy a piac, ezt a stratégiát követő befektető nem adja el a részvényeit,...

Cash flow, cash flow kimutatás

A cash flow egy vállalkozás befolyó és kimenő készpénz áramlását takarja. A cash flow kimutatás az egyik a pénzügyi beszámolók három fő eleme közül, az eredménykimutatást és a pénzügyi mérleget egészíti ki. Míg utóbbi kettő a vállalat eszközeit, kötelezettségeit és működési eredményét írja le, addig a cash flow csak ezen eszközök, kötelezettségek és eredmények készpénz...

Céltartalék

A céltartalék egy olyan mérlegtétel, amely a vállalat a jövőbeni kiadásainak fedezésére elkülönített pénzösszeget foglalja magában. A félretett összeg a jövőben szükségessé váló összeg megbecslésén alapszik. Alapvető célja az adott évi eredmény pontosítása. Céltartalék képzése A céltartalék a következő évre képzett forrás, amellyel a jövőben felmerülő kötelezettségeit kívánja fedezni a vállalat. Az eredmény terhére képezzük...

Centralizáció

A centralizáció azt jelenti, hogy a döntéshozatal egy kézben összpontosul. Minél centralizáltabb egy rendszer, annál kisebb felelősséggel, irányítási és döntési jogkörrel rendelkeznek a hierarchia alacsonyabb szintjén lévő szervek, szereplők. Centralizációról beszélhetünk politikai központosítás vagy egy gazdasági szervezet egységesítése kapcsán is. Centralizáció jellemzői Egy intézmény működtetése történhet centralizált és decentralizált módon is. A centralizáció azt jelenti,...

CEO

A CEO (Chief Executive Officer) magyar megfelelője a vezérigazgató vagy az ügyvezető igazgató. A CEO a vállalati ranglétra tetején álló személy, aki átlátja a vállalat működését, képes stratégiai döntéseket hozni, valamint egy adott irányba, a közös cél felé vezetni a vállalatot. Feladatai A CEO a vállalat legmagasabb rangú ügyvezetője. Feladatköre az iparágtól, vállalattól (szervezeti felépítés,...

Ceteris paribus

A ceteris paribus közgazdaságtanban használt latin kifejezés, amelynek jelentése: minden tényező változatlansága mellett.Az ezzel a kifejezéssel ellátott modellben egyszerre csak egy tényező változását és változásainak hatásait vizsgáljuk, a többi tényezőt változatlanul hagyjuk.Ceteris paribus használataA ceteris paribus kifejezést a közgazdaságtanban (főleg mikroökonómiában) használjuk különböző közgazdasági modellek építése során, emellett találkozhatunk vele a pénzügyek világában, például befektetések...

CFA

A CFA (Chartered Financial Analyst) egy nemzetközileg elismert, pénzügyi és befektetési területen dolgozók számára nagy presztízst jelentő, 3 vizsga teljesítése után megszerezhető minősítés, magyarra fordítva: Okleveles Pénzügyi Elemző vagy Okleveles Befektetési Szakértő. CFA program és vizsgák A CFA egy 1963 óta létező, nemzetközileg elismert szakmai minősítés, amelyet a CFA Intézet bocsájt ki, és célja, hogy...

Ciklikus részvény

A ciklikus részvény olyan részvény, amelynek árfolyama a gazdasági ciklusokkal együtt mozog. Mit jelent a ciklikus részvény? Ezen típusú részvények jellemzője, hogy ha jól teljesít a gazdaság, akkor részvények árfolyama is emelkedik, míg válság esetén csökken. Kockázatos befektetéseknek számítanak, azonban megfelelő hozzáértéssel kiaknázhatóak a bennük rejlő lehetőségek is. Mi jellemző a ciklikus részvényekre? A ciklikus...

Cipőtalpköltség

A cipőtalpköltség röviden a gyakori bankba járással kapcsolatos kellemetlenségeket jelenti.  Mit jelent a cipőtalpköltség? Arra az időre és energiára utal, amelyet az emberek beletesznek abba, hogy magas inflációs időszakban elmenjenek a bankba és készpénzhez jussanak. A sok bankba járás eredménye, hogy elkopik a cipőtalpuk. Cipőtalpköltség és infláció A cipőtalpköltség (a menüköltség, kedvezőtlen hitelfeltételek, növekvő bizonytalanság...

CRM rendszer

A CRM (Consumer Relationship Management, magyarul ügyfélkapcsolat-kezelés) azon tevékenységeket és folyamatokat jelenti, amelyeket a vállalat az ügyfeleivel való kapcsolattartás, interakció érdekében alkalmaz. A technológia fejlődésének köszönhetően ezekhez a folyamatokhoz ma már számos adattárolásra alkalmas úgynevezett CRM rendszer van a vállalatok segítségére. A CRM céljai között szerepel az ügyfélkiszolgálás javítása, az ügyfelek elégedettségének növelése és ezáltal...

Családi adókedvezmény

A családi adókedvezmény egy családalapítást és gyerekvállalást ösztönző, magánszemélyek számára elérhető kedvezmény. Mit jelent a családi adókedvezmény? A családi adókedvezmény az összevont adóalapot csökkenti, tehát az igénybe vevő személynek kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetnie. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból a bruttó fizetésből kevesebb adó kerül levonásra, azaz a kézhez kapott nettó fizetés magasabb lesz. Mikor...

Csed

A Csecsemőgondozási Díj, azaz a CSED, a szülési szabadság idejére vonatkozó fizetéspótló támogatás. Ez a legelső, gyermekvállalást támogató juttatás, amelyet bármelyik leendő szülő igényelhet, már a terhesség utolsó heteiben. A CSED a szülési szabadság időtartamára, azaz 168 napra jár és a figyelembe vehető jövedelem 100 százalékát utalják ki 2021 júliusa óta.CSED számításaAmennyiben az igénylést benyújtó szülő...

Csőd

Csőd során a vállalat nem képes kifizetni a fennálló tartozásait, fizetésképtelenné válik és felszámolják. A vállalat tényleges megszűnését megelőzi a csődeljárás, amelynek célja, hogy a vállalat a lehető legnagyobb mértékben ki tudja fizetni tartozásait és ideális esetben a vállalatot megmentse. Csődtörvény Az 1991. évi XLIX. törvényt szokták csődtörvénynek nevezni, amely azt jelenti, hogy: a fizetésképtelenséggel...

CSOK

A CSOK, azaz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény egy 2016. január 1-jén bevezetett állami lakástámogatási program. A CSOK támogatás mértéke függ az eltartott gyermekek számától, illetve a támogatott ingatlan korától. CSOK lakástámogatást nemcsak meglévő, de előre vállalt gyermek után is igénybe lehet venni, amennyiben legalább az egyik igénylő fél 40 év alatti. Meglévő gyermekek után a házastársak, szülők,...

Csökkenő határhaszon

A csökkenő határhaszon azt jelenti, hogy egy bizonyos pontig minden egyes plusz termék elfogyasztása összességében növeli a boldogságérzetünket, azonban minden plusz termékkel egyre kisebb mértékben. Hasznosság és határhaszon fogalma A mikroökonómiában a hasznosság egy központi fogalom. A hasznosság határozza meg, hogy egy adott termékből, szolgáltatásból (mikroökonómiai szóhasználattal élve jószágból) mennyit fogyasztunk. Minél nagyobb hasznossággal rendelkezik...

Csoportos beszedési megbízás

A csoportos beszedési megbízás során egy jogi vagy természetes személy felhatalmazza a számlavezető bankját arra, hogy engedélyezze bizonyos előre ellenőrzött szolgáltatók számára, hogy szolgáltatásuk ellenértékét automatikusan, adott időközönként leemeljék a bankszámlájáról. Mi az a csoportos beszedési megbízás? A csoportos beszedési megbízás az egyik legegyszerűbb és legkényelmesebb módja a fizetési kötelezettségeink rendezésének. Annak, hogy csoportos beszedési...

Csoportos személybiztosítás

A csoportos személybiztosítás a munkáltató által a munkavállalók biztosítása érdekében kötött biztosítás. Lényege, hogy egy szerződéssel több munkavállaló élet-, egészség- és balesetbiztosítását lehet megoldani, ezzel felkészülve a váratlan eseményekre, és anyagi támogatást nyújtva a munkából kieső dolgozók részére. Csoportos személybiztosítás előnyei A munkáltató a csoportos személybiztosítás megkötésével előre felkészül, bebiztosítja magát és a munkavállalóját a...

D/E ráta

A D/E ráta (debt-to-equity ratio, magyarul „hitel/saját tőke arány” vagy „idegen tőke/saját tőke arány”) egy tőkeszerkezeti mutató amely arról ad információt, hogy a vállalat milyen mértékben finanszírozza a működését saját tőkéből és mennyiben támaszkodik idegen forrásokra, tehát mekkora a tőkeáttétel. Számítása úgy történik, hogy a vállalat kötelezettségeit (tartozásait) elosztják a saját tőke (a vállalat részvényeseinek...

Day Trader

A day trader egy olyan kereskedő, aki viszonylag nagy mennyiségű ügyletet hajt végre, rövid időn (napon) belül. A day trader  azért vásárol és ad el pénzügyi eszközöket, hogy a napon belüli árfolyamváltozásokat minél inkább kiaknázhassa. A profitszerzés alapjai ebben az esetben a rövid távú piaci áringadozások. Annak, hogy valaki day tradernek számítson, nem egy speciális...

DCF modell

A DCF – azaz a diszkontált cash flow – elemzés lényege, hogy a jövőbeni pénzáramok és piaci megtérülési és kockázati ráták alapján megpróbáljuk megbecsülni a befektetés fair jelenértékét. A kapott értéket a piaci árral összehasonlítva meg lehet becsülni, hogy megérné-e az üzlet, és mennyi elméleti nyereségünk vagy veszteségünk lenne a befektetésen. Ha a befektetés DCF...

Deficit

A deficit gyakorlati jelentése, hogy a kiadásai oldal meghaladja a bevételeket, azaz több pénz kerül elköltésre, mint amennyi befolyik. A fogalom a hiány szinonimájaként is felfogható, és ezáltal a szufficit, azaz a többlet ellentéte. Deficit jelentése Pénzügyi értelemben véve deficitről akkor beszélünk, ha a kiadások meghaladják a bevételeket. Legyen szó a családi kasszáról, vállalatokról vagy...

Defláció

A defláció az árszínvonal (termékek és szolgáltatások árainak) csökkenését jelenti, tehát pont az infláció ellentéte. Akkor következik be, ha a gazdaságban csökken az összkereslet csökkenő pénzkínálat, kormányzati kiadások, fogyasztói kereslet vagy beruházások hatására. Hogyan működik? Kialakulásának oka lehet a gazdaságban lévő pénzmennyiség csökkenése vagy egyéb keresleti sokk is. Defláció során egyrészt csökken az árszínvonal, másrészt...

Derivatíva

A derivatíva (származtatott ügylet) egy tőzsdén vagy tőzsdén kívüli piacon kereskedhető termék, amelynek ára egy másik, mögöttes termék árából származik. Fajtái a határidős ügyletek, opciók, és swapok.Derivatíva jelentéseA derivatíva (származtatott ügylet) értéke a mögöttes eszközből „származtatott”. A befektetők a derivatívák segítségével fedezik a kockázatot vagy fektetnek az eszközbe annak fizikai tulajdonlása nélkül. A mögöttes eszköz –...

Deviza jelentése, devizaárfolyam, devizahitel

A deviza jelentése röviden pénzhelyettesítő eszköz. Olyan elszámolásra alkalmas pénzpiaci eszközök tartoznak ide, amelyek hivatalosan nem számítanak az adott ország vagy régió törvényben szabályozott fizetőeszközének. Leggyakoribb formái a külföldi pénznemek vagy a számlapénz.Deviza jelentéseMiután a hivatalos fizetőeszköz majdnem minden országban más – a közös valutarendszerek és monetáris övezetek kivételével – a deviza fogalmába tartozó eszközök...

Deviza swap

A deviza swap egy olyan megállapodás, amely során a felek egy devizapárt és a hozzájuk tartozó pénzpiaci kamatlábakat elcserélik. Legtöbbször a különböző országokban működő vállalatok alkalmazzák ezt az ügylettípust. A bankrendszer közreműködésével a megfelelő devizákra cserélhetik a pénzáramokat. Mikor alkalmazzák a devizacsere-ügyletet? A deviza swapok (devizacsere-ügyletek) elengedhetetlen pénzügyi eszközöknek számítanak a bankok, multinacionális vállalatok és...

Devizabelföldi

Devizabelföldi minden személy, aki rendelkezik érvényes magyar személyi igazolvánnyal, illetve minden vállalat, amelyiknek magyar székhelye vagy Magyarországi fióktelepe van. Miért fontos a fogalom? Az elnevezés a hitelnyújtás terén fontos, mivel számos pénzintézetnél előírás, hogy hitelre, személyi kölcsönre csak devizabelföldi személy jogosult. Hitelt csak az az ebbe a kategóriába tartozó személy igényelhet, aki 18. életévét betöltötte....

Devizakülföldi

Devizakülföldi az a személy, aki nem rendelkezik magyar személyi igazolvánnyal, és az a vállalat, amelyiknek székhelye külföldön van, illetve olyan Magyarországon működő vállalkozás, akinek a fióktelepe külföldön található. Miért fontos a fogalom? A devizakorlátozások 2001. évi megszüntetésétől kezdve a devizakülföldiek belföldön devizával, valutával és belföldi fizetőeszközzel, belföldi pénznemre szóló követeléssel végzett jogügyletei és cselekményei szabadon...

Diszkont kincstárjegy DKJ

A diszkont kincstárjegy (DKJ) a Magyar Államkincstár által kibocsátott maximum egyéves futamidejű, alacsony kockázatú és likvid állampapír.Vásárlása nem névértéken, hanem egy annál alacsonyabb értékű diszkontáron történik, és lejáratkor a névértéket kapja vissza a befektető. A névérték és a diszkontár közötti különbség lesz a befektető nyeresége (az árfolyam- és nyereségadó levonását követően). A diszkont kincstárjegy tehát...

Diszkontráta

A diszkontráta (leszámítolási kamatláb) a jövőbeli pénzáramok jelenértékre történő kiigazításakor használatos kamatláb. Egyszerűbben kifejezve, a diszkontrátát használva meghatározható az az összeg, amelyet a befektetőnek ma fizetnie kell azért, hogy a jövőbeli összeget megkapja. A diszkontálás, mint művelet lényege egy adott pénzösszeg időértékének meghatározása. Egy jövőbeli pénzösszeg jelenértékének meghatározásához, az adott összeget el kell osztani az...

Diverzifikáció jelentése

A diverzifikáció az általános kockázatkezelés egyik fajtája, amely során több különböző eszközosztályba és eszközosztályonként különböző értékpapírba fektetjük megtakarításunk. Ezen kockázatkezelés célja az egyes eszközosztályok sajátos, illetve az értékpapír kibocsátójának egyedi kockázatait limitálni.Diverzifikáció jelentéseA diverzifikáció a gyakorlatban az egyedi kockázatok szétterítését jelenti a különböző megtakarítási formák között. Célja, hogy a különböző értékpapírok árfolyamának hektikusságát kisimítsa, hozamukat...

Dolgozói részvény

A dolgozói részvény a vállalat által kedvezményes áron vagy ingyenesen munkavállalói számára kibocsájtott értékpapír. Segítségével erősíthető a vállalathoz való kötődés és a motiváció.Dolgozói részvényre minden vállalatnál mások jogosultak, de általában a vállalat jelenlegi vagy volt munkavállalói.Dolgozói részvény jelentéseA dolgozói részvényprogram keretein belül a munkáltató bocsájtja ki, vagy ruházza át munkavállalói számára értékpapírokat. A dolgozói részvények...

Due diligence

A due diligence (átvilágítás) egy olyan eljárás, mely során a befektetők egy adott vállalkozásban történő részesedésszerzéssel vagy cégvásárlással kapcsolatban háttérkutatást végeznek a cégben rejlő lehetőségekről és kockázatokról, valamint ellenőrzik a közzétett adatok tényszerűségét. Az elemzés során megvizsgálják a szóban forgó vállalat gazdasági, pénzügyi, jogi vagy akár informatikai állapotát, és a megszerzett információk által képesek lesznek...

Duration (hátralévő átlagos futamidő)

A duration magyar jelentése hátralévő átlagos futamidő. Azt fejezi ki, hogy hány évbe telik, amíg a befektető visszakapja a kötvény árát, figyelembe véve a kötvény kifizetéseit.Duration jelentéseA kifejezést a kötvényekbe történő befektetésnél használják a befektetési kockázatok becslésére. Mértékét a futamidő, a kamat és a hozam befolyásolja. Minél magasabb, annál nagyobb a kockázat. A kifejezés magyarul úgy is fordítható, hogy...

E-kereskedelem

Az e-kereskedelem az elektronikus kereskedelem rövidítése, amely azt jelenti, hogy a termékek és szolgáltatások eladása és megvétele, illetve pénzmozgások az interneten keresztül, fizikai kontaktus nélkül történnek. E-kereskedelem jelentése Lényegében minden internetes tranzakció ezen kategóriába tartozik. Viszont nem szükséges az egész vásárlási folyamatnak az interneten történnie, már az is elég, ha csak egy eleme történik a...

EBIT – Kamat és adófizetés előtti jövedelem

Az EBIT egy pénzügyi eredményességi mutató, az angol „Earnings Before Interest and Taxes” (magyarul: kamat és adófizetés előtti jövedelem) kifejezésből képzett betűszó. Egy vállalat adott időszakra – jellemzően egy évre – szóló üzleti eredményességét mutatja meg függetlenül annak tőkeszerkezetétől, illetve adózási kötelezettségétől.EBIT használataA mutató előnye annak egyszerűségében, illetve az operatív eredménytermelő képesség jelzésében található. Alkalmas...

EBITDA

Az EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizaction) megmutatja a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt. A mutatót a vállalat teljesítményének értékelésére használják. Mivel nem veszi figyelembe az adózás, kamatfizetés és beruházások eredményhatásait, különböző vállalatok összehasonlítására is alkalmas. EBIT mutatóhoz képest a különbség az, hogy az a kamatok és adók levonása előtti eredményt...

EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató)

Az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) kamatot fizető befektetési termékek (bankbetétek, lakástakarék pénztári megtakarítás) összehasonlítására alkalmas mutató. Értéke megmutatja, melyik banknál mekkora a tényleges éves hozam. Az mutatót minden banknak egységesen kell meghatároznia, és kötelező feltüntetnie üzletszabályzatában. Meghatározására azért van szükség, mert nem minden bank ugyanazon a bázison határozza meg a kamatot. Például az éves...

Egészségpénztár

Az egészségpénztár olyan intézmény, amely egy rendszeresen befizetett díjért cserébe egészségügyi szolgáltatások és termékek költségeit, költségeinek egy részét fedezi. A befizetés történhet az egyén vagy a munkáltató részéről is. A pénztár kártyát biztosít, amellyel az egészségügyi szolgáltatásokért és termékekért fizetni lehet. Az egészségpénztár működése Magyarországon 1990-es évektől működik egészségpénztári rendszer, amely az egészségmegőrzéssel kapcsolatos kiadásokat...

EGT

Az EGT (Európai Gazdasági Térség) egy 1994-ben létrehozott szerveződés, amelynek célja az Európai Unió belső piac kiterjesztése volt. Tagállamai az EU tagállamok mellett Liechtenstein, Norvégia és Izland. Svájc nem tagja, viszont egy megállapodás miatt a bizonyos jogok így is megilletik. Az EGT működése Az Európai Gazdasági Térség (angolul: EEA, azaz European Economic Area) egy olyan...

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Az egy jegyre jutó nettó eszközérték (NAVPS, Net Asset Value Per Share) megmutatja, hogy mekkora a befektetési alap eszközeinek egy befektetési jegyre számított értéke. Egy jegyre jutó nettó eszközérték jelentése Értéke megmutatja, hogy a befektetési alap eszközeiből az adott pillanatban mennyi jut egy befektetési jegyre. A befektetési jegy értéke közvetlenül függ az alap tulajdonában lévő...

Egyedi kockázat

Az egyedi kockázat a piaci kockázaton felüli kockázat, amely egy adott vállalat sajátosságaiból és az adott vállalat egyéni tevékenységéből fakad. Más néven diverzifikált kockázatnak is szokás nevezni. Ez arra utal, hogy diverzifikációval, egy minél több elemű, minél alacsonyabb kockázatú és magasabb hozamú portfólióval tudjuk csökkenteni az egyedi kockázat mértékét. Kockázat típusai Kockázat alatt azt értjük,...

EHO

Az egészségügyi hozzájárulási adó (EHO) 1998 és 2019 között létező, százalékosan meghatározott adó jellegű fizetési kötelezettség volt, mely a munkáltatóra és a munkavállalóra is vonatkozott. A munkáltatót EHO-fizetési kötelezettség terhelte az általa kifizetett magánszemélynek juttatott meghatározott jövedelmek, munkabérek után. A munkavállalónak pedig a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott jövedelmek után kellett ezt az adót fizetnie. Az...

Éjszakai pótlék

Az éjszakai pótlék a Munka Törvénykönyve által szabályozott bérpótlékok egyike. Bérpótlék általánosságban az alapbért egészíti ki, amennyiben a munkakör “nem-általános” feltételekkel jár. Ilyen nem általános feltételek lehetnek a vasárnapi, egyéb munkaszüneti napokon, illetve bizonyos napon belüli munkaórák keretében ledolgozott műszakok, illetve a készenléti és az ügyeleti műszakok is.Bérpótlék jelentéseÁltalánosan bérpótlék azért jelenik meg egy gazdaságban,...

Életbiztosítás

Az életbiztosítás egy olyan szolgáltatás, amikor bizonyos rendszeresen befizetett összegért, úgynevezett prémiumért cserébe a biztosító társaság egy magasabb összeget fizet vissza a biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezése esetén. A pénz kifizetése kötődhet váratlan eseményhez, halálesethez, de akár egy adott életkor eléréséhez is. Célja, hogy a biztosítottnak, illetve családjának anyagi támogatást nyújtson egy esetlegesen bekövetkező haláleset...

Életjáradék

Az életjáradék egy bizonyos időközönként – általában havonta – járó pénzösszeg, amelyet a járadék kedvezményezettjének élete végéig folyósítanak számára. Az életjáradékot a kedvezményezett kaphatja  az életbiztosítótól az addigi élete során fizetett havi összegek után, vagy a halála után a pénzintézet rendelkezésére bocsájtott vagyonelemért, például ingatlanért cserébe. Elsődleges célja a gazdaságilag inaktívak anyagi támogatása életük hátralévő...

Elévülési idő

Az elévülési idő a polgárjogban azt jelenti, hogy egy bizonyos idő után már nem lehet behajtani a pénzbeli vagy más természetű követelést. A büntetőjogban a kifejezés arra utal, hogy bizonyos idő elteltével az elkövető már nem büntethető. Elévülési idő a Polgári Törvénykönyvben A követelést az elévülés nem szünteti meg, csak megszűnik az az opció, hogy...

Ellátási lánc

Az ellátási lánc egy olyan vállalati határokon átnyúló hálózat, amelynek célja, hogy a termékeket és szolgáltatásokat átalakítsa és eljuttassa a végső fogyasztóhoz. Ellátási lánc fogalma Egymással vertikálisan és horizontálisan összekapcsolódó vállalatokból áll, amelyek célja egy adott fogyasztói igény kielégítése. A vállalatok különböző funkciókat látnak el, lehetnek gyártók, eladók, raktárak, szállítócégek, elosztóközpontok és kiskereskedők. Ellátási lánc...

Előtörlesztés

Az előtörlesztés többhavi hitelrészlet esedékesség előtti kifizetését jelenti, amellyel csökkenthető a fennálló tőketartozás összege vagy a futamidő. Ha hirtelen nagyobb összegű pénz áll a hitelfelvevő rendelkezésére, érdemes elgondolkodni azon, hogy tőketartozás egy részét vagy egészét előre kifizesse, azaz előtörlesszen. Minden bank és pénzintézet lehetőséget ad arra, hogy a felvett hitel még fennálló részét az ügyfél...

Elsőbbségi részvény

Az elsőbbségi részvény olyan részvény, amelynek tulajdonosa valamilyen előnnyel rendelkezik a hagyományos, törzsrészvényesekhez képest. Ez az előny jelentheti azt, hogy a vállalat felszámolása esetén hamarabb kifizetik az elsőbbségi részvények tulajdonosait, vagy előbb kapnak osztalékot, esetleg speciális szavazati joggal rendelkeznek. Az elsőbbségi részvény szenioritás szempontjából a kötvények és a részvények között helyezkedik el a vállalat forrásoldalán....

Elsődleges piac és másodlagos piac

Elsődleges piac alatt az értékpapír-kibocsátást értjük, vagyis azokat a tranzakciókat melyek során a kibocsátó maga adja el az értékpapírokat, hogy így friss tőkéhez jusson. A másodlagos piacon a befektetők egymás között tudnak kereskedni az adott értékpapírokkal.Az elsődleges piac megkülönböztetése a másodlagos tőkepiactólA tőkepiacion egyaránt zajlik a vállalatok forrásbevonása, illetve a már korábban kibocsájtott értékpapírok kereskedelme....

Elsüllyedt költség

Az elsüllyedt költség közgazdaságtani, döntéselméleti fogalom, az olyan kiadásokat értjük alatta, melyek az adott döntéssel már nem befolyásolhatóak. Ilyen formán ezek a költségek már elkerülhetetlennek tekinthetők, gyakori érvelési hibának tekinthető a figyelembevételük egy döntésnél. Ilyen esetekben a helyes megoldás az lenne, ha a döntés kapcsán csupán az opcionális költségek és bevételek szolgálnának érvként az egyéb...

Elszámolóház

Az elszámolóház vagy klíringház egy olyan intézmény, mely pénzpiacokon jelenlévő vevők, illetve eladók számára nyújt közvetítői szolgáltatásokat. Az intézmény a tőzsdékkel szoros együttműködésben tevékenykedik. Feladatai között tudhatjuk az egyes tranzakciók validálását és teljesítését, letétek gyűjtését, illetve a kereskedéssel kapcsolatos adatok szolgáltatását. Hogyan működik az elszámolóház? A tranzakciók teljesítésében az elszámolóházak, olyan módon vesznek részt, hogy...

Embargó

Az embargó egy kormányzat által létrehozott kereskedelmi korlátozás egy másik országgal szemben. Embargót legtöbbször államok vagy kereskedelmi övezetek vetnek ki egy kereskedelmi partner termékére. Kivetése történhet háborús időszakban, de akár békeidőben is, általában okaként valamilyen politikai, társadalmi, környezeti vagy gazdasági ellentét azonosítható. Egyaránt érintheti az exportot, illetve az importot. A gazdasági tilalom érinthet specifikus termékcsoportokat,...

Engel-görbe

Az Engel-görbe egy adott jószág iránti keresletet a jövedelem függvényében, rögzített árak mellett ábrázoló függvény. Meredeksége megmutatja, hogy egy fogyasztó vagy a fogyasztók egy csoportja mennyivel fogyaszt többet egy termékből vagy szolgáltatásból, ha jövedelme egységnyivel nő. Mi az az Engel-törvény? Az Engel-törvény a háztartások jövedelme és egyes árucikkek fogyasztása közötti kapcsolatot írja le. A törvény...

EPS mutató

Az EPS mutató (angol earnings per share kifejezésből képzett rövidítés) az adott vállalat egy részvényére jutó nyereséget mutatja meg egy adott időintervallumra vonatkozóan. Értékéből információt kaphatunk a vállalat jövedelmezőségéről, illetve a részvény belső értékéről. Az EPS mutató kiszámítása Kiszámításához a vállalat adott évi nettó – tehát kamatfizetés és adózás utáni – nyereségét kell elosztani a...

Eredménykimutatás

Az eredménykimutatás célja egy vállalat pénzügyi eredményének részletes lebontása az adott időszakot érintő bevételek és kiadások segítségével. Előállításának alapját az értékesített és kiszámlázott termékek és szolgáltatások jelentik. Ellentétben tehát a cash-flow kimutatással, nem valódi pénzáramokat vesz alapul. Segítségével fontos információk kaphatók egy vállalat eredményének, bevételi és költségszerkezetének alakulásáról. Mit nevezünk eredménykimutatásnak? Eredménykimutatás alatt egy olyan...

Eredménytartalék

Az eredménytartalék egy fontos számviteli fogalom, a saját tőke azon része, amely a vállalati nyereségből képződik. Értékét megkaphatjuk, amennyiben a korábban megtermelt eredményből levonjuk a kifizetett osztalékok összegét.A vállalatok nyereséges működésük esetén a nyereségüket az eredménytartalékba helyezik. A meglévő eredménytartalék kifizethető osztalékként a részvényeseknek vagy vállalaton belül is felhasználható. A nagy eredménytartalékot pozitívan szokás értékelni,...

Értékalapú részvény

Az értékalapú részvény olyan tulajdonjogot megtestesítő értékpapír, amelynek piaci értékeltsége elmarad a vélt belső értékétől. Értékalapú részvény jelentése A kategóriába tartozó részvényekről elmondható, hogy értékeltségük alapján a piacinál magasabb ár lenne indokolt esetükben. Értékeltségekről általában olyan mutatószámok alapján beszélhetünk, mint a P/E vagy a P/B ráta, amelyek alacsony értékére többféle indok is létezhet. Az értékalapú...

Értékcsökkenés

Értékcsökkenés alatt a különféle tárgyi eszközök költségelszámolási eljárását értjük. A kifejezés az amortizációval rokon fogalomnak tekinthető. Amortizáció alatt ugyanis az immateriális javak értékvesztésének elszámolását értjük. Beszélhetünk egyösszegű, időarányos vagy teljesítményarányos leírásról. Megkülönböztetjük a lineáris, a degresszív és a progresszív leírási módszereket. Az elnyújtott költségelszámolás lényege, hogy az eszközök hasznos élettartamuk során legyenek szembeállíthatók az általuk...

Értékpapír

Az értékpapír olyan kereskedhető pénzügyi eszköz, amely vagyoni és egyéb jogokkal ruházza fel a tulajdonosát. Kereskedésükre jogokkal együtt lehetőség van. Megkülönböztetjük a fizikai megjelenéssel rendelkező, materializált, illetve a kizárólag elektronikus megjelenítéssel rendelkező, dematerializált értékpapírokat. Tartalmuk szerint megtestesíthetnek részesedést, vagy hitelviszonyt. Illetve vannak, amelyek a kettő közül egyik csoportba sem sorolhatók be. Mit nevezünk értékpapírnak? Jogi...

Értékpapír-kölcsönzés

Az értékpapír-kölcsönzés egy olyan folyamat, amely során a tulajdonos időlegesen a kölcsönvevő fél részére bocsátja valamely értékpapírját. A kölcsönvevő fél köteles kölcsönzési díjat fizetni a kölcsönadó félnek, vagyis az eredeti tulajdonosoknak. A kölcsönzési díj addicionális jövedelem a kölcsönadónál, kölcsönvevő pedig felhasználhatja saját céljaira az adott értékpapírt. A piac egésze számára jelentős likviditást biztosít az értékpapír-kölcsönzés....

Értékpapírosítás

Az értékpapírosítás az a folyamat, melynek során a hitelezők, például a bankok, a náluk lévő hiteleket újracsomagolják értékpapírokká, amelyeket így értékesíteni lehet a befektetőknek. Mikor jött létre és hogyan vált népszerűvé ez az ügylettípus? Az értékpapírosítás a hetvenes években jött létre az Egyesült Államokban, azóta a világ minden részén elterjedt, és a piac mérete napjainkra...

Értékpapírszámla

Az értékpapírszámla egy nyilvántartás, ami megmutatja, hogy milyen értékpapírok vannak a befektető birtokában. Hasonlít egy hagyományos bankszámlához, azzal a különbséggel, hogy ezen a számlán elsősorban nem pénzt, hanem értékpapírokat tartanak számon. Különbség az értékpapírszámla és a bankszámla között A bankszámlán pénzt tartunk nyilván, célja pénzügyi tranzakciók biztosítása és lebonyolítása. A bankszámla segítségével küldhetünk, illetve fogadhatunk...

Esernyőalap

Egy esernyőalap közvetve (más befektetési alapok jegyeinek megvásárlásán keresztül) több száz, vagy akár ezer értékpapírt is tarthat különböző eszközosztályokból. Esernyőalap jelentése Az esernyőalapok – más hasonló konstrukciókkal szemben – nem közvetlenül, hanem közvetve fektetnek be a tőkepiacokon. Az alapkezelők nem állampapírokat vagy részvényeket vásárolnak, hanem más befektetési alapok befektetési jegyeit veszik meg, ezzel garantálva a...

ESG

Az ESG egy befektetési döntésekbe integrálható szempontrendszer, amely egy adott vállalkozásnál vagy országnál a környezetre (Environmental), a társadalomra (Social) és az irányításra (Governance) vonatkozó hatásokat és faktorokat értékeli fenntarthatósági szempontból.Mitől fenntartható egy befektetés?Óriási népszerűsége ellenére sem könnyű meghatározni az ESG fogalmát. Valamint azt sem, hogy a vállalatértékelésben a környezeti, társadalmi és a vállalatirányítási felelősséget milyen faktorok alapján osztályozzuk. Az ESG értékelés...

Étlapköltség

A közgazdaságtanban az étlapköltség az a költség, amely a vállalatnál az árainak megváltoztatásából kifolyólag merül fel. Nevét az éttermek példájáról kapta, ahol az átárazáshoz új étlapot kell nyomtatni, aminek költségei vannak (például a papír és a tinta). Étlapköltség jelentése A tágabb értelemben vett étlapköltségek magukban foglalhatják a számítógépes rendszerek korszerűsítését, a termékek újracímkézését és a...

EURIBOR

Az EURIBOR az angol Euro Interbank Offered Rate kifejezés rövidítése, ami az európai irányadó bankközi kamatlábat jelenti. Az EURIBOR egy referencia kamatláb, ami az eurózónán belüli bankok egymásnak nyújtott hitelkamatjainak a napi szintű átlagolása. Értéke gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy az eurózónán belüli bankok milyen költségen nyújtanak egymásnak hiteleket. Mivel egy a nyilvánosság számára elérhető,...

Európai Gazdasági és Monetáris Unió (EMU)

Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió, vagy angol rövidítéssel EMU alatt az Eurózóna 19 tagállamának fiskális és monetáris együttműködését értjük. A kifejezés tehát nem egy konkrét intézményt takar, hanem az Eurózóna tagállamainak együttműködés, illetve integráció irányába ható ténykedésének összességét értjük alatta. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió részét képezi a gazdaságpolitikák, illetve fiskális politikák összehangolása,...

Európai Központi Bank (EKB)

Az Európai Központi Bank 1999-ben alakult, az eurozóna monetáris politikájának irányítója és a közös valuta kibocsátójaként. Legfőbb céljai a közös valutaként szolgáló euró stabilitásának megőrzése, valamint az inflációs stabilitásra való törekvéssel a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés támogatása.    Az Európai Központi Bank funkciói Az Európai Központi Bank (EKB) felelős azon európai uniós tagállamok monetáris politikájáért,...

Európai Parlament

Az Európai Parlament (röviden EP) az Európai Unió tanácskozó testülete, az uniós döntéshozatal legfőbb szerve. Feladata a jogalkotás (az Európai Tanács mellett), amelyeket politikai viták előznek meg. A Parlament felügyeli a többi uniós szerv munkáját, felelős ezen intézmények demokratikus működéséért, emellett kapcsolatban van a tagországok nemzeti parlamentjeivel is. A parlamenti képviselőket minden országból közvetlenül választják,...

Európai Unió

Az Európai Unió (röviden: EU) egy gazdasági és politikai egyesülés, melyet európai országok alkotnak.A 27 jelenlegi tagállam:Ausztria, Belgium,Bulgária,Ciprus,Csehország,Dánia,Észtország,Finnország,Franciaország,Görögország,Hollandia,Horvátország,Írország,Lengyelország,Lettország,Litvánia,Luxemburg,Magyarország,Málta,Németország,Olaszország,Portugália,Románia,Spanyolország,Svédország,Szlovákia,Szlovénia.Az Európai Uniót irányító legfőbb testületek az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Parlament. A tagállamok együttműködésének legfőbb célja a béke, jólét, esélyegyenlőség, és kereskedelem támogatása. Az Európai Unió értékei nagyban meghatározzák működését. A döntéshozatal során kiemelt...

Eurózóna

Az eurózóna azon országok összessége, amelyekben a hivatalos fizetőeszköz az euró. Az Európai Unió országai alapvetően közös gazdaságpolitikával rendelkeznek, összehangolják gazdasági tevékenységeiket, ennek egy lépése a közös valutarendszer kialakítása volt 1999-ben. Az eurózónához való csatlakozás bizonyos kritériumokat igényel, a gazdasági stabilitás megőrzése érdekében. Az euró a világ második legjelentősebb fizetőeszköze. Eurózóna története 1999-ben az euró...

Éves jelentés

Az éves jelentés egy gazdálkodó szerv adott évről szóló üzleti jelentése és beszámolója. Magában foglalja a szervezet alaptevékenységének, működésének bemutatását, ezek eredményeit, a vagyoni, jövedelmi és a pénzügyi helyzetét. A beszámoló készítését a számviteli törvény határozza meg, hivatalos könyvvezetéssel alátámasztott pénzügyi kimutatások szükségesek a beszámolóban szereplő adatok igazolására. Éves jelentés célja Az előző évi tevékenység...

Export, import

Az export és az import a közgazdasági külkereskedelemhez kapcsolódó fogalmak. Előbbi általánosan egy termék kivitelét, tehát a külföldi piacon történő eladását, utóbbi pedig egy termék behozatalát, tehát más gazdaság piacáról történő vásárlását jelenti. Közgazdaságtanban legfőképp az egyes országok gazdálkodása kapcsán merül fel a két fogalom. Az országok egyéb országokkal történő árucseréjét nevezzük külkereskedelemnek. A külkereskedelem...

Externália

Az externália olyan külső gazdasági hatás, mely egy vagy több az adott piaci tranzakción kívülálló gazdasági szereplő jóléti szintjét befolyásolja. Hatásuktól függően megkülönböztetünk pozitív és negatív externáliákat, előbbi kedvező, utóbbi kedvezőtlen feltételeket teremt a harmadik, külső fél számára. Pozitív és negatív externália Pozitív külső gazdasági hatás esetén az adott termelő, vagy fogyasztó haszonra tesz szert,...

Fajlagos költség

A fajlagos költség, más néven egység- vagy átlagköltség az egy termék vagy szolgáltatás előállításával járó kiadásokat jelenti. Ebbe nem csupán a termelési vagy beszerzési költségek tartoznak bele, hanem a tárolással, szállítással, egyéb tevékenységgel járó kiadások is. A fajlagos költség alapja a vállalat adott időszakban felmerülő, az áruk vagy szolgáltatások előállításához kapcsolódó összes állandó és változó...

Faktorálás

A faktorálás vagy faktoring egy pénzügyi szolgáltatás, ami a még le nem járt követelések adásvételét jelenti. Faktorálás jelentése A gazdasági tevékenységet végző szervezetnek lehetősége van értékesíteni a még fennálló, jellemzően rövid lejáratú követeléseit egy faktorcégnek. A követelések származhatnak áruk, termékek vagy akár szolgáltatások értékesítésből. A faktorcég kifizeti a szállítónak a megvásárolt követelések ellenértéket. Így a...

Falusi CSOK

A Falusi Családi Otthonteremtési Kedvezmény – rövidebb nevén falusi CSOK – egy, a falusi házak, illetve tanyák felújítására, otthonosítására felhasználható állami lakástámogatás, mely 2022 június 30-ig igényelhető.Mikor vehető igénybe a Falusi CSOK?A lakástámogatás egyaránt felhasználható meglévő ház korszerűsítésére, vagy bővítésére, használt ingatlan vásárlására, vagy új lakás építésére, illetve vásárlására. Az igényelhető összegről az alábbi táblázat ad...

FCFD

Az FCFD a Foreign Currency Fixed Deposit angol kifejezés rövidítése, ami lekötött devizabetétet jelent. Ez egy bankok által kínált megtakarítási, befektetési forma. Segítségével az ügyfelek devizában helyezhetik el megtakarításaikat úgy, hogy az közben kamatozik is. A lekötött devizabetétek előnye, hogy egy külföldi ország valutájában tarthatják a pénzüket a befektetők, ezzel fedezetet biztosítva a saját országukban...

FCFE

Az FCFE az angol Free Cash Flow to Equity kifejezés rövidítése, ami egy vállalat által termelt szabad pénzáram azon része, amely kifizetésre kerülhet a vállalat tulajdonosai számára. Vagyis az FCFE nem más, mint a tulajdonosi pénzáram. A mérőszám alkalmazható a vállalatértékelés során is. Megmutatja, hogy a vállalat tulajdonosai mennyi készpénzhez juthatnak az üzleti tevékenység után....

FCFF

Az FCFF az angol Free Cash Flow to Firm kifejezés rövidítése, ami egy vállalat által termelt szabad pénzáram azon része, amely az üzleti tevékenység során felmerülő költségek levonása után kifizetésre kerülhet a vállalat számára a tőkét biztosító összes befektetőnek. Vagyis az FCFF nem más, mint a teljes vállalati szabad pénzáram. A FCFF-re gyakran hivatkoznak FCF-ként...

Fed

A Fed (Federal Reserve System) az amerikai központi jegybank. Az intézmény 12, az USA különböző pontjain elhelyezkedő központi bankot foglal magába, amelyek együttesen látják el a jegybanki funkciókat. Fed jelentése Az intézmény célja a pénzügyi stabilitás fenntartása, amely felöleli az alapkamat és pénzmennyiség szabályozását értékpapírok és monetáris eszközök vásárlásán és eladásán keresztül, az inflációs cél...

Fedezeti hányad

A fedezeti hányad százalékos formában mutatja meg a vállalat nyereségességét és azt, hogy az értékesített termékekből milyen mértékben tudja fedezni a működés állandó költségeit.Kiszámítása úgy történik, hogy az árbevételből kivonjuk a változó költségeket, majd a kapott számot elosztjuk az árbevétellel.Fedezeti hányad jelentéseTehát a fedezeti hányad a vállalkozás bruttó árrését mutatja meg. Elemzés során ezt használhatjuk...

Fedezeti pont

A fedezeti pont megmutatja azt a mennyiséget és eladási árat, amely mellett a vállalat bevételei kiegyenlítik a költségeket, tehát a profitja nulla. Értelemszerűen a vállalat ennél a pontnál igyekszik többet és/vagy drágábban eladni, hiszen így tud nyereségre szert tenni. Minél alacsonyabb a fedezeti pont, annál könnyebb nyereségesen működni. Fedezeti pont kiszámítása Kiszámítása a következőképpen történik:...

Fedezeti ügylet

A fedezeti ügylet (angolul hedge) egy olyan befektetési ügylet, amelyet azért kötnek a befektetők, hogy egy másik ügyletből származó kockázatot csökkentsék és így a potenciális árfolyam-veszteség hatását minimalizálják.Fedezeti ügylet jelentéseAzt a fedezeti ügyletet, amely képes az összes kockázatot megszüntetni, tökéletes fedezeti ügyletnek nevezzük, azonban ez inkább csak egy elméletben létező koncepció. Fedezeti ügyleteket magánszemélyek, kereskedők,...

Fejlesztési adókedvezmény

A fejlesztési adókedvezmény egy a beruházások után igénybe vehető adókedvezmény. Sok magyarországi vállalatnak van általa lehetősége a befizetendő társasági adó csökkentésére, az eredi összeg 80 százalékáig. Az adókedvezmény igénybevétele mellett az egyébként nullszaldós beruházások is pozitív megtérülésűvé tehetők, ezáltal növekedhet a makrogazdasági beruházási ráta. Milyen beruházásokra vehető igénybe a fejlesztési adókedvezmény? A fejlesztési adókedvezmény igénybe...

Fejlett és fejlődő gazdaságok

A fejlett és fejlődő gazdaságok kifejezések az adott ország gazdasági mutatókban mért fejlettségére utalnak.Fejlett és fejlődő gazdaságok fogalmaA fejlett országok GDP-je és a lakosok jövedelme magas, kiterjedt infrastruktúrával, magas színvonalú oktatással és egészségüggyel és kiemelkedő életszínvonallal rendelkeznek. A fejlődő országok ezen tényezők mentén messze elmaradnak a fejlődő országoktól. Fejlett gazdasággal rendelkezik az USA, Kanada és...

Fekete- és szürkegazdaság

A feketegazdaság azokra gazdasági tevékenységekre utal, amelyek során valaki illegális terméket, szolgáltatást nyújt a másik félnek. A szürkegazdaság ettől abban különbözik, hogy a kereskedő legális terméket, szolgáltatást értékesít, viszont adóját nem vallja be. A feketegazdaságban szinte kizárólag csak készpénzt használnak, mivel a banki tranzakciókkal ellentétben ez nem hagy nyomot, és útja nehezen követhető. Feketegazdaság fajtái...

Felhalmozott kamat

A felhalmozott kamat az a kamat, amely a kötvények megvásárlása vagy az előző kamatfizetés óta eltelt időszak után jár, viszont csak a következő kamatfizetési időpontban kerül kifizetésre. Felhalmozott kamat jelentése Azaz az első naptól kezdve, miután megvásároltunk egy értékpapírt, vagy miután kamatfizetés történt, elkezd felgyülemleni újból a kamat, amely csak a (következő) kamatfizetéskor válik esedékessé,...

Felmondási idő 2023

A felmondási idő a felmondást vagy elbocsátást követő nap és az utolsó munkanap közötti időszakot jelöli. Más szóval a felmondási idő a munkaviszony megszűnéséről szóló közös vagy egyéni döntés (utóbbi esetben a másik fél tájékoztatása utáni nap), valamint a munkaviszony tényleges megszűnése közötti időszak. A hosszát és feltételeit a Munka Törvénykönyve szabályozza.Felmondási idő jelentéseA felmondási idő tekinthető egyfajta működési kockázatkezelési...

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság azt jelenti, hogy a jelenlegi igényeinket képesek vagyunk úgy kielégíteni, hogy közben hosszú távon gondolkozunk, tekintettel vagyunk a jövő generációira is, és arra törekszünk, hogy ők is ugyanúgy ki tudják majd elégíteni az igényeinket, mint ahogy mi tesszük. Fenntarthatóság fogalma A fenntarthatóság három pillérre épít: gazdasági teljesítőképesség, társadalmi felelősségvállalás és környezetvédelem. Valamit akkor...

Fiat valuta

A fiat valuta olyan fizetőeszköz, amely mögött nem áll nyersanyag (nemesfém) fedezet.Valamennyi modern gazdaságban fiat valutát használnak, ezek hivatalos fizetőeszközök, amelynek kibocsájtása az állam monopóliuma, de a központi bank végzi. A fiat pénzt kibocsájtó monetáris hatóság a fejlett országokban hivatalosan független a kormánytól és mandátuma függvényében felel az árstabilitásért és a munkaerőpiaci foglalkoztatottságért.Milyen pénzügyi rendszerek...

FIFO módszer

A FIFO az angol First In, First Out, azaz Első Be, Első Ki rövidítése, ami azt jelenti, hogy az először raktárra érkező termékeket adjuk el, használjuk fel először. Mivel először a régebbi termékektől válunk meg, biztosítjuk azt, hogy mindig a legfrissebb termékek maradjanak raktáron. A kifejezést a számvitelben is alkalmazzák a készletek értékelésekor hasonló jelentéssel,...

Finanszírozási arány

A finanszírozási arány egy olyan százalékban meghatározott érték, amely  megmutatja, hogy egy a fedezeteként szolgáló vagyontárgy értékének mekkora része kerül finanszírozásra hitelből. A finanszírozási arány gyakorlatilag arról ad információt, hogy hitelfelvétel során a megvásárolni szándékozott eszköz értékének mekkora részéhez kaphatnak forrást a banktól az ügyfelek és mekkora önrésszel kell rendelkezniük. Az érvényben lévő MNB rendeletek...

Fintech

A Fintech kifejezés a Financial Technologies angol szavak rövidítése. Tükörfordításban pénzügyi technológiákat jelent és eleinte a központi pénzügyi rendszerekre, technológiákra utalt. Mai értelemben viszont már sokkal inkább a digitális, pénzügyi szolgáltatásokat segítő vagy megújító megoldásokra és az azokat fejlesztő cégekre használatos, mint gyűjtőfogalom. Habár a pénzügyi technológiákat hagyományosan az inkumbens vállalatok fejlesztik és üzemeltetik, a...

Fiskális politika

A fiskális politika (költségvetési politika) alatt az állam által irányított szociális transzfereket, közkiadásokat, és a tevékenység finanszírozását jelentő adó- és adósságpolitikai tevékenységet értjük. A fiskális politika célja lehet a szegénység csökkentése, a fenntartható növekedés kereteinek megteremtése, a gazdaság stabilizálása az adók és állami beruházások növelésével és csökkentésével, vagy egyéb makroökonómiai célok elérése. Recesszió időszakában az...

Fix árfolyamrendszer

Az árfolyamrendszer egy adott ország monetáris szervének deviza politikáját írja le. A fix árfolyamrendszer esetében egy adott valuta árfolyama más devizák árfolyamához van rögzítve és a monetáris politika végrehajtói kötelességet vállalnak arra, hogy devizapiaci műveletek eszközölésével a rögzített szinten tartják a valuta értékét. A fix árfolyamrendszer altípusai A rögzített árfolyam egyik legnagyobb előnye, hogy egy...

Fix és változó kamat

Megkülönböztethető fix és változó kamat. Előbbi esetén a kamat mértéke egy előre meghatározott százalékos érték, ami a futamidő vagy több éves kamatperiódus alatt nem változik. Utóbbinál a kamat mértéke egy referencia kamatlábhoz igazodik, ezért a szerződésben rögzített időszakonként csökkenhet, de akár növekedhet is a hitel kamatterhe. A kamat az összeg, amit a bankoknak fizetnek az...

FMCG

Az FMCG az angol Fast Moving Consumer Goods kifejezés rövidítése, amely a gyorsan forgó fogyasztási cikkek gyűjtőneve. A gyorsan forgó fogyasztási cikkek közé tartoznak többek közt az élelmiszerek, italok, háztartási cikkek, tisztálkodási és kozmetika szerek, vény nélkül kapható gyógyszerek, illetve vitaminok. Az FMCG-k jellemzően alacsony költségek mellett, tömegesen előállított és gyorsan, alacsony áron értékesített termékek....

Fogolydilemma

A fogolydilemma a játékelmélet egyik legismertebb problémája. Egy kétszemélyes interakció, játék során léphet fel, amelyben a résztvevők két stratégia közül választhatnak és döntéseikkel nem csak a saját maguk nyereségére vannak hatással, hanem a másik résztvevő kifizetésére is. A játékelmélet A játékelmélet a matematika több tudományterületet érintő ága, amely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi a...

Fogyasztói árindex (CPI)

A fogyasztói árindex (Consumer Price Index) a gazdasági aktivitás egyik fő mutatója, ami a háztartások által saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások árszintjének változását hivatott mérni. Az index tehát a fogyasztás árszínvonalat méri, így indikálja a pénzromlás, vagyis az infláció mértékét is. Értéke a fogyasztói kosárban található termékek és szolgáltatások árának súlyozott átlagaként adható meg....

Főkönyvi kivonat

A főkönyvi kivonat a vállalkozás által vezetett főkönyvi számlákból készített pénzügyi kimutatás. Célja a vállalat működése során keletkező pénzügyi tranzakciók nyilvántartása. A tranzakciók a főkönyvi számla típusa szerint vannak rendszerezve a főkönyvben. Ilyen számlatípusok például a vállalati eszközök, a források, a bevétel, a költségek és a saját tőke. A könyvelésből a folyamatos információkat év közben...

Folyó fizetési mérleg

A folyó fizetési mérleg egyenlege magába foglalja egy adott ország és más országok közötti gazdasági tranzakcióinak összességét. Részét képezi a nettó export, vagyis az exportált és importált termékek összértékének különbsége, a munkavállalói és a befektetői jövedelmek és az ellenszolgáltatás nélkül átadott folyó jövedelmek, például nemzetközi segélyek. Szerepe a fizetési mérleg részeként A folyó fizetési mérleg a fizetési...

Folyószámla

A folyószámla a bakszámlák legalapvetőbb típusa, amely a fizetések lebonyolítására szolgál. Lehetőséget biztosít arra, hogy bevételeinket és kiadásainkat ne készpénzben, hanem az adott számlán kezeljük. Ennek megfelelően mindkét irányban történhet pénzforgalom lebonyolítása, tehát kiadások és bevételek is elkönyvelhetők ezen a számlatípuson. A folyószámla, mint banknál elhelyezett betét tulajdonképpen a bank felénk fennálló, azonnal beváltható tartozása....

FOMO

A FOMO az angol fear of missing out kifejezésből származó fogalom, amely valamilyen esemény elmulasztása, kihagyása miatti rossz érzésre utal. Ez az érzelmi állapot a szociális jellegű szorongás egy formája, amelynek alapja a kognitív emberi képesség a lehetőségek felismerésére.  A FOMO a mindennapi élet számos területén fellelhető, egyik legjelentősebb példa lehet a pénzügyi életben megjelenő...

Fordulónap

Fordulónap alatt több különböző fogalom is érthető. A fordulónap lehet az üzleti év utolsó napja, tehát a mérlegfordulónap, mely jellemzően december 31-re esik. Értékpapírok esetén a fordulónap az az elszámolási nap, amely során a záróegyenleg meghatározásra kerül a kapcsolódó tulajdonosi jogosultsággal együtt. Fordulónap részvények esetében Értékpapírok esetén a fordulónapon történik a tulajdonosi jogosultság meghatározása. Ez...

Forgalmazó

Forgalmazó alatt azokat a befektetési vállalkozásokat, illetve hitelintézeteket értjük, amelyek bizonyos értékpapírok forgalomba hozatalában vesznek részt. Befektetési jegyek forgalmazói A befektetési alapkezelők által kezelt alapok jegyeit is több intézmény értékesítheti, többek között maga az alapkezelő vagy az általa különösen erre a célra létrehozott alapforgalmazó. Emellett több magyar alapkezelő egy-egy magyar vagy nemzetközi bank leányvállalataként működik,...

Forgási sebesség

A forgási sebesség az eszközök vagy a tőke árbevételhez viszonyított felhasználási sebességét kifejező mutató. Értéke megadja, hogy a vállalat milyen hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló tőkéjét vagy eszközeit bevétel generálására. Mivel egyes szektorokban a mutató jellemző értéke igen változó lehet, ezért csak azonos iparágakban tevékenykedő vállalatok összehasonlítására alkalmas. Értéke értelmezhető napban, vagy fordulatban. Az...

Forgóeszköz

A forgóeszköz olyan eszközt jelent, amely egy termelési ciklus alatt kerülne felhasználásra a vállalat működésében. A számviteli mérlegben az eszközoldalon külön kategóriát alkotnak a forgóeszközök. Ide tartozhatnak a készletek, a követelések, a pénzeszközök és az aktív időbeli elhatárolások is. A forgóeszközök likviditásuk, használati idejük alapján különbözhetnek, de jellemzően egy évnél nem hosszabb a felhasználási idejük....

Forintleértékelés jelentése

A forintleértékelés alatt a Magyar Nemzeti Bank olyan intézkedését értjük, amely esetében a forintot más valutákkal szemben gyengítik, vagyis növelik a külföldi devizák árfolyamát forintban kifejezve. Ennek következménye, hogy a külföldi piacokon előnyösebb helyzetbe kerül a hazai valuta. A belföldi piacon viszont többnyire áremelkedés lesz az eredménye. Ellentéte a felértékelés, amikor a fizetőeszközt monetáris politikai...

Franchise

A franchise egy többszereplős üzleti vállalkozás, melyben több üzlet ugyanazon márkanév alatt közel azonos termékeket értékesítve jogilag és pénzügyileg egymástól függetlenül működik. Franchise jelentése Az ilyen típusú vállalati rendszerek terjeszkedni vágyó, sikeres cégektől indulnak, ők a hálózat irányítói. Csatlakozó partnereik az adott márkanevet és a vállalkozási rendszer használatának jogát kapják. A nemzetközi tapasztalatok szerint a...

Fundamentális elemzés

Fundamentális elemzés alapján megállapítható egy vállalat valódi értéke a pénzügyi eredményének, mutatóinak, és a cégvezetés elemzésének segítségével. Fundamentális elemzés jelentése A befektetők ezen elemzés során azt vizsgálják, hogy a vállalat a tőzsdén alul- vagy túlértékelt-e. A fundamentális elemzést a technikai elemzéssel együtt is lehet használni, amely inkább a vállalaton kívüli piaci trendekre összpontosít.   A...

Funkcionális szervezet

A funkcionális szervezet az egyik legrégebbi szervezetfajta, melyben a munkamegosztás a szervezeti funkciók (mint például gyártás, pénzügy, marketing, IT) szerint történik. A különböző részlegek, szervezeti egységek vezetői felelősek a saját erőforrásaik felhasználásáért, a szakmai színvonalért és az egymás közötti kapcsolattartásért is. Funkcionális szervezet tulajdonságai A döntési jogkörök centralizáltak és túlnyomó részt a felső vezetéshez köthetők,...

Futamidő

A futamidő azt az időtartamot jelöli, amely egy pénzügyi tranzakció kezdete és vége vagy befektetési eszköz kibocsátása és a lejárta között telik el. Kölcsönszerződéseknél az az időtartam, amely alatt az adósnak vissza kell fizetni a teljes hiteltartozást és annak összes költségét. A bankbetéteknél a kifejezés azt intervallumot jelöli, amely alatt a betétes nem használhatja a...

Futures

A futures ügyletek, vagyis határidős szerződések olyan tőzsdén megkötött, származtatott kontraktusok, amelyek a megkötés időpontjában meghatározott feltételek mellett egy jövőbeni időpontban vállnak esedékessé, akkor kerülnek teljesítésre. A határidős ügyleteknél a résztvevőknek kötelezettsége keletkezik a megkötött szerződések alapján. A határidő lejártakor a kontraktus long oldalán álló résztvevőnek, vagyis a vevőnek kötelessége megvenni a szerződés tárgyát képző...

Fúzió

A fúzió gazdasági értelemben két vagy több vállalat egyesülését jelenti, vagyis egy olyan tranzakciót, ahol a résztvevők azonos tulajdonosi ellenőrzés alá kerülnek. Fúzió jelentése A fúzió egy M&A tevékenység, amely célja a tulajdonosi érték növelése a vállalatok új piaci szegmensbe történő belépésén, piaci részesedés növelésén, illetve a vállalatok közötti szinergiák kihasználásán keresztül. Akkor kerül sor...

G7 csoport

A G7 csoport a legfejlettebb ipari országokat tömörítő nemzetközi együttműködés, melynek keretében a tagországok kormányfői évente megrendezésre kerülő csúcstalálkozón vitatnak meg globális jellegű kérdéseket. Tagországai között tudhatjuk az Egyesült Királyságot, az USA-t, Kanadát, Japánt, Németországot, Olaszországot és Franciaországot. Továbbá nem tag, de az Európai Unió is képviseltetve van a csoporton belül. A csúcstalálkozón meghozott döntések...

Gazdasági stimulus

A gazdasági stimulus olyan állami tevékenység, melynek célja a recesszió elkerülése vagy a gazdasági növekedés támogatása. Mit értünk gazdasági stimulus alatt? A gazdaságpolitika ilyen irányú tevékenysége megvalósulhat fiskális és monetáris politikai keretek között is. Példaként említhető eszközei az alapkamat csökkentése, az állami kiadások növelése vagy az adók csökkentése. Megfelelő működése esetén a magánszektor gazdasági aktivitása...

Gazdasági unió

A gazdasági unió alatt egyfajta országok közötti magas gazdasági együttműködést értünk. A tagországok közös vámuniót alkotnak, tehát közös külső vámhatárral rendelkeznek, illetve közös elvek szerint kereskednek harmadik országokkal. A vámunió határain belül közös belső piac áll fenn, mely biztosítja a munkaerő, a tőke, valamint az áruk és szolgáltatások szabad áramlását. Továbbá a tagországok törekednek a...

Gazdaságpolitika

Gazdaságpolitika alatt az állam azon döntéseit és tevékenységeit értjük, melyekkel a társadalompolitikai céljaival összeegyeztethetően kívánja befolyásolni a gazdaságot. Modern piacgazdaságokban a gazdaságpolitika céljának a fenntartható gazdasági növekedést, az árstabilitást, a teljes foglalkoztatást, illetve a külső és belső egyensúly biztosítását szokták tekinti. Ennek megfelelően a modern piacgazdaságokra épülő demokráciákban a gazdaságpolitikát két fő részre lehet bontani....

GDP – bruttó hazai termék

A bruttó hazai termék, vagy angol rövidítéssel GDP (gross domestic product) egy adott területen, egy adott időintervallumban előállított végső felhasználásra szánt termékek és szolgáltatások piaci értékét jelenti. Mit értünk a GDP alatt? A GDP egy olyan mutató, melynek segítségével megfelelő képet kaphatunk egy adott ország gazdasági súlyáról, illetve az adott gazdaság teljesítményéről és annak időbeli...

Gini index

A Gini index egy közgazdaságtani mutatószám, mellyel általában az országon belüli jövedelmi vagy vagyoni egyenlőtlenségeket szokták mérni. Elnevezését az olasz statisztikusról Corrado Giniről kapta. Szokás még Gini koefficiensnek vagy Gini mutatónak is nevezni. Két ország közül a magasabb Gini mutatóval rendelkező tekinthető egyenlőtlenebbnek. Szélsőértékeinek a nulla, mint teljes egyenlőség, valamint az egy, mint teljes egyenlőtlenség...

Global macro stílusú befektetési politika

Global macro stílusú befektetési politika során a befektetők különböző országos, regionális, kontinentális vagy globális színtű makrogazdasági és geopolitikai trendek és előrejelzések alapján alakítják ki portfoliójukat. Ez a befektetési stratégia leginkább a hedge fundokra és a befektetési alapokra jellemző. A globális makroalapok a legkevésbé korlátozott alapokhoz tartoznak, befektetéseik sokrétűek. Ez a típusú megközelítés először a hetvenes...

Globalizáció

A globalizáció egy olyan folyamat, ami gazdasági értelemben a termelés, az értékesítés és a fogyasztás világméretűvé válását jelenti. Tágabb értelmezésben a folyamat részeként szokás említeni a kommunikáció és a humán tőke földrészek közötti áramlásának felgyorsulását is. Globalizáció jelentése A globalizáció, mint fogalom többféleképpen értelmezhető, és nincs egységes definíció rá. Az általánosabb és közismertebb vélekedések a...

GNI

A GNI (Gross National Income rövidítése, magyarul bruttó nemzeti jövedelem) egy gazdasági mutató, amellyel egy ország és állampolgárainak vagyonát, jólétét lehet megmérni, illetve más országokkal összehasonlítani évről évre. Napjainkban az egyik leggyakrabban használt mutató a különböző országok gazdaságának összehasonlítására. GNI jelentése A mutató egy adott ország lakosainak és vállalatainak megszerzett jövedelme csökkentve a külföldi lakosok és...

GNP

A GNP (Gross National Product, magyarul bruttó nemzeti termék) egy gazdasági mutató. Az adott ország gazdasági teljesítményének, vagyoni helyzetének felmérésére, és más országokkal való összehasonlítására alkalmas. GNP jelentése Újabban már inkább a GDP-t vagy a GNI-t használják helyette. A GNP nem más, mint egy ország állampolgárai és vállalatai által előállított termékek és szolgáltatások összessége. Attól...

Goodwill

A goodwill (magyarul pozitív cégérték) az a többletérték, amellyel egy adott vállalat az általa birtokolt eszközökön felül rendelkezik. A többletérték akkor keletkezik, ha egy vállalat jó hírnévvel, márkaértékkel, szabadalommal, növekedési potenciállal rendelkezik, és ez plusz értékként jelenik meg a vállalat számára. Értéke többek között akkor számszerűsíthető, amikor egy vállalat akvizíció (felvásárlás) során többet fizet a felvásárolt...

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás az a folyamat, mely során az örökösök között jogosan szétosztásra kerül az elhunyt által hátrahagyott vagyon. Az eljárás gyakran akár évekig is elhúzódhat főleg, ha az örökösök között nincs egyetértés. Ebben a cikkben összeszedtük, hogy mit érdemes tudni a folyamat fő lépéseiről, hogyan járulhatunk hozzá, hogy ez a lelkileg is megterhelő időszak...

Hálózati hatás

Hálózati hatás azt értjük, amikor egy termék vagy szolgáltatás  értéke a felhasználók számával együtt nő. Amíg kevesen használnak egy hálózatot, addig a fogyasztók számára kevésbé előnyös a használata. A felhasználószám növekedésével a hálózat által kínált lehetőségek és spektrum is növekszik. A hálózati hatás olyan szektorok esetében érvényesül, mint például az információ (adatok, képek, telekommunikáció, internet),...

Hangulatindikátor

A hangulatindikátor egy olyan eszköz, amellyel számszerűsíthetve meghatározhatjuk az adott piacon uralkodó hangulatot. Megmutatja, hogy a fogyasztók, befektetők, kereskedők hogyan gondolkoznak vagy éreznek az adott piaccal kapcsolatban. Ha a hangulati indikátor magas értéken áll, az optimista hangulatról árulkodik, míg az alacsony érték pesszimizmusról. A hangulatindikátor piaci trendeket mutat, erősít meg. Azonban nem csak az aktuális...

Háromszög arbitrázs

A háromszög arbitrázs három különböző valuta közötti eltérés eredménye, amely akkor fordul elő, amikor a valuták átváltási árfolyamai nem egyeznek meg pontosan a különböző piacokon. Háromszög arbitrázs jelentése Az arbitrázs kereskedelem alacsony kockázatú kereskedési stratégia, amely kihasználja a piacok közötti árkülönbségeket. Ezek a lehetőségek ritkák, és a kihasználó kereskedők általában fejlett számítógépes felszereléssel és programmal...

Hasznosság

Közgazdasági értelmezésben a fogyasztó soha nem magát a terméket keresi, hanem a termékben megtestesült szükségletkielégítő tulajdonságot, ami nem más, mint a hasznosság. Hasznosság jelentése A termék vagy szolgáltatás hasznossága a fogyasztói döntések egyik mozgatórugója. Az, hogy ez mit is jelent konkrétan egy fogyasztó számára nem tudjuk megválaszolni, hiszen az egyéni ízlés kérdése. A hasznossággal rokon...

Határbevétel

A határbevétel azt fejezi ki, hogy mennyivel növekszik a teljes bevétel, ha egységnyivel növekszik az eladott mennyiség. A határbevétel mértékét az adott termelő számára a piaci kereslet függvénye határozza meg. Tökéletes piaci verseny esetén a határbevétel állandó,  minden terméket piaci áron lehet eladni. Oligopólium vagy monopólium esetén az eladások növeléséhez csökkenteni kell az árat, így...

Határhaszon

A határhaszon megmutatja, hogyan változik egy fogyasztó összhaszna, ha egy egységgel növeli fogyasztását egy adott jószágból. Haszon alatt értjük valamely termék, vagy szolgáltatás hasznos tulajdonságainak összességét, illetve azt a belső elégedettséget, amelyet a fogyasztó az adott termék, vagy szolgáltatás elfogyasztásával nyer. Rendszerint az első egység elfogyasztása jár a legnagyobb haszonnal, az ez után következő egységek...

Határidős kamatláb

A határidős kamatláb valamely jövőben esedékes hitelművelet kamatlába. A kamatláb a kamat százalékban meghatározott értéke a hitel, vagy befektetés összegéhez viszonyítva. Hitelfelvétel esetén a kamat a hitel „ára”. A fizetendő kamat összege és a felvett hitel értékének aránya pedig a kamatlábbal fejezhető ki. Ennek értéke megmutatja, hogy egy adott időszakra (általában egy évre) a kölcsön...

Határidős piac

Határidős piac alatt azt az elektronikus piacteret értjük, ahol a termelők és befektetők határidős ügyletekkel kereskedhetnek, akár tőzsdei keretek között. A határidős ügylet egy olyan ügylet, aminek a teljesítése nem azonnal, hanem előre meghatározott áron és időpontban történik.  A határidős ügylet tehát jelenlegi szerződésben kialakított feltételek mellett, jövőbeni teljesítésre vonatkozó megállapodás. A gazdálkodó szervezeteknek van...

Határköltség

A határköltség megmutatja, hogy mennyivel változik az összköltség, ha a termelést egy egységgel növeljük. A vállalatok profitmaximalizálása során fontos szerepe van, ugyanis annál a kibocsátási szintnél érhető el a maximális profit, amelynél a határköltség értéke egyenlő határbevétellel. Jele az angol marginal cost kifejezés alapján MC. Határköltség számítása A határköltség értéke meghatározható a termelt mennyiségben bekövetkezett...

Hedge Fund

A hedge fund speciális befektetési alap, melybe a befektetők  azért helyezhetik pénzüket, hogy a menedzser hozamot érjen el számukra. A menedzser célja abszolút hozam elérése, tehát tőkepiaci eszközök széles körébe fektethet, ideértve a derivatív eszközöket, ahonnan nevüket is kapták. Hedge Fund jelentése Szó szerinti fedezeti alapokra fordíthatnánk a kifejezést, ám ez nem teljesen felel meg...

Hiperinfláció

A hiperinfláció szélsőségesen magas inflációt jelent. Számszerűsítve ez annyit tesz, hogy a havi árszínvonal több, mint 50 százalékkal emelkedik. Ennek következtében a pénz, mint fizetőeszköz nem tudja ellátni az értékmérő, a csereeszköz és a vagyontartó funkcióit. Az elértéktelenedett pénznem helyét gyakran egy idegen ország valutája, valamilyen áru (só, liszt, dohány), vagy arany veszi át. Az...

Hitel

A hitel azt a pénzösszeget jelenti, amelyet hitelező nyújt szerződés alapján előre meghatározott díjak ellenében a hiteligénylő részére. Hitel feltételei Szükséges, hogy minden esetben a szerződés tartalmazza azokat a díjakat, amelyeket a hitelező a kölcsönért kér. Ezen felül lényeges, hogy a hitelnyújtás nem esik egybe a szerződés aláírásával, abban csak egy ígérvény található, amelyben a...

Hitelállomány

A hitelállomány az összes kölcsön, amellyel a hitelfelvevő rendelkezik. A hitelállománnyal az eladósodottságot mérjük. Hogyan számítható ki az értéke? A dinamikus vállalati világban minden vállalkozásnak szüksége van tőkére, amelyet a vállalkozások hitel felvételével vagy a vállalat tulajdoni részesedésének eladásával, tőkeemeléssel tudnak előteremteni. A vállalatok esetenként ahelyett, hogy részvényeket bocsátanának ki tőkebevonás céljából, külső finanszírozásra is...

Hitelfedezeti biztosítás

A hitelfedezeti biztosítás egy hitel,  jellemzően nagyobb összegű személyi kölcsön, vagy lakáshitel mellé a hitelfelvevő által a futamidő végéig fizethető összeg. Ha a szerződésben meghatározott káresemény megtörténik, és ezáltal fizetésképtelenné válik a hitelt felvevő személy, a biztosító a fennálló tartozás egy részét vagy egészét kifizeti a banknak. A biztosító fizetési kötelezettségét a biztosítási feltételek határozzák...

Hitelgarancia

A hitelgarancia vállalatok által felvett banki hitelek, kölcsönök és más pénzügyi termékek biztosítékaként nyújtott intézményi kezesség. Hitelgarancia jelentése A konstrukció lényege, hogy a hitelfelvevő vállalkozás nemfizetésének kockázatát átvállalja egy külső fél, a hitelgarancia-szervezet. Tehát, amennyiben a vállalat fizetésképtelenné válik, nem tudja kifizetni tartozását, a banknak akkor sem keletkezik hiánya, hiszen számára ezt az összeget a...

Hitelminősítés

A befektetésekben a hitelminősítés valamely kötvényt kibocsátó cég vagy állam hitelképességét fejezi ki. Célja, hogy a befektetők tájékoztatást kapjanak arról, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy az adott hitelfelvevő vissza fogja fizetni a hitelt. Hitelminősítés jelentése Ha egy jogi vagy természetes személy vett már fel hitelt, akkor rendelkezik egy minősítéssel vagy hitelminősítési pontszámmal, amely a...

Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratórium a hitelek (havi) fizetési kötelezettségeinek felfüggesztését jelenti átmeneti pénzügyi zavarok idejére. Ez azonban nem jelent tartozáselengedést, a kamatok csökkentését, pusztán haladékot ad. Moratóriumot kormány, szabályozók vagy egy vállalkozás szabhat ki. Hiteltörlesztési moratórium a csődtörvényben A csődeljárás megindítását az adós – kérelem alapján – kezdeményezheti. A cég kérelméhez csatolni kell: a három hónapnál...

Holding társaság

A holding társaság egy jellemzően cégcsoportokon belül található entitás. Olyan esetekben fordul elő gyakran, ahol egy cégcsoportnak ugyanaz a személy vagy személyek (általában családtagok) a tulajdonosai. Holding jelentése Több oka is lehet egy olyan cégstruktúra kialakításának, amelyben szerepel egy holding cég is. A cégstruktúra szerkezetétől és a cégcsoportnak a működési területétől függően számos szerepe is...

Hozam

A hozam a különböző befektetések eredményéül kapott tőkenövekmény. Rendszerint százalékos formában adják meg. Előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatóvá teszi a különböző típusú befektetéseket. Megkülönböztetjük a bruttó és a nettó hozamokat. Nettó alatt a tiszta hozamot értjük, vagyis azt, ami minden levonástól (díjaktól, adóktól) mentes. Bruttó alatt a nettó hozam és a különböző addicionális költségek (adók, díjak, kezelési...

Hozamgarancia

A hozamgarancia az, a szolgáltató (bank, befektetési alap, biztosító) által garantált minimális hozam, amelyet a befektetési termékekért cserébe biztosan megkap a befektető. Ha az adott befektetés hozama alacsonyabb lenne, mint amit a a két fél előre meghatározott, akkor a befektető a szerződés által garantált minimális hozamot kapja meg. Hozamgarancia jelentése Az emberek különböző befektetési termékeket...

Hozamgörbe

A hozamgörbe megmutatja, hogy a befektetés hozama, hogyan függ a befektetés időtávjától. Hozamgörbe jelentése A kifejezés egy olyan grafikont takar, amely megmutatja egy adott kötvény hozamát a lejárati idő függvényében. Felhasználásának területei: befektetési és beruházási döntések, piaci várakozások meghatározása, fix kamatozású értékpapírokban tárolt tőke értékének meghatározása és monetáris politika. A hozamgörbe jellemzően valamely szuverén adós,...

Hozzáadottérték-adó (HÉA)

A hozzáadottérték-adó (héa, Magyarországon: áfa) egy forgalmi adó, amely az egyes termelési fázisokban keletkező értéknövekmény értékesítését terheli. Hozzáadottérték-adó jelentése Tartalmát tekintve fázisadó, amely végigkíséri a konkrét terméket és szolgáltatást az előállítás kezdő szakaszától a végső értékesítésig. A felmerülő összeget teljes egészében a termék utolsó felhasználója, azaz a végső fogyasztó viseli. Szinte minden olyan termékre és...

Humán tőke

A humán tőke azt jelenti, hogy az egyén, a közösség szellemi és fizikai képességei hasznosuló befektetésként értelmezhetők. A fogalom körébe tartozik egy cég, vagy intézmény állományában lévő munkatársak szellemi és fizikai képességeinek összessége, amely a célok megvalósításának bázisát képzi. Humán tőke jelentése Az egyénben megtestesült tudás, készségek, kompetenciák és sajátosságok, megkönnyítik a személyes, a társadalmi...

IBAN szám

Az IBAN az International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám) rövidítése, amely egy betűkből és számokból álló, és nemzetközileg egységesített számsort takar. A nemzetközi bankszámlaszám maximum 34 karakter hosszúságú lehet. Különböző kódok és ellenőrző számok határozzák meg, így a tévhitekkel ellenben a bankszámlaszám nem egy véletlenszám-generátor alkotta kombináció. A magyarhoz képest jelentős eltérések vannak az egyes...

Idegenforgalmi adó 2023

Az idegenforgalmi adó (IFA) a szálláshelyek igénybevétele esetén az állam részére fizetendő összeg. Mikor kell fizetni az idegenforgalmi adót? Egy helyi adónem, azaz meghatározása, kivetése és elszámolása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az adónemmel minden szállás bérbeadásnál, így a magánszálláshely kiadása esetén is találkozunk, amely a számlán külön tételként van feltüntetve. Habár az adó beszedését és...

Időbeli elhatárolás

Az időbeli elhatárolás a számvitel eszköze melynek segítségével a pénzügyi kimutatásokban minden évhez azok a költségek és ráfordítások kerülnek elszámolásra, amelyek valóban az adott időszak gazdasági tevékenységéhez tartoztak, függetlenül a kifizetés időpontjától. Időbeli elhatárolás jelentése Olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több üzleti évet érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között, olyan arányban...

IFRS

Az IFRS az Európai Unióban a tőzsdén lévő vállalatokra kötelezően vonatkozó számviteli szabályok gyűjteménye. IFRS jelentése Az International Financial Reporting Standards: Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok az IASB (International Accounting Standards Board: Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület) által kibocsátott számviteli szabályok gyűjteménye. Az Európai Unió 2005 óta tette kötelezővé a területén lévő tőzsdéken (így a BÉT-en is)...

Ikerdeficit

Ikerdeficit esetén az adott ország gazdasága többet importál, mint amennyit exportál, és az ország kormánya több pénzt költ, mint amennyit bevételt generál. Ha egy országnak ikerdeficitje van, akkor adós a világ többi részének. Hosszú távon az ikerdeficit miatt a nemzet valutája leértékelődhet. Ikerdeficit jelentése Az ikerdeficit egy ország folyó fizetési mérleg hiányának és az államháztartás...

IMF

Az IMF megalapításának fő oka a nemzetközi valutarendszer stabilitásának megteremtése, a tagállamok gazdasági fejlődésének elősegítése volt, valamint, hogy átmeneti pénzügyi segítséget nyújtson fizetési mérleg problémákkal küzdő tagországainak. IMF jelentése Az International Monetary Funds (magyarul: Nemzetközi Valutaalap) egy 1945-ben létrehozott, washingtoni székhelyű nemzetközi pénzügyi szervezet. A tagok meghatározott kvóta szerint járulnak hozzá az alaphoz, és a...

Inferior jószág

A fogyasztó jövedelmének növekedése esetén az inferior jószágból elfogyasztott mennyiség csökken. Amennyiben pedig a jövedelem csökken, akkor a fogyasztott mennyiség nő. Inferior jószág jelentése Az alsóbbrendű úgynevezett inferior jószág, olyan termék, amelynek a jövedelemrugalmassága negatív, azaz növekvő jövedelem esetén a kereslet iránta csökkenni kezd. Ilyen termék például a BKV bérlet. Egy inferior jószágból csökken az...

Infláció

Az infláció kifejezést az árak tartós, általános emelkedésére használják a közgazdászok, ami bizonyos mértékben a gazdasági körforgás része. Az infláció jelentése Jelentése tehát a pénz vásárlóerejének csökkenése, vagyis az, hogy ugyanannyi pénzért egyre kevesebb árut tudunk vásárolni. A pénz funkciói és az árstabilitás A gazdaságban rendkívül fontos szerepet tölt be a pénz, hiszen funkciónál elszámolási...

Információs aszimmetria

Az információs aszimmetria a rendelkezésre álló információ egyenlőtlen elosztása a piac ellentétes oldalán álló szereplők között. Gyakori következménye, hogy az egyik fél helyzeti előnyt élvez a másik féllel szemben. Információs aszimmetria akkor áll fenn, ha a tranzakcióban részt vevő felek egyike több, vagy pontosabb információval rendelkezik, mint a másik. A tranzakció lehet adásvétel, ahol például...

Ingatlanfedezet

Az ingatlanfedezet kifejezéssel leggyakrabban jelzáloghitel igénylése esetén lehet találkozni, jelzálog alapú kölcsön felvételekor ugyanis a hitel visszafizetésének biztosítékául leggyakrabban ingatlan szolgál. A lakáscélú hitelek jelzálogalapú hitelek, így ingatlanfedezet felajánlása minden esetben szükséges. A szükséges fedezetek értéke az igényelt hitel összegétől függ. Egy hitelügylethez maximum 3 darab ingatlanfedezet ajánlható fel. A hitel célját képező ingatlant nem...

Ingatlanfejlesztés

Az ingatlanfejlesztés célja adott terület vagy ingatlan értékének növelése. A tevékenységet általában profitorientált gazdasági vállalatok végzik. A hozam származhat az ingatlan értékesítéséből, bérbeadásából vagy saját használata által. Ingatlanfejlesztés alatt gazdasági vállalatok térben és időben jól körülhatárolható projektjeit értjük. Funkcionális szempontból jól értékesíthető ingatlanpiaci termékek a végeredmények. Ingatlanfejlesztés során nem csupán a fejlesztő ér el hozamot,...

Inkasszó

Az inkasszó egy beszedési megbízás, melyet a számlavezető bank kezdeményez, hogy a szóban forgó pénzösszeg jóváírásra kerüljön a jogosult számára, a kötelezett terhére. Az inkasszó tehát egy olyan átutalás melyet nem a számla tulajdonosa indított. A hatályos szabályok alapján csakis bíróság és végrehajtó szerv kezdeményezhet inkasszót. A bíróság a számlavezető bank számára átutalási végzést bocsát...

Intézményi befektetők

Intézményi befektetők alatt olyan társaságokat értünk, melyek más vállalkozások,  magánszemélyek, vagy intézmények vagyonát kezelik. Az összegyűjtött megtakarításokat különböző pénzügyi eszközökbe fektetik a pénz- és tőkepiacokon. Mivel számos kisebb befektető pénzét gyűjtik össze, így az intézményi befektetők nagy volumenű tőkét képesek mozgatni. Ez lehetővé teszi, hogy diverzifikált portfóliót hozzanak létre, mely által elosztják és csökkentik a...

IPO

Az IPO során egy vállalat először lép be már meglévő vagy új részvényeivel valamely tőzsdére. IPO jelentése Az Initial Public Offering szó szerint elsődleges nyilvános kibocsátást jelent, de szokás csak elsődleges kibocsátásnak, nyilvános kibocsátásnak, elsődleges részvénykibocsátásnak vagy jegyzésnek, részvényjegyzésnek is nevezni. A vállalat részvényeinek nyilvános, első alkalommal történő forgalomba hozatalát jelenti. Ez után az adott tőzsde...

ISIN kód

Az ISIN kód a különböző értékpapírok egyedi azonosítója, kvázi egy adminisztratív ujjlenyomatként funkcionál a nemzetközi pénzügyekben. ISIN kód jelentése Az ISIN kód az angol International Securities Identification Number, azaz Nemzetközi Értékpapír Azonosító Szám kifejezés rövidítése. Minden országban egy hivatalosan kinevezett szerv regisztrálja, adminisztrálja és osztja ki az azonosítókat. Magyarországon ezt a feladatkört a KELER kódkiadó látja...

ITM opció (In the money)

Az ITM opció azt jelenti, hogy az adott opcióban foglalt kötési ár alacsonyabb a mögöttes termék aktuális piaci áránál, vagyis az opció érvényesítése a tulajdonosa számára pozitív árkülönbözetet nyereséget jelent. Opciós ügyletek működése Az ITM (In the money) opció tehát az opciós ügyletek egy fajtája. Az opció olyan tőzsdei eszköz, amely jogot biztosít tulajdonosa számára,...

Jegybank

A jegybank, más néven központi bank vagy monetáris hatóság fő feladata az adott állam gazdaságpolitikáját képező monetáris politika megalkotása és megvalósítása. Ezek az intézmények világszerte a 19. században alakultak meg. Magyarország jegybankja a Magyar Nemzeti Bank (MNB), melynek fő célkitűzése az árstabilitás elérése és fenntartása. Ahhoz, hogy megértsük milyen szerepet tölt be a jegybank a...

Jelenérték

A jelenérték egy jövőbeli összeg mai értékének meghatározása. Jelenérték jelentése A jelenérték egy pénzügyi alapfogalomnak tekinthető. A pénz időértéke abban áll, hogy a mai 1.000 forint értéke nem feleltethető meg a holnapi 1.000 forint értékének, mivel a kockázatmentes hozamoknak köszönhetően a holnapi 1.000 forint nem kívánja meg azonos összeg megtakarítását a jelenben. A két összeg...

Jelzáloghitel

A jelzáloghitel egy olyan hiteltípus, mely során egy vagy több ingatlanra jelzálog fedezetet kötnek, annak érdekében, hogy ha az adós nem tudja tartozását rendezni, akkor a bank a fedezetet pénzé tehesse. Két fő típusa a lakáscélú és a szabad felhasználású jelzáloghitel. Jelzáloghitel esetén a hitelezőnek van valamilyen biztosítéka, fedezete – egy olyan tárgy vagy jog...

Jogi személy és természetes személy

A természetes személy kifejezés magát az élő embert jelöli, aki önállóan jogképes, vagyis alanya lehet bizonyos rendelkezéseknek és kötelezettségeknek. A jogi személyek csoportjába olyan jogalanyok tartoznak, akik/amik fizikailag nem léteznek, kizárólag a jogszabályok alapján, így származtatott jogalanynak tekinthetők. Jogi személy és természetes személy jelentése A jogtudományban jogalanyiság szempontjából megkülönbözhető a természetes személy, illetve a nem...

Jótállás

A jótállás egy kötelezettséget, felelősségvállalást jelent, a szerződésben foglaltaktól való eltérés vagy hibás teljesítés esetén. Ez sokszor egy termék vagy szolgáltatás minőségére vonatkozik, melyet annak gyártója vagy eladója biztosít. Például gyakori, hogy hibás működés esetén a garantált időperióduson belül érvényesíthető a jótállás, tehát a szolgáltató valamilyen kártérítést fizet a vevő számára. Amennyiben a szerződésben vagy...

Jövedéki adó

A jövedéki adó bizonyos termékekre, például dohány-, alkohol vagy energiatermékekre kiszabott adó. Az adózás módját és a jövedékiadó-köteles termékeket jogszabály határozza meg. Az Európai Unióban a tagországok meghatározhatják a jövedéki adó mértékét, de uniós szabályok rögzítik ezen adókulcs minimális szintjét. Az adót az adott termék szabad forgalomba bocsátásakor kell megfizetni. A jövedéki adó közvetett adók...

Jövedelemigazolás

A jövedelemigazolás egy magánszemély jövedelmének részletes igazolása, ami alapján meghatározásra kerül az általa fizetendő személyi jövedelemadó mértéke. Az igazolás adóévenként tartalmazza az adózó összevontan és elkülönítetten adózó jövedelemét, a különadó alapját és összegét, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevétel összegét és az ekhofizetési (Egyszerűsített Közteherviselési Hozzájárulás) kötelezettséget. A jövedelemigazolást a Nemzeti Adó- és...

Jövedelemrugalmasság

A jövedelemrugalmasság egy mikroökonómiai fogalom, mely egy adott jószág keresletét írja le a fogyasztó jövedelmének függvényében. Pozitív jövedelemrugalmasságnak nevezzük, mikor a fogyasztó keresetének növekedésével az adott termék fogyasztása is megnő, fordított arányosság esetében  negatív jövedelemrugalmasságról beszélhetünk. A két változó közötti összefüggést százalékos formában mérjük. Jövedelemrugalmasság kiszámítása, értelmezése Kiszámításához el kell osztani az adott áru iránti...

Jövedelmezőség

A jövedelmezőség egy számviteli mutató, amely egy adott vállalat hatékonyságáról ad információt. Emellett használjuk a jövedelmezőség fogalmát egy befektetés jövedelmezőségét egyéb, alternatív befektetésekhez viszonyított összehasonlítására. Mindkét értelmezésben egy összehasonlítást veszünk alapul, a jövedelmezőség tehát egy relatív fogalom. Jövedelem és jövedelmezőség A jövedelmezőség kiszámításához szükség van a vállalat jövedelmének vizsgálatára, hiszen ez alapján tudjuk megítélni a...

Just In Time

A just in time (JIT), magyarul éppen-időben-elv, egy készletezési stratégia, amely pontosan összehangolja a szállítóknak leadott nyersanyag vagy alkatrész rendelését a gyártási ütemtervvel. Ennek értelmében egy szállítmányt nem raktározzák sokáig, a termékek rövid időn belül gyártósorra kerülnek. A just in time megközelítés legfőbb előnye a készletezési költségek, illetve a selejtes, lejárt termékekkel járó költségek minimalizálása....

Jutalék

A jutalék a kereskedelemben egy szolgáltatási díj, amelyet a megbízó a megbízottnak az ügylet közvetítéséért fizet. Jutalékot felszámíthat olyan pénzügyi szolgáltató, aki alaptevékenysége során az ügyfél vagyonát kezeli, az ügyfél számára adásvételi megbízásokat teljesít, vagy az ügyfél számlájára, annak megbízása alapján tranzakciókat hajt végre. Ide tartozhat egy bróker vagy befektetési tanácsadó által kiszabott díj, amely...

Kamatadó

A kamatadó a kamat és kamatjellegű bevételek után fizetendő adónem. Az elnevezéssel ellentétben, a kamatadó nem számít önálló adónemnek, a köznyelv a kamatbevételek után megfizetendő személyi jövedelemadót nevezi így. Ennek megfelelően mértéke megegyezik a személyi jövedelemadó mértékével. A kamatadó mértéke A kamatadó a kamatbevételeink után kötelezően fizetendő személyi jövedelemadó hétköznapi neve. Ennek megfelelően mértéke is...

Kamatláb

A kamatláb a fizetendő, vagy kapott kamat százalékban meghatározott értéke a hitel, vagy a befektetés összegéhez viszonyítva. Hitelfelvétel esetén a kamatláb a hitel „ára”, a fizetendő kamat összege és a felvett hitel értékének aránya. Megmutatja, hogy egy adott időszakra – éves kamatláb esetén egy évre – a kintlévő kölcsön hány százalékát kitevő kamat fizetendő vissza....

Kamatperiódus

A kamatperiódus a változó kamatozású hitelek hitelszerződésében meghatározott időszak, amely alatt a kamat mértéke adott, a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni azt. Például egy éves kamatperiódus esetén a kamatláb évente, kétéves kamatperiódus esetén pedig kétévente változhat egy előre meghatározott szabály szerint. A kamatperiódust a hitelfelvevő választhatja ki a hitelintézet által nyújtott lehetőségek közül, de a...

Kapitalizmus

A kapitalizmus egy olyan gazdasági rendszer, ahol a termelőtőke magántulajdonban van, az áruk és szolgáltatások termelése nagyrészt a szabadpiacon, annak törvénye szerint működik. A piac mechanizmusa, mint egy láthatatlan kéz hangolja össze a keresletet a kínálattal. Az államnak korlátozott, általában piacot korrigáló szerepe van. Ezenfelül fontos ismérv a béren alapuló munkaerőpiac és a kereskedelmi tranzakciók...

Karbonsemlegesség

A karbonsemlegesség nettó nulla üvegházhatású gáz kibocsátását jelenti. Akkor áll fenn, ha a szén-dioxid és egyéb gázok kibocsátott mennyisége megegyezik azzal, amit legkörből kivonnak, illetve a szénelnyelőkben tárolnak. Karbonsemleges lehet egy ország, egy iparág, egy cég, egy termék, egy szolgáltatás, egy rendezvény, de akár egy tevékenység – mint például a repülés – vagy egy egyéni...

Kartell

A kartell megállapodás olyan piaci együttműködés, mely során ugyanazon piacon, amúgy egymástól független vállalatok, szervezetek – akár országok is –, tevékenységeiket összehangolva befolyásolják, akadályozzák, korlátozzák a piaci versenyt. A résztvevők számára kölcsönösen előnyös megállapodások a többi fél számára kárt teremtenek. Ilyen károsító tevékenység lehet például a vételi vagy eladási árak rögzítése, összehangolása, import- és exportkorlátozások,...

Kaució

A kaució a bérlés esetén fizetett biztosíték. A bérlemény jellemzően ingatlan vagy egyéb ingóság, például autó. Az összeg a bérbeadót biztosítja, hogy kár vagy fizetési elmaradás esetén ne érje őt anyagi veszteség. Jellemzően a bérleti időtartam lejárta után kerül visszatérítésre a bérlő számára, ha nem okozott kárt és nem áll fenn fizetési hátralék. Kaucióval leggyakrabban...

KELER

A KELER Központi Értéktár Zrt. (röviden KELER) egy olyan szakosított hitelintézet, amely a tőzsdei és tőzsdén kívüli forgalom elszámolását végzi, valamint letétkezelési és értékpapírszámlavezetési funkciót is ellát.  KELER jelentése Az 1993-ban alapított intézmény a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Budapesti Értéktőzsde tulajdonában áll. A KELER a magyarországi pénz- és tőkepiaci infrastruktúra kulcsfontosságú szereplője. Az intézményből...

Kereskedelmi Bank

A kereskedelmi bank üzleti alapon, profitorientáltan működő pénzügyi intézmény. Fő tevékenységei a betétgyűjtés, hitel szolgáltatás, fizetési folyamatok lebonyolítása és egyéb bankszolgáltatások nyújtása, mint pénzváltás vagy a pénzügyi tanácsadás. Ahhoz, hogy megértsük milyen szerepet töltenek be a kereskedelmi bankok a gazdaságban, nézzük meg először hogyan épül fel egy gazdaság bankrendszere. Monetáris szektor, Bankrendszer A monetáris szektorba...

Kereskedelmi háború, vagy más néven trade war

A trade war, vagyis a kereskedelmi háború két ország között fellépő konfliktus, melyben a felek például importvámok emelésével vagy egyéb gazdasági korlátozásokkal lépnek fel egymás ellen. Kereskedelmi háború jelentése A kereskedelmi háborúk fellépésének oka, hogy az egyik ország úgy véli, hogy egy versenytárs nemzet tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat. A hazai szakszervezetek vagy az ipar lobbistái...

Kereslet

A kereslet az a mennyiség, amennyit egy adott áruból (vagy szolgáltatásból) a piacon megvásárolnának a vevők. A kereslet mennyisége különböző árak esetén más és más. Minél olcsóbb egy áru, annál nagyobb a kereslet iránta. Változatlan árak mellett a kereslet mennyiségét befolyásolja a népesség, a fogyasztók átlagjövedelme, szokásai, kultúrája, az áru sajátos jellemzői és a helyettesítő...

Késedelmi kamat

A késedelmi kamat a pénztartozások nem időben történő befizetése miatt kifizetendő összeg. A kamat mértéke változik annak függvényében, hogy kamattal terhelt vagy kamatmentes hitelről van szó. Emellett annak függvényében is van eltérés, hogy a felek vállalatok vagy magánszemélyek. A kamat mértékét szerződésben is meg lehet határozni, egyébként, ennek hiányában az alapkamathoz igazítják. Késedelmi kamat jelentése...

Készfizető kezesség

Készfizető kezesség esetén a kezes úgy vállal felelősséget, hogy a fennálló kötelezettséget a kötelezettel egyenrangúan kérhetik számon tőle is. A jogosult teheti ezt attól függetlenül, hogy előzetesen megpróbálta-e a  kötelezetten behajtani a kötelességet. Fő különbségként az egyszerű kezességkor a kezestől való követelés előtt a jogosultnak igazolnia kell, hogy a kötelezettséget megpróbálta behajtani a kötelezetten, ám...

Kétszintű bankrendszer

A kétszintű bankrendszer esetén a központi, vagy más néven jegybank csak közvetett kapcsolatban áll a gazdasági szereplőkkel, akik a kereskedelmi bankokon keresztül vehetnek igénybe pénzügyi szolgáltatásokat. A bankrendszereknek a másik típusa, az egyszintű bankrendszer. Esetében a központi bank közvetlen kapcsolatban áll a gazdasági szereplőkkel, és egyszerre tölti be a jegybanki és kereskedelmi banki funkciókat. Legfőbb...

Kft.

A kft., vagyis korlátolt felelősségű társaság, olyan társasági forma, ahol a társasági tagok korlátozott felelősséggel rendelkeznek, ugyanis a vállalkozás kötelezettségeiért a tagok csupán a vállalatba elhelyezett tőkéjükkel felelnek, saját vagyonuk független a cég ügyeitől. A kft.-k tekinthetőek átmeneti cégformáknak is, a családias jellegű vállalkozások és a személytelen részvénytársaságok között. Jellemző rájuk a tagok közötti bizalom...

Kínálat

A kínálat az a mennyiség, amelyet a termelők, kereskedők, eladók a piacon termelnek, szolgáltatnak. Különböző árak mellett más a kínált mennyiség. Minél magasabb egy áru ára, a realizálható profit miatt annál többet kínálnak belőle az eladók. A kínálati mennyiséget, változatlan ár mellett nagyban befolyásolják az előállítási költségek, az alkalmazott technológiai fejlettsége, a kormányzati politika, a...

Kincstárjegy

A kincstárjegy az állam által biztosított egy éves vagy annál rövidebb futamidővel rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Kincstárjegy jelentése Az államnak két fő forrása van kiadásainak fedezésére: adót szedni és adósságot felvenni. Az állam esetében az utóbbi döntő részben a tőkepiacokról finanszírozott, állami garanciával kibocsátott kötvényeken keresztül történik. Ezen kötvények egyik válfaja az úgynevezett kincstárjegy, melynek...

KIVA (kisvállalati adó)

A kisvállalati adó, KIVA, egy 2013 óta létező alternatív adózási forma, mely számos esetben kedvező választás olyan vállalkozásoknak, melyek maximum 50 főt foglalkoztatnak, bevételük és mérlegfőösszegük pedig nem haladja meg az évi maximum 3 milliárd forintot. 2020 elején már több mint 50 ezer cég alkalmazta ezt az adózási formát. Ahhoz képest, hogy bizonyos esetekben milyen...

Kockázati tőke

A kockázati tőke, angolul venture capital, olyan pénzügyi tőke, melyet életszakaszuk elején levő, nagy potenciállal és nagy kockázattal rendelkező vállaltoknak szoktak nyújtani. A befektető lehet magánszemély vagy intézmény is. A kockázati tőke tehát a magántőkének (angolul private equity) egy formája. A magántőke tőzsdén kívüli finanszírozási formát jelent.   A kockázati tőke rendszerint olyan vállalatokat támogat,...

Kockázatmentes hozam

A kockázatmentes hozam a legbiztonságosabbnak tekintett pénzpiaci nyereség, amely adott pénz- és tőkepiaci referenciaértékeként szolgál. A kifejezés gyakran elméleti, és a valóságban kereskedett hozamok alapján becsülhető meg. Kockázatmentes hozamnak általában az államok által kibocsátott kötvények hozamát tekintik. Esetükben az állam kezességet vállal a kamatok megfizetésére, amit elméleti szinten egy biztos eseménynek tekintenek. Viszont a valóságban...

Költségvetés

A költségvetés nem más, mint költségtervezés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy előzetes bevételeink és kiadásaink ismeretében megpróbáljuk megbecsülni, megtervezni a jövőbeli bevételeinket és kiadásainkat. A megközelítés átláthatóvá teszi a pénzügyeket, emellett pedig tudatosságra sarkall. Költségvetés kapcsán beszélhetünk magánszemélyek, vállalatok vagy államigazgatási szervek és egész országok költségvetéséről. Mit tartalmaz? A költségvetés becsült adatokat tartalmaz egy...

Költségvetési egyenleg

Költségvetési egyenleg alatt az állam bevételeinek és kiadásainak különbségét értjük. Pozitív költségvetési egyenlegről beszélünk, ha a bevételek meghaladják a kiadásokat, a negatív költségvetési egyenleg pedig azt jelenti, hogy a költségek haladták meg a bevételeket. Ha a bevételek és kiadások egyenlőek, akkor a költségvetés egyensúlyban van, azaz nullszaldós. Költségvetési egyenleg fogalma A költségvetés egy költségtervezés, amely...

Költségviselő

A költségviselő alatt azon termékeket, termelési egységeket és szolgáltatásokat értjük, amelyekhez egyértelműen és közvetlenül hozzá tudjuk kötni az előállításuk során felmerülő költségek típusát és mértékét. A fogalmat a vezetői számvitelben használják, segítségével meghatározható az egyes termékek és szolgáltatások önköltsége. Az önköltség pontos meghatározására a tervezhetőség és termelés optimalizálása miatt van szükség. A költségeket többféleképpen csoportosíthatjuk,...

Kondíciós lista

A kondíciós lista olyan offline és online elérhető tájékoztató, mely a bankok különböző szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó költségeket és feltételeket írja le részletesen. A kondíciós lista tartalmazhatja: a kamatok mértékét és számítási módszerét a szerződés díjait a jutalékokat a különböző bankot és ügyfélt terhelő költségeket a határidőket a teljesítések időtartamát a különböző feltételeket Egyes intézmények...

Konjunktúra

A konjunktúra olyan időszakot takar, amikor gazdasági fellendülés van, azaz nő a GDP. Ellentéte a recesszió, azaz gazdasági visszaesés. Gazdasági fellendülések és visszaesések időszakos váltakozása kiad egy konjunktúraciklust, amely időtartama néhány, de akár több száz év is lehet. A konjunktúra alakulását különböző gazdasági mutatókkal jellemezzük, mint például a GDP és a munkanélküliségi ráta. Konjunktúra jelentése...

Konszern

A konszern egy vállalati csoportosulás, melyben a különböző vállalatok jogilag függetlenek egymástól, azonban mégis valamilyen gazdasági kapcsolatban állnak egymással, és ezáltal képesek közös célok elérésére. A konszern vállalatai azzal a céllal működnek együtt, hogy hatékonyabbak legyenek, előnyre tegyenek szert a piacon és optimálisabb erőforrás falhasználásra és tőkeallokációra legyenek képesek. Ezen előnyök kiaknázását a részvénytársasági forma...

Kontraciklikus

Egy gazdasági tényező akkor kontraciklikus, ha az értékében vagy viselkedésében megfigyelhető változások a gazdasági trendekkel ellentétesen változnak. Mit jelent, ha egy gazdasági mutató kontraciklikus? A kontraciklikus kifejezés gyakorlatilag a negatív korrelációra utal a gazdasági ciklus és egy adott gazdasági mutató között. Ha növekedés figyelhető meg a gazdaságban akkor a kontraciklikus mutató értéke csökken. Ha pedig gazdasági...

Kontrariánus szemlélet

A kontrariánus szemléletet követő befektetők szándékosan az aktuális piaci trenddel mennek szembe, azaz eladnak, ha a többi befektető vásárol és vásárolnak, ha a többi befektető elad. A kontrariánus szemléletű befektetők jellemzően olyan lehetőségeket keresnek, ahol valamilyen népszerűvé váló befektetési szemlélet félreárazáshoz vezetett. Gyakran választanak átmenetileg gyengén teljesítő részvényeket, majd a részvényárak javulásával eladják őket. A...

Kontrolling

Általánosságban elmondható, hogy a kontrolling egy összetett vezetési alrendszer, amelynek feladatai közé tartozik a célmeghatározás segítése, a tervezés, a mérés, az eltéréselemzés és a beszámolás. Kontrolling jelentése A kifejezés az angol control szóból ered. Többféle meghatározása létezik, egy a bevezetőtől eltérő megközelítésben például a tervezés és a számvitel vezetési szempontból történő összekapcsolását, vagyis, a költség-...

Konvergencia

A konvergencia több dolog egymáshoz való közeledését jelenti. A fogalom megjelenik gazdasági, pénzügyi és társadalmi vonatkozásban is, például az európai uniós tagállamok, a határidős ügyletek, a kollektív cselekvés vagy matematikai értelemben a függvények kapcsán. Konvergencia a matematikában A konvergencia szóval leggyakrabban matematikai értelemben, a sorozatok kapcsán találkozhatunk (konvergens és divergens sorozatok). A sorozat egy olyan...

Könyvelő

A könyvelő egy  számvitelhez és pénzügyekhez értő személy, aki egy szervezet könyveléséért felelős. Megbízói lehetnek magánszemélyek, kisebb és nagyobb vállalatok, nonprofit szervezetek. Egy könyvelő feladatköre kiterjed a számlák és bizonylatok rögzítésére, adatokat szolgáltat a hatóságok felé, éves beszámolót, adóbevallást és kimutatásokat készít. Egy szakképzett könyvelő segítheti a vállalat vezetését, rámutathat, melyik vállalati tevékenység túl költséges,...

Könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló a vállalatok pénzügyi beszámolóiról, azok pontosságáról alkot független véleményt. Ellenőrzi az éves beszámolók valódiságát, megbízhatóságát, szabályszerűségét, ezáltal biztosítva, hogy a vállalat a valóságnak megfelelően működik és megbízható beszámolókat publikál. Mit jelent a könyvvizsgálat? A könyvvizsgálat célja az, hogy a vállalkozó által készített éves üzleti beszámolók hitelességét, valóságosságát bizonyítsa, és megerősítse, hogy a számviteli...

Korreláció

A korreláció egy statisztikai fogalom, amely megvizsgálja, hogy a különböző változók között van-e kapcsolat, és az mekkora és milyen irányú. Korreláció jelentése Pozitív korrelációról beszélünk, ha a változók együtt mozognak, negatív korrelációról beszélünk, ha a változók egymással ellentétes irányba mozognak. A korreláció a korrelációs együtthatóval mérhető. A gyakorlatban főleg pénzügyi és befektetési területen alkalmazzák, komplex...

Kötbér

A kötbér nem más, mint egy önkéntesen vállalt többletfizetési kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nem teljesíti, vagy megszegi a szerződésben foglaltakat, akkor a másik félnek egy előre meghatározott összeget kell fizetnie kárpótlás gyanánt. Tehát a kötbér a szerződést megerősítő, szerződés betartására ösztönző biztosíték, amelyet a felek önkéntesen határoznak meg, és egyfajta kártérítési funkciót...

Kötelem

A kötelem egy teljesítési kötelezettség és jogosultság ezen teljesítés követelésére. Ez azt jelenti, hogy az egyik félnek joga van egy termék vagy szolgáltatás megszerzésére, és ezért cserébe a másik fél számára kötelessége van ellenszolgáltatást nyújtani. Alanyai A kötelem két fél, a jogosult és a kötelezett között fennálló polgárjogi jogviszony. A szerződésben egyenrangú felek vesznek részt, ezáltal...

Kötvény

A kötvény az értékpapírok hitelviszonyt megtestesítő formája, melyben a kibocsátó az adós, és a vásárló a hitelező. Ez azt jelenti, hogy kibocsátója köteles a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát visszafizetni a mindenkori tulajdonosnak egy előre megjelölt időpontban. Kötvény jelentése A kötvény egy pénz- és tőkepiaci eszköz, egy egyszerű és megbízható befektetési forma, amely kockázat és...

Kötvényaukció

A kötvényaukció során kötvényeket bocsájtanak ki. A kibocsátó vállalat előre meghatározott szempontok alapján kiírja az aukciót, és a befektetők ajánlatot tesznek. Az aukció végén a kibocsátó vállalat kiválasztja a számára legkedvezőbb ajánlatokat. Kötvényaukció jelentése Általánosságban az aukció egy olyan értékesítési forma, ahol a potenciális vevők egymással versenyezve ajánlatokat tesznek az eladó számára. Az aukciók azért...

Közalkalmazotti bértábla 2023

A közalkalmazotti bértábla alapján kerül meghatározásra minden évben közalkalmazásban lévők aktuális bére. A módszertan szerint a közalkalmazotti fizetési osztály, valamint a közalkalmazotti fizetési fokozat határozza meg a béreket.  Kik tartoznak a közalkalmazottak közé? A közalkalmazottak közé soroljuk a magyar oktatási intézmények dolgozóit (ide értve nem csak a tanárokat), az önkormányzatok dolgozóit és az állami egészségügy...

Közbeszerzés

A közbeszerzés a közpénz elköltésének módját szabályozza törvényi úton. Célja, hogy az állami kézben lévő vállalatok a közpénzt áruk, szolgáltatások és építkezési beruházások során hatékonyan, átlátható és nyilvánosság számára hozzáférhető módon, a piaci versenyt elősegítve költsék el. Közbeszerzés elindítása Közbeszerzés során az ajánlatkérő hirdetményt ad ki arról, mire van szüksége, a pályázatra pedig bármelyik vállalat...

Közjószág

A közjószág olyan termék vagy szolgáltatás, amelynek fogyasztásából senki nem zárható ki és a fogyasztók között nincs verseny a termékért. Példaként megemlíthető a közvilágítás vagy a közutak, melyek igénybevételéből az autósok nehezen kizárhatók, illetve dupla annyi jármű közlekedése az adott helyen nem jelenti azt, hogy kétszer akkora mennyiségre lenne szükség a lámpákból, illetve az útból....

Közös piac

A közös piac kifejezést köznévként és tulajdonnévként is használjuk. Tulajdonnévként a Közös Piac az 1957-ben alakult Európai Gazdasági Közösség (EGK) másik elnevezése. Köznévként használva a kifejezés különböző országok közötti gazdasági társulásra, integrációra utal. A közös piac fogalmáról általánosságban Általánosságban a kifejezés arra utal, hogy egyes országok szorosabbra fűzik kereskedelmi és üzleti kapcsolataikat. Ez azt jelenti,...

Közösségi finanszírozás

A közösségi finanszírozás (angolul crowdfunding) egy innovatív, alternatív finanszírozási forma, amellyel a vállalatok új ötleteiket vagy működésüket finanszírozhatják a közösség anyagi támogatásával. Közösségi finanszírozás jelentése Lényege, hogy a vállalkozók egy online platformon keresztül megosztják projektjeiket. A projektek közül a magánszemélyek kiválaszthatják a nekik tetszőt és valamekkora összeggel támogathatják a vállalatot, hogy az meg tudja valósítani...

Központi költségvetés

A központi költségvetés az állam bevételeit és kiadásait tartalmazza, illetve tervezi meg a következő pénzügyi évre vonatkozóan. Az állami bevételek közé tartoznak például az adók és illetékek. A kiadásokat többek között a különböző támogatások, állami beruházások és az állami adósságszolgálat adják. A központi költségvetést az országgyűlés hagyja jóvá minden év december 31-ig bezárólag. Az állam...

Közszereplő

A közszereplő közéleti tevékenységet folytató személy, így a közhatalmat gyakorló politikusok és a nyilvános társadalmi, művészeti tevékenységet végző színészek és művészek is ide tartoznak. Mivel a jogszabály nem határozza meg egyértelműen, ki számít közszereplőnek, ez gyakorlatban szabad bírói döntés kérdése. Általában az a döntő szempont, hogy a közéleti szereplést önkéntesen vállalta-e az illető. A közszereplők...

Köztartozás

A köztartozás azt jelenti, hogy az adóalanynak határidőig ki nem fizetett tartozása és ezzel együtt fizetési kötelezettsége van a NAV felé. Köztartozásnak számít például az szja és az áfa tartozás vagy a jogosulatlanul igénybe vett támogatások és járulékok.   A fizetési kötelezettség megállapítása, ellenőrzése, behajtása a bíróság vagy közigazgatási szerv feladata. A fizetési kötelezettség akkor számít köztartozásnak,...

Közvetett költség

A közvetett költség olyan költség, amely a vállalat tevékenysége, működése során felmerül, viszont a közvetlen költséggel ellentétben nem lehet egyértelműen egy adott termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolni, mivel egyszerre több terméknél és tevékenységnél is felmerülhet. Pont emiatt a közvetett költségek esetenként nehezen nyomon követhetők. Közvetett költség fogalma Közvetett költségek felmerülhetnek gyártás, irodai és adminisztrációs tevékenység, értékesítés...

Közvetlen költség

Közvetlen költség alatt azokat a költségeket értjük, amelyeket egy konkrét termék előállításához tudunk kötni. Ide sorolhatók a közvetlen anyagköltségek, a közvetlen bér- és bérjárulék költségei, valamint az egyéb közvetlen költségek. Közvetlen költség fogalma A közvetlen költségekről tehát egyértelműen megállapítható, hogy konkrétan melyik termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak, ellentétben a közvetett költségekkel, mint például a több termék...

KPI

A KPI (Key Performance Indicator, magyarul kulcs teljesítménymutató) olyan mérőszám, amely egy vállalat teljesítményét méri. Segítségével nyomon követik a vállalat eredményeit és összehasonlítják a saját célkitűzéseivel és a versenytársak eredményével. KPI lehet például a bevételnövekedés, nyereség, fogyasztói elégedettség vagy átfutási idő. A KPI-ok iparáganként és vállalatonként különbözőek lehetnek, attól függően, hogy miben mérjük a sikerességet,...

Kripto token

A kripto token a kriptopénz egy fajtája, egy virtuális fizetőeszköz. Lényege, hogy a két fél közötti csere a világ bármely pontjáról, bármikor végbe mehet, méghozzá közvetlenül, tehát pénzintézet ellenőrzése nélkül. A kripto tokeneket használhatjuk fizetésre, befektetésre vagy értékmegőrzésre is. A kriptopénz egy blokklánc technológiára és bonyolult titkosításokra építő virtuális pénz, amely ugyanúgy csereeszközként szolgál, mint...

Külkereskedelmi egyenleg

A külkereskedelmi egyenleg megmutatja, hogy egy adott országban az import vagy az export volt nagyobb mértékű. Értékét úgy számoljuk ki, hogy az exportból kivonjuk az importot. Ha az export meghaladja az importot, akkor az pozitív külkereskedelmi egyenleget, kereskedelmi többletet jelent. Ha az import haladja meg az exportot, akkor az ország negatív külkereskedelmi egyenleggel rendelkezik, kereskedelmi...

Kumulált

A kumulált kifejezés egy összegzett, aggregált értéket jelent. Kumulálni annyit jelent, mint az adatokat összegezni. A kifejezést leggyakrabban gazdasági és statisztikai értelemben használjuk, amikor egy adott időszakra értelmezett adatokat összeadjuk, aggregálunk. Beszélhetünk például kumulált hozamról, elsőbbségi részvényről, halmozott osztalékról vagy halmozott kamatról. A kifejezést a pénzügyi világban leggyakrabban az alábbi szókapcsolatokban használjuk. Kumulált hozam A...

Küszöbhozam

A küszöbhozam egy befektetéseknél használt viszonyítási alap, amely segít felmérni egy adott portfólió teljesítményének és befektetési stratégiájának sikerét. Küszöbhozam jelentése A küszöbhozam lehet egy tetszőleges eszköz vagy eszközök csoportjának teljesítménye. Választásakor érdemes figyelembe venni az alap, illetve a befektető kockázati étvágyát és annak megfelelő referencia eszközöket választani. A lényeg, hogy a különböző pénzeszközök hozamát ehhez...

Lakás-előtakarékossági szerződés

A lakás-előtakarékosság egy lakásfinanszírozási lehetőség, melynek lényege, hogy azok, akik a jövőben lakást szeretnének vásárolni, egy megtakarítási számlán hónapról hónapra, vagy akár egy egyszeri nagyobb összegű befizetéssel félretehetik a pénzünket, cserébe pedig kamatot kapnak az adott pénzintézettől. A lakás-előtakarékossági szerződések időtartama 4-10 évre terjed ki. Az összegyűjtött összeg mellé lakáscélú hitelt, lakáskölcsön is igényelhető. A...

Lakástakarék pénztár

A lakástakarék pénztár egy olyan megtakarítási forma mellyel lakással, lakhatással kapcsolatos tervekhez, célokhoz gyűjthető pénz. LTP rövidítése széles körben használt. Sokáig a magas állami támogatás tette kifejezetten népszerűvé ezen megtakarítási formát. Az állami támogatás 2018-ban megszűnt. Manapság egyetlen hitelintézet, a Fundamenta nyújt lakástakarék pénztári szolgáltatást. Az LTP beiktatása óta,  az 1996-os LTP törvény szabályozza az...

Lakásvásárlási illeték

A lakásvásárlási illeték, más nevén vagyonszerzési illeték a vásárolt ingatlan vételára után az államkasszának fizetendő, mértéke jelenleg 4%.  Habár lakóingatlan esetén aligha van relevanciája, de a lakásvásárlási illetéknek van elvi felső határa. 1 milliárd forint feletti értékű ingatlan adásvételekor az 1 milliárd feletti részre az illeték 2% fizetendő, valamint az illeték összege nem haladhatja meg...

Láthatatlan kéz

A láthatatlan kéz kifejezést Adam Smith skót közgazdász használta a 18. században a piacgazdaságot irányító láthatatlan és spontán erők leírására. Láthatatlan kéz jelentése A láthatatlan kéznek köszönhetően az egyéni érdekek mentén működő fogyasztók, termelők és kereskedők végső soron hozzájárulnak a társadalom összesített javának növeléséhez. A piacgazdaságban a láthatatlan kéz megteremti a harmóniát a magánhaszon és...

Látra szóló betét

A látra szóló betét egy olyan számlán elhelyezett összeg, amely  nincs lekötve, tehát szabadon, előzetes bejelentés nélkül bármikor hozzáférhető. A bankoknál különböző feltételek mellett helyezhető el pénz. Befizetéskor mindig meghatározásra kerül a betét, vagyis a befizetett összeg kamatozása és az is, hogy milyen feltételek mellett vehető fel újra készpénzként vagy használható fel számlapénzként utalás vagy...

Leányvállalat

A leányvállalat olyan gazdasági egység melyre egy másik gazdasági társaság jelentős befolyást gyakorol, részvényeinek legalább 50 százalékát az anyavállalat birtokolja. Különálló jogi személyekként működik, gazdasági tevékenységére ugyanakkor komoly befolyása van az anyavállalatnak. Anyavállalat és leányvállalat kapcsolata Vállalatcsoportnak szoktuk nevezni az anyavállalat és a leányvállalatok összességét. Az anyavállalat többségi tulajdonos más gazdasági társaságokban, amelyeket leányvállalatnak nevezünk....

Lebegő árfolyam

A lebegő árfolyam alatt azt a mechanizmust értjük, mely során az adott valuta árfolyama, nincs egy másik termék, például az arany árához kötve, hanem árfolyamát a kereslet és kínálat határozza meg. Ennek megfelelően amennyiben a kereslet növekszik, vagy a kínálat csökken az az adott valuta árfolyamának növekedését is jelenti egyben. Amennyiben az adott valuta iránti...

Lejáratig számított hozam

A lejáratig számított hozam (angolul: Yield to Maturity, YTM) egy mutató, mely információt szolgáltat arról, hogy milyen éves hozamot nyújthatnak az egyes kötvények amennyiben azokat jelenlegi piaci áron megvesszük, majd a lejáratáig tartjuk. A mutató tehát a kötvény hosszú távú hozamának évesített változatáról ad információt. Ennek megfelelően egy specifikusan kötvényekre számolt belső megtérülési rátának tekinthető....

Letéti jegy

A letéti jegy egy névre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Magyarországon hazai hitelintézet, külföldi hitelintézet fióktelepe, valamint a Magyar Nemzeti Bank bocsáthat ki letéti jegyeket. Kibocsátója köteles a letéti jegybe elhelyezett összeg lejáratkori visszafizetésére, illetve kamatainak megfizetésére. Futamideje maximum három év. Ez alatt nem, vagy csak jelentős költségek árán törhető fel a betét. A letétéi jegy...

Letétkezelő

A letétkezelő egy olyan pénzintézet, amely őrzi rábízott pénzügyi eszközöket. Az általa nyújtott szolgáltatással minimalizálható a pénzügyi instrumentumok elveszítésének vagy ellopásának veszélye, illetve csökkenti a vagyon- vagy alapkezelő erkölcsi kockázatát. Letétkezelő jelentése A letétkezelők használata széles körben elterjedt az alapkezelők között. Ennek során egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is ki szoktak szervezni, melyek  közé tartoznak adminisztratív, jogi, illetve...

LIBOR

A LIBOR (London Interbank Officer Rate) a londoni bankközi piacon közzétett rövid távú bankközi hitelek kamatát reprezentáló mutató. Értékét naponta számítják ki a bankok vélt vagy valós rövid távú forrásköltségek alapján és közzé teszik öt devizára és hét lejárati időre, így napi szinten 35 LIBOR mutató kerül publikálásra. Az adatok forrását nagybankoktól szerzik be. A...

Likviditás

A likviditás a pénzzétehetőséget, illetve a fizetőképességet fejezi ki.  Likviditás jelentése A pénzügyekben likvidnek nevezünk egy adott eszközt vagy értékpapírt, ha könnyen, gyorsan, és az eszköz becsült értékéhez közeli értéken váltható készpénzzé. Értelemszerűen a készpénz a leglikvidebb eszköz, hiszen az azonnal elkölthető. Bizonyos magas értékű reáleszközök, mint a befektetési céllal vásárolt értéktárgyak vagy ingatlanbefektetések általánosságban...

Lízing

Lízing során a lízingbe vevő vagyontárgyakat vesz tartós használatba a lízingbe adótól meghatározott használati díj ellenében. Lízing tárgya általában gépjármű, ingatlan, vagy egyéb magasabb értékű eszköz szokott lenni. Igénybe vevője lehet vállalkozás vagy magánszemély is. A lízingtárgyat az igénybe vevő jogosult használni, harmadik félnek a használati jogot az igénybe adó hozzájárulásával lehet megadni.  Vállalatgazdaságtan szempontjából...

Lombardhitel

A lombardhitel egy zálogjogon alapú hitelfajta, melynek keretein belül a bank valamilyen forgalomképes ingó dolog fedezete mellett nyújt kölcsönt. A lombardhitel biztosítékaként jellemzően értékpapírok és bankbetétek állnak, de akár áruk is szolgálhatnak fedezetként. Célja átmeneti likviditás biztosítása az ügyfelek számára, jellemzően rövid futamidővel. Összege a fedezetként szolgáló eszközök értékétől és mobilizálhatóságától függ. A lombardhitel fedezete...

Long pozíció

Long pozíciót abban az esetben vesznek fel a befektetők, ha egy adott befektetési eszköz árfolyamának emelkedésére számítanak. Ez egyszerűen egy adott instrumentum vételét jelenti. Long pozíció jelentése Bizonyos narratívák szerint a long kifejezés az adott eszköz tartási idejére utal. A longolt befektetési eszközöket azért vásárolják meg a befektetők, hogy jellemzően hosszú távon árfolyamnyereséget tudjanak rajta...

M&A

Az  M&A kifejezés az angol Mergers és Acquisitions szavak rövidítése, ami vállalatok között végbemenő olyan pénzügyi, konszolidációt segítő tranzakciókra utal, mint az összeolvadás, egyesülés, fúzió vagy felvásárlás. Az M&A jelentése A kifejezést gyakran használják tanácsadó és pénzügyi vállalatok azon tevékenységeire, részlegeire is, amelyekkel az ügyfeleket támogatják a tranzakciók során. Az M&A tevékenység mögött az a...

M1, M2, M3

Az M1, M2 és M3 kifejezések egy ország pénzkínálatát alkotó pénzaggregátumokat jelölik. A pénzkínálatot a bankrendszer határozza meg és szűken vett értelemben megegyezik a forgalomban lévő készpénz és a kereskedelmi bankoknál található látra szóló betétek mennyiségével, amit az M1 kifejezés jelöl. A szűken vett pénzkínálat gyakorlatilag a gazdaságban adott időpontban a gazdaság szereplői által tartott...

Maginfláció

A maginfláció az a hosszú távú és tartós infláció, amely nem tartalmazza az erősen ingadozó és nem piaci eredetű komponenseket. Számítása országonként eltérhet, jellemzően a fogyasztói árindexből kihagyják azokat a fogyasztási cikkeket és szolgáltatásokat, amik jelentős ingadozást mutatnak. A gazdaságpolitika szempontjából kiemelt feladat az infláció mértékének meghatározása, hiszen a döntéshozók és szabályozok az infláció függvényében...

Magyar Állam Kincstár

A Magyar Állam Kincstár (MÁK) felel az állami költségvetés végrehajtásáért és a közben felmerülő pénzforgalom kezelésért és elszámolásáért. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény egy országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó, központi költségvetési szerv. A MÁK feladata többek között a központi költségvetésből biztosított állami támogatások folyósítása és nyomom követese is. Emellett nyilvántartásokat vezet az állami...

Magyar állampapír plusz 2023

A Magyar Állampapír Plusz egy lakossági állampapír konstrukció, amely 2019. júniusától került forgalomba. A sávos, fix kamatozású értékpapír a teljes, ötéves futamidő alatt éves 5 százalék hozamot ígér a befektetőknek. A MÁP Pluszt a Magyar Államkincstár bocsájtja ki, de másodlagos forgalmazóhelyeken, úgy, mint kereskedelmi bankokon, brókercégeken, és egyes alapkezelőkön keresztül is elérhető. Magyar Állampapír Plusz...

Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank egyedülálló pénzügyi intézményként van jelen a magyar gazdaságában, ahol a készpénz előállításáért, a jegybankpénz mennyiségének szabályozásáért, bankközi fizetésekért, és a pénzügyi intézmények felügyeletéért felel. Az MNB élén a köztársasági elnök által kinevezett jegybankelnök áll hatéves mandátummal. Az elnök alatt két alelnöke áll, szintén hatéves megbízási idővel. A magyar jegybank 1924 óta...

Makroökonómia

A makroökonómia a közgazdaságtan egyik ága, amely a nemzetgazdaságok egészének vizsgálatával foglalkozik. Makroökonómia jelentése A makroökonómia feladata a nemzetgazdaságok teljesítményeinek, folyamatainak és gazdasági jelenségeinek, illetve ezek okainak és kapcsolatainak a feltárása és kimutatása különböző modellek és indikátorok alkalmazásával. A mikroökonómiával ellentétben a makroökonómia nem a gazdasági szereplők egyéni döntéseivel és viselkedésével foglalkozik, hanem a kollektív...

Maradványérték

A maradványérték egy számviteli kifejezés, ami egy eszköz becsült értékét jelenti a hasznos élettartamának végén. A maradványérték azt becsüli meg, hogy egy vállalat által vásárolt eszközt a tervezett használati időtartam végén mennyiért lehetne értékesíteni és mekkora értéken szerepel majd a vállalat főkönyvében az amortizáció után. Értéke akár nulla is lehet, ha rendeltetésszerű használat mellett az...

Margin call

A margin call a tőkeáttételes kereskedés során fordul elő abban az esetben, amikor egy ügyfél számláján a veszteség mértéke eléri azt a szintet, hogy, ha nem fizet be további fedezetet, akkor a brókercég elkezdi zárni a pozícióit. Mit jelent a margin call? A margin kifejezés egy befektetés mögötti fedezetre utal, ami az instrumentum értékének töredéke....

Margin számla

A margin számla egy olyan értékpapírszámla, amit letét mellett (angolul margin), vagyis tőkeáttételes kereskedés során használnak a befektetők. A margin kereskedés során a befektetők a brókertől kölcsönzött tőkével egészítik ki letétjüket, így vásárolhatnak a rendelkezésükre álló összegnél nagyobb értékben értékpapírokat. A tőkeáttételes kereskedéshez az ügyfeleknek úgynevezett margin számlát kell nyitniuk. Az ezen elhelyezett tőke vagy...

Marshall kereszt

A Marshall kereszt egy a mikroökonómiában használt, keresletet és kínálatot közös koordinátarendszerben megjelenítő ábra, ahol a tengelyek egy termék árát és az adott termék kínált és keresett mennyiségét jelentik. A Marshall kereszt Alfred Marshall-ról kapta a nevét, aki először ábrázolta a keresleti és kínálati függvények viszonyát. Ha a kereslet nő, akkor a kínálat csökken. Fordított...

Másodlagos piac

A másodlagos piac olyan értékpapírpiac, ahol a befektetők egymás között tudják adni és venni a már tőzsdei bevezetésen átesett értékpapírokat. A másodlagos piacon végbe menő tranzakciók már elválnak az értékpapírokat kibocsátó szervezetektől. Az itt történő kereskedés már nincs közvetlen hatással a kibocsátók pénzügyi helyzetére. A magánbefektetők jellemzően ezen a piacon tudnak kereskedni az értékpapírokkal, amik...

Medián

A medián számítása egy olyan eszköz a leíró statisztikán belül, amely képes egy árnyaltabb képet adni nekünk a mögöttes adathalmazról, annak eloszlásáról, és változásának trendjéről. A medián definíció szerint az adathalmaz középső értéke, melynél az adathalmaz egyik fele magasabb, másik fele alacsonyabb értékkel rendelkezik.   Hogyan tudjuk munkahelyünkön az átlagfizetést egymilliárd dollárral könnyen megemelni? Vegyük...

Medvepiac

A medvepiac arra a tőzsdei ciklusra használt kifejezés, amikor az árfolyamok legalább 20 százalékot esnek és jóval kockázatkerülőbbé válnak a befektetők. Ilyen időszakok során gyakran az árfolyamok hosszabb ideig, jelentősen esnek, vagyis csökkenő tendenciát mutatnak. Medvepiac jelentése A kifejezés tehát gyakorlatilag a befektetők negatív hangulatát és várakozásait tükrözi. A nevét a medve mancsával lefelé csapó...

Mérleg

A mérleg egy olyan pénzügyi kimutatás, amely a vállalkozások vagyonának, vagyis eszközeinek az összegzését, illetve ezen eszközök finanszírozási forrásait mutatja be egy adott időpontra, a fordulónapra vonatkozóan. Fundamentális elemzés során gyakran használt adatforrás, illetve a benne található információk számos fundamentális pénzügyi mutató alapjai. Mire használható ez a pénzügyi kimtatás? A vállalatok minden üzleti év végén...

Mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (AI vagy MI) azoknak a gépi, szoftver alapú alkalmazásoknak, algoritmusoknak a gyűjtőfogalma, amelyek célja az emberi viselkedés, gondolkodás utánzása. Mesterséges intelligencia jelentése  Ezeknek az alkalmazásoknak az az alapvetése, hogy az emberi intelligencia leírható különböző mechanikus lépéssorozatokkal. A mesterséges intelligenciát az egészen egyszerű, automatizálható feladatvégzéstől kezdve akár jóval összetetteb tanulási, elemzési folyamatoknál is...

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

A MIFID egy, az Európai Unió által létrehozott és a tagországok által alkalmazott jogszabályi keret, melynek célja a régió pénzügyi piacainak szabályozása, az átláthatóság növelése és a befektetők védelme. 2007-ben lépett hatályba, 2018-ban pedig MiFID II néven lett újragondolva. MiFID elfogadása A MIFID mozaik szó jelentése Markets in Financial Instruments Directive, magyarul pénzügyi eszközök piacairól...

MiFID II

A MiFID II egy, az Európai Unió által létrehozott és a tagországok által alkalmazott jogszabályi keret, melynek célja a régió pénzügyi piacainak szabályozása, az átláthatóság növelése és a befektetők védelme. Emellett fontos irányelv, hogy a szabályozás egységes legyen és általa visszatérjen az ágazatba vetett, 2008-as világválság következtében megrendült bizalom. A MiFID mozaik szó jelentése Markets...

Mikroökonómia

A mikroökonómia a közgazdaságtudomány egy részterülete, mely a gazdaság részegységeit, az egyedi piacokat és különböző szereplőit, úgy, mint a vállalatokat, háztartásokat, fogyasztókat tanulmányozza. Célja, hogy a szűkös erőforrásokat, a lehető legoptimálisabb módon ossza el a különböző végfelhasználók között. Közgazdaságtan részterületei A közgazdaságtan egy elméleti alaptudomány, mely a gazdasági tudományokon belül a gazdaság egészét és annak...

Minimálbér 2023

A minimálbér a törvényileg meghatározott legalacsonyabb bér, amit a munkáltató a munkavállalónak fizethet. A minimálbért köteles megkapni minden legálisan dolgozó, bejelentett munkavállaló. Célja, hogy védje a munkavállalókat a vállalati erőfölénnyel szemben. Túl magas összeg azonban káros is lehet, mert versenyképtelenné teheti a kisvállalatokat és elbocsájtásokhoz vezethet, ami növeli a munkanélküliséget.   A minimálbér a kormány...

Modern Monetáris Elmélet (MMT)

A Modern Monetáris Elmélet, angolul Modern Monetary Theory, MMT a 20. századból eredő közgazdasági elmélet, melynek fő állítási közé tartozik az állam szuverenitása és korlátlan pénzkibocsátó szerepe. Az elmélet kidolgozása A korábban neokartalista pénzelméletnek is nevezett elmélet fő előfutárai: Rudolph Georg Knapp, Mitchell Innes, Abba Lerner, John Maynard Keynes, Hyman Minsky és Wynne Godley. A...

Monetáris politika

Monetáris politika alatt a gazdaság pénzmennyiségen keresztüli pénz- és tőkepiaci szabályozását értjük. A monetáris politika fő célja az ársabilitás elérése, gazdasági növekedés és stabilitás fenntartása. A monetáris politika legfőbb intézményei a központi bankok. Fő eszköze a kamatpolitika. A monetáris politika fogalma A monetáris politika a pénzkínálaton és kamatszabályozáson keresztül befolyásolja a gazdasági szereplők magatartását a...

Monopólium

Monopólium esetén egy iparágban a piaci kínálat jelentős részét egyetlen vállalat termeli meg. Az általa kínált terméknek nincs versenytársa, így szinte az összes fogyasztó tőle vásárol. Monopólium jelentése Monopóliumként a vállalat piaci részesedéséből kifolyólag rendkívüli befolyással bírhat az árakra.  A monopólium lehet eladói és vevői oldalon is. Kivételes esetben az is előfordulhat, hogy mind az...

Mozgóátlag

A mozgóátlag egy olyan statisztikai mutató, amit a technikai elemzés során gyakran használnak indikátorként. Számítása során az idősor minden eleméhez az adott időponthoz tartozó érték és meghatározott számú előtte lévő elem átlagát rendeljük. Használatának elsődleges célja az, hogy egy adott idősorból átlagolással kiszűrjük a torzító hatásokat. Hogyan számítjuk ki? Egy idősor mozgóátlagának t-edik eleméhez tartozó...

Működő tőke

A működő tőke egy vállalat forgóeszközeinek, vagyis készleteinek, pénzeszközeinek, rövid lejáratú vevőköveteléseinek és a rövid lejáratú kötelezettségeinek különbsége. A működő tőke jelentése Az adott vállalkozás likviditásáról szolgáltat információt és megmutatja, hogy a vállalat rövid időn belül esedékes kötelezettségeinek kiegyenlítése után mekkora az a szabadon felhasználható összeg, amit a mindennapi tevékenysége finanszírozására tud fordítani. Hogyan számítható ki...

Multiplikátorhatás

A multiplikátorhatás egy olyan jelenség, amely során egy tényező egységnyi változása egy egységnél nagyobb változást okoz egy másik tényezőnél. Eredményeként egy változás a saját értékénél nagyobb hatást fejt ki egy másik gazdasági vagy pénzügyi tényezőre. Mit jelent a multiplikátorhatás? Például egy vállalat által eszközölt beruházás célja a termelési kapacitás bővítésén keresztül a pénzügyi eredmény növelése....

Munkanélküli segély, álláskeresési járadék

A munkanélküli segély, hivatalos nevén az álláskeresési járadék egy olyan állami segítség, ami a munkahely elvesztése vagy elhagyása miatt elvesztett bevételt hivatott biztosítani.  A segélyben csak olyan álláskereső részesülhet, aki az igénylést megelőző három évben legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik.   Álláskeresőnek olyan egyén minősül, akinek: nincs nappali tagozatos tanulói jogviszonya öregségi nyugdíjra nem...

Munkanélküliség

A munkanélküliség az a jelenség, amikor a társadalom gazdaságilag aktív tagjai állást keresnek, de még nem sikerült elhelyezkedniük.  A gazdaság és a társadalom állapotának egy fontos indikátora. Leggyakrabban a munkanélküliségi ráta segítségével mérik, ami a munkanélküliek számának a gazdaságilag aktívakhoz viszonyított aránya. Hogyan számítjuk ki az értékét? Kiszámításának lényeges eleme a gazdaságilag aktívak és a...

Munkanélküliségi ráta

A munkanélküliségi ráta a munkanélküliek számának a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya. Értékéből következtethetünk az adott régió gazdasági teljesítményére is. A munkanélküliségi ráta számítása A rátát alapvetően két tényező befolyásolhatja. Az egyik tényező a munkanélküliség, vagyis az adott pillanatban a munkára képes és hajlandó népesség azon része, amely nem rendelkezik munkahellyel. A munkanélküliséget országos viszonylatban...

Nash egyensúly

A Nash egyensúly a játékelmélet azon helyzete, amely esetén egyik játékos sem tudja a stratégiája változtatásával növelni a nyereségét, ha a másik játékos nem változtat stratégiát. A Nash egyensúly jelentése Tehát a kifejezés egy olyan egyensúlyi pontra utal, melyen a döntés megváltoztatása nem fog nagyobb nyereséget eredményezni, ha a többi játékos döntése változatlan marad. Nash...

NAV

A NAV, vagyis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal. 2011-ben jött létre az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség összevonásával. A NAV egy központi költségvetési szerv, amely  kormányrendeletben kijelölt miniszter irányítása alatt működik. A feladatai közé tartozik többek közt az adók, vámok, illetékek...

Nemzetgazdaság

A nemzetgazdaság alatt egy ország gazdaságának egészét értjük. A nemzetgazdaságba beletartoznak a nemzet tagjai által megtermelt javak, az általuk végzett fogyasztás, a megtakarítások és a nemzet tagjai által eszközölt beruházások is. A nemzetgazdaság teljesítményének alapvető mérőszámai a GDP (bruttó hazai termék), vagyis az ország terültén termelt javak értéke és a GNP (bruttó nemzeti termék), vagyis...

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) olyan hiteladósoknak segít, akiknek jelzáloghitelük van és nem tudnak eleget tenni fizetési kötelezettségüknek. Az ingatlant megvásárolja tőlük, majd bérbe adja nekik. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jelenetése A NET feladata azoknak a szociálisan leginkább rászorult hiteladósoknak a megsegítése, akiknek jelzáloghitelük van, de fizetési kötelezettségeiknek tartósan nem tudnak eleget tenni. A NET bizonyos...

Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS)

A Nemzetközi Fizetések Bankja eredetileg a német háborús jóvátételi fizetésének biztosítása céljából került létrehozásra, azonban funkciója gyorsan megváltozott. Ma leginkább a jegybankok közötti együttműködés támogatójaként, nemzetközi sztenderdek kialakítójaként ismert. Az egyik legfontosabb nemzetközi jegybanki tagokkal rendelkező szerv. Az intézmény központja a svájci Bázelben található. A szervezethez köthetőek a Bázeli Tőkeegyezmények. Miért került megalapításra a Nemzetközi...

Nemzetközi kötvény

A nemzetközi kötvény olyan adósságkötelezettség, amelyet egy vállalat bocsátott ki a működési országán kívül. Nemzetközi kötvény jelentése Amint az üzleti világ globalizálódik, a vállalatoknak ma már lehetőségük van olcsó forrásokhoz és finanszírozáshoz hozzájutni a működési országukon kívül is. Ahelyett, hogy hazai befektetőket keresnének, a vállalkozások és a kormányok globális befektetőkhöz fordulhatnak a szükséges tőkéért. A...

Névérték

Az értékpapírok esetében a névérték az a pénzösszeg, amelyet az adott papíron feltüntetnek. Névérték jelentése A pénzügyi kifejezés tehát arra az értékre utal, amelyet az értékpapír nominális értékének leírására használnak, amin azt a kibocsátója megállapítja. Névérték a részvények esetében Részvények esetében kibocsátáskor ezen az értéken lehetett az értékpapírt megvásárolni. Jelentősége a teljes jegyzett tőkéből való részesedés mértékének...

Nifty 50

A Nifty 50 az ötven legnépszerűbb, magas piaci kapitalizációval rendelkező, növekedési részvényre utal az 1960-as és 1970-es évekből. A csoport olyan neveket tartalmaz, mint a Xerox, az IBM, a Polaroid és a Coca-Cola. A Nifty 50-t “egydöntéses” válogatásnak tekintették. Növekedési pályájuk és következetes osztalékemelkedésük miatt a befektetőknek azt tanácsolták, hogy vásároljanak, és soha ne adják...

Nominális hozam

A nominális hozam nem más, mint egy befektetés vagy befektetési alap névleges, teljes hozama. Tehát értéke - ellentétben a reálhozammal - nincsen korrigálva az infláció, vagy a befektetés után fizetendő adó mértékével. Nominális hozam jelentése A nominális hozam a befektetés bizonyos időszak alatt elért teljesítményét adja meg százalékos formában. A befektetési alapok esetében ez az...

Nonprofit

A nonprofit szervezet három alapvető jellemzője, hogy nem oszt profitot, nem kormányzati szervezet és intézményesült, azaz jogi személy. Szervezeti megközelítésben ilyen intézmény az egyesület, az alapítvány, a közhasznú társaság, a köztestület és a közalapítvány. Ide soroljuk a gazdasági társaságok közül a nonprofit gazdasági társaságot is. A nonprofit jelentése Olyan szervezetekre utal a kifejezés, amelyek a...

Normál eloszlás

A normál eloszlás olyan elrendezés, amelyben a legtöbb érték a tartomány közepében tömörül. A normál eloszlás jelentése Eloszlás alatt egy olyan függvényt értünk, amely megmutatja, hogy az adott sokaságban melyik értékhez hány elem tartozik. Például, ha a sokaságnak egy iskolai osztályt tekintünk, melynek elemei a diákok, akikhez a testmagasságuk értékét rendeljük, akkor jellemzően normál eloszlást...

Növekedési részvények

A növekedési részvények olyan vállalat részvényei, amelyek várhatóan gyorsabban fognak növekedni, mint a tágabb értelemben vett piac, és általában nem fizetnek osztalékot. Növekedési részvények jelentése A növekedési vállalatok gyakran visszaforgatják a nyereséget a vállalkozásba a növekedés felgyorsításának reményében. Így arra számítanak, hogy a befektetők nyeresége a tőkenövekedésből, nem pedig a jövedelemből fog származni. A növekedési...

NYESZ-Nyugdíj előtakarékossági számla

A nyugdíj előtakarékossági számla, vagy rövidítve NYESZ egy olyan értékpapírszámlát jelent, amelyre elhelyezett összeghez alapesetben csak nyugdíjba vonuláskor lehet hozzáférni, addig pedig befektetésekre fordítható a rajta elkülönített pénz. NYESZ jelentése A nyugdíj előtakarékossági számla (NYESZ) a három, államilag támogatott nyugdíj megtakarítási módozat egyike az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) és a nyugdíjbiztosítás mellett. A NYESZ működése nagyon...

Nyíltvégű és zártvégű befektetési alap

Míg a zártvégű befektetési alapok jegyeit meghatározott mennyiségben és meghatározott futamidőre bocsájtja ki az alapkezelő, addig a nyíltvégű befektetési alapok esetében az alapkezelő folyamatosan jegyzi és váltja vissza a befektetési alap jegyeit befektetők igénye alapján. Miben különbözik a nyíltvégű és a zártvégű befektetési alap? A befektetési alapoknak számtalan válfaja létezik; megkülönböztethetjük őket a mögöttes termékek...

Nyugdíjminimum 2023

A nyugdíjminimum az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi adható összege.  A teljes nyugdíj alsó határát hivatott meghúzni, a résznyugdíjra nem érvényes. A jelenleg megállapított 28.500 forint 2008. január 1. óta van érvényben, azonban csak igen kevesekre vonatkozik. A KSH statisztikái alapján az egy főre jutó átlagos nyugdíj 130.000 forint körül mozog a teljes gazdaságon belül....

Nyugdíjpénztár

A nyugdíjpénztár tagjai éveken, évtizedeken át rendszeresen befizetnek egy meghatározott összeget, majd a nyugdíjkorhatár elérését követően különböző nyugdíjszolgáltatásokban részesülnek a pénztártól. Nyugdíjpénztár jelentése A nyugdíjpénztár olyan, külön törvényben szabályozott önszerveződő intézmény, amely lehetőséget teremt tagjai számára, hogy aktív éveik alatt jövedelmükből biztonságos és hatékony módon előtakarékoskodjanak nyugdíjas éveikre. A pénztári rendszer a nyugdíjellátás biztosításának egyre...

OECD országok

Az OECD országok egy gazdaságpolitikai szakmai fórum részei. A 37 fejlett piacgazdasággal rendelkező és a demokrácia mellett elkötelezett tagból álló szervezet 1961-ben alakult. Az OECD szakértelemre alapozva adatelemzéssel, tanácsadással és közös szakpolitikai diskurzussal egy fenntartható, igazságosabb, gazdagabb és stabilabb gazdaság és társadalom létrejöttét támogatja, lokális, regionális és globális szinten egyaránt. Az OECD országok célja A...

Offshore

Az offshore angol kifejezés általánosan egy külföldön lévő dologra vagy intézményre utal, de többnyire azon adóparadicsomnak is nevezett országokra használják a jelzőt, melyek kedvező adózási szabályozásaik révén számos pénzügyi tevékenységnek biztosítanak olcsóbb működést. A jellemzően trópusi szigeteken található adóparadicsomok fő előnye, hogy kedvező adózást, stabil intézményrendszert, titoktartást és költségmegtakarítási lehetőségeket biztosítanak jogi és magánszemélyeknek. Az...

Ökonometria

Az ökonometria a közgazdaságtan egyik részterülete, amely a matematika és a statisztika eszköztárát használja fel. A matematika területéről leginkább a valószínűség-számítást veszi át, a statisztika területéről pedig az idősorok elemzését és a regressziószámítást. Az ökonometria célja a gazdasági, társadalmi modellek, folyamatok empirikus úton történő vizsgálata, valamint korábbi adatok alapján a jövőbeli trendek előrejelzése. A közgazdászok...

Okos szerződés

Az okos szerződés a blokklánc technológiára alapuló szerződési forma, mely legfőbb erénye a hagyományos szerződésekkel szemben, hogy gyorsabb, biztonságosabb, olcsóbb és harmadik fél bevonását nem igényli. Az okos szerződés egy blokkláncban tárolt kódsor, mely tartalmazza a szerződés összes információját. Egy előre megadott esemény bekövetkeztekor a szerződés így automatikusan végrehajtódik. Blokklánc technológia A blokklánc technológia számos...

Oligopólium

Az oligopólium esetén kevés számú, magas piaci részesedéssel rendelkező vállalat tevékenykedik egy adott piacon. A vállalatok magas piaci részesedése és ezáltal piaci erejéből fakadóan képesek a piaci árnál magasabbat árat felszámolni, ezáltal növelve saját profitjukat. Az oligopólium jelentése Az oligopólium olyan piac, ahol kevés szereplő – jellemzően 2-15 – versenyzik egymással. Ezek a szereplők nagy...

OMBUDSMAN

Az ombudsman, vagy más néven alapvető jogok biztosának fő feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása. Egyszerre vizsgálja az egyéni, állampolgárokat érintő visszaéléseket és kontrollálja a közigazgatás helyes működését. Magyarországon az ombudsman tagjai az alapvető jogok biztosa, illetve két helyettese, a jövő nemzedékek és a Magyarországon élő nemzetiségek érdekeit képviselő biztoshelyettesek. Az ombudsman szó jelentése Az...

Önerő

Az önerő a különféle hitelből és lízingből finanszírozott vásárlás azon része, melyet a vevő saját megtakarításából fizet; a hitelrész ezt egészíti ki a vételárra. Jelzálogból történő ingatlanvásárlás esetén az önerő megadható, mint az ingatlan vételára (hitelfedezeti érték) és a felvenni kívánt lakáshitel közötti különbség. Ezen összeg mértéke bankonként és hiteltípusonként változó lehet. Az önerő jelenti...

Önsegélyező pénztár

Az önsegélyező pénztár az önkéntes pénztárak kevésbé ismert formája az önkéntes nyugdíjpénztár és egészségügyi pénztárak mellett.  Csakúgy, mint társai esetében, önsegélyező pénztárba történő befizetéskor is igényelhető adókedvezmény a befizetett összeg százalékában. Fontos kiemelni, hogy az önsegélyező pénztári számlán felhalmozott összeget – az egészségügyi pénztárakhoz hasonlóan – nemcsak a pénztártag, de annak hozzátartozója is igénybe veheti....

Opció

Az opció egy értékpapír, a származtatott ügyletek egyik fajtája. Tulajdonosa jogosult az értékpapírban foglalt alapeszköz vételére vagy eladására egy előre meghatározott jövőbeni időpontig, előre meghatározott áron. Opció jelentése Két alapvető típusa: a vételi (angolul: call) és az eladási (angolul: put). A rögzített árat kötési árnak is nevezzük. Vásárlója számára egy jog, nem kötelezettség, tehát tulajdonosa...

Opciós díj

Az opciós díj az opció által nyújtott vételi vagy eladási jog ára. Annak az ellenértéke, hogy az kiírója egyoldalú kötelezettséget vállal az opció megvásárlójával szemben. Ez az összeg attól függetlenül megilleti a kiírót, hogy az opciót végül érvényesíti-e a tulajdonosa vagy sem. Kifizetésére az ügylet megkötésekor kerül sor. Opciós díj a különböző ügyletek esetében Az...

OPEC

Az OPEC (Organization for Petroleum Exporting Countries) magyarul Kőolaj-exportáló Országok Szervezete egy 1960-ban alakult, jelenleg 13 tagországból álló és a globális kőolajtartalék magas százalékát birtokló kartell szervezet, melynek fő célja a globális olajipar és olajár stabilizálása, valamint méltányos feltételek biztosítása exportőrök, importőrök és befektetők részére egyaránt. Az kőolajipar jelentősége A globális gazdaság, a termelés és...

Örökösödési illeték

Örökléskor a vagyont szerző felet az örökség tiszta értéke után örökösödési illeték terheli.  Az örökösödési illeték alapjául szolgáló tiszta értéket az örökség forgalmi értékének és az örökséggel járó tartozások és költségek különbségeként számoljuk ki. Általános irányadó mértéke jelenleg a tiszta érték 18 százaléka, ám az örökösödési illeték számítását nagyban befolyásolhatja az örökség tárgya, az öröklő...

Országos Fordító És Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) hiteles fordítások készítésével, fordításhitelesítéssel, hiteles másolat kiadásával, nem hiteles, kereskedelmi jellegű fordítások, lektorálások készítésével és tolmácsolási tevékenységgel foglalkozó állami intézmény. Tulajdonosi jogait az Igazságügyi Minisztérium gyakorolja. Az OFFI története Az OFFI 1869. március 25-én alakult meg, amikor is a magyar királyi miniszterelnökség egy központi fordító osztályt állítatott fel....

Osztalék

Az osztalék egy vállalat adott időszakban elért nyereségéből a részesedéssel rendelkező személyek számára nyújtott kifizetés. Osztalék jelentése Egy vállalat az adott évi vagy korábbi években felhalmozott nyereséget visszaforgathatja a vállalkozás fejlesztésébe, de amennyiben úgy ítélik meg, hogy az aktuális helyzetben nincs szükség a teljes felhalmozott nyereségre, annak egy részét osztalékként odaadhatja részvényeseinek. Az osztalékfizetés történhet készpénzben...

OTC piac

Az OTC piac, egy olyan nem központosított másodlagos piac, ahol a tranzakciókat a résztvevők közötti kétoldalú megállapodások alapján formalizálják. Az OTC piac jelentése Más szavakkal, a szerződés feltétele a két résztvevő fél megegyezésén alapszik,  központosított szabályozó beavatkozása nélkül. Az OTC (“over the counter”, “pulton át történő kereskedelem”) alatt más néven tőzsdén kívüli, vagy származtatott értékpapírpiacot...

Outsourcing

Az outsourcing mindazoknak a feladatoknak a kiszervezését jelöli, amelyek nem tartoznak közvetlenül a vállalkozás tevékenységi körébe, viszont a vállalat működéséhez szükségesek. Outsourcing jelentése A kiszervezés (angolul outsourcing) vállalatok esetében egyes tevékenységeik szervezeten belüli megszüntetését jelenti, amelyeket a továbbiakban más, külső cégek végeznek el. Egyik formája, hogy a vállalat volt dolgozói maguk alapítanak egy külső céget,...

Óvadék

Az óvadék – vagy más néven kaució – a bérlő által a bérbeadónak átadott biztosíték, amelyet a bérbeadó a bérleti szerződésben meghatározott esetekben használhat fel. Például abban az esetben, ha a bérlő elmarad a bérleti díj határidőben történő megfizetésével, vagy kárt okoz. Bár a legtöbben a bérleti szerződések kapcsán találkoznak az óvadékkal (kaucióval), pénz formájában,...

P/B mutató

A P/B mutató arról nyújt információt, hogy a vállalat piaci értékeltsége mögött mennyi saját tőke van. P/B mutató jelentése A P/B (Price to Book) egy vállalat részvényének árfolyamát viszonyítja a vállalat könyv szerinti értékéhez. A befektetők és az elemzők által gyakran használt mutatóról beszélhetünk, ami segítheti az adott részvény elemzését és árazását. A P/B mutató...

P/E mutató

A P/E mutató értéke arról ad információt, hogy a befektetők egy vállalat adott időszaki nyereségének hányszorosáért tudják megvenni az adott vállalat részvényért. A P/E mutató jelentése A Price to Earnings mutató egy vállalat részvényének árfolyamát viszonyítja az általa megtermelt egy részvényre jutó nyereséghez (EPS). A mutató a befektetők és az elemzők által gyakran használt fundamentális...

Passzív jövedelem

Passzív jövedelemnek nevezzük azokat a bevételi forrásokat, amelyek megszerzéséhez nem kell jelentős időt és energiát befektetnie a passzív jövedelem élvezőjének.  A definíció nem egzakt, és ennek megfelelően nincs egyértelmű határvonal az aktív és a passzív jövedelmi források között. A köznyelvben a passzív jövedelem legtöbbször a tőke és befektetések után elért hozamot, jogdíjakat, vagy az egyéb...

PayPal

A PayPal egy elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalat, amely pénzforgalmi megoldásokat kínál a világ számos pontján. Segítségével a felhasználók számlákat nyithatnak, amikhez hozzárendelhetik a hagyományos bank- vagy hitelkártyájukat és pénzt küldhetnek egymásnak, illetve biztonságosan fizethetnek az interneten keresztül. Előnye a hagyományos pénzügyi szolgáltatókkal szemben, hogy a tranzakciókat gyorsan és jóval kedvezőbb díjazásért hajtja végre. Az...

Peer Group

A peer group olyan egyének, entitások vagy szervezetek alkotta csoport, ahol a csoport tagjai hasonló tulajdonságokkal és érdekekkel rendelkeznek. Az emberek szintjén azonos peer groupba a hasonló társadalmi és gazdasági státuszú, azonos edukációs szinten lévő egyenének sorolhatók. Szervezetek szintjén a hasonló méretű, azonos szektorban, hasonló tevékenységet folytató vállalatok sorolhatók egy csoportba. A befektetések világában a...

Pénzmosás

A pénzmosás olyan bűntetendő gazdasági tevékenység, amely során illegális, bűncselekményből származó bevételeket tüntetnek fel az elkövetők legális bevételként. Az elkövetők legális pénzügyi szolgáltatásokat vesznek igénybe, hogy legitimalizálják a piszkos pénzt, mivel az illegálisan szerzett készpénzt nehezen tudják kezelni és felhasználni, anélkül, hogy a hatóságok figyelmét felhívnák magukra. A pénzmosás során a pénz eredetét tranzakciók sorozatával...

Pénzmultiplikátor

A pénzmultiplikátor az a hányados, amely – a leegyszerűsített modellekben – megmutatja a kereskedelmi bankok pénzteremtő képességét, vagyis azt, hogy egységnyi jegybankpénzből mennyi pénz helyezhető kereskedelmi forgalomba. Pénzmultiplikátor jelentése A pénzmultiplikátoron keresztül tehát a jegybankok hatást gyakorolhatnak a forgalomban lévő pénz mennyiségére. Felírható a pénzkínálat, vagyis a forgalomban lévő pénzmennyiség és a monetáris bázis, vagyis...

Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alap olyan befektetési alap, amely alacsony kockázatú és rövid lejáratú eszközökbe fektet. Pénzpiaci alap jelentése Jellemzően bankbetéteket és rövid lejáratú kötvényeket tartalmaz ez a típusú befektetési alap. A pénzpiaci befektetési eszközök alacsony kockázatúnak tekinthetők más értékpapírokkal szemben. Így viszont a hozamuk is jellemzően alacsonyabb, mint például a részvényalapoké. Befektetési alapok A befektetési alapok...

Pénzügyi számvitel

A pénzügyi számvitel a számvitel egyik ága, amely kifejezetten a külső szereplők információ igényét elégíti ki szabályozott, adott időszakra vonatkozó formában A számvitel a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos releváns információk közlésének az eszköze. Feladata a vállalatok tevékenysége során keletkező információk rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, elemzése és megfelelő formátumban történő tárolása, feldolgozása. Célja objektív, hiteles információk...

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) egy független állami hatóság, szabályozó szerv volt, amely a magyarországi pénzügyi közvetítő rendszert felügyelte és ellenőrizte 2000 és 2013 között. Mit jelent a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete? 2013 óta a PSZÁF tevékenységeit és feladatait a Magyar Nemzeti Bank (MNB) látja el. Az MNB felügyeleti mandátuma kiterjed minden, a pénzügyi...

PESTEL elemzés

A vállalatok stratégiai és üzleti tervezése során egy gyakran használt makrokörnyzetet vizsgáló módszer a PESTEL elemzés (Political, Economic, Social, Technological, Enviromental, Legal). PESTEL elemzés tartalma A vállalatok elemzése során a saját fundamentális adottságok vizsgálatán felül elengedhetetlen a vállalatok környezetének megfigyelése is. A PESTEL néven emlegetett elemzés az adott vállalatot érintő politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, környezeti...

Piaci kapitalizáció és közkézhányad

A piaci kapitalizáció megmutatja, hogy a vállalat egy adott pillanatban mennyit ér a tőzsdén a piac árazása alapján. A közkézhányad pedig arról ad információt, hogy a vállalat részvényei milyen arányban vannak nagy és kisbefektetők kezében. Piaci kapitalizáció jelentése Értéke megkapható a vállalat kinnlevő részvényeinek darabszámának és az adott pillanatban elérhető részvényárfolyamnak a szorzatával. A közkézhányad...

Piaci részesedés

A piaci részesedés egy mutatószám, amely kifejezi, hogy az adott vállalat értékesítése mekkora részét teszi ki iparágban történt összes tranzakciónak. Piaci részesedés jelentése Kiszámításához el kell osztani a vizsgált vállalat által értékesített termékek mennyiségét vagy értékét az adott iparágban értékesített összes termék mennyiségével vagy értékével. Segítségével hasznos információkat kaphatunk az adott vállalat versenyképességéről és teljesítményéről...

Piacmanipuláció

A piacmanipuláció olyan tevékenység, amely során egyes személyek vagy szervezetek mesterségesen befolyásolják befektetési eszközök piaci árát vagy a tőzsdei szereplők viselkedését, hogy így érjenek el profitot. A manipulátorok a piaci árak csökkentésével vagy növelésével teremtenek maguknak mesterséges arbitrázs lehetőséget. Ezzel kárt okoznak a többi piaci szereplőnek és rombolják a hatékony piaci működést. Valamennyi fajtája illegális,...

Poison pill

A poison pill (szó szerint: méregpirula) arra a védekező stratégiára utaló kifejezés, amelyet egy vállalat a ellenséges felvásárlástól tartva választhat. A poison pill mögötti mechanizmus az ellenséges felvásárlástól tartó vállalat  igazgatóságának eszköze, hogy a vállalatot üzletileg kevésbé vonzóvá tegyék, vagy megnehezítsék az felvásárlást a tőzsdén kereskedett részvényeik felhigításával. A posion pill végrehajtását az igazgatóság indíthatja...

Politikai kockázat

A politikai kockázat azokat a jellemzően negatív hatásokat foglalja magába, amelyek esetleges politikai döntések miatt a befektetők hozamait, a vállalkozások működését, jövedelmezőségét vagy kormányzatok tevékenységét érintik. Politikai kockázat jelentése A befektetők, a vállalatok és a kormányok nézhetnek vele szembe politikai döntésekből, eseményekből kifolyólag. Bár rendkívül nehezen mérhető, de a befektetési döntések meghozatala során fontos figyelembe venni. Politikai kockázatok...

Porteri öt erő modell

A Porteri öt erő modell gyakran alkalmazott módszer a vállalatok stratégiai döntéshozatalai és az iparági elemzések során. Michael Porter, elismert közgazdász modellje szerint egy adott iparág és a benne tevékenykedő vállalatok jövedelmezőségét öt tényező befolyásolja: az iparágon belüli verseny, az új belépők, a szállítók és a vevők alkupozíciója és a helyettesítő termékek fenyegetése. A Porter...

Portfólió

A portfólió pénzügyi befektetések összességét jelenti. A szűkebb értelemben a befektető tulajdonában lévő értékpapírokat értjük alatta, amelyek lehetnek például részvények, kötvények, befektetési jegyek készpénz vagy egyéb instrumentumok is, viszont tágabb értelemben az olyan vagyonelemek és eszközök is a befektetési portfólió részei lehetnek, mint az ingatlanok vagy műalkotások. A portfólió kezelése A portfóliók közös tulajdonsága, hogy...

Portfóliókezelés

A portfóliókezelés az a tevékenység, amely során a portfóliómenedzser az ügyfelek vagyonát előre meghatározott módon kezeli, vagyis az általa kiválasztott befektetési eszközökbe helyezi el, azzal a céllal, hogy hozamot generáljon. Portfóliókezelés érintettjei A portfóliókezelés egyik szereplője a befektető, vagyis az ügyfél, aki megtakarításait vagy a vagyonának egy bizonyos részét szeretné befektetni. A befektetők kialakíthatják és...

Potyautas probléma

A potyautas probléma egy közgazdasági jelenség, ami abból ered, hogy a közjavak fogyasztása során a potyautasok a társadalom többi részétől eltérően úgy használják a közjavakat, hogy azok előállításához vagy használatához kapcsolódó költségekhez nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá. A potyautasok magatartása arra, az egyébként racionális viselkedésre vezethető vissza, hogy a fogyasztók igyekeznek maximalizálni a...

Privát vagyonkezelés

A privát vagyonkezelés egyéni befektetők számára végzett befektetési szolgáltatást és pénzügyi tervezést jelenti. A szolgáltatók segítenek az ügyfél igényei szerinti legjobb lehetőségeket megtalálni és kiigazodni a pénzügyi világ komplexitásában. A vagyonkezelés során a döntések az ügyfél igényeire vannak szabva. A vagyonkezelő a konzultációk során feltérképezi az ügyfél igényeit, preferenciáit és pénzügyi helyzetét, ahhoz, hogy a...

Privatizáció

A privatizáció az a folyamat, amikor az állami tulajdonú vagyon magánkézbe kerül. Emellett privatizációnak tekinthető az a folyamat is, amikor a tőzsdén jegyzett vállalat nyilvánosan kereskedhető részvényeit kivezetik a tőzsdéről és magánkézbe kerül a vállalat összes részvénye. Az előbbit állami privatizációnak, míg utóbbit vállalati privatizációnak nevezzük. Állami és magán szektor A privatizáció értelmezéséhez érdemes két...

Prociklikus

Egy gazdasági tényező, mutató akkor prociklikus, ha az aggregált gazdaság teljesítményével azonos irányba változik az értéke. A kifejezés gyakorlatilag a pozitív korrelációra utal a gazdaság és egy adott gazdasági mutató között. Vagyis amikor növekedés figyelhető meg a gazdaságban akkor a prociklikus tényező értéke is növekszik. Ha pedig gazdasági visszaesés van, akkor a tényező is csökkenő...

Prociklikus gazdaságpolitika

Prociklikus gazdaságpolitika esetén, a kormány költéseinek változása korrelál a GDP változásával. Fellendülés esetén tehát a prociklikus gazdaságpolitikát követő kormány többet költ (és csökkenti az adókat), míg recesszió esetén visszafogja a kiadásait (és adót emel). Gazdasági ciklusok „A modern világ úgy vélekedik az üzleti ciklusokról, ahogyan az ókori egyiptomiak a Nílus áradásáról. A jelenség időszakonként jelentkezik,...

Profit

A profit a gazdasági tevékenység során termelt nyereséget jelenti, amit a keletkező bevételek és a felmerülő költségek, ráfordítások különbségeként kapunk meg. Profit jelentése A vállalatok gazdasági tevékenységének alapvető célja a profitszerzés. Emiatt vállalatok profittermelő képessége határozza meg a teljesítményt, ami a befektetők és tulajdonosok számára is kiemelten fontos fundamentum. A vállalatok profitja a gyakorlatban az...

Prolongáció

A prolongáció kifejezés hosszabbítást, halasztást jelent, a hitelszerződések futamidejének meghosszabbítására is szokták alkalmazni. Kizárólag élő, teljesen még nem törlesztett és fel nem mondott hitelszerződések esetén tudják igénybe venni a hitelezettek, ha erre a bankjuk, hitelintézetük üzletszabályzata is lehetőséget kínál. Előnye, hogy rajta keresztül enyhíthető a törlesztésből fakadó teher fizetési nehézségek esetén. A prolongáció során a...

Protekcionizmus

A protekcionizmus egy gazdaságpolitikai irány, amely a hazai gazdaságot és termelést részesíti előnyben a külkereskedelemmel szemben. A protekcionista intézkedések megnehezítik a külföldi országokból érkező importot, ezzel erősítve és a külső hatásoktól megvédve a hazai gazdaságot. A protekcionista gazdaságpolitikai leggyakrabban használt eszközei a vámok, embargók, kvóták és egyéb importot korlátozó szabályozások. Szabadkereskedelem A protekcionizmus szöges ellentéte a szabadkereskedelem. A szabadkereskedelemhez...

PSD1

A PSD1 (Payment Services Directive 1) az Európai Unió által 2009-ben elfogadott és hatályba lépett pénzforgalmi irányelv. Célja az egységes pénzforgalmi piac megteremtése az Európai Unión belül, a szereplők közötti verseny ösztönzése, a pénzügyi szolgáltatások minőségének a javítása és a fogyasztók védelme. Miért volt szükség PSD1-re? Az Európai Unió tagországai jellemzően egyedi pénzforgalmi szabályozási rendszerekkel...

PSD2

A PSD2 (Payment Service Directive 2), egy pénzforgalmi irányelv, mely az Európai Unió által 2018-ban lépett hatályba, a PSD1 kibővített változataként. PSD2 jelentése A második pénzforgalmi irányelv célja a digitális pénzügyi szolgáltatások fejlesztésének és bevezetésének segítése és a meglévő fogyasztóvédelmi intézkedések bővítése, illetve az online fizetési műveletek biztonságossá tétele. A PSD2 megnyitja a piacokat a...

Reálhozam

A reálhozam a befektetésünkön elért nyereség csökkentve az infláció értékével, vagyis a pénz vásárlóerejének csökkenésével. A reálhozam egy fontos gazdasági mutató, melyet érdemes ismerni és helyesen használni. Értéke megmutatja a reálkamatláb szerinti hozam növekedést. Ezért a reálhozam megértéséhez először tekintsük át a kamatozás lényegét. Kamatot fizetünk a hitelünkért, illetve kamatot kapunk befektetéseinkért, vagyis a kamat...

Refinanszírozás

Refinanszírozás esetén meglévő hitelkonstrukciók feltételeinek megváltoztatására kerül sor. Változhat ilyenkor többek között a korábbi futamidő, a hitel mértéke és a kamatláb is. Jellemző, hogy kedvező gazdasági környezet esetén a hitelfelvevők refinanszírozás által megtakarításokhoz jutnak. Refinanszírozás jelentése Refinanszírozást lakossági ügyfelek, gazdasági vállalatok és bankok is alkalmazhatnak. Kereskedelmi bankok esetében refinanszírozásnak nevezzük forrásszükségletüknek jegybank általi kielégítését. Legjellemzőbb...

Rendszerkockázat (Systemic risk)

A rendszerkockázat alatt azt a kockázati faktort értjük, melynek eredete néhány szereplőnél jelentkezik, következményei azonban makroszinten érzékelhetőek. Folyamata során egyes szereplőknél szolvenciális, fizetésképtelenségi problémák lépnek fel, mely átterjedhet a gazdaság jelentős részére veszélyeztetve a gazdasági szereplők fizetőképességét. Ennek következtében megbénulhat a pénzügyi rendszer, majd végső soron zavarok támadhatnak a teljes reálgazdaságban. A rendszerkockázat forrásaként többnyire...

Repó

A repó az angol repurchase agreement kifejezésből származtatható, magyarul visszavásárlási megállapodást jelent. A konstrukció a legtöbb esetben fedezett hitelnek is tekinthető. Lényege, hogy az egyik fél jelen időben értékesíti az adott értékpapírját, a másik fél az úgynevezett haircuttal csökkentett értéke után pénzügyi hitelt nyújt az eladó számára, majd ezzel együtt egy határidős ügylet keretében megállapodnak...

Részvény fogalma

A részvény egy olyan értékpapír, amely a kibocsájtó vállalatban szerzett tulajdonjogot testesíti meg a befektető számára. Részvény fogalma A részvények lejárat nélküli értékpapírok, amelyeket az adott vállalat tőzsdei bevezetését követően a tőzsde által biztosított másodlagos piacon lehet adni vagy venni. A tulajdonosi jogviszony miatt a részvények magasabb kockázatot hordoznak, mint a hitelviszonyt megtestesítő kötvények, azonban...

Részvényalap

A részvényalap olyan szakképzett alapkezelők által menedzselt befektetési forma, melynek portfóliójában a részvény-típusú befektetések a meghatározók. Saját befektetési politikájuk határozza meg, hogy milyen részvényeket vásárolnak. Az alap hozamait a befektetési politikájának megfelelő referenciaindexszel szokás összehasonlítani. A részvényalapok széleskörű befektetési lehetőséget kínálnak. Előnyük a jól diverzifikált portfólió. Hátrányuknak tekinthető, hogy befektetési politikájuk miatt csökkenő részvénypiaci árfolyamok...

Rezervációs ár

Rezervációs ár alatt azt az összeget értjük, amelyet a fogyasztó maximálisan hajlandó fizetni az adott termékért vagy szolgáltatásért, vagy amennyit a termelő minimum kér érte. A rezervációs ár tehát kifejezi, hogy az adott fél számára mi az a legelőnytelenebb állapot, amely esetén még hajlandó tranzakcióra. Ezen az áron az adott szereplő közömbös a tranzakció végbemenetele...

RMAX index

Az RMAX index egyike az Államadósság Kezelő Központ által számított indexnek, mely a rövid lejáratú magyar állampapírok árfolyamának nyomon követését segíti. Az indexkosárban 105 nap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású magyar államkötvények és forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek szerepelnek. Jelentőségét a magyar pénzpiaci alapok körében betöltött gyakori referenciaindex szerepének köszönheti. Mit jelent a referenciaindex...

ROA (return on assets) – eszközarányos jövedelem

Az angol "return on assets" (magyarul eszközarányos megtérülés vagy eszközarányos jövedelmezőség) rövidítése a RoA betűszó. A mutató arról ad információt a befektetőnek, hogy a vállalat mennyire hatékonyan használja fel eszközeit.  A RoA mutató az adózott eredmény és az átlagos eszközállomány könyv szerinti értékének hányadosaként számítható ki. Előnye, hogy figyelembe veszi a vállalat eladósodottságát - RoE...

ROE (Return on Equity)

A ROE mutató az angol Return on Equity kifejezésből származik, magyarul sajáttőke-arányos megtérülés vagy sajáttőke-arányos jövedelmezőség néven emlegetjük. A mutató egy vállalat profittermelési hatékonyságáról nyújt információt, vagyis arról, hogy egységnyi saját tőkére vetítve mekkora jövedelemtermelésre képes az adott vállalat. ROE számítása A ROE számítása során az adott időszaki eredmény kerül leosztásra az adott időszaki átlagos...

ROI (Return on Investment)

A ROI mutató az angol Return on Investment kifejezésből származik, magyarul befektetésarányos megtérülés néven emlegetjük. A mutató egy egységnyi befektetés megtérüléséről nyújt információt. Segítségével megállapítható, hogy az adott vállalat milyen hatékony befektetéseket eszközöl. ROI számítása A mutató számítása többféle képlet szerint történhet. A leggyakrabban használt szerint a befektetéssel összefüggésbe hozható bevételek jelenértékéből kell kivonni a...

Rulírozó hitel

A rulírozó hitel alatt a forgóeszközökre, tehát a vállalat mindennapi működéséhez szükséges eszközök vásárlásra nyújtott szabad felhasználású rugalmasan igénybe vehető hitelkeretet értünk. Tehát ez a típusú hitel a vállalatoknak elsősorban rövid távú finanszírozási igények áthidalására alkalmas. Kinek és milyen esetekben előnyös ez a hiteltípus? A rulírozó hitelt gazdálkodó társaságok számára találták ki. Az igénybe vevők...

Sávos kamatozás

A sávos kamatozás alatt egy olyan kamatozási mechanizmust értünk, amely esetében az összeg vagy az eltelt idő függvényében változnak a kamatlábak. Összeg függvényében sávos kamatozás esetén különféle értékösszegek közé eső pénzösszegek eltérő kamatszinten kamatoznak. Sávos kamatozású betétszámlák esetében például általában a magasabb számlán tárolt összeg után magasabb kamatot fizet az adott pénzintézet. Idő függvényében sávos...

Sharing economy

A sharing economy egy új gazdasági szegmensre utaló kifejezés, melyben a megosztáson alapuló üzleti modell a meghatározó. A fogalmat magyarul közösségi gazdaság néven is szokták emlegetni. A gazdasági modell szerint a termelők és a fogyasztók egyenrangúak, nem válnak el élesen egymástól. A termelők az eredeti megközelítés szerint kihasználatlan eszközeiket – mint autó, lakás, szerszám –...

Sharpe-mutató

A Sharpe-mutató az egységnyi kockázatra jutó többlethozamot kifejező mutató. Minél magasabb az értéke, annál kedvezőbbnek mondható az adott befektetési forma. Mit értünk Sharpe-mutató alatt? A mutatót a befektetési alapok értékelése során szokták alkalmazni. Az elért hozam és a vállalt kockázat közötti kapcsolatot méri. Segítségével árnyaltabb képet kaphatunk egy befektetési alap teljesítményéről. Megállapíthatjuk, hogy az elért...

Shiller P/E mutató

A Shiller P/E egy ciklikusan igazított árfolyam-nyereség hányados. A mutató alapja, hogy a jelenlegi árfolyamot az eszköz tízéves átlagos nyereségéhez viszonyítja. A Shiller P/E mutató használata A mutatót legtöbbször szélesebb részvénypiacot lefedő indexekre alkalmazzák. A mutató segítségével ilyen módon piacok általános értékeltségéről nyerhető információ. Különféle piacok értékeltsége összehasonlítható, illetve historikus adatok alapján az aktuális piacok...

Short pozíció

A short pozíció alatt azon tőkepiaci ügyleteket értük, melyek során a kereskedő az árfolyam eséséből kíván nyereségre szert tenni. A shortolás lényege, hogy a kereskedő elad egy értékpapírt azzal a céllal, hogy később olcsóbban visszavegye azt. A vételi és eladási árfolyam különbsége a kereskedő profitjának, illetve veszteségének tekinthető, épp úgy, mint vételi pozíció esetén. A...

Short squeeze

A short squeeze egy gyors árfolyamemelkedéssel (majd eséssel járó) tőkepiaci jelenség. Lényege, hogy egy adott papírban nagy a short arány, vagyis sokan fogadnak arra, hogy a részvény árfolyama esni fog, majd mikor emelkedni kezd az ár a shortosok kénytelenek zárni a pozícióikat, ami még inkább felfelé hajtja az árakat. A végeredmény tehát egy váratlanul magas...

Sikerdíj

Sikerdíj esetén az ügyfél és a megbízott együtt érdekeltek a pozitív eredmény elérésében. Sikerdíjas megállapodás esetén a megbízott fél csak valamilyen előre definiált pozitív kimenetel esetén részesül díjazásban a szolgáltatásáért cserébe. A befektetési szolgáltatók körében gyakori a sikerdíjas megállapodás. Céljuk, hogy a befektetők és a szolgáltatók érdekei közelebb kerüljenek egymáshoz. A sikerdíj összege változhat az...

Skálahozadék   

A skálahozadék alatt egy olyan közgazdaságtani fogalmat értünk, mely a kibocsátás és a felhasznált termelési tényezők (tőke, munkaerő) közötti kapcsolatot méri. Amennyiben a felhasznált termelési tényezőket adott mértékben növeljük és ettől nagyobb mértékben növekszik a kibocsátás, akkor azt növekvő skálahozadéknak nevezzük. Amennyiben a termelési tényezők növelésének mértékétől kisebb arányban képes növekedni a kibocsátás, akkor csökkenő...

Smart Beta

A smart beta egy olyan befektetési stratégia, amely kombinálja az aktív és a passzív befektetések előnyeit. A befektetés célja magas alpha elérése, vagyis a piac felülteljesítése. Egy smart beta portfolió céljai eléréséhez a részvények kiválasztásakor bizonyos faktornak nevezett tulajdonságokat vesz figyelembe. A faktorok – például az adott részvény értékalapúsága, momentuma, volatilitása, illetve az adott vállalat...

Spekuláns

A spekuláns olyan tőkepiaci kereskedő, aki valamilyen stratégia mentén tipikusan rövid távú befektetésekkel kíván nyereséget elérni. Ügyletei általában nagy profittal kecsegtetnek, amiért viszont magas kockázatot is vállal. Befektetési döntései során általában kevésbé az adott eszköz fundamentális értéke, mint inkább a várható rövid távú árfolyamingadozások érdeklik. Spekuláció = szerencsejáték? A spekuláció fogadásként is értelmezhető. Fontos azonban megkülönböztetni...

Spot ügylet

A spot ügylet vagy magyarul azonnali ügylet olyan tőkepiaci tranzakció, amely esetében a pénzügyi teljesítés, illetve az adott eszköz leszállításának megkezdése időben nem különül el egymástól. Az ügylet köthető devizára, részvényekre, kötvényekre, vagy akár valamilyen árupiaci termékre is. A spot piacokon jellemző a T+2 napos végleges elszámolás. A spot piacok általában jelentős forgalmúnak tekinthetők. Az...

Swap

A swap olyan derivatív, származtatott ügylet, mely során vállalatok vagy pénzintézetek állapodnak meg tőzsdén kívüli szerződések révén, hogy egy előre meghatározott formula szerint kicserélik kötelezettségeiket vagy jövőbeni pénzáramlásaikat. Swap jelentése Az angol swap szó cserét jelent, a származtatott ügyletek ezen típusának kereskedése az 1970-es években vált népszerűvé. Az ügylet során általában fix kamatozású pénzáramlást konvertálnak...

SWIFT

A SWIFT rendszer egy nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, amelyen keresztül a bankok egymás közötti bankközi forgalmat bonyolítanak le, azaz fizetéseket teljesíthetnek és számolhatnak el egymással. Mit jelent a SWIFT rendszer? A globális bankrendszer motorjának is tekinthető. A rendszert üzemeltető szövetkezetet (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság) 1973-ban alapították a...

SWIFT kód

A SWIFT kód vagy más néven BIC kód egy olyan azonosító, melynek fő célja a különböző pénzintézetek nemzetközi beazonosítása.  A SWIFT kód, BIC kód funkciója és használata SWIFT/BIC kódra jellemzően nemzetközi utalás során lehet szükségünk a könnyű beazonosíthatóság érdekében. Előfordul, hogy a nemzetközi bankszámlaszám, az IBAN, előtagjaként használják. Továbbá ezen kódok segítségével azonosíthatóak a különböző...

Szabad felhasználású hitel

A szabad felhasználású hitel, olyan pénzügyi kölcsön, ami ahogy a neve is jelzi, szabadon bármire felhasználható.  Igénylése a meghatározott célú hiteleknél gyorsabb, mivel a banknak nem kell ellenőrizni és elbírálni a hitel felhasználását. Legtöbbször használati tárgyak, tartós fogyasztási cikkek, szolgáltatások vásárlására, illetve felújítás, vagy javíttatás céljából veszünk fel.    Miután a szabad felhasználású hitelek legtöbb...

Számlapénz

A számlapénz, egy a számlavezető bank által végrehajtott jóváírás a számlatulajdonos bankszámláján. Egyszerre jelképezi a számlatulajdonos bankkal szembeni követelését és a bank részéről a tartozás elismerését. Manapság az összpénzmennyiség jelentős része számlapénz. Mi a pénz? A történelem során számos különböző vagyontárgy töltött be pénz funkciót, így a pénz elsősorban nem megjelenési formája vagy fizikai tulajdonságai...

Számlatükör

A számlatükör a könyvelés egyik segédeszköze, amely tartalmazza a számlaosztályok, a számlacsoportok, a számlák és az alszámlák megnevezését és számát. Alapvetően a könyvelési folyamat során a hivatalos ajánlott verziót alkalmazandó, de emellett figyelembe kell venni az aktuális vállalat sajátos igényeit is. Számlatükör jelentése A számlatükör szorosan összefügg a számlakeret és a számlarend fogalmakkal. Ez a...

Számlavezetési díj

A számlavezetési díj a bankszámlaköltségek egyik alapvető eleme, melyet általában a banki tranzakciók számtól függetlenül, havi rendszerességgel kell fizetni a számla nyilvántartásáért. A bankszámlához tartozó költségek minimalizálása érdekében fontos a számlavezetési díjakat felmérni a különböző pénzintézeteknél. Sok bank eltekint a számlavezetési díjtól különböző kritériumok teljesülése esetén, például, ha a havi forgalom elér egy bizonyos összeghatárt....

Származtatott befektetési alap

A származtatott befektetési alap olyan befektetési alap, amely befektetési politikája megengedi a származtatott ügyletek tartását.  A származtatott ügylet, vagy más derivatíva olyan termék, melynek árfolyama valamely másik, mögöttes termék árfolyamából származik. Befektetési alap Nézzük meg először általánosságában, hogy mit is nevezünk befektetési alapnak. Egy befektetési alapot legegyszerűbben úgy képzelhetünk el, mint egy kasszát, amibe egy...

Származtatott ügylet

A származtatott ügylet – más néven származékos ügylet, derivatíva vagy származtatott pénzügyi eszköz – tőzsdén vagy tőzsdén kívüli piaci termék, melynek  árfolyama, értéke valamely másik, mögöttes termék, termékcsoport vagy referenciaérték árfolyamából, értékéből származik – neve is innen ered. Származtatott ügylet jelentése Az ügylet maga egy szerződés két vagy több fél között. A mögöttes termék lehet...

Százalékpont és százalék közti különbség

A százalék egy adott számnak a század részét jelenti, ezzel szemben a százalékpont egységnyi százalék változását jelöl. Például 40 százaléknak a 10 százalékos növekedése 44 százalékot, a 10 százalékpontos növekedése pedig 50 százalékot eredményez. A százalék és a százalékpont fogalmakkal gyakran találkozhatunk a mindennapi életben, példaként említve a leárazásokat, akciókat, banki szolgáltatásokat, hiteltörlesztéseket vagy politikai választásokat....

Személyi kölcsön

A személyi kölcsön egy szabadon felhasználható hiteltípus, amely általában fix kamattal rendelkezik, és a legtöbb esetben maximum 10 millió forintos összegben folyósítják. A személyi kölcsönre való jogosultság legfontosabb feltétele a stabil jövedelem. Személyi kölcsön jelentése A személyi kölcsön egy szabadon felhasználható, ingatlanfedezet és kezes nélküli hitel. Minimálisan pár százezer forintot, maximálisan 10 millió forintot lehet...

Szén-dioxid kvóta

A szén-dioxid kvóta a szén-dioxid kibocsátás csökkenése érdekében országonként vagy vállalatonként meghatározott korlátozás. A kvótákkal lehet kereskedni is, ezt kibocsátáskereskedelemnek nevezik. A kibocsátott kvóták mennyiségének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy kellően alacsonyak legyenek a globális felmelegedés hatásainak csökkentéséhez. Azonban a túl alacsony szint az üzleti költségek növelése révén gazdasági lassulást okozhat.   Mivel nem minden...

Szocho (Szociális hozzájárulási adó)

A szociális hozzájárulási adó (röviden: szocho) egy hazai adónem, amely a magánszemélyek jövedelmének különféle formái – például munkabér és osztalék – után kerül megfizetésre.   Július elsejétől a bankbetétek, a vállalati kötvények, az innentől kezdve vásárolt befektetési jegyek és egyes, befektetéssel kombinált életbiztosítások, illetve a kriptopénzek hasznára is 13 százalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetni...

Tartós befektetési számla

A Tartós Befektetési Számla vagy Szerződés, röviden TBSZ, egy olyan, a legtöbb pénzintézet kínálatában szerepelő befektetési számla, melyet 3, illetve 5 év után adóengedmény, illetve adómentesség illet. A nulladik évben van lehetőség feltölteni a betétet. 3 év után 10%, 5 év után 0% a kamatadó. Ám ez csak abban az esetben jár, ha az adott...

Technikai elemzés

A technikai elemzés során az adott értékpapír vagy index árfolyam vagy volumen idősorainak segítségével készítenek előrejelzéseteket a befektetők.   A grafikonok vizsgálata elsősorban rövid távú trendek becslésére alkalmas. Fő eszközei a különböző típusú grafikonok, trendek, támaszok, ellenállások, alakzatok és mozgóátlagok. Egy önállóan és univerzálisan alkalmazható módszer, amely nem igényli a vállalatok fundamentumainak ismeretét. Segítségével a...

THM

A THM, azaz Teljes Hiteldíj Mutató mértéke azt fejezi ki, hogy hitelfelvétel esetén egy év alatt a tőkén felül mekkora összeget kell visszafizessen az adós. Magyarországon a mutató értékének feltüntetése minden hitelező számára kötelező  lakossági hitelek hirdetése esetén. Az adott hitel költségeit nem csupán a hitel kamata adja, ezért érdemes a THM-et használni különböző hitelek összehasonlítására, mely mutató...

Tőke

A tőke egy tág kifejezés, amely leír minden olyan dolgot, amely értéket vagy hasznot jelent tulajdonosának. Ez jelenthet például egy gyárat és a gépeket, szellemi tulajdont, szabadalmakat, vagy akár egy vállalkozás vagy egyén pénzügyi eszközeit. A vállalkozások az áruk és szolgáltatások előállítási költségeinek fedezésére használják a tőkét profitszerzés céljából. A klasszikus közgazdaságtan szerint az alapvető...

Tőkeáttétel

A tőkeáttétel a saját tőke és az idegen tőke aránya. Megmutatja, hogy egy befektető vagy egy vállalat milyen arányban támaszkodik idegen forrásra. Tőkeáttétel jelentése A fogalmat mind a befektetők, mind a vállalatok használják. Befektetői szemmel nézve a tőkeáttétel egy olyan befektetési eszköz, amely kölcsönvett pénz felhasználásával növelheti a befektetés potenciális megtérülését. Emellett egy vállalat által...

Törlesztőrészlet

A törlesztőrészlet a visszafizetendő hitel azon része, melyet meghatározott periódusonként (álltalában havonta) kötelező a hitelező felé fizetni az adósnak. A törlesztőrészlet abban a devizában van meghatározva, amiben az ügyfél felvette a hitelt. Általában három részből áll: tőketartozás, kamat és kezelési költség. A tőketartozás azt a pénzösszeget jelenti, amit hitelként felvettünk. A kamat a banktól kölcsön...

Tőzsde

A tőzsde egy piac, ahol értékpapírokkal, árukkal, származtatott termékekkel és más pénzügyi eszközökkel kereskednek a kereslet és a kínálat viszonyai által meghatározott árfolyamon. Tőzsde jelentése A tőzsde elsődleges célja a tisztességes és rendezett kereskedés. A vállalatok tőzsdék segítségével tudnak tőkét bevonni a részvényeik eladásán keresztül. A tőzsdéken lezajló árfolyammozgásokból következtetni lehet a gazdaság állapotára. A...

Tőzsdeindex

A tőzsdeindex egy piac, vagy instrumentum alapvető mozgásáról folyamatosan tájékoztatást nyújtó mutató. Részvényeknél általában árfolyamindexről, kötvényeknél hozamindexről beszélhetünk.  Tőzsdeindex jelentése A tőkepiaci indexek olyan mutatószámok, amelyek többféle befektetési eszköz (például egy részvény csoport, különböző kötvények vagy devizák) átlagos árváltozását mutatják. A tőzsdeindex pedig a valamelyik tőzsdén forgó részvényeknek, illetve általában azok közül csak a fontosabb...

Transzferár

A transzferár egy adott vállalat saját részlegei között történő adásvételkor alkalmazott ár. Transzferár jelentése Termékek adásvétele megtörténhet anélkül is, hogy a piacra kerülnének, például egy vállalat részlegei között is sor kerülhet árú és pénz cseréjére. Ezekben az esetekben szükség van a transzferár meghatározására. Többek között azért, hogy a pénzügyi beszámolókban az egyes részlegek teljesítményét rögzíteni...

Tranzakciós díj

Tranzakciós díj alatt azokat a pénzben felmerült kiadásokat értjük, amelyek egy adott ügylet lebonyolításakor felmerülnek. A kifejezés utalhat banki átutalás költségeire, valamilyen ügynök jutalékaira, de a döntést segítő információk beszerzésének költségei is ide sorolhatók. Milyen díjakat jelent a gyakorlatban? A tranzakciós költségek gyakorlati példái közé tartozik a részvényügylet teljesítéséért a tőzsdeügynöknek fizetett jutalék és a...

Tranzakciós illeték

A tranzakciós illeték a kereskedelmi banki, illetve egyéb pénzügyi szolgáltató által nyújtott átutalási, készpénzfelvételi, bankkártyás fizetési, beszedési megbízási, készpénzkifizetési, pénzváltási, készpénzátutalási, kölcsöntörlesztési szolgáltatásokat és a szolgáltató jutalék- és díjbeszedését terheli. Tranzakciós illeték jelentése Mértéke jelenleg 0,3 százalék, műveletenként maximum 10 000 forint. A 20 000 forint alatti műveleteket az illeték nem terheli. Emellett a 20...

Treasury

A treasury egy vállalati egység melynek elsődleges célja, a mindennapi üzleti tevékenységéhez szükséges összeg biztosítása, anélkül, hogy a túl sok nem befektetett összeg miatt a vállalat jövedelemtől esne el. Treasury jelentése A treasury kiemelkedő szerepet játszik a vállalkozás pénzügyi egészsége és sikere szempontjából. A részleg magában foglalja a pénz és a pénzügyi kockázatok kezelését egy...

Trendvonal

A trendvonal a technikai elemzés egyik eszköze. Trendvonalak és árfolyamgrafikonok segítségével a tőzsdei kereskedők  következtetni tudnak az árfolyam mozgásának jövőbeli irányára és sebességére. Amennyiben a trend változását szeretnénk elemezni, úgy a trendvonalat emelkedő trendben az árfolyamingadozás mélypontjaira illesztve húzzuk meg, csökkenő trend esetén pedig a csúcspontok felett. Trendvonalak elemzésével jelezni lehet, ha a hosszú távú...

Tröszt

A tröszt egy azonos termelési ágakban tevékenykedő vállalatokat tömörítő szervezet. Célja a piac feletti kizárólagos uralom megszerzése. A tröszt jelentése Eredetileg az Amerikai Egyesült Államokban a monopóliumellenes jogi szabályozás megkerülésére kialakított vállalati formát jelent. Lényege, hogy a részt vevő vállalatok létrehoznak egy közös irányító központot, amely önálló jogi személy. A szó eredete A kifejezés az angol...

Tulajdoni hányad

A tulajdoni hányad az a mutató, amely meghatározza, hogy a tulajdonosok milyen arányban vesznek részt a társaság gazdasági és jogi életében, valamint milyen arányban részesülnek a cég által termelt profitból. Egy társaság tulajdonosai a részvényesek. Tulajdonosként a részvényesek tulajdoni hányaddal rendelkeznek a társaságban. A tulajdonjog megosztása azonban kockázattal jár. Például egy cég társtulajdonosai nem biztos,...

Üzleti ciklusok

Az üzleti ciklusok a gazdaságok aggregált teljesítményére jellemző ciklikus felívelő és hanyatló periódusokat jelentik. Az üzleti ciklusok egy nemzet aggregált gazdasági teljesítményének váltakozását, vagyis növekedését és csökkenését mutatják meg. Más néven kereskedelmi ciklusnak, gazdasági ciklusnak vagy konjunktúra ciklusnak is nevezik őket. Egyik fő mutatószáma a GDP, a bruttó hazai termék változása, mely megmutatja, hogyan teljesít...

Vagyonkezelés

A vagyonkezelés egy olyan szolgáltatáscsomag, ahol az ügyfél átadja a befektetési döntések terhét egy szolgáltatónak, aki jellemzően egy diverzifikált portfólióba helyezi el a vagyonát. A vagyonkezelés tehát lényegesen szélesebb körű tevékenység a pénzügyi tanácsadásnál.   A vagyonkezelők az ügyfelek igényeit, kockázathoz való hozzáállását és egyéb kéréseit is figyelembe veszik annak érdekében, hogy a befektetési formák...

Vállalati akvizíció

Akvizíciónak nevezzük, amikor egy társaság részesedést szerez egy másik társaságban azért, hogy annak döntéshozatalába és irányításába beleszólhasson. Akvizíció történhet például piacszerzés, technológia megszerzése vagy versenytárs felvásárlása céljából. Hogyan mehet végbe akvizíció? Egy akvizíció kétféleképpen mehet végbe: baráti és ellenséges módon. Baráti akvizíció A felvásárló vállalattal a felvásárolt vállalat menedzsmentje együttműködik, így az akvizíció folyamata –...

Vállalati kötvény

A vállalati kötvény olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet vállalatok bocsájtanak ki. A vállaltnak ez egy lehetséges módszere tőkebevonásra. A kötvényt kibocsátó vállalat kötelezettséget vállal a befektetővel szemben, hogy a kötvényen megjelölt pénzösszeget, a kötvény névértékét az előre meghatározott feltételek és időpontok szerint kamatokkal együtt visszafizeti. A vállalati kötvényhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak Kibocsátónak nevezzük azt a...

Változó költség és fix költség

A fix költség mértékére nincs közvetlen hatással a vállalat termelésének volumene, míg változó költség összértéke a termelési mennyiséggel együtt változik. A fix költségek közé tartozik például a közmű szolgáltatások díja vagy az adminisztrációval foglalkozó munkaerő bére. Tehát az olyan kiadások, amelyek nem függ az előállított termékek mennyiségétől, hiszen ezeket attól függetlenül minden időszakban meg kell...

Value Investing, Értékalapú befektetés

A value investing, vagyis az értékalapú befektetés lényege, hogy eltérés van egy adott vállalkozás valós és piaci értéke között, a befektető pedig ezt az eltérést használja ki. Alapfeltevése, hogy a piac nem hatékonyan és nem a valós értékének megfelelően árazza be a részvényeket. Az értékalapú befektető olyan részvényeket vásárol melynek piaci ára alacsonyabb, mint annak...

Valuta

A valuta egy külföldi gazdaság hivatalos, kézzel fogható fizetőeszköze. Az elnevezés takarhat eurót, dollárt, jent, vagy akár forintot is, attól függően, hogy melyik gazdaságból nézzük. Minden országnak megvan a saját fizetési eszköze, melyben minden más jószág, szolgáltatás, és tranzakció elszámolásra kerül. Azonban minden idegen pénznem szintén a jószág, azon belül a pénzeszköz kategóriába esik; gyűjtőnévvel...

Viselkedési közgazdaságtan

A közgazdaságtanon belül a viselkedési közgazdaságtan egy viszonylag új, feltörekvő tudományterület, amelynek fő célja, hogy a közgazdaságtudomány ismereteit a pszichológia és egyéb társadalomtudományok tanaival ötvözve jobban megértse az emberek gazdasági döntéseit és adekvátabb előrejelzéseket és tanácsokat szolgáltasson. A tudományterület legitimitását sokáig megkérdőjelezték és sok kritikát is kapott, ám az utóbbi időben magas népszerűségnek örvend. Elterjedtsége...

Volatilitás

A volatilitás a befektetés kockázatának mérőszáma. A befektetés kockázatát a hozamának szórásával mérjük, amelyet egyszerűsítve a hozamának átlagától mért átlagos eltéréseként lehet definiálni. A magasabb volatilitás gyorsabban, nagyobb kilengésekkel változó árfolyamot jelent, ami legtöbbször a magasabb potenciális hozammal is párosul. A volatilitás mérése A volatilitás klasszikus mérésére a matematikai szórás módszerét alkalmazzák a tőkepiacokon. A...

WACC

A WACC, Weighted Aerage Cost of Capital, magyarul súlyozott átlagos tőkeköltség, egy olyan mutató, mely a vállalat finanszírozásáról ad egy általános képet, úgy, hogy akülönböző finanszírozási elemek költsége és hozama, mint például idegen és saját tőke, súlyozottan és arányosan kerülnek kiszámításra. A tőke költségének fogalma A tőke költségének fogalma két oldalról, a vállalkozás szempontjából és...

WTO – Kereskedelmi Világszervezet

A WTO (Word Trade Organization) egy 1995-ben létesült nemzetközi szervezet, melynek célja a nemzetközi kereskedelem támogatása, liberalizálása. A magyarul Kereskedelmi Világszervezetként emlegetett szervezet a még Bretton Woods-i rendszer részeként életre hívott Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) utódjaként létesült. Tevékenysége során küzd a protekcionista politikákkal, célja a vámok csökkentése, illetőleg megszüntetése. Továbbá a külkereskedelmi viták...

X-generáció

Az X-generáció tagjai közé általában az 1965 és 1980 között született nemzedéket soroljuk, de az évszámok kissé eltérhetnek a különböző beosztások szerint. Az X-generáció mind népességét, mind vagyonát tekintve alul reprezentált az őket megelőző baby bommerekhez, illetve az őket követő Y-generációhoz képest. Ennek megfelelően csekély társadalmi és politikai hatalommal is rendelkeznek. Jellemző rájuk a felelősségteljes...

Z-generáció

A Z-generáció tagjainak az 1996 és 2012 között született személyeket tekintjük. Az Y-generáció, vagy más néven ezredfordulósok generációját követik és az alfa-generációt előzik meg. Tagjaira jellemző, hogy digitális bennszülöttként jöttek a világra, napjaik meghatározó részét elektronika és digitális eszközök használatával töltik. Fogyasztásukról elmondható, hogy általában fontosabb számukra a hozzáférés, mint a tulajdonlás, illetve hogy fontos...

Zrt. – Zártkörűen működő részvénytársaság

A zártkörűen működő részvénytársaság, vagy rövidítve zrt. a részvénytársaságok egyik formája. Tagjai a részvényesek, akik korlátolt felelősséggel bírnak, maga a társaság pedig jogi személynek tekintendő. Legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Működését az alapszabályban rögzítettek határozzák meg. Legfőbb ügyviteli szerve az igazgatóság, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg. Zártkörűen működő részvénytársaság alapításához legalább 5 millió forint...