Értékpapír-kölcsönzés

Az értékpapír-kölcsönzés egy olyan folyamat, amely során a tulajdonos időlegesen a kölcsönvevő fél részére bocsátja valamely értékpapírját. A kölcsönvevő fél köteles kölcsönzési díjat fizetni a kölcsönadó félnek, vagyis az eredeti tulajdonosoknak. A kölcsönzési díj addicionális jövedelem a kölcsönadónál, kölcsönvevő pedig felhasználhatja saját céljaira az adott értékpapírt. A piac egésze számára jelentős likviditást biztosít az értékpapír-kölcsönzés.

Értékpapír-kölcsönzés
Biztosítékok

A biztosítékok olyan eszközök, melyek a  hitel fedezetéül szolgálnak. A biztosíték lehet ingatlan, ingó vagyoni, illetve személyi biztosíték. Előbbi kettő esetén a hitel törlesztésének elmulasztása esetén a hitelt nyújtó a biztosítékul elfogadott eszközt értékesítheti, hogy ezáltal csökkentse veszteségét. Személyi biztosítások esetén más személy lesz köteles törleszteni a felvett hitelt, amennyiben a főadós ezt elmulasztja. Biztosítékok

Biztosítékok
RMAX index

Az RMAX index egyike az Államadósság Kezelő Központ által számított indexnek, mely a rövid lejáratú magyar állampapírok árfolyamának nyomon követését segíti. Az indexkosárban 105 nap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású magyar államkötvények és forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek szerepelnek. Jelentőségét a magyar pénzpiaci alapok körében betöltött gyakori referenciaindex szerepének köszönheti. Az index hivatalos magyar

RMAX index
ROE (Return on Equity)

A ROE mutató az angol Return on Equity kifejezésből származik, magyarul sajáttőke-arányos megtérülés vagy sajáttőke-arányos jövedelmezőség néven emlegetjük. A mutató egy vállalat profittermelési hatékonyságáról nyújt információt, vagyis arról, hogy egységnyi saját tőkére vetítve mekkora jövedelemtermelésre képes az adott vállalat. ROE számítása A ROE számítása során az adott időszaki eredmény kerül leosztásra az adott időszaki átlagos

ROE (Return on Equity)
ROI (Return on Investment)

A ROI mutató az angol Return on Investment kifejezésből származik, magyarul befektetésarányos megtérülés néven emlegetjük. A mutató egy egységnyi befektetés megtérüléséről nyújt információt. Segítségével megállapítható, hogy az adott vállalat milyen hatékony befektetéseket eszközöl. ROI számítása A mutató számítása többféle képlet szerint történhet. A leggyakrabban használt szerint a befektetéssel összefüggésbe hozható bevételek jelenértékéből kell kivonni a

ROI (Return on Investment)