Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank egyedülálló pénzügyi intézményként van jelen a magyar gazdaságában, ahol a készpénz előállításáért, a jegybankpénz mennyiségének szabályozásáért, bankközi fizetésekért, és a pénzügyi intézmények felügyeletéért felel.Az MNB élén a köztársasági elnök által kinevezett jegybankelnök áll hatéves mandátummal. Az elnök alatt két alelnöke áll, szintén hatéves megbízási idővel. A magyar jegybank 1924 óta létezik

Magyar Nemzeti Bank
Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás az a folyamat, mely során az örökösök között jogosan szétosztásra kerül az elhunyt által hátrahagyott vagyon. Az eljárás gyakran akár évekig is elhúzódhat főleg, ha az örökösök között nincs egyetértés. Ebben a cikkben összeszedtük, hogymit érdemes tudni a folyamat fő lépéseiről,hogyan járulhatunk hozzá, hogy ez a lelkileg is megterhelő időszak mihamarabb, konfliktusmentesen

Hagyatéki eljárás
Ökonometria

Az ökonometria a közgazdaságtan egyik részterülete, amely a matematika és a statisztika eszköztárát használja fel. A matematika területéről leginkább a valószínűség-számítást veszi át, a statisztika területéről pedig az idősorok elemzését és a regressziószámítást. Az ökonometria célja a gazdasági, társadalmi modellek, folyamatok empirikus úton történő vizsgálata, valamint korábbi adatok alapján a jövőbeli trendek előrejelzése. A közgazdászok

Ökonometria
Információs aszimmetria

Az információs aszimmetria a rendelkezésre álló információ egyenlőtlen elosztása a piac ellentétes oldalán álló szereplők között. Gyakori következménye, hogy az egyik fél helyzeti előnyt élvez a másik féllel szemben. Információs aszimmetria akkor áll fenn, ha a tranzakcióban részt vevő felek egyike több, vagy pontosabb információval rendelkezik, mint a másik. A tranzakció lehet adásvétel, ahol például

Információs aszimmetria
Országos Fordító És Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) hiteles fordítások készítésével, fordításhitelesítéssel, hiteles másolat kiadásával, nem hiteles, kereskedelmi jellegű fordítások, lektorálások készítésével és tolmácsolási tevékenységgel foglalkozó állami intézmény. Tulajdonosi jogait az Igazságügyi Minisztérium gyakorolja. Az OFFI története Az OFFI 1869. március 25-én alakult meg, amikor is a magyar királyi miniszterelnökség egy központi fordító osztályt állítatott fel.

Országos Fordító És Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)