Adó

Az adó egy kötelező jellegű jövedelemátengedés az állam számára, amely közvetlen ellenszolgáltatással nem jár.

A bevételeket az államháztartás a kiadásainak fedezésére fordítja. Terhét az adóalany viseli. Nyomon követhetősége érdekében az adófizetők egyedi adószámmal rendelkeznek, az adófizetési kötelezettség mértéke az adóalap és az adókulcs szorzataként, vagy konkrét adóösszeg alapján kerül kiszámolásra.

Adó fajtái

Az adókat több szempont szerint is csoportosíthatjuk

Tárgyuk szerint a következő csoportokat különböztethetjük meg:

  • A jövedelemtípusú adók a vállalkozások (például társasági adó) és magánszemélyek (például személyi jövedelem adó) jövedelmeit adóztatják.
  • A termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan megemlíthetjük az Általános Forgalmi adót, a Jövedéki adót vagy a Népegészségügyi termékadót, amelyek mind a termék vagy szolgáltatás árába épülnek bele.
  • A vagyontípusúak tárgya a gazdasági szereplők olyan értékei, mint az ingatlan (például építményadó) vagy a gépjármű (például gépjárműadó).

Az adót terhelő gazdasági szereplő alapján beszélhetünk közvetlen és közvetett adóról, attól függően, hogy ki fizeti az adóhatóság számára az adókötelezettséget.

  • Közvetlen adó esetén a befizetőt terheli az államnak fizetendő összeg (például Társasági adó),
  • közvetett adónál ellenkezőleg (például az Általános forgalmi adó a fogyasztót terheli, de a kereskedő fizeti be a hatóság számára, hiszen bele van építve a termék árába).

Az adókulcs - tehát az adóalap azon hányada, amennyit tényleges be kell fizetni - lehet lineáris, progresszív, vagy degresszív.

  • Amennyiben lineáris az adókulcs, a jövedelem nagyságától függetlenül azonos százalékú adót kell fizetni.
  • Progresszív adókulcs esetén a jövedelem növekedésével növekszik a fizetendő összeg hányada.
  • A degresszív adó ennek ellentéte, magasabb jövedelemből egyre kisebb hányadot kell befizetni, a jövedelem növekedésével csökken az adókulcs.

Célja, felhasználása

Az adók közvetlen ellenszolgáltatást nem biztosítanak, céljuk alapvetően a közfeladatok finanszírozása. Adóztatási jog alapján megkülönböztetünk központi és helyi (illetve vegyes) adókat. A központi adókat az állam adótörvények alapján veti ki, a központi költségvetés bevételeinek nagy hányadát képezik. A helyi adókat törvényes keretek között az önkormányzat képviselő testülete határozza meg, felhasználásuk szintén helyi hatáskörön belül valósul meg.

Adófizetés Magyarországon

Magyarországon az adófizetés elszámolása önkéntes alapú adóbevallással történik. A fizetendő összeg 1 százalékát minden évben lehetősége van az adófizetőnek egy civil szervezet, valamint további 1 százalékát pedig egy vallási közösség számára felajánlani.

Melyik szervezet felelős itthon az adók befizetésének ellenőrzéséért? Olvassa el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló cikkünket is!