Adóalap

Az adóalap az a jövedelem, amely után az adófizetők kötelesek az állam számára adót fizetni.

Adóalap jelentése

Az állam adót szed be költségeinek fedezésére. Az adófizetési kötelezettség meghatározásának két módja van. Lehetséges egyszerűen a konkrét összeg meghatározása, vagy az adóalap egy bizonyos százalékának, az adókulcsnak a megadása. A többek között pénzügyi instrumentumokból, ingó és ingatlanvagyonból származó jövedelmek értékét, azaz az adóalapot az adókulccsal megszorozva megkapjuk azt az összeget, amelyet ténylegesen be kell fizetni adóként.

Fizetendő adó = adóalap x adókulcs

Például a személyi jövedelemadó esetében ez azt jelenti, hogy a jövedelem összegét megszorozzuk az adónemhez tartozó 15 százalékos adókulccsal. Értéke így 100.000 forint jövedelem után 100.000*0,15=15.000 forint lesz.

Adókötelezettség viszonya az adóalappal és adókulccsal

A fizetendő adó mértékét az adóalap is meghatározza, hiszen egy adott százalék teljesen más adókötelezettséget jelent 10.000 és 100.000 forintos jövedelem esetében. Emellett meghatározó az adókulcs értéke is. Az adókulcs lehet lineáris, progresszív, vagy degresszív. Amennyiben lineáris, a jövedelem nagyságától függetlenül azonos százalékú adót kell fizetni. Ha progresszív, akkor a jövedelem növekedésével növekszik a fizetendő adó hányada. A degresszív adó a progresszív ellentéte, magasabb jövedelemből egyre kisebb hányadot kell befizetni, a jövedelem növekedésével csökken az adókulcs.

Adóalapot növelő és csökkentő tételek

A különböző szabályok alapján meghatározott adónemek és adóalapok összetett rendszeréből fakadóan érdemes az adófizetőnek elsődlegesen a saját iparágára vonatkozó szabályokat megismernie és azoknak megfelelnie. Az adóalap értékét több tényező is módosíthatja, a lehető legkedvezőbb fizetendő adókötelezettség érdekében érdemes részletes ismeretük. A vállalati szférában első sorban a társasági adó esetén állnak fenn módosító tényezők. Az adó alapját növelő tétel lehet például a terv szerinti vagy terven felüli értékcsökkenés, a várható kötelezettségekre, és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék. Az adóalapot csökkentő adókedvezmények között említhető például az őstermelői kedvezmény.

Hogyan csökkenthető a munkabér után fizetendő személyi jövedelemadó alapja? Olvassa el a bruttó és a nettó bér közötti különbségről szóló cikkünket is!