Adóbevallás

Az adóbevallás egy önkéntes nyilatkozat, amelynek keretében az adó terhét viselő személy vagy vállalat nyilatkozik az adókötelezettségéről.

Adóbevallás jelentése

Az adórendszer által megállapított adókötelezettségek alapján az adóbevallások évente készülnek. Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bizonyos esetekben előre elkészíti az adóbevallások tervezetét, amelyeket postai, vagy elektronikus úton lehetséges jóváhagyni. Fontos, hogy minden szükséges elemet tartalmazzon a kimutatás. Leadásának menetét a jelenleg is hatályos 2017. évi CL az adózásról szóló törvény részletezi.

Tudta, hogy a befektetése hozama után is szükséges adót fizetnie? Mennyi pontosan a kamatadó? Olvassa el erről szóló cikkünket is!

Tartalma

Az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adózó az adóbevallásban az azonosításhoz szükséges adatok mellett az azonosító számát is köteles feltüntetni. Az adózó a bevallás adatait (egyes tételek kivételével) ezer forintra kerekítve, ezer forintban köteles feltüntetni.

Adóbevallás leadása

Az adóbevallásról az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon is van lehetőség nyilatkozni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által előírt bevallási határidő erre a formára is érvényes. Az adó megfizetése vagy költségvetési támogatás igénybevétele nem helyettesíti az adóbevallásnak a benyújtását. Ezen esetek nem mentik fel az adózót a nyilatkozás kötelessége alól. Az adóbevallást, illetve az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot a nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő ellenjegyezheti. A havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig, az évközi bevallást a negyedévet követő hó huszadik napjáig kell az adóhatósághoz benyújtani. Az éves adóbevallás határideje általánosan az adóévet követő év február huszonötödik napja. Az adórendszer komplexitásából adódóan több adózásra vonatkozó különös rendelkezés is módosíthatja az adóbevallás feltételeit.