Adóhatóság

Az adóhatóság egy kormányzati szerv, melynek feladata az adózási folyamatok felügyelete, az adókötelezettség megszabása, valamint az adófizetők számontartása és az adó beszedése.

A jogszabályok rendelkezései szerint saját hatáskörben jár el, és ezáltal képviseli az államot. Az adózás közérdekű jellegéből adódóan a hatóság a mulasztásokat és fizetési kimaradásokat követően akár szankciókat is alkalmazhat (mint például üzlethelyiségek bezáratása, bírságok alkalmazása). Magyarország legfőbb adóhatósági szerve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Adóhatóság hatásköre

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség összevonásával jött létre 2011-ben. A központi költségvetési szerv és kormányrendeletben kijelölt miniszter irányítása alatt működik.

A NAV több körben is tevékenykedik. Hatásköréhez tartoznak

  • az adóigazgatási,
  • vámhatósági,
  • jövedéki igazgatási,
  • bűnmegelőzési és bűnüldözési,
  • rendészeti és igazgatási jogkörök is.

Az adóhatóság az adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén, illetve a büntetőeljárásról szóló törvény által hatáskörébe utalt bűncselekmények vonatkozásában komoly szankciókat szabhat ki, amelyek nem csupán pénzügyi jellegűek lehetnek. Retorziók mellett azonban a méltányosság is helyet kap, mivel fennáll (speciális esetekben) az adó csökkentésének, részletek fizetésének, vagy akár a fizetések halasztásának lehetősége is.

Az adóhatóság feladatai széleskörűek:

  • A NAV adóigazgatási jogkörében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, tájékoztatást ad és adatot szolgáltat az illetékes helyi szerveknek.
  • Ellátja a köztartozás végrehajtásával, és az egyéb kötelező befizetésekkel kapcsolatos, az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat.
  • Elvégzi az állami garanciával kapcsolatos feladatokat, nyilvántartja a munkáltatók által foglalkoztatottak adatait.
  • Ezeken felül a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a kényszertörlési eljárásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a hatáskörébe tartozó jogszabályban meghatározott feladatokat is végez.

Az adóhatóság ellenőrzi a lakosság által beadott adóbevallásokat is. Mit kell tartalmaznia ezeknek a nyilatkozatoknak? Olvassa el erről szóló cikkünket is!

Magyarország adóhatósági szervei

Magyarországon állami és önkormányzati adóhatóságok működnek. Előbbi csoportba tartozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség. Az utóbbira példa az önkormányzati jegyző.