Adókulcs

Az adókulcs a fizetendő adónemekhez rendelt százalékos érték, amely meghatározza, hogy a jövedelemtípusnak (az adózás alapjának) mekkora részét köteles az adó alanya befizetni az állam részére.

Adókulcs jelentése

Többek között az infrastruktúra, az egészségügy és az oktatás fenntartására az állam adót szed be költségeinek fedezésére. Az adófizetési kötelezettség meghatározásának két módja van. Lehetséges egyszerűen a konkrét összeg meghatározása, vagy az adóalap egy bizonyos százalékának megadása. Az utóbbi esethez tartozik az adókulcs fogalma.

Adókulcs fajtái

Annak függvényében, hogy az adóalap növekedésével párhuzamosan hogyan változik az értéke, lehet lineáris, progresszív vagy degresszív. Amennyiben lineáris, a jövedelem nagyságától függetlenül azonos százalékú adót kell fizetni. Progresszív adókulcsok esetében a jövedelem növekedésével növekszik a fizetendő adó hányada. A degresszív adó ennek ellentéte, magasabb jövedelemből egyre kisebb hányadot kell befizetni.

Adókötelezettség kiszámolása

Az adókulcsot százalékos értékben szokás meghatározni. Az adózás alapja lehet bérből vagy befektetésből származó jövedelem (osztalék, kamat) vagy befektetésekből származó tőkenyereség. A fizetendő adó értékét úgy kaphatjuk meg, hogy az adóalapot és adókulcsot megszorozzuk egymással. Személyi jövedelemadó esetében ez például azt jelenti, hogy a jövedelem összegét megszorozzuk az adónemhez tartozó 15 százalékos adókulccsal. Értéke így például 100.000 forint jövedelem után 100.000*0,15=150.000 forint lesz.

Fizetendő adó = adóalap x adókulcs

Magyarország adórendszerének adókulcsai

Magyarország adórendszerében számos adó mértéke adókulccsal kerül meghatározásra. A munkáltatót terhelő adók közül a szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) az adó alapjának 13 százaléka. A munkavállalót pedig a 15 százalékos személyi jövedelem adó (SZJA) terheli.

A fogyasztókat terhelő általános forgalmi adó (ÁFA) mértéke az adó alapjának 27 százaléka, egyes kedvezményes termékek és szolgáltatások (például egyes gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, kémiai anyagok, hústermékek) esetén viszont kedvezményes adókulcs, az adó alapjának 18 vagy 5 százaléka került meghatározásra.

A vállalkozók jövedelmük után 9 százalék társasági adót (TAO), vagy a 11 százalék kisvállalkozási adót (KIVA) fizetnek be adó formájában, a fizetendő adó függ a vállalat méretétől, bértömegétől, nyereségétől és egyéb tényezőktől.