Adózott eredmény

Az adózott eredmény egy vállalat nyereségének és eredményességének a mérőszáma, amelyet számviteli szabályok alapján határoznak meg.

Egy adott üzleti év adózás előtti eredményét az üzleti tevékenységek és pénzügyi eredmények összegéből kapjuk meg, amelyből az adófizetési kötelezettséget levonva kapjuk meg az összegét. Értéke, tehát megegyezik az adóalany nettó jövedelmével. Ha felvett értéke pozitív, akkor nyereségről, ha negatív, akkor veszteségről beszélhetünk.

Adózott eredmény könyvelése

A vállalatok számára kötelező bizonyos pénzügyi beszámolók elkészítése, hiszen a külső érintettek, például hitelezők és befektetők is tudni szeretnének a vállalat pénzügyi teljesítményéről. Az egyik ilyen kötelezően elkészítendő összegzés, az eredménykimutatás, melynek része az adózott eredmény is. Ezen kívül megjelenik a mérlegben is, a saját tőke részeként.

Az eredménykimutatás, amelynek utolsó sora az adózott eredmény, az alábbi módon néz ki.

MegnevezésTárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
X. Adófizetési kötelezettség
D. ADÓZOTT EREDMÉNY

Értéke tehát úgy számítható ki, ha az adózás előtti eredményből kivonjuk az adófizetési kötelezettség értékét. Az adózás előtti eredmény kiszámításához pedig a költségek és a ráfordítások összevetésére van szükség. Az adózott eredmény kiszámításához nem csak a főtevékenységből származó bevételeket (egy autógyártó esetén például az autók eladásából származó összeg) kell figyelembe vennünk, hanem a pénzügyi bevételeket is (például kamatbevétel, értékpapírokon elnyert hozam).

Adófizetési kötelezettség mértéke

A vállalkozásoknak az adott évi eredményük után társasági adót kell fizetniük, amely mértéke jelenleg 9 százalék. Az adóalapot tehát ebben az esetben az adózás előtti eredmény képzi, ezt kell megszoroznunk 0,9-cel, hogy megkapjuk az állam részére kifizetendő társasági adó mértékét. Az adózás előtti eredmény és az adófizetési kötelezettség különbsége az adózott eredmény.

Az adónemek és adóalapok összetett rendszeréből fakadóan érdemes az adófizetőnek elsődlegesen a saját iparágára vonatkozó szabályokat megismernie és azoknak megfelelnie. Az adóalap értékét több tényező is módosíthatja, a lehető legkedvezőbb fizetendő adókötelezettség érdekében érdemes részletes ismeretük. A vállalati szférában első sorban a társasági adó esetén állnak fenn módosító tényezők. Az adó alapját növelő tétel lehet például a terv szerinti vagy terven felüli értékcsökkenés, a céltartalék a jövőben várható kötelezettségekre, és költségekre. Az adóalapot célzó adókedvezmények terén felmerül például az őstermelői kedvezmény. Minél több adókedvezményre jogosult valaki, annál kevesebb lesz az adókötelezettsége és így magasabb marad az adózott eredmény.