Akkreditív

Az akkreditív keretében a vevő (megbízó) bankja visszavonhatatlan fizetési ígéretet tesz az eladónak (kedvezményezett), feltéve, hogy a megfelelő okmányokat megkapja.

Akkreditív jelentése

Az okmányos hitelezésnek is nevezett jogügyletben bizonyos feltételek mellett a bank kötelezettséget vállal ügyfele felé. Egyik fő feltétele az előírt okmányok benyújtása. Azért van erre szükség, mivel a bank a felek közötti tranzakció sikerességétől függetlenül, az akkreditívben meghatározott dokumentumok bemutatása esetén köteles fizetni. Ez a feltétel fordított esetben is igaz. A bank nem köteles fizetési kötelezettségét teljesíteni, amennyiben az előírt dokumentumok bemutatása nem valósul meg. Ez az ügylet az áruszállítás, a szolgáltatás, az anyagi értéket képviselő jog kiegyenlítésének egy módja. A fizetések biztonságos lefolyásának érdekében az ilyen típusú folyamatokra egységes nemzetközi szabályok érvényesek.

Akkreditív fajtái

Módosíthatóság szempontjából van visszavonható és nem visszavonható fajta, de – mint a szerződések esetén általában – az előbbi nem jellemző. A fizetés időpontja szerint beszélhetünk látra szóló (vagyis a dokumentumok bemutatásakor azonnali fizetéssel járó) vagy halasztott, tehát egy a dokumentumok bemutatásától eltérő, konkrét meghatározott időpontban történő fizetésű akkreditívről. Ezen felül van még lehetőség váltó elfogadását ígérő akkreditívet is létrehozni. Ebben az esetben a bank elfogadja a váltót, majd értékét annak esedékességekor megfizeti.

Speciális akkreditívek

Az akkreditívnek több speciális változata is létezik.

  • Lokális akkreditív esetén a bank hazai pénznemben köteles teljesíteni a fizetést.
  • Előzetes pénzfelvételt engedélyező akkreditívek esetén pedig a nyitó bank kijelölhet egy bankot, amely előleget fizethet és kockázatot vállalhat.
  • Átruházható akkreditívek kedvezményezettje engedélyezheti más szereplőre az ügylet összegének átszállását.
  • Készenléti akkreditívek esetén a nyitó bank kötelezettséget vállal a szerződéses kötelesség elmulasztása esetén is.
  • Feltöltődő akkreditív esetén a fizetés részteljesítések mentén, azaz több részletben történik.

Akkreditívek résztvevői

Az ügylet érinti a nyitó bankot, amely a fizetési kötelezettséget vállalja, a vevőt, az eladót, az eladó bankját, illetve a szerződés tárgyát képező például árut biztosító gazdasági szereplőt.