Alapítvány

Az alapítvány egy szervezet, amely jövedelmét az alapító okirat által előírt, valamilyen tartós célra köteles fordítani.

Kizárólag vállalkozási-gazdasági célból nem alapítható, illetve az alapítók kötelesek az alakuláskor biztosítani az alapító vagyont. Ennek a vagyonnak a felhasználási célját, módját és mértékét az alapító határozza meg. Létrejötte az alapító okirat megalkotásával válik hivatalossá.

Kialakulásának menete

Nem csupán közérdekű célra létesíthető alapítvány, feltétel azonban minden esetben, hogy a célnak tartósnak kell lennie. Az alapítványok alakulását jogszabályi keret határozza meg. Az alapítója például egy vagy több cselekvőképességgel rendelkező magyar és külföldi természetes személy, valamint jogi személy kell, hogy legyen. Létrejötte az alapító okirat elfogadásával és a tevékenység megkezdéséhez szükséges összeg (más néven alapítói vagyon) rendelkezésre bocsájtásával történik. Amennyiben alapításának menete megfelel minden feltételnek, bejegyzésre kerül a bíróság által.

Alapítvány vezetése

Vezetése kettős, hiszen a célját, szervezetét az alapító határozza meg, de az általa kijelölt vezető tisztségviselők végzik a mindennapi vezetést. A vezetőség egy testületből és egy kuratóriumból áll, melyek tagjainak kötelessége a cél megvalósulása érdekében folyó tevékenység megvalósítása, irányítása, valamint a döntéshozatal és a szerződések kötése. Az alapító nagyban meghatározza a kezdeti vagyon felhasználását, hiszen az alapító okirat megváltoztatása kizárólag az együttműködésével lehetséges, a szervezet célját viszont utólag semmilyen körülmények között sem lehetséges módosítani.