Alternatív költségek

Alternatív költségek alatt azokat a potenciális előnyöket értjük, amelyeket egy magánszemély, befektető vagy vállalkozás elmulaszt gazdasági tevékenysége során, az esetleges alternatívái közötti választásnak köszönhetően.

Alternatív költségek jelentése

Az erőforrások korlátozottsága miatt egy lehetőség választása egy (vagy több) másik alternatíváról való lemondással és ezzel együtt alternatív költségekkel jár. Ezen költségek előrejelzése nagyban elősegíti az optimális döntéshozatalt, tehát érdemes a lehetőségek potenciális költségeit és előnyeit hatékonyan felmérni. A költségek ezen típusa a pénzügyi kimutatásokban általában nem szerepel, inkább a döntéshozatali folyamatokban játszanak lényeges szerepet.

Az alternatív költségek példája

Ha például egy személy rendelkezik egy színházjeggyel, akkor dönthet, hogy eladja-e vagy elmegy megnézni az előadást. A darab megnézésének alternatív költsége az a többlet, amennyivel a színházjegy értékesítése járna. Ez esetben azt kell eldöntenie, hogy az előadás élménye vagy az adott összeg okozna számára nagyobb hasznosságot, boldogságérzetet. Ha például az előbbi pénzben kifejezve 2.000 forintot jelent a fogyasztó számára, míg az eladásból 4.000 forint folyna be, akkor az alternatív költség 4.000-2.000=2.000 forint.

A döntés szempontjából a jegy eredeti ára elsüllyedt költségnek tekinthető. Ez alatt a fogalom alatt olyan kiadásokat értünk, amelyek az adott döntéssel már nem befolyásolhatóak.

Hogyan határozhatjuk meg az alternatív költségek értékét?

A különböző gazdasági döntési alternatívák várható nyereségének különbségeként határozható meg. Ezen gazdasági döntések lehetnek különböző befektetési alternatívák, vállalati eszköztár fejlesztése vagy tőke beruházása a vállalkozásba. Valamennyi döntés esetén a lehető leghatékonyabb erőforrás-allokáció a gazdasági szereplő érdeke. Ehhez a költségek és a várható bevételek lehető legpontosabb meghatározása szükséges.

Milyen kapcsolatban áll a kockázattal?

A lehető legnagyobb profittal járó alternatívák mérlegelése esetén érdemes olyan lehetőségeket összehasonlítani, amelyek hasonló kockázattal rendelkeznek, hiszen hiába jár kisebb költségekkel egy lehetőség, ha nagyon nagy kockázattal valósul csak meg sikeresen. A döntési lehetőségek esetében felmerülő kockázatok és az alternatív költségek elemzése eltérő. Az előbbi egy projekt tényleges megvalósulását hasonlítja össze a tervezett megvalósulással, az utóbbi pedig a többi lehetőséghez képest méri az adott projekt eredményességét.

Hogyan vesszük figyelembe a befektetések esetében?

A fent említett példában az alternatív költségek összehasonlítása nem okozott nagy gondolt. Egy befektetés esetében meghatározása viszont ennél jelentősen időigényesebb, hiszen ebben az esetben a rendelkezésre álló alternatívák száma igen magas. Egy befektetés alternatív költségei közé sorolható az összes többi potenciális befektetés hozama és az adott befektetés hozama közötti különbség.