Baby boomer

A baby boomer generációba az 1946 és 1964 között születettek tartoznak.

A baby boomer kifejezés jelentése

Elnevezésük a II. Világháborút követő magas születésszámra utal, amely következtében az egyik legnépesebb generációnak számítanak a fejlett nyugati országokban. Nagy népességüknek és kedvező vagyoni helyzetüknek köszönhetően a politikailag és gazdaságilag befolyásos társadalmi csoportok közé tartoznak elsősorban az Egyesült Államokban, de Nyugat-Európában is.

A boomerezés jelensége

Generációk között nem ritka egyfajta politikai és kulturális véleménykülönbség megléte. Ezen szembenállás ikonikus alakjává Chlöe Swarbrick új-zélandi zöld politikus vált, amikor 2019-ben az egyik parlamenti felszólalása során közbe iktatta az „OK boomer” szókapcsolatot. Később ez a kifejezés mémmé vált és a generációs ellentétek tiszta leképeződésére utalt. 

Az ageism – azaz a generációs negatív megkülönböztetés – alapja a különböző társadalmi és gazdasági értékrendből fakad. A fiatalabb – leginkább millenial – generációk másféle újliberális értékekkel rendelkeznek, mely szemszögből a baby boomer generáció értékei konzervatívnak tűnnek. A boomerek lustának és felelősségvállalásra képtelennek gondolják a fiatalabb generációkat, míg a millenialok a környezetvédelem elhanyagolásával és az államadósság felhalmozásával vádolják a boomereket.

Lényeges még látni, hogy a millenial generációba tartozók tekintélyes része súlyos diákhitelekkel van megterhelve a nyugati világ egy jelentős részében, illetve tekintélyes részük számára ismert fogalom a munkanélküliség a korábbi pénzügyi válságok következményeként. Személyes nehézségeikért pedig a jelentős gazdasági és politikai hatalommal rendelkező boomer generációt okolják.

A magyar boomer generáció

Magyarország vonatkozásában a II. Világháborút követő megugró születési számot elsősorban Ratkó Anna egészségügyi miniszterségéhez szokás kötni. A tágabban értelmezett 1950-1956-os időszakban drasztikus abortusztilalom és gyermektelenségi adó volt leginkább, ami a Ratkó gyerekek kiugró népességszámával volt összefüggésbe hozható. Habár ők demográfiailag mutatnak hasonlóságokat az amerikai baby boomerekkel, azonban gazdaságilag nem áll fenn a párhuzam. A különbségek ellenére a kulturális és politikai jellegű konfliktus hazánkban is tapasztalható.

A baby boomerek szociológiai leírása

A harmincas évek gazdasági válságkezelése, illetve a II. Világháború következtében sok családalapítás elmaradt, illetve kitolódott. Az akkori időszakot gazdasági és létbizonytalanságok övezték. Ezzel szemben a világháborút követő amerikai makroökonómiai környezetet a prosperitás és a stabilitás jellemezte. Ezen környezet kedvezően hatott a családalapítási kedvre, amely meglátszódott a születésszámokon is. Az Amerikai Egyesült Államokban 1946 és 1964 között 76 millió gyermek született. Ezzel mindmáig a második legnépesebb generációnak számítanak belföldi születés alapján, azonban a jelenlegi demográfiai struktúra alapján már megelőzte őket az úgynevezett millenial (1981-1996 között született) generáció. A különbséget részben magyarázza a baby boomerek eddigi elhalálozása, illetve, hogy a millenial generációba tartozó népességen belül magasabb bevándorlás.

A világháború után hazatérő és leszerelő veteránoknak az amerikai kormányzat a Serviceman’s Readjustment Act keretében szociális támogatásokat biztosított. Ezek közé tartozott a megfizethető külvárosi kertesházak biztosítása is. A szuburbanizációs folyamat összecsengett a kor amerikai ideájával, vagyis azzal, hogy az apa, mint családfő pénzkereseti tevékenységet folytat, az anya pedig otthon van a gyerekekkel (a belvárosnál jobb közbiztonsággal rendelkező) külvárosi házukban. A kor gazdasági fellendülése a fogyasztói társadalom kiteljesedését is jelentette. Új lakossági hitelformák jelentek meg és lakossági cikkek terjedtek el, mint az autó vagy a televízió.

A baby boomereket nevezik „me” generációnak is, melyet magyarul én vagy öntelt generációként szoktunk fordítani. Ezen énközpontúságuk erőteljesen összefüggött azzal, hogy ők nem éltek meg nehézségeket, így nem tapasztalták meg afféle társadalmi szolidaritást, amely segített túlélni a világháborút, illetve a nagy válságot. Bár ők voltak, akik jólétben nőttek fel, közülük kerültek ki azok is, akik először fordultak szembe a fogyasztással és a régi értékrendekkel. Hozzájuk kapcsolható a szexuális forradalom, illetve a hippimozgalmak is.

Megváltoztatták az amerikai társadalmat és az elkezdődött nyugdíjba vonulásukkal megváltoztatják a nyugdíjas társadalomképet is.

A baby boomer generáció és a nyugdíjas évek

A boomerek köszönhetően a hosszú gazdasági prosperitásnak jelentős vagyonra tettek szert. Megközelítőleg az amerikai lakossági vagyon fele köthető hozzájuk. Ennek megfelelően jelentős vásárlóerővel is rendelkeznek. Emellett a korábbi generációktól eltérően ők kifejezetten jó egészségügyi állapotban élik meg a nyugdíjas kort. A várható élettartamuk is 10-20 évvel magasabb, mint a szüleiké volt. Az anyagi és vagyoni lehetőségeik következtében sokkal aktívabb nyugdíjas éveket terveznek. Sokan szeretnének utazni, szórakozni, illetve általában fogyasztani. Ennek megfelelően kiemelt piacot is jelentenek a vállalatok számára.

A baby boomer generáció kedvező vagyoni helyzete ellenére jelentős egyenlőtlenségek tapasztalhatóak. A korosztály megélte a stagflációt, egyre inkább fektetett kockázatos eszközökbe, illetve megviselte őket a 2008-as lakáspiaci buborék kipukkanása is. A magánvagyoni veszteségek, illetve a megfelelő magánvagyon hiánya halmozott problémaként jelentkezik. Ez összefügg egyrészt a megnövekedett várható élettartammal, másrészt pedig azzal, hogy csökken a vállalati, illetve szakszervezeti nyugdíj-kiegészítésben részesülők aránya. Az elmúlt évtizedekben csökkent a szakszervezeti tagok aránya. A boomerek magas száma önmagában is jelentős kihívás elé állítja, és fogja állítani a társadalombiztosítási rendszereket. Sok megtakarítással nem rendelkező személy inkább csak később megy nyugdíjba, hogy később magasabb nyugdíjban részesüljön vagy hogy így rövidítse le nyugdíjas éveinek számát.