Bankszámlakivonat

A bankszámlakivonat egy olyan dokumentum, amely információt nyújt az adott időszakhoz tartozó számlát érintő ki- és befizetésekről, nyitó és záró egyenlegről.

Célja, hogy segítse a számlatulajdonost pénzügyeinek nyomon követésében. Elkészítése a bank részéről jogszabályi kötelezettség, az ügyfél részéről pedig ajánlott akár több évre visszamenőleg is tárolni.

Mi is az a bankszámlakivonat?

A bankszámlakivonat egy a bankok által utólagosan nyújtott tájékoztatás az ügyfelek részére. A bank köteles utólagos tájékoztatást nyújtani az ügyfelei bankszámláinak forgalmáról. A készítésnek gyakorisága diszpozitív jelleggel jogszabályilag meghatározott. A legtöbb lakossági bankszámla esetén mindez havi gyakoriságot ír elő, de ettől lehetnek eltérések. Például pénzforgalmi bankszámlák esetében minden olyan banki munkanapon köteles a bank elkészíteni a kivonatot, amely napon tranzakció történt. Ezzel ellentétben, ha egy bankszámlán kizárólag költségterhelés, illetve kamatjóváírás miatt történt levonás, illetve jóváírás akkor elég évente egyszer, január 15-ig elkészíteni az előző évi bankszámlakivonatot.

A bankszámlakivonat átvétele a felek közti szerződésnek megfelelően történhet elektronikusan, illetve papír formában postai úton, vagy személyesen a bankfiókban. Itt fontos tudni, hogy a jogszabály a havi ingyenes számlakivonat biztosítását írja elő, azonban papír formátum esetén a bankoknak jogukban áll postaköltséget, illetve a bankfióki őrzési díjat felszámolni.

Mit tartalmaz?

A bankszámlakivonat jogszabályilag kötelezően kell, hogy tartalmazzon adatokat

  • a számlára,
  • a számlatulajdonosra, illetve
  • a számlát érintő tranzakciókra vonatkozóan.

Továbbá köteles a bank feltüntetni, hogy az adott bankszámlakivonat mely időszakra vonatkozik.

A bankszámla általában tartalmazza

  • a számlát vezető bank SWIFT kódját,
  • a számlatulajdonos nevét,
  • a számla típusának megnevezését és devizanemét,
  • a pénzforgalmi jelzőszámot (bankszámlaszámot) és
  • a számlához tartozó IBAN számot.

A bankszámlakivonaton szerepel a nyitó és a záró egyenleg is. A köztes tranzakciókat érintő információk részletesen fel vannak tüntetve. Tartalmazzák a fizetési műveletek időpontját, összegét, a fizetési művelet jellegét (például átutalás), továbbá a tranzakcióban érintett másik fél pénzforgalmi jelzőszámát és számlatulajdonosának nevét. Befizetés esetében tartalmazza a befizető nevét, címét, illetve azonosítóját. Fizetési megbízás esetében a „Közlemény” rovat teljes tartalmát. A dokumentum alján feltüntetésre kerül az időszakot érintő levonások és jóváírások összesített értéke is. Ez utóbbi adatokat összesítve igény esetén megkaphatjuk a bankszámla időszakot érintő forgalmát is.

Jelentősége

A bankszámlakivonat tanulmányozása sok hasznos információval szolgálhat az ügyfelek számára. Segítheti az ügyfeleket saját pénzügyeik átlátásában. Információval szolgálhat arról, hogy mennyit költött és mennyi bevétellel rendelkezett az adott időszakban az ügyfél. Megtudható belőle megérkeztek-e a várt összegek, teljesültek-e az átutalások? A levonásra került összegek megegyeznek-e a várt összegekkel? Például annyiba került-e az adott telefon, mint amennyinek gondoltuk? Akkora összeget von-e le a bank számlavezetési és tranzakciós költségekre, mint amennyit vártunk? Vagy éppen külföldi vásárlás esetében milyen árfolyamon váltotta át az intézmény a devizát?

Célszerű azonban hosszabb távra is megőrizni a bankszámlakivonatokat, segíthetik a pénzügyi tervezésünket, illetve mint hivatalos dokumentum szükség esetén a pénzügyi műveletek megtörténését is alkalmas bizonyítani.