Barter

A barter, vagy más néven cserekereskedelem egy olyan kereskedelmi forma, amely esetében pénz nélkül, közvetlenül cserélik el az érintett felek áruikat és szolgáltatásaikat.

Mi is az a barter?

A barter egy olyan kereskedelmi rendszer leírására szolgál, amely pénz – vagy pénz szerepét betöltő eszköz – hiányában, vagy valamely okból azt nélkülözve történik. Ily módon a tranzakciók nem monetizáltak, a javak, illetve szolgáltatások közvetlenül cserélnek gazdát. Ennek ellenére ezen kereskedelmi rendszernek is része lehet az alkudozás, illetve a megszokott „átváltási arány” – például általánosságban elfogadott lehet, hogy 4 csirkét cserélnek el egy kecskére.

A pénz által közvetített kereskedelem elődjeként szoktak rá tekinteni. Tradicionális társadalmaknál ma is gyakori, azonban fejlett piacgazdaságokra épülő társadalmaknál is megtalálható.

A bartergazdaság és a monetizált kereskedelem közötti fontos különbség abban rejlik, hogy előbbi esetében egyidőben történik az áruk beszerzése, addig az utóbbinál a pénz következtében az eladásból származó ellenérték felhasználása időben elválhat.

Alapvetően a barter tekinthető a kereskedelem legősibb formájának, amely már a pénz feltalálása előtt is létezett. A pénz feltalálásával azonban nem tűnt el, modern világunkban is sokrétűen jelen van. Alkalmazása előfordulhat emberek, vállalatok, vagy akár országok között is.

A barter előnyei

Lehetővé teszi a felek számra, hogy az általuk birtokolt képességeket vagy árukat olyan szolgáltatásra vagy árura cseréljék melyet többre értékelnek, mint az általuk csereként felkínált áru vagy szolgáltatás. Az ilyen módon szerveződő cserék a csereeszközök értékeltségéből fakadó hasznon túl pszichés előnyökkel is bírnak. A cserében részt vevő felek sokkal szorosabbnak élik meg a közöttük létrejövő kapcsolatot, mint a monetizált kereskedelemnél. A barter esetén tehát nem áll fenn a pénzgazdálkodásnál megfigyelhető elidegenedés.

További előnye, hogy a cseréből következő előnyök élvezetét lehetővé teszi a pénzgazdálkodás feltételeinek hiányában is. A pénzgazdálkodás egyik alapvető feltétele a pénz jelenléte a gazdaságban. Pénz jelenlétének hiánya – vagy elégtelensége – azonban ellehetetleníti a pénzgazdálkodás működését. Ilyenkor pénzeszközökkel nem rendelkező felek között barter formájában továbbra is van lehetőség előnyös cserére.

A pénzgazdálkodás megfelelő működésének feltétele az ármechanizmus működése is. Az ármechanizmus működésében viszont gondok lehetnek, amennyiben a pénz értéke nem stabil. Ez lehet akár a mechanizmus működését zavaró magas infláció, vagy defláció miatt. Ilyen esetekben a pénz értékmérő funkciója sérülhet, mely ugyancsak segítheti a pénz elhagyásával történő kereskedést, a bartert.

A barter hátrányai

Összehasonlítva egy jól működő monetizált kereskedelmi rendszerrel nem tekinthető hatékonynak. Szemben a pénzgazdálkodással, ahol univerzális csereeszköznek tekinthető a pénz, a barter rendszerén belül csak akkor van lehetőség cserére, amennyiben kölcsönös szükség mutatkozik a másik által kínált javakra. Ezen szempont kiemeli a rendszer gyengeségét. Vagyis minél kiterjedtebb a társadalmi munkamegosztás és minél több csere szükségeltetik annál nehézkesebbé válik az össze csere lebonyolítása.

Megítélése

Annak ellenére, hogy fejlett gazdaságokban is fellelhető, a legtöbb közgazdász a barter modern megjelenését a gazdaság valamilyen ideiglenes rendellenességre (például hiperinfláció) vezeti vissza, így megjelenése és terjedése nem tekinthető kedvezőnek.