Benchmark vagy referencia index

A benchmark vagy referencia index viszonyítási alapként jelenik meg bizonyos befektetési alapok elért hozamának értékelésekor.

Benchmark jelentősége

Az aktívan kezelt alapok célja a referencia index felülteljesítése. A referencia index megválasztása fontos, tekintve, hogy az ilyen alapok esetében gyakori a sikerdíj, melyre a befektetési alapkezelő a kiválasztott index felülteljesítése esetében jogosult. A sikerdíj általában arányos a felülteljesítés mértékével, illetve a pozíció méretével. Mivel sikerdíj függ a hozam nagyságától, így az alapkezelő és a befektető érdeke megegyezik. Ezen érdekegyezőség biztosítja, hogy ne lépjen fel a klasszikus megbízó-ügynök probléma a befektető és az alapkezelő viszonyában.

Az alapkezelő a benchmark mutató felülteljesítését aktív befektetési stratégiával tudja elérni. Az alap mandátumának megfelelően az alapkezelő megpróbálja kiválasztani azon egyedi eszközöket, melyek árfolyamemelkedésére számít az adott időszakban.

Milyen a megfelelő benchmark?

Alapvető elvárás, hogy a referencia index jól tükrözze az adott piac trendjeit. Ennek megfelelően a referencia indexek több részvény, vagy kötvény bevonásával kerülnek előállításra. Az index pontos lekövetése is lehetséges ETF-eken keresztül.

A referencia indexek között találunk földrajzi terület piacát reprezentálni hivatott részvény és kötvény indexeket, szektorális besoroláson alapuló indexeket, vagy éppen célzottan kisebb vállalatokat tartalmazó indexeket. A legismertebbek közé tartozik az amerikai részvénypiaccal azonosított S&P500, a szintén amerikai, azonban technológia dominált NASDAQ Composit, a német piaccal azonosított DAX index, itthon a magyar BUX index, az európai Eurostoxx50 index, illetve a világpiaccal azonosított MSCI World index.

Fontos a befektetési alapoknál a megfelelő benchmark kiválasztása. Eltérő eszközosztállyal, földrajzi vagy deviza kitettséggel rendelkező portfóliók összehasonlítása félrevezető lehet. Például egy főként japán részvényekbe fektető alap esetében nem ajánlott a magyar pénzpiaci RMAX alap benchmarkként való alkalmazása. A két portfólió eltérő kitettségekkel, kockázatokkal rendelkezik, így a teljesítményük összevetése is félrevezető lehet. Ajánlott lehet viszont referencia indexként ebben az esetben a Nikkei index, mely a 225 legnagyobb japán tőzsdei vállalatot tartalmazza.

Felülteljesíthető a piac?

Az elmúlt években egyre több benchmark közül választhatunk a piacon. Gyakran vitatott kérdés, hogy a referenciaindexnek használt eszközökbe történő fektetés mellett van-e értelme az aktívan kezelt befektetési alapoknak. A hatékony piacok elméletének hívői rendre azt állítják, hogy a piac nem teljesíthető felül hosszú távon, így az ez irányú próbálkozás is értelmetlen. Ezt alátámasztani látszik, hogy a piacon kapható alapok többsége rendre alulteljesít a piachoz viszonyítva. Mindazonáltal vannak alapok, melyek rácáfolva a hatékony piacok elméletére folyamatosan képesek felülteljesíteni azt.