Biztosítási jogviszony

A biztosítási jogviszony, vagy más néven biztosított jogviszony a társadalombiztosítási rendszer keretein belüli egészségügyi ellátás minden szolgáltatására vonatkozó jogosultságot jelent.

A biztosítási jogviszony lekérhető online az Ügyfélkapu rendszerén keresztül, illetve igazolás kérhető az illetékes kormányablakban.

Ki jogosult egészségbiztosításra?

Magyar egészségügyi ellátásra való jogosultságot biztosítási jogviszony útján lehet szerezni. Ehhez általában egészségbiztosítási kötelezettség is társul.

A biztosítási jogviszony általában kereső tevékenység alapján jön létre. Olyan személyek jogosultak rá, akik

 • alkalmazotti jogállásban dolgoznak,
 • szövetkezettevékenységében személyesen közreműködő tagok,
 • álláskeresési támogatásban részesülnek,
 • egyéni és társas vállalkozók,
 • egyéb munkavégzést jogviszonyban folytató személyek,
 • egyházi személyek,
 • mezőgazdasági őstermelők,
 • főállású kisadózók,
 • állami projektértékelők,
 • a köztársasági elnök házastársa,
 • illetve választott képviselők személye.

Biztosítottnak minősül továbbá az előzőktől függetlenül mindaz, akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar tb jogot kell alkalmazni. 

Mi vehető igénybe a biztosítotti jogviszony által?

A biztosítotti jogviszonyban álló személyek a társadalombiztosítás valamennyi ellátására, tehát a természetbeni, egészségügyi ellátásokon túl a pénzbeli ellátások igénybevételére is jogosultak. A biztosítotti jogviszony kedvező feltételeket kínál az anyaság, esetleg betegség következtében történő keresetveszteség enyhítésére.

Azokat a személyeket, akik a fenti feltételek okán nem jogosultak ingyen a biztosított jogviszonyra  az ellátás mind szélesebb körű biztosítása érdekében járulékfizetési kötelezettség terheli. Ők azonban a biztosítotti jogviszonnyal állókkal szemben kizárólag az egészségbiztosítás természetbeni ellátására szereznek jogosultságot.

Biztosítási jogviszony lekérdezése

A biztosítási jogviszony lekérdezésére lehetőség nyílik online, az Ügyfélkapu rendszerén keresztül. A jogviszony lekérdezésének alapját a foglalkoztatók, valamint egyéb jogi és természetes személyek bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése adja. A NEAK nyilvántartási rendszeréből mindenki hozzáférhet nem csak a jelenlegi, de a múltbeli biztosítotti jogviszonyához is. A biztosítotti jogviszony ellenőrzése által mindenki meggyőződhet, hogy foglalkoztatója teljesíti-e a jogszabályban rögzített bejelentési kötelezettségét.

Jogviszony igazolása

Biztosítotti jogviszony igazolásához írásban szükséges lekérdezni a jogviszony állapotát. Személyesen kérhető teljes bizonyítóerejű magánokirat, melyet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes kormányhivataltól szükséges igényelni.

Biztosítási jogviszony megszűnése

A biztosítotti jogviszony szünetel az olyan időszakok alatt, amikor az alany fizetés nélküli szabadságát tölti, amikor igazolatlan távolléte, illetve amennyiben mentesül munkavégzési kötelezettsége alól.

Fontos, hogy 2018-óta nem szükséges megszüntetni a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokat az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék, illetve az átmeneti bányászjáradék igénybevételéhez.