Bruttó árfolyam

A bruttó árfolyam a nettó árfolyam és felhalmozott kamat összege. Bruttó árfolyamnak nevezzük azt az értéket, amennyiért ténylegesen hozzájutunk egy adott értékpapírhoz.

A bruttó árfolyam kötvények esetében

Értéke megmutatja, mekkora egy kötvény tényleges vételi árfolyama, azaz mennyiért jutunk hozzá az adott értékpapírhoz az adott pillanatban.

Bruttó árfolyam = nettó árfolyam + felhalmozott kamat

A felhalmozott kamat az az összeg, amennyit a kötvény a kamatozás kezdete óta, vagy a legutóbbi kamatfizetés óta kamatozott. A felhalmozott kamat értéke napról-napra változik, például 5 százalékos hozam esetében napi 5/365=0,14 százalékot nő. Így, ha a kibocsájtás napja után szeretnénk állampapírt vásárolni, akkor mindig ki kell fizetnünk az időarányosan felhalmozott kamatot is a névérték mellett. A nettó árfolyam a kötvény piaci ára a névérték százalékában, azaz a felhalmozott kamatoktól megtisztított értéken.

A névérték megmutatja, hogy kibocsátáskor mennyiért lehet a kötvényt megvásárolni. Ez a kötvényen szereplő összeg, ezt kapjuk vissza, ha lejár a kötvény (a kötvény névértéke nem változik). A névérték fogalmának ismerete azért is fontos, mert névértékre vetítik a kamatozást és ez alapján fizetik a kamatot. A névérték és a bruttó árfolyam szorzata megadja, hogy mekkora összeget fektetünk be egy adott kötvény vásárlása során.

A kötvényt egy adott időpontban vásárolnak meg (mint már szó volt róla, az valószínűtlen, hogy a vétel kibocsátás vagy kamatfizetés után történjen meg), és csak arra a kamatra lesz jogosult a tulajdonos, amely akkor keletkezett, amikor már az ő tulajdonában volt az adott értékpapír.

Megkülönböztetünk vételi és eladási árfolyamokat, és természetesen mindkettőnek van nettó és bruttó változata is. A vételi árfolyam az az árfolyam, amelyen megveszik tőlünk a kötvényeket, az eladási árfolyam pedig az, amelyen megvásárolhatjuk őket egy másik szereplőtől. Bruttó árfolyammal általában kötvények, míg nettó árfolyammal tőzsdei részvényekkel való kereskedés közben találkozunk.