CEO

A CEO (Chief Executive Officer) magyar megfelelője a vezérigazgató vagy az ügyvezető igazgató. A CEO a vállalati ranglétra tetején álló személy, aki átlátja a vállalat működését, képes stratégiai döntéseket hozni, valamint egy adott irányba, a közös cél felé vezetni a vállalatot.

Feladatai

A CEO a vállalat legmagasabb rangú ügyvezetője. Feladatköre az iparágtól, vállalattól (szervezeti felépítés, kultúra) és magától a személytől is függ, azonban általánosságban elmondható, hogy a vállalat teljeskörű irányításával foglalkozik.

Egy kisvállalat CEO-ja sokkal inkább részt vesz a napi működésben és folyamatokban, elérhető a munkavállalók számára, és tudja, mi történik a vállalatban. Egy nagyvállalatban már más a helyzet. A CEO nem lát rá közvetlenül az operatív szintre, és feladatkörében sokkal nagyobb szerepet kap a stratégiai döntéshozatal, vízióalkotás, motiválás és az iránymutatásra utaló „vezetői” szerep. Ő a vállalat arca, aki kifelé képviseli a vállalatot, illetve összekötő kapocsként szolgál az igazgatótanács és a vállalat egységei között.

A CEO-t az igazgatóság/igazgatótanács és a részvényesek választják. Hiába a CEO a vállalat első számú vezetője, döntéseit az igazgatótanács felülírhatja. A CEO pozíciót nem szabad összekeverni a COB (Chariman of Board, magyarul: igazgatóság elnöke) pozícióval – és természetesen a többi ügyvezetői pozícióval sem, mint például CFO, CTO, COO. A vállalatok általában törekszenek arra, hogy az egyes ügyvezetői pozíciókat betöltő személy és a CEO ne ugyanaz a személy legyen.

Az említett pozíciók feladatkörei különböznek a vezérigazgatóétól, azonban mégis előfordulhat, hogy több pozíciót egy és ugyanazon személy tölt be. (Például a CEO és a COB is lehet egy személy, ilyen esetben ügyvezető-igazgatónak hívjuk.) Sok, főleg növekedésben lévő vállalatokra jellemző, hogy több ügyvezetői pozíciót is egy személy tölt be. Ezekben a szervezetekben többnyire még nem tisztázottak a felelősségi és hatáskörök, valamint a vezető mindent kézben szeretne tartani. Ha egy személy tölt be több ügyvezetői pozíciót az, egy bizonyos pont után, nem csak az adott egyén túlterheltségéhez vezet, hanem akadályozza a szervezet növekedését és hosszú távú működését is (mivel az egész vállalat túlzottan egy személyre támaszkodik).

CEO személye

Mivel a CEO a vállalat első számú képviselője, kulcsfontosságú, ki ez a személy, és hogyan képviseli a vállalatot a médiában. Nem mindegy, kiket és hogyan, milyen stílusban szólít meg, és miképp cselekszik. Ezek mind hatással vannak a vállalat megítélésére – és ezáltal a részvényárfolyamára is. Egy személye körüli történés, vagy akár a távozása befolyásolhatja a vállalat részvényeinek a teljesítményét. A vezetőváltás alapvetően bizonytalanságot hoz egy vállalat életébe, a bizonytalanság pedig növeli a részvények kockázatát. Így előfordulhat, hogy a CEO-váltás következménye egy pillanatnyi visszaesést jelent a részvények árát illetően. De ugyanez a helyzet akkor is, ha egy olyan személy kerül a vállalat élére, akit a környezet nem tart erre megfelelőnek, mert például nincs elég tapasztalata. Ezzel szemben, ha az új vezető már régóta az adott üzlet, iparág szereplője, és a befektetők úgy gondolják, alkalmas az adott szervezet vezetésére, a részvényárak valószínűleg emelkedni fognak.

Hogyan lehet valaki CEO?

  • Végzettség és tudás: A megfelelő felsőfokú oktatás kulcskérdés. A legtöbb CEO üzleti területen szerzett képesítést, sokan világszínvonalú egyetemeken. A jó egyetem jó biztosítékot, egyfajta garanciát nyújt a jövőbeli munkáltatóknak a munkavállaló képességeiről. A minőségi diploma fontos a munkaerőpiacon, azonban nem elégséges ahhoz, hogy valaki feljuthasson a karrierlétra csúcsára. Sokszor még csak nem is szükséges, hiszen ismerünk olyanokat is, akik egyetemi végzettség nélkül kerültek vállalatok élére (például Bill Gates).
  • Személyiségjegyek: A személyiségjegyek szintén fontos szerepet játszanak a sikeres karrierépítésben. A CEO-k általában karizmatikus, kiváló kommunikációs képességekkel, üzleti érzékkel és „látnoki képességekkel” vannak megáldva. Képesek konzisztens és magabiztos módon képviselni magukat és vállalatukat egyaránt.
  • Tapasztalat: Az adott személynek széleskörű munkatapasztalattal kell rendelkeznie, főleg arról az iparágról és piacról, amelyikben a vállalat tevékenykedik, hiszen csak így lesz képes jól kormányozni a szervezetet.