Csoportos személybiztosítás

A csoportos személybiztosítás a munkáltató által a munkavállalók biztosítása érdekében kötött biztosítás.

Lényege, hogy egy szerződéssel több munkavállaló élet-, egészség- és balesetbiztosítását lehet megoldani, ezzel felkészülve a váratlan eseményekre, és anyagi támogatást nyújtva a munkából kieső dolgozók részére.

Csoportos személybiztosítás előnyei

A munkáltató a csoportos személybiztosítás megkötésével előre felkészül, bebiztosítja magát és a munkavállalóját a váratlan események, mint a baleset vagy akár a halál esetére. Egy ilyen szerencsétlen esetben a biztosítás által lehetőség nyílik a dolgozó (és/vagy közvetlen hozzátartozói) anyagi támogatására. Az anyagi biztonság garantálásával a munkavállaló számára kedvező körülmények jöhetnek létre. Ilyen feltételek növelik a jólétet, vonzóbbá teszik az adott szervezetet dolgozói számára, és ezáltal a munkavállalói elköteleződés is növekedhet.

Nemcsak a munkavállaló számára hasznos egy ilyen biztosítás. A dolgozó átmeneti pótlásából felmerülő költségeket (munkaerő-kölcsönzést, határidőből való kicsúszás díját) is fedezni lehet vele, amely a munkaadó szempontjából jár előnyökkel.

A konstrukciót úgy alakítják ki, hogy egyrészt az infláció mértékétől függetlenül megtartsa értékét, másrészt, hogy egy bizonyos mértékig személyre szabható legyen, hogy a munkavállaló és a munkáltató számára is a legkedvezőbb biztosítás kerüljön kialakításra. Ez a személyre szabhatóság azt jelenti, hogy

 • egy szerződés keretein belül lehetőség van különbséget tenni a különböző munkavállalók, csoportok között,
 • a munkavállaló szerepének megfelelően lehetőség van nagyobb vagy kisebb értékű biztosítást kötni.

Az ügylet létrejöttéhez egy szerződést kell kötni, melynek rugalmassága lehetővé teszi, hogy a munkavállalókra egyénenként különböző összegű és fedezetű biztosítás születhessen. Ha egy munkavállaló kilép, a rá vonatkozó feltételeket azonnal ki lehet terjeszteni a helyébe lépő személyre szerződésmódosítás nélkül (egyszerű névcserével), valamint az adott szerződésen belül a munkáltatónak jogában áll egy adott egyénre kötött biztosítást megszüntetni.

Mire terjed ki a csoportos személybiztosítás?

A szerződési feltételek, kedvezmények, jogosultságok között a különböző biztosítók ajánlatai között eltérések lehetnek. A csoportos személybiztosítás általában egy komplex életbiztosításon felüli egészség- és balesetbiztosítást is tartalmaz.

Ha a munkavállaló belép a szervezetbe, és már érvényben van egy csoportos személybiztosítás, akkor a biztosítás a munkavállaló számára azonnal életbe lép.

A csoportos személybiztosítás egyes részei általában a következő részeket tartalmazzák:

Életbiztosítás

 • haláleseti térítés
 • biztosított házastársának halálára vonatkozó térítés
 • gyermek születésére vonatkozó támogatás

Egészségbiztosítás

 • kórház napi térítés
 • műtéti térítés
 • keresőképtelenség napi térítés
 • egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
 • járó beteg szakellátás
 • labor és diagnosztikai vizsgálatok
 • szűrővizsgálatok
 • terhesgondozás

Balesetbiztosítás

 • baleseti halál
 • baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás
 • csonttörés, baleseti költségtérítés
 • baleseti műtéti térítés
 • baleseti eredetű lábadozási támogatás

Bárhová utazik a munkavállaló, a biztosítás bizonyos korlátok mellett vonatkozik rá. Ezek a korlátok a következők: a kórházi ápolás Magyarország területén lévő kórházban történő ápolásra, a műtéti beavatkozások pedig az Európai Unió területén végzett beavatkozásokra vonatkoznak.

Mire nem terjed ki a csoportos személybiztosítás?

A biztosítás nem vonatkozik a kockázatviselés előtt fennálló betegségekkel, rendellenességgel és kóros állapottal kapcsolatos kiadásokra, amennyiben arról a biztosított tudott. Illetve e biztosítás nem érvényesíthető olyan esetben, ha a kockázatviselés kezdetekor a dolgozó rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesült.

A biztosító bizonyos esetekben mentesülhet a biztosítási kötelezettség alól például, ha

 • a biztosított a közlési, illetve változás-bejelentési kötelezettségét megszegi,
 • a biztosított vagy a kedvezményezett nem jelenti be a biztosítási eseményt, balesetet, vagy
 • ha a haláleset súlyos bűncselekmény vagy öngyilkosság esetében következik be.

Egyéb tudnivalók

A csoportos személybiztosításhoz díjfizetési kötelezettség társul, amelyet lehetőség van a munkáltató és munkavállaló között megosztani. A csoportos személybiztosításhoz általában havidíjas fizetés kapcsolódik, és a kockázatviselés időszaka vagy a szerződés másnapján, vagy a szerződés létrejöttét követő hónap első napjától él (de ha a munkavállaló úgy csatlakozik a szervezethez, hogy már van érvényes csoportos személybiztosítás, akkor rá azonnal vonatkozni fog).

A biztosítás létszámától és a biztosítási díjtól függően különböző kedvezmények vehetők igénybe, például évente vagy negyedévente történő díjelszámolás, vagy egyéb díjkedvezmények. A munkaadó által a munkavállalóra kötött baleset-, élet- vagy betegségbiztosítás esetében a biztosítás díjának a havonta egy biztosítottra eső része a minimálbér 30 százalékáig mindkét fél tekintetében járulék- és adómentes.

A biztosítás megszűnésének esetei:

 • Adott szerződésen belül a munkáltatónak jogában áll egy adott egyénre kötött biztosítást megszüntetni, vagy a fedezetet valaki másra átrakni (ez esetben még szerződésmódosítás sem történik)
 • Azon év december 31-én, amikor a dolgozó eléri a 65. életévét
 • Munkavállaló halálának bekövetkeztekor
 • Ha a munkavállaló visszavonja a csatlakozási nyilatkozatot