Devizabelföldi

Devizabelföldi minden személy, aki rendelkezik érvényes magyar személyi igazolvánnyal, illetve minden vállalat, amelyiknek magyar székhelye vagy Magyarországi fióktelepe van.

Miért fontos a fogalom?

Az elnevezés a hitelnyújtás terén fontos, mivel számos pénzintézetnél előírás, hogy hitelre, személyi kölcsönre csak devizabelföldi személy jogosult. Hitelt csak az az ebbe a kategóriába tartozó személy igényelhet, aki 18. életévét betöltötte.

A devizakorlátozások 2001. évi megszüntetésétől kezdve a devizabelföldiek belföldön és külföldön devizával, valutával és belföldi fizetőeszközzel, belföldi pénznemre szóló követeléssel végzett jogügyletei és cselekményei szabadon végezhetőek. A törvény célja az volt, hogy a forintot teljesen átválthatóvá tegyék és elősegítsék a tőke szabad áramlását, ezzel felkészülve az Európai Uniós csatlakozásra.

Ki minősül devizabelföldi személynek?

Devizabelföldi természetes személynek minősül az, aki rendelkezik érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal.

A 14 éven aluli magyar állampolgárok, bevándorolt és letelepedett külföldi állampolgárok nem rendelkeznek konkrét személyi igazolvánnyal. Nekik a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványra van szükségük. A jogosítvány személyazonosításra alkalmas, de devizajogi státuszra nem!

Devizabelföldi nem természetes személynek minősül az a vállalkozás és szervezet, amelyik:

  • székhelye belföldön van, kivétel: vámszabad területi társaság
  • külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe és külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása, kivétel: a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik