Dolgozói részvény

A dolgozói részvény a vállalat által kedvezményes áron vagy ingyenesen munkavállalói számára kibocsájtott értékpapír. Segítségével erősíthető a vállalathoz való kötődés és a motiváció.

Dolgozói részvényre minden vállalatnál mások jogosultak, de általában a vállalat jelenlegi vagy volt munkavállalói.

Dolgozói részvény jelentése

A dolgozói részvényprogram keretein belül a munkáltató bocsájtja ki, vagy ruházza át munkavállalói számára értékpapírokat. A dolgozói részvények által egy adott vállalatnál dolgozók tulajdonjogi részesedést szerezhetnek a vállalatból. Célja, hogy

  • a munkavállaló számára részvényesi jogokat biztosítsanak (közgyűlésen részt vehet, szavazhat, osztalékban részesül), ezáltal a munkavállaló vállalathoz való kötődését megerősítsék,
  • illetve eredményesebb munkavégzésre ösztönözzék. Motiválásra azért alkalmas, mert a részvény által a munkavállaló saját érdekévé is válik, hogy a vállalat jobban teljesítsen, hiszen a növekedő vállalati eredményből ő is részesedést kap.

Dolgozói részvény kibocsátása

A dolgozói részvény kibocsátásának feltétele, hogy a közgyűlés a részvénytársaság beszámolóját elfogadta, mely szerint a társaságnak alaptőkén felüli vagyona van. Ebből az alaptőkén felüli vagyonból fogják fedezni a munkavállalók számára kibocsátott, kedvezményes áron vagy akár ingyenesen elérhető részvételeket. Ennek az az oka, hogy névérték alatt nem lehetséges részvényt kibocsátani, ezért a hiányzó összeget magának a vállalatnak kell pótolnia. A dolgozói részvények értéke nem haladhatja meg az alaptőke 15 százalékát. Azt, hogy a dolgozók hány darab és milyen részvény vásárlására jogosultak, a közgyűlés dönti el. Ennek függvényében pedig a munkavállalók eldönthetik, vásárolnak-e az értékpapírból.

Kik jogosultak a dolgozói részvényre?

Dolgozói részvényt teljes és részmunkaidős dolgozók is vásárolhatnak, viszont az nem, aki vállalkozási vagy megbízási szerződés keretein belül végez munkát egy vállalatnak. A tranzakció után a dolgozók a munkaadó vállalatuk részvényeseivé válnak. Mivel ezen típusú részvényekkel rendelkezők száma alacsony, csak korlátozottan lehet eladni és venni, tehát korlátozottan forgalomképes.

  • A dolgozói részvényt a munkavállaló más munkavállalóra szabadon átruházhatja.
  • A dolgozói részvény munkaviszonyhoz kötött. Csak azok vehetik meg, és azokra lehet átruházni, akik vagy a vállalatnál dolgoznak, vagy pedig akik az adott vállalattól mentek nyugdíjba (az adott vállalatnál a munkaviszonyuk a nyugdíjba vonulásuk miatt szűnt meg).
  • Ha a munkavállaló munkaviszonya nem nyugdíjba vonulás miatt szűnt meg, illetve a munkavállaló halála esetén a munkavállaló örököse 6 hónapon belül átruházhatja a dolgozói részvényt egy másik munkavállalóra. Ennek hiányában a részvénytársaság bevonja vagy más részvényfajtává alakítja a dolgozói részvényt, viszont bármelyik eset is következzen be, a részvény névértéke a volt munkavállalót (vagy annak örökösét) illeti meg.

A dolgozói részvény megszerzésének és átruházásának feltételeit, szabályait a részvénytársaság az alapítói okiratban vagy alapszabályban meghatározhatja, ennek hiányában a gazdasági társaságokról szóló törvény általános rendelkezései az irányadóak.

Dolgozói részvény adózása

A dolgozói részvények adókötelesek:

  • 15% személyi jövedelem adó és
  • 15,5% szociális hozzájárulási adó megfizetése kötelező utánuk.

Az adó alapja az árfolyamnyereségből származó jövedelem.

Hogyan nyerhet mentességet a személyi jövedelemadó megfizetése alól befektetésünk? Olvassa el a Tartós Befektetési Számláról írt cikkünket is!