EBITDA

Az EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizaction) megmutatja a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt.

A mutatót a vállalat teljesítményének értékelésére használják. Mivel nem veszi figyelembe az adózás, kamatfizetés és beruházások eredményhatásait, különböző vállalatok összehasonlítására is alkalmas.

EBIT mutatóhoz képest a különbség az, hogy az a kamatok és adók levonása előtti eredményt mutatja meg, viszont az EBITDA már az értékcsökkenést sem veszi figyelembe.

Fontos megjegyezni, hogy az EBITDA mutató a számviteli törvényekben nincs pontosan meghatározva. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (IFRS) és az amerikai számviteli szabályok (US GAAP) sem írják elő a kiszámítását, amely ahhoz vezet, hogy a vállalatok egymástól eltérő módon határozzák meg a mutatószám értékét.

Használata cégértékelés során

Előfordulhat, hogy különböző vállalatok eltérő módon adóznak, magasabb adósságokkal rendelkeznek, vagy a költségeik megugrottak egy nagyobb befektetés következtében, és ha az ezek alapján számított eredmény útján akarnánk összehasonlítani a vállalatok profitabilitását, akkor torz képet kapnánk. Az EBITDA mutató alkalmazásával pont ezen torzító hatásokat tudjuk kiszűrni.

Azonban vállalatértékelés szempontjából nem elégséges csak ez az egy mutató megvizsgálása. Az iparági különbségeket megvizsgálhatjuk, a torzító hatásokat kiszűrhetjük vele, és alkalmas a cég fizetőképességének és likviditásának tesztelésére. Viszont érdemes figyelembe venni, hogy a vállalatok különbözőképpen is számolhatják ezen mutató értékét, így akár megtévesztő értéket is kaphatunk. Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk a vállalatról, az EBITDA mellett  az egy részvényre jutó profitra is fektessünk hangsúlyt, mivel részben ez dönti el, befektetőként mekkora profitot lehet majd realizálni. Fontos, hogy ezen felül is rengeteg tényező van, amelyeket figyelembe kell venni, mivel a környezet és a vállalatok is folyamatosan változnak, így egy-két mutató alapján nem lehet megítélni egy vállalatot.

EBITDA margin

A marzs (angolul margin) mutatókról általánosságban azt érdemes tudni, hogy azt vizsgálják, hogy az árbevétel mekkora részéből lesz profit. Ennek az elméleti maximuma 100 százalék, azonban a valóságban még le kell vonnunk a költségeket ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, mekkora profitot tud realizálni a vállalat.

Az EBITDA margin is ezen elv mentén működik, viszont úgy, hogy kiküszöböli a kamatokhoz, adókhoz, értékcsökkenéshez és amortizációhoz kapcsolódó hatásokat, és így hasonlítja össze a vállalatokat termelési és szolgáltatási tevékenységük alapján. Számítása az alábbi képlet alapján történik.

EBITDA margin kiszámítása

Az EBITDA margin egyik korlátja, hogy a számviteli szabályok ennek a tartalmát sem formalizálták. Másrészt, ahhoz, hogy egy vállalatról tisztább képet kapjunk, érdemes megvizsgálni a profit margin mértékét is.

EV/EBITDA ráta

Az EV/EBITDA ráta – ahol az EV (Enterprise Value) a vállalat nettó készpénzzel korrigált piaci értéke – a P/E mutató egy lehetséges alternatívája. Azt mutatja meg, hogy a társaság értékéhez képest mekkora az éves eredmény. Viszont az EV/EBITDA a P/E rátához képest a már megszokott módon figyelmen kívül hagyja a kamatokat, adókat, értékcsökkenést és amortizációt. Az alacsony érték alulárazottságot, míg a magas érték túlárazottságot jelenthet. Ezen értékek a versenytársakéval összehasonlítva, az iparági átlaghoz képest értelmezhetők – pont ahogy a P/E mutató is.

EBITDA számítása

Az EBITDA mutató kiszámítására két képlet létezik:

 • EBITDA = nettó jövedelem + adók + kamat + értékcsökkenés + amortizáció
 • EBITDA = üzemi eredmény + értékcsökkenési ráfordítás + amortizációs ráfordítás

A képlet megértéséhez fontos néhány fogalmat tisztán megérteni:

 • EBIT: kamat és adózás előtti eredmény, azaz a nettó jövedelem a kamatokkal és az adókkal együtt
 • Az értékcsökkenés és az amortizáció egyaránt a működési költségekhez tartoznak. A kettő közötti különbség az, hogy az értékcsökkenés a tárgyi eszközökhöz kapcsolódik, míg az amortizáció immateriális javakhoz (szabadalmak, védjegyek).
 • Nettó jövedelem: a vállalat bevételéből levonják az összes költséget
 • Kamat: felvett hitelek után fizetendő kamat
 • Adók: állami vagy helyi adózási kötelezettséget tükrözik.

EBITDA előnyei

 • Mivel figyelmen kívül hagyja az adókat, kamatokat, értékcsökkenést és amortizációt, ezért pontosabb képet nyújt a vállalat működéséről és összehasonlíthatóvá teszi a vállalatokat.
 • Gyakran a cash flow-k helyettesítésére használják.

Milyen hátrányai vannak?

 • Valójában nem lehet vele helyettesíteni a cash flow-t, mivel nem veszi figyelembe a készpénz napi használatából fakadó, a vállalat mindennapi működésére gyakorolt hatásokat.
 • Nem jól kezeli, nem látja át, vagy akár nem veszi figyelembe a nem készpénzes tételekből fakadó kiadásokat (amortizáció, értékcsökkenés), olyan, mintha ezek nem is léteznének. A vállalatot úgy tünteti fel, mintha nem fizetne kamatokat és adót.
 • Nagy a pontatlanság esélye, mivel sok tényezőt nem vesz figyelembe, illetve meghatározására nincs egységes szabály.