Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Az egy jegyre jutó nettó eszközérték (NAVPS, Net Asset Value Per Share) megmutatja, hogy mekkora a befektetési alap eszközeinek egy befektetési jegyre számított értéke.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték jelentése

Értéke megmutatja, hogy a befektetési alap eszközeiből az adott pillanatban mennyi jut egy befektetési jegyre. A befektetési jegy értéke közvetlenül függ az alap tulajdonában lévő eszközök nettó értékétől. Számítása úgy történik, hogy a nettó eszközértéket elosztjuk a befektetési jegyek számával.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Hogyan számítjuk?

Az egy jegyre jutó nettó eszközértéket úgy kapjuk meg, ha a befektetési alap nettó eszközértékét elosztjuk a kibocsátott befektetési jegyek számával. A befektetési alapok közös vagyontömegek, melyeket az alapkezelő kezel. A befektetési alap bruttó vagyona (bruttó eszközérték) az összes eszköz adott napi árfolyamon értékelve.

Például részvényalap esetében ez az összes részvény aktuális napi árfolyamon számított értékének az összege. Ha ebből az összegből levonjuk az alap tartozásait, akkor megkapjuk a nettó eszközértéket (NAV, Net Asset Value). Ez az összeg lényegében megmutatja, mennyiért lehetne likvidálni az alap teljes vagyonát. A nettó eszközértéket az alapkezelő minden nap megállapítja és közzéteszi. Ha ezt a nettó eszközértéket elosztjuk a kibocsátott befektetési jegyek számával, akkor megkapjuk az egy jegyre jutó nettó eszközértéket, amely lényegében a befektetési jegy értéke.