Egyedi kockázat

Az egyedi kockázat a piaci kockázaton felüli kockázat, amely egy adott vállalat sajátosságaiból és az adott vállalat egyéni tevékenységéből fakad.

Más néven diverzifikált kockázatnak is szokás nevezni. Ez arra utal, hogy diverzifikációval, egy minél több elemű, minél alacsonyabb kockázatú és magasabb hozamú portfólióval tudjuk csökkenteni az egyedi kockázat mértékét.

Kockázat típusai

Kockázat alatt azt értjük, hogy a döntéseink kimenetele pozitív vagy negatív irányban eltérhet az előzetes várakozásainktól. A befektetések kockázatát általánosságban két típusra, piaci és egyedi kockázatra oszthatjuk.

Egyedi kockázat jellemzői

Az egyedi kockázat a piaci kockázaton felüli kockázat, amely az értékpapír egyedi tulajdonságából, pontosabban az egyedi tulajdonságokból származó árfolyamváltozásokból fakad. Egyedi tulajdonságokon azt értjük, hogy vannak olyan tényezők, amelyek csak egy adott vállalatra, befektetésre érvényesek, tehát specifikusak.

Vállalat-specifikus kockázat a következő lehet:

  • Üzleti kockázat: Valamilyen belső vagy külső hatás eredménye. A belső kockázatok a vállalat működésével, működési hatékonyságával kapcsolatosak, ilyenek például a menedzsment döntései. A külső kockázat pedig valamilyen szabályozásból, előírásból fakad, amely befolyásolja a vállalat működését.
  • Pénzügyi kockázat: A pénzügyi kockázat a vállalat tőkeállományához kapcsolódik, amelynek megfelelő arányban kell saját tőkét és idegent tőkét tartalmaznia ahhoz, hogy a vállalat megfelelően működhessen.

Egyedi kockázat csökkentése

Az egyedi kockázat diverzifikációval csökkenthető (ezért is nevezzük az egyedi kockázatot diverzifikált kockázatnak is). Ez azt jelenti, hogy olyan portfóliót hoznak létre, amely minél több típusú és kockázatú értékpapírt tartalmaz. Ezáltal az egyikből fakadó erősebb kockázat és esetleges veszteség könnyen ellensúlyozható egy másik, más kockázatoknak kitett befektetés által. Diverzifikáció során a pozitív és negatív egyedi kockázatok részben kiegyenlíthetik egymást, hiszen így már nem egy-egy befektetés, hanem az egész portfólió együttes hozama és kockázata lesz lényeges.

A diverzifikáció célja, hogy a portfóliónak minél alacsonyabb legyen a kockázata – vagy legalábbis kisebb legyen, mint az egyedi eszközök átlagos kockázata. Fontos, hogy minél kisebb a korreláció az eszközök között, annál inkább alkalmasak arra, hogy kiszűrjék az egyedi kockázatokat.

Sokféleképpen diverzifikálhatjuk a portfóliónkat, különféle befektetési típusokra és iparágakra alapozva.  A lehetséges befektetési eszközök a legkevésbé kockázatostól a kockázatos felé haladva az alábbiak:

Egy jól diverzifikált portfóliónál tehát az összkép a fontos, és kockázata már nem tartalmaz egyedi kockázatot, csak piaci kockázatot. A piaci kockázat az adott iparág sajátossága, egyfajta általános kockázat.

Egyedi kockázat számítása

Az egyedi kockázat mérésére az értékpapír várható hozamának szórását vagy varianciáját használják. Minél nagyobb a szórás, annál kockázatosabb befektetésről beszélünk – a magas kockázat egyébként általánosságban magában hordozza a magas hozam lehetőségét is. Ha a szórás nulla, akkor a befektetés kockázatmentes.