Ellátási lánc

Az ellátási lánc egy olyan vállalati határokon átnyúló hálózat, amelynek célja, hogy a termékeket és szolgáltatásokat átalakítsa és eljuttassa a végső fogyasztóhoz.

Ellátási lánc fogalma

Egymással vertikálisan és horizontálisan összekapcsolódó vállalatokból áll, amelyek célja egy adott fogyasztói igény kielégítése. A vállalatok különböző funkciókat látnak el, lehetnek gyártók, eladók, raktárak, szállítócégek, elosztóközpontok és kiskereskedők.

Ellátási lánc működése

Három fő funkciója a beszerzés, termelés ellátása és a disztribúció. További funkciói közé  a termékfejlesztés, marketing tevékenységek, elosztás, pénzügyek és az ügyfélszolgálati teendők ellátása. Fontos, hogy az ezen feladatok ellátására létrejövő ellátási lánc szereplői lehetnek különböző, egymással partneri vagy szerződéses kapcsolatban álló önálló vállalatok, viszont az is elképzelhető, hogy ezek a vállalatok szorosabb, tulajdonjogi kapcsolatba kerüljenek, és a feladatokat vállalati integráción keresztül lássák el.

Az ellátási láncok célja, hogy hatékonyabbá és gyorsabbá tegyék a vállalati (és vállalati határokon átívelő) működést, ezáltal elősegítve a versenyképességet. Minél nagyobb mennyiségű termék van egy ellátási láncban, annál inkább kiaknázhatók a méret- és választékgazdaságosságból fakadó előnyök, amelyek potenciálisan alacsonyabb árakhoz vezetnek. A folyamat tevékenységeinek optimalizálásával az ellátási lánc menedzsment foglalkozik.

A folyamat megfelelő menedzsmentje alkalmas arra, hogy csökkentse a vállalat költségeit és növelje profitabilitását. Azonban az ellátási láncok, mivel rengeteg ponton kacsolódnak egymáshoz, komoly kockázatokat is magukban rejtenek. Ha valamelyik ponton hiba csúszik a rendszerbe, az a teljes lánc működésére hatással van. Ez a hiba fakadhat valamilyen technikai problémából, de akár a beszállítók pontatlanságából, vagy nem megfelelő minőségű alapanyagok szállításából is, ezért fokozottan fontos a megfelelő partnerek megválasztása.

Milyen szereplők dolgoznak az ellátási láncok egyes szintjein?

Közvetlen szint: beszállítók, vállalat, vevők

Kiterjesztett szint: beszállító beszállítója, beszállító, vállalat, vevők, vevők vevője

Tágan értelmezett szint: alapanyag beszállító, vállalat, vevők, végső fogyasztó

Miben különbözik a logisztikához képest?

A két fogalmat gyakran keverik. A különbség, hogy a logisztika csak a termékek raktározásával és egyik helyről a másikra juttatásával foglalkozik, míg az ellátási lánc a gyártástól kezdve az értékesítésig minden tevékenységet lefedhet. Ezáltal a logisztika csupán része a láncnak.