Elsüllyedt költség

Az elsüllyedt költség közgazdaságtani, döntéselméleti fogalom, az olyan kiadásokat értjük alatta, melyek az adott döntéssel már nem befolyásolhatóak.

Ilyen formán ezek a költségek már elkerülhetetlennek tekinthetők, gyakori érvelési hibának tekinthető a figyelembevételük egy döntésnél. Ilyen esetekben a helyes megoldás az lenne, ha a döntés kapcsán csupán az opcionális költségek és bevételek szolgálnának érvként az egyéb preferenciák figyelembevétele mellett.

Értelmezése hétköznapi példákon keresztül

Egy póló gyártó vállalat egymillió forintot költött egy mintára. A következő hónapban meg kell hozniuk a döntést, hogy a már megvásárolt mintával gyártsanak le ötszáz darab pólót, vagy egyszínű pólókat gyártsanak. Amikor a vállalat kiszámolja a gyártási egységköltséget mind a két modellre, akkor abban az esetben jár el helyesen, ha a minta költségét nem számolja bele az első póló árába, hiszen azt az összeget már mindenképpen elvesztette.

A hétköznapi életben is gyakran előfordul, hogy az elsüllyedt költségeket hibásan figyelembe vesszük egy döntésnél. Vegyük például azt az esetet, hogy a döntéshozó egy színházjegyet vásárolt, de nem biztos benne, hogy el szeretne menni a darabra. Tegyük fel, hogy lehetősége van eladni a belépőt, egy ismerősének. A döntés során nem azt kell vizsgálnia, hogy az ismerőse legalább akkora árat kínáljon, mint amennyiért ő vette a jegyet, hiszen ez egy elsüllyedt költség. A helyes lépés az, ha azt veszi figyelembe, hogy a kínált összeg többet ér-e neki, mintha elmenne a színházba.

Elsüllyedt költség figyelembevétele

Az elsüllyedt költségek megkülönböztethetőek a jövőben esetlegesen felmerülő üzletfejlesztéshez, beruházáshoz kapcsolódó költségektől. Az utóbbi költségek felmerülése bizonytalan, az üzletvezetés során meghozott döntések befolyással lehetnek a ráfordítás meghozatalára. Az elsüllyedt költségek döntéstől függetlenül elköltésre kerültek, vagy esetleg már kifizetésre is kerültek, illetve a jövőben elkerülhetetlenül költségigényként fognak felmerülni. Ilyen módon tehát közgazdaságtani szemléletben az elsüllyedt költségek fix költségnek tekinthetőek. Ezzel szemben a releváns költségek, a jövőbeli pénzügyi döntések következtében merülnek fel, vagy nem merülnek fel. Az üzleti döntéshozatalt során a releváns költségeket szükséges mérlegelni. Értéküket az elérhető várható bevétellel szokás összevetni.