Elszámolóház

Az elszámolóház vagy klíringház egy olyan intézmény, mely pénzpiacokon jelenlévő vevők, illetve eladók számára nyújt közvetítői szolgáltatásokat.

Az intézmény a tőzsdékkel szoros együttműködésben tevékenykedik. Feladatai között tudhatjuk az egyes tranzakciók validálását és teljesítését, letétek gyűjtését, illetve a kereskedéssel kapcsolatos adatok szolgáltatását.

Hogyan működik az elszámolóház?

A tranzakciók teljesítésében az elszámolóházak, olyan módon vesznek részt, hogy az intézmény ellentétes pozíciókat vesz fel az értékpapírt megvásárló és eladó személyekkel szemben. Gyakorlatilag tehát az eladó és a vevő az általuk egyeztetett feltételek szerint az elszámolóházzal tranzaktál. Ezen működés biztosítja a likvid tőkepiacokhoz elengedhetetlen bizalmat és a folyamat gördülékeny lezajlását.

A tőzsdei klíringrendszerek működése általában a multilaterális nettósítás elvén működik. Ezek esetében elválik időben a jogi és a fizikai teljesítés. A fizikai tranzakció nem történik meg a jogi tranzakcióval párhuzamosan. A tranzakciók elszámolása nap végén, nettósítva kerül sor olyan módon, hogy üzletkötők nem egymással, hanem az elszámolóházzal szemben számolják el tranzakcióikat. A nap végi elszámolás és a fizikai teljesítés között ugyancsak idő telhet el, ezt nevezzük elszámolási ciklusnak.

KELER működése

A Budapesti Értéktőzsde esetén az elszámolóház szerepét a KELER KSZF Zrt. látja el. A leggyakoribbnak tekinthető azonnali ügyletek elszámolási ciklusa a részvények esetén T+2 nap. Tehát amennyiben egy részvénypiaci kereskedő hétfőn vesz 15.000 forinton 100 db OTP részvényt, majd napközbeni emelkedés után elad ebből 40 darabot 16.000 forintos részvényenkénti darabáron, akkor nap végén csak a részvények, illetve az összegek nettósított értéke kerül elszámolásra. Az elszámolás fizikai megvalósulására pedig csak az elszámolási ciklus végén, esetünkben szerdán kerül sor. Következésképpen kereskedőnk hiába vette meg már hétfőn az OTP részvényt a fizikai tulajdonlásához kötődő jogosultságokkal – mint rendszerint az osztalékra való jogosultság, vagy a közgyűlésen való részvétel – csak szerdától jogosult.

Az elszámolóház, mint megbízható partner köztes pozíciójával tehát biztosítja az eladót, hogy az adott eszköz ellenértékeként szolgáló pénzösszeget meg fogja kapni, míg a vevő számára biztossá fog válni, hogy a kifizetett eszközt meg fogja kapni. A közvetítői funkciója tehát kiemelt fontosságú a tranzakciók gördülékeny végrehajtása érdekében.

Derivatív pénzpiaci termékek kereskedelme esetén különösen fontosnak tekinthetők a szolvenciális, vagyis a fizetőképesség fenntartásához kapcsolódó kockázatok kezelése. Ezen piacokon kiemelt fontossággal bírnak az elszámolóházak. A nagy veszteségek megelőzése érdekében a tranzakciók megkötésekor egy kezdeti letét (initial margin) kerül lekötésre, illetve egy további kisebb fedezetkiegészítésül szolgáló összeget (maintenance margin) köteles a kereskedelmi számláján tárolni a befektető. Amennyiben ezen fedezetkiegészítési összeg nem áll rendelkezésre akkor életbe lép a fedezetkiegészítési felhívás (margin call). Ebben az esetben, ha nem utal be további összeget az ügyfél, akkor az adott pozíció zárásra kerül.

Elszámolóházak funkciói

Az elszámolóházak elsődleges funkciója a tranzakcióban résztvevő felek között betöltött közvetítő szerepben található. Ezen szerep azonban nem tekinthető homogénnek. Különféle funkciókkal bírnak az elszámolóházak közvetítői szerepük betöltése során.

Elsődlegesen közvetítőként bizalmat építenek ki. Biztosítják a tranzakciók végrehajtását és gördülékeny lefolyását mindkét oldalt érintően. Működésük által tud anonim módon, a másik fél ismerete nélkül is biztonságos marad a kereskedés. Nekik köszönhetően nem lépnek fel nemfizetési problémák, esetleg kettős kötések. A tranzakciók gördülékeny lefolytatása segíti továbbá a piacok likvid működését.

Ezen kívül az elszámolóházak léte teszi lehetővé a felek számára az olyan tranzakciókat érintő kondíciók megismerését, mint az ár, mennyiség esetleg lejárati határidő vagy bármi egyéb minőséget meghatározó tényező.

Összességében tehát az elszámolóházak együtt eliminálják a kereskedelem lefolyását illető kockázatot, illetve egyúttal megszűntetik a kereskedelmi partner személyéből következő kockázatokat. Ezek együttes következménye a transzparensen és letisztultan működő piaci mechanizmus, mellyel a tőzsdéket szoktuk jellemezni.