Embargó

Az embargó egy kormányzat által létrehozott kereskedelmi korlátozás egy másik országgal szemben.

Embargót legtöbbször államok vagy kereskedelmi övezetek vetnek ki egy kereskedelmi partner termékére. Kivetése történhet háborús időszakban, de akár békeidőben is, általában okaként valamilyen politikai, társadalmi, környezeti vagy gazdasági ellentét azonosítható. Egyaránt érintheti az exportot, illetve az importot. A gazdasági tilalom érinthet specifikus termékcsoportokat, de akár  kiterjedhet a kereskedelmi partnerre is, mely esetben bármiféle kereskedelem az adott partnerrel tiltottá válik. Célja a másik ország elszigetelése, gazdaságának gyengítése vagy nyomásgyakorlás az ország vezetőire egy konfliktusos ügy tekintetében.

Az embargók nem tekinthetők háborús eszköznek, ennek ellenére is komoly károkat tudnak okozni a célország gazdaságának és társadalmának. A kereskedelem kiemelt fontosságú a modern államok életében. Globalizált világunk a szabad áru, tőke és szolgáltatások piacára épül. Amennyiben ettől elvágunk egy országot komoly károk keletkezhetnek annak működésében. Egyes kutatások szerint az embargók nem zéró összegű játékok. Erősebb, nagyobb gazdasági hatalommal rendelkező államok embargóik által nagyobb kárt tudnak okozni kisebb, velük szemben álló államoknak, mint amennyit ők cserébe elszenvednek.

Embargó típusai

Az embargók csoportosíthatók céljuk szerint.

A gyakori embargó típusok közé sorolható a politikai értékeken alapuló embargó. Ez esetben az egyik ország számára fontos értékekhez nem tartja magát egy másik ország. Erre az adott ország gyakran reagál embargóval, melynek célja, hogy nyomást gyakoroljon az ország politikai vezetésére.

A gazdasági motivációjú embargó szintén gyakori. Sok esetben támogatják államok közvetetten gyengébb szabályozással, de sok esetben közvetlenül pénzzel is vállalataikat azon célzattal, hogy piacot szerezzenek és kiszorítsanak más vállalatokat egy másik ország piacáról. Erre válaszreakcióként az érintett ország embargóval válaszolhat.

Ezenfelül beszélhetünk még nemzetbiztonsági jellegű embargóról, amely esetében a biztonsági kockázatok minimalizálása a cél. Ilyen esetben elsősorban a hadi fontosságú áruk exportját tiltják.

Embargó kivetésre kerülhet továbbá egyéb kibékíthetetlen politikai ellentétek következtében is. Ilyenek lehetnek például a területek hovatartozását érintő viták, vagy éppen országok környezetpolitikáját érintő érdekkonfliktusok.

Az embargó kivetése egyaránt érintheti az exportot, illetve az importot. Beszélhetünk teljes gazdaságot érintő kereskedelmi korlátozásról, vagy csak valamely termékcsoportot érintően. Árukategória lehet például a fejlett tudományos és műszaki áruk csoportja, mezőgazdasági termékek csoportja, katonai felhasználású termékek csoportja vagy éppen az energiahordozók köre.