EPS mutató

Az EPS mutató (angol earnings per share kifejezésből képzett rövidítés) az adott vállalat egy részvényére jutó nyereséget mutatja meg egy adott időintervallumra vonatkozóan.

Értékéből információt kaphatunk a vállalat jövedelmezőségéről, illetve a részvény belső értékéről.

Az EPS mutató kiszámítása

Kiszámításához a vállalat adott évi nettó – tehát kamatfizetés és adózás utáni – nyereségét kell elosztani a kibocsájtott részvények számával, így kapjuk meg, hogy egy részvényre mekkora profit jut az adott évben.

EPS mutató képlete
EPS mutató képlete

 A nyereség meghatározása során befolyásoló tényező lehet az alkalmazott számviteli eljárás és az eredménylevezetés módszere is.

Az EPS értelmezése, használata

A mutatót a fundamentális elemzés során használják fel a befektetők, hogy egy-egy vállalat részvényéről közelebbi képet kapjanak. A mutató kifejezi, hogy a részvények számával arányosan mekkora eredmény keletkezett a vállalat adott időszaki működése során.

Ez az összeg azonban nem feltétlenül azonos az osztalékkal, hiszen a vállalat dönthet úgy is, hogy az eredményt csak részben fizeti ki a tulajdonosoknak,  annak egy részét visszaforgatja a vállalkozásba. Általánosságban azonban elmondható, hogy minél gyorsabban növekszik,  annál kedvezőbb a vállalat helyzete.

A mutatót önmagában nem érdemes használni részvények összehasonlításakor, hiszen nem veszi figyelembe az adott részvény piaci értékét. Ennek kiküszöbölésére gyakran a P/E mutatót szokták alkalmazni, ami a részvény árfolyamát osztja el az EPS értékével. Ez az indikátor így nem csak a jövedelmezőségről ad képet, hanem arról is, hogy a profitabilitást mennyire árazta be a piac a részvény árába.

Típusai

A mutató értékét általában az adott időpontban piacon lévő részvények számával szokták meghatározni. Előfordulhat azonban, hogy egy vállalat a hírek szerint újabb részvénykibocsátással növeli tőkéjét. Ilyenkor a részvények darabszámához gyakran hozzáadják, a még ki nem bocsájtott részvényeket is. Az így kiszámított mutatót hígított (diluted) EPS-nek nevezzük. Előfordulhat az is, hogy a nettó profit bizonyos komponenseit a számítás során nem vesszük figyelembe, mivel azok valamilyen torzításhoz vezetnek. Ilyen esetekben az adott tényező szerint kiigazított EPS-ről beszélhetünk.