ESG

Az ESG egy befektetési döntésekbe integrálható szempontrendszer, amely egy adott vállalkozásnál vagy országnál a környezetre (Environmental), a társadalomra (Social) és az irányításra (Governance) vonatkozó hatásokat és faktorokat értékeli fenntarthatósági szempontból.

Mitől fenntartható egy befektetés?

Óriási népszerűsége ellenére sem könnyű meghatározni az ESG fogalmát. Valamint azt sem, hogy a vállalatértékelésben a környezeti, társadalmi és a vállalatirányítási felelősséget milyen faktorok alapján osztályozzuk. Az ESG értékelés egy többdimenziós feladat. Egyrészt szükség van különböző mérőszámokra annak érdekében, hogy felmérhessük a különböző faktorok állapotát és sikerességét. Ezek a vizsgált mérőszámok viszonylag nagy átfedést mutatnak az egyes értékelő cégeknél. Ennek az az oka, hogy mindannyian csak a vizsgált vállalatok által közzétett adatokból tudnak dolgozni, ami így determinálja az adatforrást.

ESG szabályozás

Nagy eltérés van viszont, az egyes mérőszámok pontszámmá alakításában. Ezzel kapcsolatban a mérőszámok eltérő skálázását, kategorizálását és súlyozást láthatjuk.

Ha kialakítottuk az E, S és G faktorok pontszámait, akkor a következő lépés ezeknek egy közös ESG pontszámmá való alakítása. Ennek során eltérő súlyozást figyelhetünk meg. Közös pont az értékelő cégeknél, hogy eltérő súllyal veszik figyelembe a három faktor pontszámait az egyes iparágak tekintetében. Például egy energiaipari cégnél az E, vagyis a környezeti tényező nagyobb súlyt kap, egy banknál viszont a G, vagyis a vállalatirányítási faktor a legfontosabb. A különbség abból adódik, hogy ezek az alul- és felülsúlyozások mennyire szóródnak.

Az államok különböző módokon próbálnak a környezeti fenntarthatóság felé lépni, ennek egyik típusa a szén-dioxid kvóta. Hogyan működik ez a szabályozás? Olvassa el erről szóló cikkünket is!

Végezetül pedig azzal kapcsolatban is több megoldás létezik, hogy a vizsgált cégek ESG értékelését vajon abszolút értelemben, az összes többi vállalthoz képest nézik-e, vagy relatív módon, az iparágához viszonyítják? Egy olajfinomító is kaphat például jó ESG pontszámot más olajfinomítókkal összehasonlítva. Abban az esetben viszont, ha az ESG értéket az összes többi vállalathoz mérve alakítanánk ki, akkor már egy rosszabb eredményt kapnánk. Ez utóbbi az adott vállalatot a szektorspecifikus jellemvonásai miatt bünteti, és nem veszi figyelembe a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseit.