Étlapköltség

A közgazdaságtanban az étlapköltség az a költség, amely a vállalatnál az árainak megváltoztatásából kifolyólag merül fel.

Nevét az éttermek példájáról kapta, ahol az átárazáshoz új étlapot kell nyomtatni, aminek költségei vannak (például a papír és a tinta).

Étlapköltség jelentése

A tágabb értelemben vett étlapköltségek magukban foglalhatják a számítógépes rendszerek korszerűsítését, a termékek újracímkézését és a tanácsadók alkalmazását az új árképzési módszerek megtervezéséhez, az étlapok nyomtatásának tényleges költségei mellett. Árat emelni akkor érdemes, amikor az áremelés várható haszna eléri az áremelés költségét.

Az árak változása

Bár a mainstream közgazdasági modellekben az árak a kereslet és a kínálat változásával párhuzamosan rögtön változnak, a valóságban ez ritkán fordul elő. Egyes termékek árának változékonyságát az árrugalmassággal írhatjuk le. Az alacsony árrugalmasságot magyarázó modellek két nagy csoportba sorolhatók: időfüggő, illetve állapotfüggő modellekre.

Az állapotfüggő modellek jellemzően azt feltételezik, hogy az árváltoztatás költséges, és ez a költség fix, azaz nem függ az áremelés mértékétől. Ezen költségek miatt a vállalatok nem mindig változtatják meg áraikat a kereslet és a kínálat minden változásával egyidőben. Általában a kis árváltozások a cégre gyakorolt hatása viszonylag csekély az új információk nyilvánosságának értesítésével járó költségekhez képest. Ezért előfordulhat, hogy a cég inkább túlélne egy enyhe egyensúlyhiányos állapotban, mint hogy az étlapköltségeket viselje.

Miért merül fel az étlapköltség?

Az adott árak emelkedése általában az inflációra vezethető vissza. Például, ha emelkedik az ételek alapanyagainak ára, a bérleti díj vagy a bérek költsége, akkor egy étteremnek meg kell emelnie árait a többletköltségek megfizetése érdekében, ha továbbra is ugyanakkora nyereséget szeretne elérni. Az árak emelésekor további költségek merülnek fel, például új étlapok nyomtatása vagy a webhely frissítése miatt. Ez azt jelenti, hogy az étteremnek pusztán az infláció miatt többletköltségei lesznek.

Hogyan lehet csökkenteni az étlapköltségeket?

Az étlapköltségek csökkentésének kulcsa a jó árstratégia. A vállalkozásoknak elemezniük kell piacukat, és meg kell határozniuk, miben különböznek a versenytársaiktól. Ez megmutatja, hogy miben rejlik az értékük az ügyfelek, fogyasztók számára, és segíthet nekik abban, hogy hatékonyan árazzák termékeiket, figyelembe véve versenytársaik termékeit és árait. Ezek a lépések meg kell, hogy akadályozzák azt, hogy egy vállalkozásnak túl gyakran kelljen növelnie az árait, vagy ami még rosszabb esetben, csökkenti azokat.

Példa az árak merevségére

Az árak merevségének a monetáris politikánál tágabb körben is jelentősége van. Az árak alapvető jelzések a gazdaságban, amelyek befolyásolják az erőforrások elosztását. Merev árak akkor fordulnak elő, amikor az árak nem reagálnak, vagy lassan reagálnak a kereslet vagy az előállítási költségek változásaira.

Az éttermekben az ételek ára legalább egy ideig merev. Például, ha a paradicsom ára zuhan, egy étterem valószínűleg nem csökkenti az árait, annak ellenére, hogy a ráfordítási költségek csökkentek. Ehelyett az étterem egyszerűen a nagyobb árréssel kínálja a paradicsomos ételeit, amivel nagyobb profitra tesz szert. Ebben a példában a fogyasztók nem észlelnek különbséget az árban. Annak ellenére sem, hogy a kereslet és a kínálat klasszikus törvényei szerint csökkenteni kellett volna. Ám ez fordítva is működik. Ha például a paradicsom ára emelkedik az élelmiszerboltokban, az étterem valószínűleg nem emeli azonnal a paradicsomos ételek árait.