Európai Parlament

Az Európai Parlament (röviden EP) az Európai Unió tanácskozó testülete, az uniós döntéshozatal legfőbb szerve.

Feladata a jogalkotás (az Európai Tanács mellett), amelyeket politikai viták előznek meg. A Parlament felügyeli a többi uniós szerv munkáját, felelős ezen intézmények demokratikus működéséért, emellett kapcsolatban van a tagországok nemzeti parlamentjeivel is. A parlamenti képviselőket minden országból közvetlenül választják, az állampolgárok érdekképviseletének céljából.

Az EP jogköre

Az Európai Parlament jogköre három fő tevékenységre osztható:

  • Az Európai Tanáccsal kiegészülve, és egyenlő jogokkal rendelkezve jogalkotási körrel rendelkezik, ebbe tartozik az uniós törvények módosítása, elfogadása.
  • A Parlament fogadja el az Európai Unió éves költségvetését is, szintén a Tanáccsal kiegészülve, amelyet az Európai Bizottság készít elő.
  • Az EP számos egyéb intézménnyel működik együtt, illetve felügyeli munkájukat. Ide tartozik az Európai Unió Tanácsa, az Európai Tanács, az Európai Bizottság, a Bíróság, az Európai ombudsman, az Európai Számvevőszék, az Európai Központi Bank.

Európai Parlament felépítése

Az EP szervezeti felépítése képviselőkből és általuk alakított csoportokból áll. A 705 képviselői helyet a tagországok lakosságszámukkal arányosan töltik fel. Az országok maguk dönthetik el, milyen módon választják meg saját képviselőiket, mely kinevezés öt évre szól. Kitétel viszont, hogy biztosítaniuk kell a szavazás titkosságát. A képviselők úgynevezett képviselőcsoportokban vesznek részt az EP ülésein, ami azt jelenti, hogy a résztvevők nem nemzeti, hanem politikai hovatartozás szerint rendeződnek. Jelenleg hét képviselőcsoport működik.

Ezen felül az Európai Parlament munkáját segíti a szintén a képviselőkből összeálló 20 bizottság. A bizottságok készítik el az egyes jelentéseket és jogalkotási javaslatokat a plenáris ülésekre. Politikai hovatartozásuk szerinti összetételüknek tükröznie kell az adott időpontban a teljes parlamentre vonatkozó összetételt. A Parlament politikai tevékenysége a plenáris ülésen zajlik, a képviselők munkáját műszaki és szakmai támogatással ellátva a Főtitkárság segíti. A szervezet élén egy elnök áll, akinek két és fél évre szól a kinevezése.

Európai Parlament alapelvei

Legfőbb alapelvei közé tartozik az alapvető emberi jogok védelme az Európai Unióban és az unión kívül, illetve a demokrácia támogatása világszerte.