Európai Unió

Az Európai Unió (röviden: EU) egy gazdasági és politikai egyesülés, melyet európai országok alkotnak.

A 27 jelenlegi tagállam:

 • Ausztria, 
 • Belgium,
 • Bulgária,
 • Ciprus,
 • Csehország,
 • Dánia,
 • Észtország,
 • Finnország,
 • Franciaország,
 • Görögország,
 • Hollandia,
 • Horvátország,
 • Írország,
 • Lengyelország,
 • Lettország,
 • Litvánia,
 • Luxemburg,
 • Magyarország,
 • Málta,
 • Németország,
 • Olaszország,
 • Portugália,
 • Románia,
 • Spanyolország,
 • Svédország,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia.

Az Európai Uniót irányító legfőbb testületek az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Parlament. A tagállamok együttműködésének legfőbb célja a béke, jólét, esélyegyenlőség, és kereskedelem támogatása. Az Európai Unió értékei nagyban meghatározzák működését. A döntéshozatal során kiemelt szerepet kap az emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és az alapvető emberi jogok.

Európai Unió rövid története

Az EU alapvetően a világháborúk után, gazdasági együttműködés, stabilitás, jólét és béke céljából létrejött intézményekből alakult. 1957-ben alakult meg az Európai Gazdasági Közösség, ami megalapozta a jelenleg is működő egységes piacot. Az Európai Unió elnevezés 1993-ban vált hivatalossá.

Az EU működése

Az unión belül fennáll a munkaerő, tőke, áruk és szolgáltatások szabad mozgása. A foglalkoztatás, társadalombiztosítás vagy adózás terén pedig egységes bánásmódban kötelesek részesíteni a tagállamok az épp ott dolgozó, letelepülő vagy nyugdíjba vonuló állampolgárokat. Az EU céljai között szerepel az energia, a tudás, és a tőkepiac nyújtotta lehetőségek lehető legbővebb biztosítása a tagállamok számára a közös fejlődés érdekében.

Az EU intézményi működésének fontos összetevője az átláthatóság és demokratikusság. A döntéshozatal a lehető legnyilvánosabban zajlik, egyre bővül az Európai Parlament és a tagállami parlamentek hatásköre, figyelembe véve a részvételi demokrácia alapelvét és törekedve a szoros együttműködésre az egyéb EU-s intézményekkel.

Európai Unió szerepe a világban

Az EU közös belső piaca nagyban meghatározza a tagállamok kereskedelmi tevékenységét. Jelentős szerepet tölt be a világ egészének kereskedelmében is, tekintve, hogy több mint 100 ország legnagyobb importpiaca, export terén pedig a feldolgozóipar termékek és szolgáltatások legfőbb résztvevője. Az EU nagy figyelmet fordít a humanitárius segítségnyújtásra világszerte. Emellett nagy szerepet játszik a nemzetközi diplomácia, stabilitás, jólét, az alapvető szabadságok és jogállamiság fenntartásában és elősegítésében.