Éves jelentés

Az éves jelentés egy gazdálkodó szerv adott évről szóló üzleti jelentése és beszámolója.

Magában foglalja a szervezet alaptevékenységének, működésének bemutatását, ezek eredményeit, a vagyoni, jövedelmi és a pénzügyi helyzetét. A beszámoló készítését a számviteli törvény határozza meg, hivatalos könyvvezetéssel alátámasztott pénzügyi kimutatások szükségesek a beszámolóban szereplő adatok igazolására.

Éves jelentés célja

Az előző évi tevékenység beszámolója megbízható forrást biztosít a gazdálkodó pénzügyi helyzetéről, vagyonáról és annak összetevőiről, illetve tevékenységéről, eredményeiről. Ez minden külső érintett számára fontos információkkal szolgál, ebből tájékozódhatnak a befektetők, a vállalat partnerei és az állam is.

Beszámolók fajtái

A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó szervezet a mérlegfőösszege, a nettó árbevétele és az üzleti évben átlagosan foglalkoztatott alkalmazottjai száma alapján (megadott határértékek figyelembevételével) választhat, hogy egyszerűsített jelentést készítsen-e. Az egyszerű beszámoló az alacsonyabb éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozások esetén fordulhat elő. Egyéb szervezetek esetén pedig van lehetőség sajátos egyszerűsített beszámoló készítésére is.

Konszolidált éves beszámoló esetén az adott gazdasági szervezet a többségi tulajdonában álló, illetve általa kontrollált leányszervezetek adataival együtt teszi közzé pénzügyi kimutatásait.

Éves jelentés

Ha az adott évet megelőző két év mérlegfordulónapján a vállalat a következő feltételek közül kettőnek megfelel, akkor kötelező ebben a formában elkészíteni az éves beszámolóját.

  • Mérlegfőösszege meghaladja az 500 millió forintot
  • Az éves nettó árbevétel 1 milliárd forintnál magasabb
  • Az üzleti évben átlagosan több mint 50 főt foglalkoztatott

Emellett ezt a formátumot minden, a feltételeknek nem megfelelő, kettős könyvitelt folytató vállalat is választhatja.

Az éves jelentés a mérleg és az eredmény kimutatás mellett egy kiegészítő mellékletet és egy üzleti jelentést is tartalmaz.

Egyszerűsített éves jelentés

Ha a vállalat a fent említett három mutató tekintetében legalább kettő esetében nem haladja meg a határértéket, akkor készíthet egyszerű éves jelentést is.

Ez az éves beszámolóhoz képest az üzleti jelentéssel tartalmaz kevesebbet, tehát egy mérleg és eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletekből áll.

Konszolidált éves beszámoló

Az éves jelentés ezen fajtáját az anyavállalatok kötelesek elkészíteni. Egy összevont (konszolidált) mérleget, egy összevont (konszolidált) eredménykimutatást és egy összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletet kell, hogy tartalmazzon az összes hozzá kapcsolódó leányvállalat vonatkozásában.

Sajátos egyszerűsített beszámoló

A 2009 óta választható formát a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve a számviteli törvény hatálya alá tartozó egyéb szervezetek és egyéb közhasznú szervezetek alkalmazhatják. Amennyiben az éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot és kevesebb, mint 50 főt foglalkoztat betéti és közkereseti társaság is alkalmazhatja.

Egy egyszerűsített eredmény és egy egyszerűsített mérlegkimutatás képzi a részét.

Éves jelentés részei

Az éves beszámoló teljes képet ad a mérleg, eredménykimutatás és az ezeket magyarázó, részletes kiegészítő melléklet által.  A mérleg a vagyoni helyzetet részletezi, eszköz és forrás oldalra csoportosítva, az eredménykimutatás pedig az adott időszakra vonatkozó bevételek, illetve ráfordítások alapján határozza meg az adózott, mérleg szerinti eredményt.

Emellett ezeket hivatott kiegészíteni az üzleti jelentés. mely hivatalosan nem az éves beszámoló része, de a számviteli törvény alapján azzal együtt kötelezően közzé kell tenni.